ساخت اصولی لانه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام خدمت تمام بازدید کنندگان محترم

طبق قولی که در پست قبل داده بودم، این پست را اختصاص دادم به آموزش روشهایی برای ساخت اصولی لانه و گنجه برای نگهداری از کبوتر. پیش از شروع ،به چند نکته اشاره می کنم که رعایت این نکات درساخت لانه هم باعث راحتی خودمان در نگهداری از کبوتر می شود، و هم باعث ایجاد آسایش برای همسایه ها و هم باعث ایجاد فضایی راحت تر برای کبوترها می شود.

نکتۀ اول: پیش از شروع باید هدف خود را از ساخت لانه مشخص کنید: آیا لانه را برای جوجه کشی می سازید؟آیا برای کبوترهای بالغ می سازید؟ آیا برای جوجه ها می سازید؟ یا برای کبوترهایی که برای پرواز آماده سازی می کنید؟یا تمام موارد ذکر شده در برنامۀ کاری شما قرار دارد؟

نکتۀ بعد توجه به اقلیمی است که در آن زندگی می کنید:  درمناطق سردسیر کشور زندگی می کنید و کمترین مقدار نور مستقیم خورشید برای شما مهم است؟ درمناطق گرمسیر زندگی می کنید و نور مستقیم خورشید باعث دردسر شماست؟ درمناطق مرطوب کشور زندگی می کنید؟ یا اینکه در مناطق خشک زندگی می کنید؟آیا در نیمکرۀ جنوبی زمین زندگی می کنید یا در نیمکرۀ شمالی؟وزش باد در طول سال غالباً شرقی است یا غربی؟ کبوترهای شما اغلب در کدام سمت از آسمان خانۀ شما پرواز می کنند(این مسئله ارتباط مستقیم با جهت وزش باد دارد)؟

 نکتۀ بعد وضعیت قرارگرفتن خانۀشما نسبت به خانه های مجاور و خانۀ همسایه ها است:

در حیاط خانه از کبوتر نگهداری می کنید یا بر روی بام؟آیا پنجرۀخانۀ همسایه ها بسمت بام خانۀ شما باز می شود؟ آیا خانه های مجاور از نظر ارتفاع با خانۀشما هم سطح هستند؟بلندتر یا کوتاه تر هستند؟ آیا ساختمانی که در آن زندگی می کنید شخصیست؟یا دراین ساختمان همسایه دارید؟آیا بجز خودتان افراد دیگری نیز برروی بام رفت و آمد می کنند؟آیا دوستانتان برای دیدن کبوترهایتان بر روی بام خانۀ شما می آیند؟ دورچین بام شما کوتاه است یا بلند؟آیا دورچین بام خانه در مجاورت کوچه قرار دارد یا از هر دوطرف  با بام خانه های مجاور محصور شده است؟

این نکاتی بود که پیش از ساخت لانه باید به آنها توجه کنید،تا پس از ساخت اصولی لانه ها همیشه از نگهداری از کبوتر لذت ببرید، وهمسایه ها نیز ازهمسایه  بودن با شخصی که از کبوتر نگهداری می کند احساس ناراحتی نکنند.

برای شروع  باید به منطقه و اقلیمی که در آن زندگی می کنید توجه کنید.

اگر در مناطق شمالی و سردسیر کشورعزیزمان زندگی می کنید، برای اینکه از بیشترین مقدار نور مستقیم خورشید استفاده کنید، باید لانه ها را رو به سمت جنوب بسازید تا در طول سال خصوصاً فصول سرد سال از بیشترین مقدار نور خورشید بهرمند شوید.اگر در مناطق جنوبی کشورعزیزمان زندگی می کنید: شما بیشترین مقدار نور خورشید و بیشترین گرما را در طول سال دریافت می کنید، و این نور مستقیم در فصول گرم سال باعث ایجاد مشکلاتی برای شما خواهد شد که برای استفادۀ به اندازه از نور خورشید توصیه می کنم لانه ها را روبه سمت شرق بسازید، تا لانه ها در نصف روز ازصبح تا ظهر نورگیر باشند، و از ظهر تا غروب که دمای هوا افزایش چشمگیری دارد، درون لانه ها سایه باشد.و درفصل سرد سال که صبح های سردتری دارد لانه ها زودتر گرم می شوند.اگر در مناطق مرکزی کشورعزیزمان زندگی می کنید:می توانید لانه هارا روبه سمت جنوب یا شرق بسازید.اما ازآنجایی که مناطق مرکزی کشورهم دارای اقلیمی خشک و تابستانهایی بسیار گرم و زمستان هایی بسیار سرد است، توصیه می کنم لانه ها را روبه سمت شرق بسازید تا در فصول سرد سال از صبح زود که دمای هوا به کمترین مقدار خود می رسد از نور مستقیم خورشید استفاده کنید. و در فصول گرم سال از آفتاب صبح استفاده کنید و با رسیدن به نیمروز و گرمای ظهر با مشکل گرمای شدید روبه رو نشوید.

ازآنجایی که کشور ایران  در نیمکرۀ شمالی زمین قرار گرفته است و ازآنجایی که بادها در نیمکرۀ شمالی از سمت غرب به شرق و در نیمکرۀ جنوبی از سمت شرق به غرب می وزند،لذا به هیچ وجه لانه ها را روبه سمت غرب نسازید،زیرا در تمام طول سال در معرض وزش مستقیم باد قرار می گیرند که این امر در فصول سرد سال باعث سرمازدگی و در فصول گرم سال باعث گرمازدگی و کم آبی شدید در کبوترها می شود.جهت دیگری که ساختن لانه به آن سمت توصیه نمی شود،سمت شمال است.زیرا با این کار تقریباً تمام طول سال لانه ها بصورت کامل از دریافت نور مستقیم خورشید محروم می شوند، و با توجه به خاصیت میکرب کش بودن و ضد عفونی کننده بودن نور خورشید، احتمال رشد و تکثیر قارچها و باکتری ها و به طبع آن افزایش بیماری در لانه ها زیاد می شود.خصوصاً در مناطق مرطوب کشور بخصوص مناطق شمالی.

