آموزش ساخت گل بنفشه با کاغذ کشی

گلسازی با کاغذ کشی

 

ساخت گل های زیبای بنفشه با کاغذ کشی

 

آموزش ساخت گل با کاغذ کشی

 

وسایل مورد نیاز:

 

گلسازی با کاغذ کشی

 

 

گل بنفشه کاغذی

 

مراحل کار در تصاویر نشان داده شده است:

ساختن گل کاغذی

 

 

گلسازی با کاغذ

 

گلسازی با کاغذ کشی

 

 

اموزش ساخت گل با کاغذ کشی

 

 

گل با کاغذکشی

 

 

گل سازی با کاغذ کشی

 

 

گل

 

 

گل بنفشه مصنوعی

 

 

گل مصنوعی

 

و این هم نتیجه کار:

آموزش ساخت گل مصنوعی

 

اینا هم گل های بنفشه طبیعی:

گل بنفشه

 

 

 


مطالب مشابه :


ساخت گل با کاغذ کشی

ساخت گل با کاغذ کشی. در زیر مراحل تصویری ساخت گل با کاغذ کشی را مشاهده می فرمایید :
آموزش ساخت گل بنفشه با کاغذ کشی

گلسازی با کاغذ کشی ساخت گل های زیبای بنفشه با کاغذ کشی وسایل مورد نیاز: مراحل کار در
نمایشگاه آثار هنری و دست ساخته های دانش آموزان هنرستان کاردانش حضرت مریم(س) مال خلیفه افتتاح شد

از قیبل نازک دوزی و ضخیم دوزی،گلسازی با فوم و کاغذ کشی و گل سازی با خمیر چینی، سرمه
گل ساده بادستمال کاغذی

انواع ایده های ساخت گل با کاغذ کشی را در سایت سیم گلسازی و با انگشتان خود دستمال را
برچسب :