فرصت های سرمایه گذاری در استان گیلان

استان گيلان با حدود 9/0 درصد مساحت كل ايران، 1/92 درصد چاي، 6/37 درصد برنج، 2/76 درصد فندق، 1/85 درصد ابريشم، 60 درصد بادام زميني، 4/21 درصد زيتون، 7/2 درصد مركبات، 4/13 درصد گوشت ماهي خاوياري، 4 درصد گوشت مرغ، 1/5 درصد گوشت قرمز، 4/22 درصد آبزيان پرورشي و 15 درصد خاويار كشور را توليد مي نمايد.

اين استان داراي بندري براي بارگيري و تخليه كالا به ظرفيت 5/6 ميليون تن در سال مي باشد و نيز با دارا بودن يك منطقه آزاد تجاري با شش نوع كاربري مختلف و فرودگاه بين المللي و سه گمرك منطقه اي فعال و همچنين در دست احداث بودن، 200 كيلومتر راه آهن بين قزوين- رشت- انزلي جهت تكميل مسير كريدور شمال- جنوب، مزيت ويژه اي بخود گرفته و در كليه بخشهاي اقتصادي، قابليت سرمايه گذاري داخلي و خارجي را دارد و بستر براي فعاليتهاي اقتصادي، آماده و مهيا است. ذيلاً به مزيتهاي مختلف استان اشاره مي گردد:

 

  مزيتهاي جغرفيايي اقتصادي :

1-   برخورداري از موقعيت ممتاز جغرفيايي و قرار گرفتن در مسير كريدور نوستراك.

2-   همجواري با كشورهاي آسياي ميانه از طريق خاكي و آبي.

3-  برخورداري از منابع طبيعي و جنگلهاي انبوه و اقليم مستعد و خاك حاصلخيز كشاورزي و تالاب منحصر بفرد انزلي و سواحل زيباي دريايي.

4-   جاري بودن رودخانه هاي دائمي و پرآب سفيدرود، پل رود، كرگانرود، شفارود و ...

5-  وجود منطقه ويژه انزلي (كه با تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي به منطقه آزاد تجاري صنعتي تبديل شده است).

6-    قطب تجاري و كشاورزي از ديرباز تاكنون.

7-   آب و هواي معتدل و طبيعت زيبا.

8-   دسترسي دريائي به بنادر آستراخان و لاكان روسيه.

9-   كوتاهي مسير حمل و نقل از طريق گيلان.

 

  مزيتهاي توليدي و اقتصادي :

    1-  يكي از قطبهاي صنعتي كشور، بويژه در صنايع تبديلي كشاورزي و دريايي    و صنايع دارويي و سلولزي و نساجي (جزو ده استان اول كشور).

    2-   برخورداري از مواد اوليه براي توسعه صنايع تبديلي.

    3-   وجود صنايع بزرگ همچون كاغذ و نساجي و فولاد.

    4-   وجود شهركها و نواحي صنعتي در نقاط مختلف استان.

    5-  نيروي كار ماهر و تحصيل كرده و آماده كار در بخشهاي مختلف اقتصادي و          همچنين نيروي كار ارزان.

6-  منابع انرژي مصرفي ارزان نظير آب، برق، گاز و ...

 

  مزيتهاي زيرساختي :

1-  وجود 4 نيروگاه برق لوشان و رشت و نيروگاه آبي منجيل و نيروگاه بادي منجيل و شبكه هاي وسيع توزيع و انتقال برق در استان.

2-  مخازن ذخيره سوخت تا 200 ميليون ليتر، نفت سفيد، بنزين و نفت گاز جهت سوخت رساني به گيلان، اردبيل و غرب مازندران.

3-   برخورداري از شبكه هاي وسيع حمل و نقل جاده اي، فرودگاه بين المللي رشت و بنادر انزلي و آستارا.

4-   وجود بازارچه مرزي مشترك با كشور آذربايجان.

5-  وجود دانشگاهها و مراكز آموزش فني و حرفه اي و مؤسسات تحقيقاتي صنعتي و كشاورزي تأمين كننده نيروي انساني ماهر و متخصص در استان.

6-  اجراي برنامه اتوماسيون اداري و ايجاد ساختار فيزيكي و سخت فزار لازم براي توسعه تكنولوژي اطلاعات (ICT) در مركز اصلي استان.

7-   آزاد راه در شرف احداث قزوين- رشت .

8-   طرح احداث راه آهن قزوين- بندرانزلي.