باتوجه به موارد ذکر شدۀ فوق دو جهت را برای ساخت لانه پیشنهاد می کنم.روبه شرق(دریافت نور خورشید در نصف روز،از صبح تا ظهر) یا روبه جنوب(دریافت نورخورشید از طلوع تاغروب)تا اینجای کار باتوجه به منطقه واقلیمی که درآن زندگی می کنید تصمیم گرفتید که لانه را روبه کدام سمت بسازید. اما این برای شروع کار ساخت کافی نیست.موارد دیگری هم در بالا ذکرشد، که برای ساخت لانه باید به آنها نیز توجه کرد. مسئلۀ بعد توجه به شرایط محیطی و وضعیت خانۀ شما نسبت به خانۀ همسایه هااست .دراین مورد بهترین راه حل پیش از ساخت لانه ها بلند کردن ارتفاع  دورچین بام تا ارتفاع دو متراست.اگر دورچین بام خانه به اندازۀ کافی بلند باشد.بسیاری از مشکلات که بخاطر کوتاه بودن دورچین بوجود می آمد رفع خواهد شد.اما اگر دورچین بام شما کوتاه بود سعی کنید لانه ها را در قسمتی از بام بسازید که هنگام رفت و آمد به سمت لانه ها کمترین دید را نسبت به خانه های مجاور داشته باشید.و تا جایی که می توانید از نزدیک شدن به لبۀ بام و دورچین پرهیز کنید.و اما بازهم بهترین روش بلندترکردن ارتفاع دورچین تا ارتفاع دومتر است،و برای اینکار از مصالح و موادی استفاده کنید که ازنظر رنگ و بافت با ساختمان و محله همخوانی داشته باشد و باعث زشت شدن منظرۀ پیش روی همسایه ها نشود.برای مثال اگر ساختمان شما نمایی آجری دارد دورچین را هم آجرنما بسازید و اگر نمای ساختمان شما سنگ است دورچین شما هم نمایی سنگی داشته باشد.پس دورچین را به هرقیمتی بلند نکنید.و اگر امکانات کافی برای بلندتر کردن دورچین را دراختیار ندارید، بهتر است بجای بلند کردن دورچین،لانه ها را کوتاه بسازید تا در زمان مناسب دورچین را بلندتر کنید.

نکتۀ بعد ارتفاع لانه ها و خانه تور است که تحت هیچ شرایطی نباید لانه و خانه توری بسازیم که از دورچین بلندترباشد.اگر نگاهی بیندازید به ساختمان هایی که خانه تور و لانه های بلندتر از دورچین بر روی آنها ساخته شده است،مشاهده خواهید کرد که چه منظرۀ زشت و ناهنجاری در سطح شهر بوجود آورده است.برای ساخت لانه و خانه تور با ارتفاع مناسب و اصولی چند مثال می زنم.برای مثال اگرارتفاع  دورچین دومتر است ارتفاع لانه و خانه تور نباید از دومتر بیشتر باشد.برای این کار باید لانه ای با ارتفاع یک و نیم متر بسازید و نیم متر را برای خانه تور روی لانه ها باقی بگذارید.و اگر ارتفاع دورچین یک و نیم متر است، لانه را با ارتفاع یک متر بسازید و نیم متر را برای خانه تور روی لانه باقی بگذارید.مقصود از این کار این است که نمای شهری و منظره ای را که همسایه ها می بینند را برهم نزنیم.این روش محاسن دیگری نیز دارد که در بخش ساخت لانه و خانه تور به آن می پردازم.

ساخت اصولی لانه

برای ساخت لانه سه اصل را همیشه مدنظر قرار دهید:اول اینکه  لانه را بشکل یک مکعب مستطیل بسازید که طول آن بیشتر از ارتفاعش باشد.و پنج وجه از شش وجه آن را بپوشانید و فقط جلوی لانه را توری بزنید.تا کبوترها در فصل سرد و گرم از گزند گرما و سرما و بادها درامان باشند.دوم اینکه داشتن چندین لانۀ کوچک بهتر است از داشتن یک لانۀ خیلی بزرگ.سوم اینکه لانه ها را همیشه کوتاه تر از دورچین یا دیوار حیاط بسازید.  

پیش ازساخت لانه باید به فکر زیرسازی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به کف لانه ها و سیستم گرمایش برای متعادل کردن دمای لانه ها درزمستان باشیم، برای شروع مکانی را انتخاب کنید که در مجاورت یکی از لوله بخاری های روی بام باشد و اگر قصد دارید تمام فضای دورتادور بام را به ساخت لانه اختصاص دهید خواه ناخواه یکی از از لوله بخاری ها در لانه قرار می گیرد.اما چه نیازی به زیرسازی و لوله بخاری است؟ با استفاده از گرمای لوله بخاری و زیرسازی مناسب می توان از خشک بودن کف لانه ها و متعادل بودن دمای لانه ها در فصل سرد سال مطمئن شد و به طبع آن کنترل بیماری ها و به حداقل رساندن تعداد بیماری ها  در طول سال و به حداکثر رساندن تعداد جوجه کشی های سالم رسید.برای این کار اول زیربنای مناسب برای یک لانه را تعین کنید.برای این کار من طول دو متر و عرض یک و نیم تا دو متر را پیشنهاد می کنم،ارتفاع لانه بستگی به ارتفاع دورچین و سلیقۀ شما دارد.که بنده برای دورچین با ارتفاع دومتر،لانه ای با ارتفاع یک و نیم متر را پیشنهاد می کنم.و نیم متر باقی مانده تا دورچین را برای ساخت خانه تور اختصاص می دهید.اما برگردیم به مسئلۀ زیرسازی لانه.برای این کار یکی از لوله بخاری ها را در نظر بگیرید و یک مستتطیل به اندازۀ زیربنای لانه دقیقاً کنار لوله بخاری بکشید و این مستتطیل را با استفاده از آجر اتال بیست سانتی و سیمان فرش کنید.آجرها را به گونه ای بچینید که سوراخ های آجر در جهت افقی و روبه لوله بخاری قرار بگیرد و تمام سوراخها به هم راه داشته باشند.یک ردیف دیگر به مستتطیل اضافه کنید.تا لوله بخاری هم در محیط مستتطیل قرار بگیرد(توجه کنید که این ردیف اضافی جزء زیربنای اصلی لانه محسوب نمی شود).حالا با استفاده از ملات سیمان یک لایه نازک روی آجرها بکشید تا محکم شوند.دقت کنید قسمتی از لوله بخاری که از کف بام خارج شده است را فلزی و گالوانیزه استفاده کنید،تا بیشترین تبادل حرارتی را داشته باشد.با قرار گرفتن لولۀ بخاری در میان آجرهای اتال گرمای حاصل از لوله بخاری از طریق منافذ آجرها در زیر سطح کف لانه پخش می شود و تمام کف لانه ها در طول فصل سرد خشک و گرم خواهد ماند،و باتوجه به قانون همرفت دما که هوای گرم همیشه بسمت بالا حرکت می کند و هوای سرد جایگزین آن می شود،همیشه یک جریان ملایم هوا در لانه بوجود می آید و گرمای حاصله از کف لانه بسمت بالا حرکت می کند و با اختلاط با هوای سرد باعث یک نواخت شدن دمای لانه ها می شود.بعد از زیرسازی نوبت به ساخت لانه می شود.لانه را برروی زیرسازیی که مطابق تصویر زیر آماده کرده ایم می سازیم.

