کوبیسم

شروع واقعی کوبیسم رامی توان پرده(ظروف) پیکاسو شمرد که درآن تعدادی ظروف به صورت ساده هندسی ترسیم شده اند.این پرده ازآثارسزان که درآثار خود به تناسب وترکیب اشکال توجه داشت اثر گرفته است.درسال 1907 نمایشگاه بزرگی ازآثارسزان درپاریس ترتیب یافت.پیکاسو به دیدن آن رفت وبه شیوه سزان توجه کرد.درهمین سال این گفته سزان انتشاریافت که (هرچه درطبیعت هست ازترکیب کره ومخروط واستوانه شکل می پذیرد.باید نقاشی رابراساس این اشکال ساده قرارداد.)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

پیکاسوازآثارسزان وگفته های اوالهام گرفت ودرپی یافتن اشکال ساده واساسی وتناسب میان این اشکال بود.به همین خاطر ازترسیم احوال بشری غافل شدودرعالم اشکال وساختمانی که درپس نمای آن نهفته است،فرورفت.


مطالب مشابه :


آشنایی با سبک ها(کوبیسم)

نقاشی نقاشی - آشنایی با سبک ها(کوبیسم) - آموزش
سبک‌ کوبیسم

نقــــــــاش باشـــــــــــــی - سبککوبیسم - هركه نقشى را كشيد نقاش نيست، نقش را نقاش
سبک کوبیسم

هنرهای تجسمی،طراحی،نقاشی ٰٔگرافیک،معماری - سبک کوبیسم - آموزش هنرهای تجسمی
نمونه هایی از سبک کوبیسم

نمونه هایی از سبک کوبیسم . تاريخ : چهارشنبه سی ام شهریور آموزش و پرورش شهرستان
سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس

گام نو - سبک پرمعنای کوبیسم در نقاشی +عکس - ارائه دهنده مطالب علمی,آموزشی,هنری و - گام نو
سبک کوبيسم

منتقدان هنری کوبیسم را از جهت سبک ، آنتی‌تز رنسانس می‌دانند. آموزش و پرورش شهرستان
کوبیسم

هنرهای تجسمی،طراحی،نقاشی ٰٔگرافیک،معماری - کوبیسم - آموزش هنرهای درباره انواع سبک های
برچسب :