اطلاعیه حضور در بیمارستان

به اطلاع می رساند که طبق هماهنگی استاد برجعلی (درس آسیب شناسی روانی ) ساعت ۸صبح روز سه شنبه ۱۹آذرماه جاری همه دوستان می بایست در بیمارستان آزادی در شهرک غرب تهران حضور برسانند .

آدرس بیمارستان:

محل فعلی بیمارستان: کلینیک شهرک غرب (موقت)

شهرک غرب. خیابان ایران زمین. روبروی مرکز خرید گلستان شماره 27

تلفن: 88086670-1 , 88092875 , 88076427 

 


مطالب مشابه :


اطلاعیه حضور در بیمارستان

دانشگاه خوارزمی روبروی مرکز خرید گلستان شماره 27. تلفن: سایت روان شناسی
سيستم اعصاب مركزي و نورون ها

دانشگاه خوارزمی ورود به سیستم گلستان پورتال دانشگاه سایت روان شناسی
فرم هاي ضروري دوره كارشناسي ارشد

دانشگاه خوارزمی ورود به سیستم گلستان پورتال دانشگاه سایت روان شناسی
دانلود پاور یوینت اختلال شخصیت

دانشگاه خوارزمی ورود به سیستم گلستان پورتال دانشگاه سایت روان شناسی
دانلود فايل هاي نوروسايكوژي

دانشگاه خوارزمی ورود به سیستم گلستان پورتال دانشگاه سایت روان شناسی
اسامی دانشجویان رشته روان شناسی بالینی ورودی مهر92

دانشگاه خوارزمی ورود به سیستم گلستان پورتال دانشگاه سایت روان شناسی
اطلاعیه حضور در بیمارستان

دانشگاه خوارزمی روبروی مرکز خرید گلستان شماره 27. تلفن: سایت روان شناسی
سيستم اعصاب مركزي و نورون ها

دانشگاه خوارزمی ورود به سیستم گلستان پورتال دانشگاه سایت روان شناسی
فرم هاي ضروري دوره كارشناسي ارشد

دانشگاه خوارزمی ورود به سیستم گلستان پورتال دانشگاه سایت روان شناسی
دانلود پاور یوینت اختلال شخصیت

دانشگاه خوارزمی ورود به سیستم گلستان پورتال دانشگاه سایت روان شناسی
برچسب :