 

برای اینکار لانه را دقیقاً مماس با لوله بخاری می سازیم، و درواقع لوله بخاری در مجاورت ضلع کناری و خارج از لانه قرار می گیرد.برای ساخت لانه می توانید لانه را چوبی،آجری،سیمانی و . . . بسازید،ولی هرگز لانه رابصورت کامل از ورق های حلبی یا گالوانیزه نسازید.چون درفصل سرد بشدت سرد و درفصل گرم بشدت گرم خواهد شد. هدف از ساخت اصولی لانه به روش زیر داشتن لانه ای امن وآرام و پاکیزه برای کبوترها و سادگی در نظافت و نگهداری برای ما و به حداقل رساندن و حذف هرگونه مزاحمت و ناراحتی برای همسایه ها می باشد.

این روش ساخت با روشهای معمول ساخت لانه چند تفاوت عمده دارد که هر بخش را بصورت جداگانه شرح خواهم داد.

1 – زیرسازی و سیستم گرمایش از کف:

 همانطور که در بالا اشاره شد،برای خشک و گرم نگاه داشتن کف لانه ها ازگرمای لوله بخاری هایی که در بام خانه وجود دارد استفاده می کنیم و بدون صرف کمترین هزینه، برای لانه ها سیستم گرمایش و تهویه ایجاد می کنیم.برای شروع باید یکی از لوله بخاری های موجود بر روی بام را انتخاب کنید که در مکانی از بام قرار داشته باشد که با جهت ساخت لانه همخوانی داشته باشد.بعد از انتخاب لوله بخاری مناسب،دقیقاً در کنار این لوله زیرسازی لانه را آغاز می کنیم.برای اینکار می توان از دو روش استفاده کرد:

روش اول:تمام زیربنای لانه را با استفاده از آجر اتال با ضخامت بیست سانت فرش کنید.(بگونه ای که منافذ آجرها در جهت افقی و روبه لوله بخاری قرار بگیرند و تمام منافذ از نظر تبادل هوا به هم مرتبط باشند)با قرار گرفتن لولۀ بخاری درمجاورت این منافذ، گرمای حاصل ازآن به زیر سطح لانه منتقل می شود و باعث گرم و خشک شدن تمام کف لانه بصورت یک نواخت می شود.دقت کنید که منافذ دورتادور این زیرسازی باید با استفاده ازملات  سیمان مسدود شود تا حرارت حاصل از لوله بخاری در میان منافذ محبوس شود.پس از پایان کار یک لایه نازک ملات نرم روی تمام آجرها بکشید تا هم باعث استحکام بیشتر شود و هم از خروج حرارت ازمیان شکاف بین آجرها جلوگیری شود.

 

روش دوم: استفاده از  تکنیک آهن سه پری و چیدن موزائیک بین آنها برای زیرسازی کف لانه می باشد. که فضای زیر کف لانه بصورت کامل خالی می ماند.وبا انتقال حرارت از لولۀبخاری به زیر موزائیک ها کف لانه همیشه خشک و گرم خواهد بود.این روش سریعتر است و انتقال حرارت سریعتر انجام می پذیرد، ولی هزینه بر خواهد بود، و استحکام کمتری نسبت به روش اول دارد.توجه داشته باشید که در هر دو روش فوق طول زیرسازی به اندازۀ قطر یک لوله بخاری بزرگتر از لانه ساخته می شود تا در مرحلۀ بعد لانه دقیقا در مجاورت و مماس با لوله بخاری ساخته شود. تا اینجای کار زیرسازی لانه ها به پایان رسید.

 

 

2 – ساخت لانه:

برای ساخت لانه می توان از مواد مختلفی استفاده کرد،ولی یکی از سریعترین و کم هزینه ترین روشها استفاده از اسکلت و چهارچوبه های آهنی و جوشکاری توری های فلزی(وایرمش) یا ورق های پانچ است که علاوه بر زیبایی امنیت بالایی نیز دارند.با توجه به تصاویر و توضیحات زیر، مراحل ساخت لانه را پیگیری گنید.

 

3 – ساخت کشوی چوبی:

 برای اینکه بتوانیم به سادگی کف لانه ها را نظافت کنیم،یک کشو سبک از جنس تخته سه لایی  میسازیم. ابعاد این کشو متناسب با ابعاد کف لانه ساخته می شود(اگر ابعاد کف لانه دومتر در یک متر باشد کشو نیز دو در یک خواهد بود) دورتادور این کشو را با تخته های نراد در ابعاد :ضخامت=یک سانتی متر و عرض=پنج تا ده سانتی متر قاب می گیریم.با ساختن این کشو دیگر برای نظافت لانه ها نیاز به وارد شدن به لانه نیست و یا هنگام نظافت نیازی به خارج کردن کبوترها از لانه نیست.برای نظافت روزانه فقط کشو را از زیر لانه خارج کرده و با استفاده از کاردک فضله و پرها را تمیز کرده  و دوباره کشو را سرجای خودش  بگذارید.عملکرد این کشو دقیقاً مشابه کشوهایی است که زیر قفس پرنده ها قرار می دهند و تنها تفاوت آن در ابعاد آن است.توجه داشته باشید که جنس این کشو حتماً چوبی باشد تا رطوبت موجود در فضله ها کشیده شود به وسیلۀ جریان هوا خشک شود.کاربرد دیگر این کشو جمع آوری کردن پرهای ریخته شده از کبوترهاست که در فصل پرریزی و تولک رفتن اهمیت بیشتری پیدا می کند.پرهایی که ریخته شده است بعد از عبور از لای منافذ کشوی توری، روی کشوی چوبی می ریزند و از آنجایی که دورتادور کشوی چوبی دارای قابی به بلندی پنج تا ده سانتی متر است پرها در این کشو باقی می مانند و اکثر آنها به فضله های روی کشو می چسبند،اما در فصل پرریزی بخاطر زیاد بودن تعداد پرها باید از وسیله ای کمکی برای جمع آوری پرها استفاده کرد.برای اینکار پیشنهاد می کنم روی کشوی چوبی را با استفاده ازسفرۀ یکبار مصرف بپوشانید و این سفره را به روغن آغشته کنید، با این کار نوددرصد پرها به سفره می چسبند و شما می توانید بسادگی با بیرون کشیدن کشوی چوبی روی سفره را با استفاده از جارو یا کاردک تمیز کنید و کشورا دوباره سرجای خود قرار دهید.

4 – ساخت کشوی توری:

 برای اینکه از تماس کبوترها با فضله های کف لانه و احیاناً دانه هایی که ممکن است در طول شب یا روز توسط کبوترهای بیمار برگردانده شده باشد،ازیک کشو توری استفاده می کنیم.که این کشو حد اقل ده سانت بالاتر از کشوی تخته ای نصب می شود. چهارچوبۀ این کشو از چوب نراد باضخامت دو سانت در دو سانت ساخته می شود و ابعاد کلی آن دقیقاً برابر با ابعاد کف لانه است،و جنس توری بهتر است پلاستیکی و با شبکه بندی های درشت باشد تا پرهای ریخته شده از کبوترها و فضله ها به سادگی به کشوی چوبی زیرین منتقل شود و کبوترها نیز نتوانند به سادگی برروی آن راه بروند و ترجیح دهند تا بررور نیبندی بمانند. این توری که فضای درون لانه را از کف لانه جدا می کند محاسن زیادی دارد،ازجمله جلوگیری کردن از تماس کبوترها با فضله های کف لانه،جلوگیری از خورن دانه های آلوده که بر روی کشوی چوبی ریخته شده است. جلوگیری از گشت زدن کبوترها و به طبع آن جفت خوردن کبوترهای همجنس در کف لانه.جلوگیری از پراکنده شدن پرهای ریخته شده در فصل پرریزی و سادگی جمع آوری آنها.

روش قرار دادن کشوهای توری و چوبی در کف لانه

با توجه به تصاویر متوجه می شوید که کشوی چوبی و کشوی توری از یک مسیر وارد کف لانه می شوند برای این کار ابتدا باید کشوی توری را از زیرنبشی جلوی لانه که ده سانتی متر از کف لانه بالاتر قرار دارد، وارد کف لانه کنید، و قبل از اینکه به انتهای لانه برسد  قسمت انتهایی کشو را بلند کنید و ابتدا قسمت جلوی کشو را روی نبشی ای که کشو از زیر آن وارد لانه شده است قرار دهید و سپس قسمت انتهایی کشو را برروی نبشی ای که بصورت افقی در قسمت انتهای دیوار لانه نصب شده است قرار دهید.با این کار کشوی توری در فاصلۀ ده سانتی متر بالاتر از کف لانه قرار می گیرد و حالا می توانید کشو چوبی را زیر کشو توری قرار دهید.دقت کنید که نبشی ها نباید لبه های بیشتر از دو سانتی متری داشته باشند تا هنگام قرار دادن کشو توری با مشکل روبه رو نشوید.در تصاویر زیر که نمای جانبی لانه را نشان میدهد روش قرار گرفتن کشوهای توری و چوبی شرح داده شده است.

 

1-هدایت کشوی توری از زیر قسمت جلویی و درب لانه به داخل 2-بلندکردن قسمت انتهایی کشو بسمت بالا قبل از رسیدن کشو به انتهای لانه 3-کشیدن کامل کشو به درون فضای لانه 4-قرار دادن قسمت جلوی کشوی توری بر روی نبشی قسمت جلو
5-پایین آوردن قسمت انتهایی کشو به سمت زمین 6-قرار دادن قسمت انتهایی کشوی توری بر روی نبشی قسمت انتهایی لانه 7-هدایت کشوی چوبی از قسمت جلوی لانه به زیر کشوی توری 8-قرار گرفتن کامل کشوی چوی به زیر کشوی توری

 

5 – ساخت نیبندی افقی:

 یکی از تفاوت های ساخت لانه در این روش فرم قرار گرفتن نیبندی ها می باشد. در این روش برخلاف روشهای معمول نیبندی در فضای اطراف و در مجاورت دیوار نصب نمی شود،بلکه همۀ نیبندی ها بصورت افقی با فاصلۀ نیم متری از زیر سقف لانه نصب می شود و در واقع فضای کف و دیوارهای گنجه اشغال نمی شود. برای ساخت نیبندی باید از چوبی با ضخامت مناسب استفاده کنید تا کبوترها برای ایستادن بر روی نیبندی و حفظ تعادل خود نیازی به گرفتن نیبندی نداشته باشند و بتوانند بسادگی روی نیبندی ایستاده یا در طول شب روی نیبندی بخوابند. برای اینکار توصیه می کنم پهنای نیبندی سه سانتی مترباشد. پهنای کمتر از سه سانتی متر باعث می شود تا کبوتر برای چرخیدن و حرکت روی نیبندی به مشکل بربخورد، و پهنای بیشتر از سه سانتی متر باعث می شود تا تمام ناخن های کبوتر بر روی نیبندی قرار بگیرد و به مرورزمان باعث کج شدن انگشتهای کناری بسمت بیرون یا داخل شود.مسئلۀ بعد تقسیم کردن یک نیبندی به چند قسمت است که برای این کار می توانید از چوب هایی با پهنای سه سانتی متر و ضخامت یک سانتی متر و طول پنجاه سانتی متر استفاده کنید و این چوب ها را بصورت عمودی از روی نیبندی به سقف لانه متصل کنید، و طول یک نیبندی را به چند قسمت تقسیم کنید، فاصلۀ بین چوبها نباید از سی سانتی متر کمتر باشد ولی فاصلۀ بیشتر از آن بستگی به طول نیبندی و سلیقۀ شما دارداین روش مزایای بسیار زیادی دارد و البته چند ایراد نیز دارد که اول به ایرادات آن می پردازم. یکی از اصلی ترین ایرادات این روش، کم شدن  گنجایش لانه است.دراین روش در مقایسه با روشهای معمول،تعداد کمتری کبوتر در یک لانه جا می گیرد.اما می توان ارتفاع لانه را به نصف کاهش داد و دوطبقه روی هم ساخت.ایراد دیگری که در این روش وجود دارد این است که اگر ارتفاع لانه بلند باشد کبوترهای پرقیچی نمی توانند به روی نیبندی بروند.اما اگر فاصلۀ نیبندی تا زمین یک متر باشد مشکلی نخواهد بود. اما مزایای این روش:یکی ازمهمترین مزایای این روش این است که تمام کبوترها در یک ارتفاع از کف لانه قرار دارند و زیرپا و بالای سر هیچ یک از کبوترها کبوتر دیگری نیست که خود این مسئله مزایای زیادی را به همراه خواهد داشت. اول اینکه دیگر فضلۀ کبوترها روی دم و پشت کبوتر دیگری نمی ریزد که این اتفاق در روشهای معمول به دفعات رخ می دهد و باعث کثیف شدن کبوترهایی که در ردیفهای پایین تر می نشینند می شود و احتمال انتقال بیماری افزایش می یابد.مزیت دیگر این است که هر کبوتر برای رفتن به روی نیبندی خود نیازی به عبور از نیبندی های دیگر را ندارد و بصورت مستقیم به روی نیبندی خود می رود که این مسئله طی مدت کوتاهی باعث می شود تا هر کبوتر جایی مختص به خود داشته باشد و برای حفاظت از حریم خود از روی نیبندی به کف لانه نمی آید که این امر باعث جلوگیری از جفت خوردن کبوترهای هم جنس می شود.مزیت دیگر این است که کبوترها برای کبوتر های ردیف زیرین یا بالایی مزاحمت ایجاد نمی کنند درحالی که درروشهای معمول گاهی دیده می شود یک کبوتر غولدور باعث برهم خوردن نظم تمام لانه می شود. مزیت دیگر این روش مشخص بودن جای هر کبوتر در لانه است در نتیجه اگر کبوتری مریض شود در همان روز اول وپیش از اینکه علائم بالینی در کبوتر ظاهر شود بانگاه کردن به فضلۀ زیر پای هر کبوتر می توان به سالم بودن یا بیمار بودن آن پی برد.در حالی که در نیبندی روشهای معمول بخاطر وجود چند کبوتر در یک ستون نمی توان تشخیص داد که فضلۀ مشکوک متعلق به کدام کبوتر است.و تا ظاهر شدن علائم بالینی، کبوتر بنیۀ خود را از دست خواهد داد.از دیگر مزایای این روش این است که کبوترها برای رفتن به روی نیبندی ناچارند فاصلۀ کف لانه تا نیبندی را بصورت عمودی بسمت بالا پرواز کنند که این امر باعث تقویت عضلات پاها سینه و بال کبوتر می شود.مزیت دیگر قرار گرفتن تمام کبوترها در یک ارتفاع مساوی از کف و سقف لانه می باشد که با استفاده از این برابری می توان گرمای مورد نیاز لانه را که در بخش شش توضیح خواهم داد بهتر تامین کرد.

 6 – ایجاد دمای مناسب در لانه:

 برای اینکه دمای درون لانه در فصول سرد سال یک دمای متعادل باشد از یک روش ابداعی استفاده خواهیم کرد،با توجه به روش نیبندیی که در بخش پنج توضیح داده شد و باتوجه به استفاده از گرمای لوله بخاری برای گرمایش کف لانه،برای متعادل کردن دمای فضای درونی لانه در فصل سرد نیز از گرمای لوله بخاری کمک می گیریم.برای اینکار دورتادور لانه را از قسمت بالا تا ده سانت زیر نیبندی هارا با استفاده از تخته سه لایی و یا کارتن پلاست می پوشانیم و تمام منافذی که امکان عبور هوا از آن قسمت ها وجود دارد را درزگیری می کنیم.دقت کنید که فقط دورلانه از سقف تا ده سانت زیر نیبندی را می پوشانیم و از زیر این قسمت تا زمین هیچگونه پوششی استفاده نمی شود،مگر در روزهای بادی که از گونی کنفی برای پوشاندن فضای باقی مانده استفاده می کنیم. اما روش کار: اگر خاطرتان باشد در بخش زیرسازی لانه ابعاد  زیرسازی را به اندازۀ قطر یک لوله بخاری بشتر از اندازۀ لانه درنظر گرفتیم  و لوله بخاری در میان آجرها و در قسمت کنار زیرسازی قرار گرفت، در این بخش نیز سقف لانه را به اندازۀ قطر یک  لوله بخاری بزرگتر درنظر بگیرید، به گونه ای که لوله بخاری در کناری ترین قسمت زیر سقف قرار بگیرد و امتداد آن از سقف خارج شود. توجه داشته باشید که زیر سقف و دیوارهای لانه را با استفاده از مواد مناسب نظیر یونولیت یا کارتن پلاست عایق بندی کنید تا در فصل سرد از نفوذ سرما و در فصل گرم از نفوذ گرما جلوگیری شود. حالا با پوشاندن قسمت بالای لانه به همراه لوله بخاری،گرمایی که از لوله بخاری ساطع می شود در فضای زیر سقف باقی می ماند و از آنجایی که دورتادورقسمت بالایی لانه هم پوشیده و درزگیری شده است وبا توجه به قانون همرفت دما،هوای درون لانه بصورت مداوم در حال چرخش خواهد بود که با اختلاط با هوای سرد قسمت پایین لانه، یک دمای متعادل در لانه بوجود می آید به علت اختلاف دمای زیر سقف با دمای بیرون این هوا بصورت مداوم از زیر قسمتی که پوشانده شده است به بیرون از لانه منتقل می شود و باعث تهویه هوای درون لانه می گردد.با توجه به تصاویر زیر،عملکرد این روش ملموس تر خواهد بود. اما در فصل گرم سال چگونه دمای درون لانه ها را متعادل نگه داریم؟با توجه به این نکته که رنگ کف بام تاثیر زیادی بر دمای بام دارد لذا اولین عاملی که باید به آن توجه شود رنگ کف بام خانه است هرچه از رنگهای روشن تری برای کف استفاده شود میزان جذب نورخورشید کمتر می شود و به طبع آن دمای محیط بام کاهش می یابد.اما برای اینکه این هوای خنک همیشه با هوای خنک تری جایگزین شود نیاز است تا هوا جریان داشته باشد. برای اینکه بصورت مصنوعی باعث ایجاد جریان در هوا شویم ،می توانید یک قسمت کوچک از بام خانه (حداکثر ده درصد)را به رنگ مشکی دربیاورید تا با ایجاد اختلاف دما در روی بام باعث بوجود آمدن جریان در هوا شویم.برای این کار پیشنهاد می کنم قسمتی از بام را به رنگ مشکی در بیاورید که با لانه فاصله داشته باشد.و سطح آن بالاتر از سطح لانه ها باشد،بهترین جاها برای اینکار روی خرپشته یا قسمتهایی است که کبوتر روی آن نقاط نمی نشیند،مثل لبۀ دورچین ها.توجه داشته باشید که همیشه هوای گرم به سمت بالا حرکت می کند و هوای خنک تر جایگزین آن می شود.