9-   امكانات بندري و كشتيراني در منطقه انزلي.

 

  مزيتهاي تجاري خدماتي :

1-   وجود مركز خدمات سرمايه گذاري در استان.

2-   طرح در شرف احداث نمايشگاه دائمي عرصه خدمات و كالا.

3-   برخورداري از شبكه وسيع مؤسسات مالي، پولي و اعتباري (دولتي و خصوصي).

4-  وجود تشكلهاي دولتي و خصوصي در حوزه خدمات بازرگاني و اقتصادي نظير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، خانه صنعت، انجمن مديران صنايع و ...

5-   وجود دو گمرك در انزلي و آستارا و همچنين گمرك فرودگاه رشت.

6-    برخورداري از سيلوها، انبارها و سردخانه هاي مناسب.

7-   امكان واگذاري زمين براي سرمايه گذاري فعاليتهاي اقتصادي.

8-   امكان دسترسي به بازار 300 ميليون نفري كشورهاي آسياي ميانه.

 

       تسهيلات استان براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي

- پشتيباني و مساعدت در راستاي اخذ مجوزهاي لازم

- اعطاي تسهيلات درحد امكان

- كمك در استقرار واحدها درشهركها و نواحي صنعتي استان

- دارا بودن نيروي كار ماهر و متخصص

- ارائه مشاوره هاي لازم در زمينه هاي مختلف 

- وجود منابع معدني و نيمه صنعتي

- وجود مراكز خدمات سرمايه گذاري

- ايجاد بستر مناسب جهت برقراري همكاريهاي لازم شبكه هايوسيع مؤسسات مالي، پولي و اعتباري با سرمايه گذاران.

- ايجاد تسهيلات لازم در ترانزيت، حمل ونقل داخليوخارجي كالاهاي توليدي، مواد خام و كالاهاي نيمه ساخته.

- ايجاد زمينه مناسب جهت همكاري تشكلهاي دولتي وخصوصي در حوزه خدمات بازرگاني و اقتصادي نظير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، خانه صنعت، انجمن مديران صنايع و اتحاديه بازرگانانبا سرمايه گذاران.

 

فهرست اولویت‌های سرمایه گذاری صنعتی و معدنی ایران
هفتاد طرح سرمایه گذاری سود آور منتخب وزارت تعاون
اولویت های سرمایه گذاری در استان گلستان
اولویت های سرمایه گذاری در استان یزد
اولویتها و فرصتهای سرمایه گذاری در بندر چابهار
فرصت های سرمایه گذاری در استان گیلان
مزایای سرمایه‌ گذاری در استان اردبیل
مزایای سرمایه گذاری در استان اصفهان
مزایای سرمایه گذاری در استان البرز
مزایای سرمایه گذاری در استان کرمانشاه
مزایای سرمایه گذاری در استان لرستان
مزایای سرمایه گذاری در استان مرکزی
مزایای سرمایه گذاری در خراسان شمالی
مزایای سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان قم
مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی
مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش
مزایای سرمایه‌گذاری در استان مازندران
مزيت هاى سرمايه گذارى در منطقه آزاد قشم
بازار بورس و تقسیم ضرر در سرمایه گذاری
چگونه ریسک سرمایه‌گذاری های خود را مدیریت كنیم

 

بازگشت به فهرست موضوعی مطالب


مطالب مشابه :


به سوالات زير پاسخ دهيد

49- در استان لرستان چگونه مي‌توان آهن در درختچه کاربرد فرمون ها را در مدیریت
اسانس های گیاهی و کاربرد آنها(خلاصه مقاله)

تجربی متوسطه اول استان لرستان درس علوم در منطقه ی راه آهن. و کاربرد
برنامه 26 و 27 اردیبهشت 92 کنگره یازدهم

انجمن پرتونگاری استان لرستان از نانوذرات اكسيد آهن کاربرد مارکرها در
فرصت های سرمایه گذاری در استان گیلان

200 كيلومتر راه آهن بين قزوين در استان لرستان در استان گیلان کاربرد
کاربرد دائمی سیمان در ساختمان سازی

اکسید آهن و است که در مجاورت هوا و سیمان هایی که در دندانپزشکی کاربرد دارند
بروشور آموزشی درس حرفه و فن (1)

فعالیت های گروه آموزشی حرفه وفن استان لرستان که گاهی اوقات آهن هم در آن کاربرد
برچسب :