تحلیل واریانس یک راهه یا همان (آنوا)

آزمون تحلیل واریانس زمانی به کار می رود که ما یک متغیر را بخواهیم در سه گروه مختلف مورد سنجش قرار دهیم. اگرچه گونه های مختلفی از آزمون تحلیل واریانس وجود دارد؛ مثلا وقتی ما بخواهیم سه متغیر را روی یک گروه بسنجیم یا یک متغیر را روی یک گروه با توجه به دو یا سه ویژگی بسنجیم... اما فعلا ساده ترین نوع تحلیل واریانس، آنوای یک راهه است.

مثلا عنوان پژوهش شما می تواند این باشد:

بررسی هوش هیجانی با توجه به سطح تحصیلات.

بنابراین فرضیه ی شما می تواند این باشد:

هوش هیجانی در سه قشر بدون تحصیلات، دارای تحصیلات ابتدایی و دارای تحصیلات دانشگاهی متفاوت است.

دقت داشته باشید: فرضیه ی تحلیل واریانس را نمی توان جهت دار نوشت و همواره باید بدون جهت باشد.

چنانچه آزمون شما با توجه به میزان معنی داری، معنی دار شد؛ باید از آزمون های تعقیبی استفاده کنید که معمول ترین آن ها توکی و شفه است. این آزمون ها به شما تفاوت دو به دوی گروه ها را نشان می دهند.

همچنین با استفاده از آمار توصیفی مخصوص به آزمون تحلیل واریانس می توانید به راحتی به میانگین هوش هیجانی در هر سه گروه دست پیدا کنید.

http://www.spss4u.blogfa.com/post-25.aspx


مطالب مشابه :


تحلیل واریانس

برای تحلیل واریانس تصمیم ‌گیری درباره‌ی این امر را مورد توجه قرار می‌دهیم تعریف واریانس
سوال دوم:کوواریانس چیست؟

تعریف: کوواریانس به عبارت ساده،واریانس یعنی تغییرات اما کوواریانس یعنی تغییرات مشترک.
تحلیل واریانس یک راهه یا همان (آنوا)

وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی - تحلیل واریانس یک راهه یا همان (آنوا) - وبلاگ تخصصی حسابداری و
10- تجزیه و تحلیل انحرافات( واریانس)

دکتر رامبد باران دوست - 10- تجزیه و تحلیل انحرافات( واریانس) - وبلاگ تعریف : تحلیل (anova)
برچسب :