7 - ساخت خانه تور:

برای ساخت خانه تور باید به دو اصل اساسی دقت  کرد.اول اینکه خانه تور تحت هیچ شرایطی از دورچین بلند تر نباشد و اگر سی سانتی متر از دورچین کوتاه تر باشد خیلی بهتر است.دوم اینکه خانه تور ولانه بگونه ای ساخته شود که هنگامی که کبوترها در زیر خانه تور هستند بتوانند برروی لانه بروند،برای اینکار همیشه لانه ها را کوتاه تر از دورچین می سازیم.اما هدف از ساخت خانه تور چیست؟خانه تور یکی از ابزارهای بسیار کاربردی در نگهداری از کبوتر است که با داشتن یک خانه تور مناسب و استاندارد می توان از نگهداری از کبوتر نهایت لذت را برد.و در جلد کردن و به پرواز در آوردن کبوترها بسیار کمک خواهد کرد. اما چگونه یک خانه تور اصولی بسازیم که هم باعث راحتی کار برای خودمان و هم باعث ایجاد آرامش برای همسایه ها و هم باعث ایجاد فضایی امن و آزاد برای کبوترها شود.برای این کار اولین مسئله ای که باید به آن توجه کرد ارتفاع خانه تور است که حداکثر ارتفاعی که برای خانه تور درنظر می گیرید برابر با ارتفاع دورچین بام است و البته اگر سی سانتی متر از دورچین کوتاه تر باشد بهتر است.مسئلۀ بعد مساحت خانه تور است که هرچه بزرگتر باشد بهتر است تا کبوترها به راحتی بتوانند در زیر آن پرواز کنند.مسئلۀ بعد تفکیک خانه تور به چند قسمت است تا بتوانید هریک از لانه ها و کبوترها را به تفکیک جنسیت،سن،جلد بودن یا ناجلد بودن به زیر خانه تور آورد،برای این کار توصیه می کنم یک خانه تور بزرگ جلوی تمام لانه ها بسازید و با استفاده از درهای توری سبک، فضای جلو و روی هر لانه را از لانۀ مجاور تفکیک کنید.با استفاده از این دربها می توانید فضای روی لانه ها را از فضای جلوی لانه ها جداکنید .با توجه به تصویر زیرمی توانید یک خانه تور استاندارد بسازید،تا برای آفتاب دادن،تمرین دادن،جلد کردن و به پرواز درآوردن کبوترها با مشکل مواجه نشوید. بهترین حالت برای یک خانه تور شکل زیر است که خانه تور دارای سه در است. اسکلت اصلی خانه تور(خطوط سبز رنگ) درب برای وارد شدن به خانه تور(درب آبی)،یک درب برای مجزا کردن فضای جلوی لانه از فضای روی لانه(درب قرمز) ،یک درب ریلی برای ارتباط فضای روی لانه به فضای خارج از خانه تور(درب بنفش). که این درب برای به پرواز در آوردن کبوترها و جاکردن کبوترها بسیار کاربردی خواهد بود.

 مسئلۀ بعد که در هنگام ساخت خانه تور باید به آن توجه کرد جنس تور و سایز شبکه های توری است که از آن استفاده می کنید:برای این کار از توری فلزی محکم و سبک استفاده کنید که شبکه های ریزی داشته باشد تا گنجشک و پرنده های کوچک دیگر نتوانند وارد خانه تور شوند زیرا یکی از عوامل انتقال بیماری در بین بام کبوترداران در سطح شهر گنجشک ها هستند. مسئلۀ بعد ساختن خانه تور به نحوی است که باعث جلوگیری از پراکنده شدن پرهای ریخته شده از کبوترها شود که این امر در فصولی که اوج پرریزی و تو لک رفتن کبوترهاست اهمیت بیشتری پیدا می کند زیرا یکی از مواردی که باعث سلب آسایش همسایه ها می شود همین پرهای ریخته شده توسط کبوترهاست که بوسیلۀ باد بسادگی به خانۀ همسایه ها منتقل می شود.قبلاً در بخش ساخت اصولی لانه و استفاده از کشوی توری و چوبی در کف لانه توضیحاتی داده شد که می توان نوددرصد پرهای ریخته شده را با استفاده از آن تکنیک جمع آوری کرد.حال برای  جلوگیری از پراکنده شدن پرها وجمع کردن باقی پرها که ممکن است در زیر خانه تور ریخته شده باشد چند راه حل پیشنهاد میکنم.برای اینکار از چند وسیله می توان کمک گرفت. یکی از ساده ترین راه ها این است که نیم متر از قسمت پایین خانه تور را با استفاده از توری های ریز آلومینیومی محصور کنید و با آب پاشی کردن زیر تور پرها را جمع آوری کنید.راه حل دیگر استفاده از توری مرغی پلاستیکی است که آن را به روغن آغشته کرده باشیم.برای اینکار دورتادور قسمت پایین خانه تور را به ارتفاع سی سانتی متر تورمرغی پلاستیکی بزنید توری را بگونه ای نصب کنید که حالت پرانتزی داشته باشد و یک فاصله بین خانه تور اصلی و این تورمرغی ایجاد شود و فقط لبۀ بالا و پایین این توری به خانه تور متصل باشد، حالا با استفاده از فرچۀ نقاشی تمام سطح این تور را به روغن موتور آغشته کنید، حالا با وزش باد پرها هنگام خروج از قسمت پایین خانه تور به این تورمرغی که به روغن آغشته شده است می چسبند و در سطح بام پراکنده نمی شوند.دقت کنید که از آغشته کردن خانه تور اصلی به روغن پرهیز کنید زیرا باعث کثیف شدن کبوترها می شود. در این روش شما باید روزی یک بار این پرها را از روی توری جمع کنید تا پرهای جدید بتوانند به توری بچسبند.برای این کار می توانید از جاروی دستی معمولی(گیاهی)استفاده کنید.

8 - جلوگیری از نشستن کبوترها برروی دورچین.

نشستن کبوترها برروی دورچین معایب بسیار زیادی دارد که در این بخش به آنها اشاره خواهم کرد، و راهکاری ابداعی و ساده و بسیار کاربردی را برای جلوگیری از نشستن کبوترها برروی دورچین ارائه خواهم کرد.اما چرا نباید کبوترها روی دورچین بام بنشینند؟عیب اول: وقتی کبوتری روی دورچین مشترک بین خانۀ شما وهمسایه یا روی دیوار مشترک حیاط می نشیند،احتمال این که فضله و پرکبوتر توی حیاط یا روی بام همسایه بریزد بسیار زیاد است که این مسئله باعث بوجود آمدن دلخوری و ناراحتی برای همسایه خواهد شد.عیب دوم: وقتی کبوتر روی دورچین می نشیند دید بسیار کاملی نسبت به محیط اطراف خواهد داشت و بام تمام خانه های اطراف را بخوبی می بیند.و طی مدتی کوتاه با تمام فضای اطراف مانوس می شود و اگر روی خانۀ مجاور یا چند خانه دورتر بنشیند تقریباً همان منظره ای را خواهد دید که از روی دورچین خانه و بام شما می دیده و اگر جوجه یا کبوتری بعد از ساعت ها پرواز روی دورچین خانۀ همسایه ها هرز بنشیند خیلی جای تعجب نیست.عیب سوم:وقتی کبوتر روی دورچین نشسته باشد یا اینکه دامنۀ دیدی فراتر از محیط بام داشته باشد تمام اتفاقاتی را که در اطراف بام می افتد به خوبی می بیند و به آن واکنش نشان می دهد،برای مثال اگر در کوچه بچه ها مشغول بازی باشند. پرتاب توپ  باعث ترسیدن و رم کردن کبوترهایی که روی دورچین نشسته اند و به کوچه دید دارند می شود.اگر یک پرنده شکاری و یا حتی یک کلاغ از چند کوچه آن طرف تر عبور کند کبوترهایی که روی دورچین نشسته اند به سادگی ترسیده و رم می کنند.اگر همسایۀ شما روی بام خانۀ خود بیاید کبوترهایی که روی دورچین نشسته اند می ترسند و رم می کنند.وبسیاری موارد مشابه که باعث ترس کبوترهایی که روی دورچین نشسته اند می شود.عیب چهارم:احتمال افتادن کبوترهایی که پروبال کاملی ندارن از روی دورچین به روی بام همسایه و یا در کوچه بسیار زیاد است.عیب پنجم:نشستن کبوتر بر روی دورچین باعث تحریک گربه ها برای آمدن بر روی بام شما می شود. امابرای جلوگیری کردن از نشستن کبوتر برروی دورچین،چکار باید کرد؟برای این کار ابتدا بر روی هر یک از گوشه های دورچین یک نبشی سی سانتی متری را بصورت عمود نسبت به زمین نصب کنید(بهتر است از نبشی قفسه بندی که دارای سوراخ است استفاده کنید)نبشی را به گونه ای نصب کنید که حداقل پانزده سانتی متر از آن بالاتر از لبۀ دورچین قرار بگیرد،پس از نصب نبشی ها با استفاده از سیم های مفتولی (ترجیحاً ضدزنگ) نبشی ها را به هم وصل کنید. برای این کار ابتدا دورشته سیم مفتولی (مانند سیم آرماتور بندی)را کنار هم گذاشته و به سوراخ نبشی( با فاصلۀ پنج سانتی متر تا لبۀ دورچین )ببندید  و از این نبشی در گوشۀ بام به نبشی دیگر درگوشۀ مجاور ببندید و سیم هارا بکشید تا بصورت موازی با لبۀ دورچین قرار بگیرند .حالا برای اینکه سیم ها بصورت کامل سفت شوند و در حالت موازی با دورچین قرار بگیرد ،بین دورشته سیم یک میخ بلند یا یک پیچ گوشتی قرار دهید ، و آنقدر بچرخانید تا دورشته سیم به هم تابیده شوند و کاملاً بصورت افقی و موازی با لبۀ دورچین قرار بگیرد.این کار را  برای پنج سانتی متر بالاتر از این سیم دوباره تکرار کنید و پنج سانتی متر بالاتر برای بار سوم این کار را تکرار کنید با این کار سه رشته سیم  که موازی باهم و موازی با لبۀ دورچین قرار گرفته است دورتادور دورچین بام شما را گرفته است و به دلیل بلند و لرزان بودن این سیم ها کبوترها قادر به نشستن روی این سیم ها نخواهند بود. و پس از مدت کوتاهی خواهید دید که دیگر کبوترهای شما میلی به نشستن برروی دورچیین نخواهند داشت و حتی بسمت دورچین ها نمی روند.می توانید این روش را برای تمام دیوارهای دورچین حتی لبه های بیرونی خرپشته بکار بگیرید.اما جلوگیری از نشستن کبوترها روی دورچین چند حسن هم دارد که یکی از آنها، بهتر جلد شدن کبوتر بر روی بام است زیرا وقتی کبوتر فقط روی لانه و کف بام بنشیند،وقتی به پرواز درمی آید هنگام  نشستن فقط لانه و کف بام خود را می شناسد و پای خود را روی دورچین وبام دیگری نمی گذارد.اما کبوتری که روی دورچین نشسته باشد وقتی ارتفاع خود را کم می کند تا روی بام بنشیند تمام خانه های اطراف همان منظره ای را دارد که از روی دورچین خانۀ خود می دید  واحتمال اینکه روی بام و دورچین خانه های  مجاور بنشیند زیاد خواهد شد. اگر خاطرتان باشد دربخش ساخت خانه تور گفته شد که بهتر است خانه تور سی سانتی متر از دورچین کوتاه تر باشد،مقصود از این توصیه این بود که حتی وقتی کبوتر روی خانه تور می نشیند هم،فقط روی بام و لانه های خود را ببیند و دیدی نسبت به خارج از بام خود نداشته باشد.

9 - رنگ آمیزی لانه ها و خانه تور.

رنگ آمیزی لانه ها و خانه تور علاوه بر زیبایی لانه ها مزایای دیگری نیز دارد که به آنها اشاره خواهم کرد.در میان حیوانات پرنده ها دارای بهترین قدرت بینایی و تشخیص رنگ می باشند و دارای حافظۀ بلند مدت در بخاطر سپاری اشکال و رنگها هستند. ازین رو می توان برای جلد کردن بهتر کبوترها از رنگ آمیزی های خاص بر روی بام و لانه ها استفاده کرد.بعنوان مثال اگر روی سقف لانه ها را به رنگ زرد رنگ آمیزی کنید و کبوترهای شما با این رنگ مانوس شوند، پس از مدتی این رنگ در حافظۀ پرنده نقش می بندد ودراوج آسمان با نگاه کردن به زمین به سادگی لانۀ خود را شناسایی می کند، حال اگر این رنگ را به شکلی خاص رنگ آمیزی کنید (بعنوان مثال:روی سقف لانه ها یا کف بام را بصورت شطرنجی، راه راه سیاه و سفید یا هرنقش دیگری رنگ کنید، این نقش بصورت یک امضاء و نشانۀ خاص از آسمان قابل روئیت خواهد بود و کبوترها بسادگی این نشانه را شناسایی می کنند و برای بازگشت به خانه مسیر دقیق تری را انتخاب خواهند کرد. جوجه ها نیز با بخاطر سپردن این نقش و رنگ بهتر جلد می شوند و بهتر خانه را پیدا می کنند.از موارد دیگری که می توان از رنگ آمیزی بهره برد برای گرم کردن یا خنک کردن لانه ها است اگر از رنگ سیاه برای محیط بام استفاده کنید باعث گرمتر شدن دمای محیط بام خواهد شد و اگر از رنگ سفید استفاده کنید باعث خنک تر شدن دمای محیط بام می شود.از موارد دیگر رنگ آمیزی، توری لانه و خانه تور است:اگر توری هارا به رنگ سیاه رنگ آمیزی کنید هنگام نگاه کردن به لانه ها بعلت اینکه رنگ سیاه بیشتر نور را جذب می کند، توری ها کمتر دیده می شوند و فضای زیر خانه تور و درون لانه ها بهتر دیده می شود، و بلعکس اگر توری ها را با رنگ سفید رنگ آمیزی کنید، بعلت بازتاب بیشتر نور توسط رنگ سفید توری ها بیشتر به چشم می آیند تا فضای پشت تور و درون لانه ، لذا برای زیباتر شدن لانه ها توصیه می کنم توری خانه تور و لانه ها را بارنگ سیاه رنگ آمیزی کنید.

روشنایی،تهویه و پوشش لانه ها

در پایان چند نکته در مورد روشنایی و پوشش لانه ها ذکر می کنم و این مطلب را به پایان می رسانم.درمورد روشنایی لانه ها سعی کنید تمام نکات ایمنی در سیمکشی لانه ها را رعایت کنید تا خدای نکرده براثر اتصالی سیم های برق لانه ها دچار آتش سوزی نشوند.برای هر لانه بصورت جداگانه سیستم روشنایی درنظر بگیرید.در طول شب به هیچ وجه فضای لانه هارا روشن نگزارید،زیرا یکی از عوامل اصلی در جفت شدن کبوترهای همجنس در لانه ها روشن ماندن لانه ها در طول شب است.اگر در لانه ها از فن و تهویه استفاره می کنید فن را در خارج از لانه نصب کنید و جلوی دریچه را توری محکم و مناسب بزنید تا از برخورد بال کبوترها به فن جلوگیری شود.در قسمت بیرونی فن نیز از یک فیلتر مناسب برای تصفیه و جمع کردن پرهای ریزی که از طریق تهویه به بیرون منتقل می شود استفاده کنید.برای این کار می توانید از فیلتر هود آشپزخانه یا از گونی کنفی استفاده کنید.در فصل سرد سال از پوشاندن لانه ها با پ


مطالب مشابه :


ساخت اصولی لانه

دادم به آموزش روشهایی برای ساخت اصولی ساخت کشوی چوبی: است که زیر قفس پرنده ها
ساخت ماکت بازو

نگاهی تازه به علوم و آموزش را برای ساخت دومین قفس بازوی چوبی پایینی را که
پرورش ماهی در قفس

قفس های غوطه ور ساده، معمولاً از تعدادی جعبه چوبی مواد مناسب ساخت قفس. اموزش فتوشاپ
کار گروهی - واحد کار حیوانات وحشی- کاردستی قفس

کاردستی با قاشق چوبی, ساخت قفس برای حیوانات درنده اختصاص 2015/4/12 ">بخشنامه آموزش و پرورش
سنتور

آموزش موسیقی ساخت آن را به یه نکته دیگه که در مورد داریوش سالاری هست اینه که اخیرا ایشون
گنجینه و کانون صنایع دستی مردم این سرزمین

آموزش هتلداری و آب و هوایی در ساخت منزلگاه خویش به ترکمنی همچون یک قفس چوبی به
همه چیز درباره فنچ

چه خوش‌ است حال مرغي كه قفس برای ساخت لانه در گوشه قفس یا آموزش داده
برچسب :