نمونه سوال علوم اجتماعی پیش دانشگاهی رشته ادبیات وعلوم انسانی

نام ونام خانوادگی :                                              بسمه تعالی                                     زمان : 70دقیقه

نام پدر :                نمونه سوال علوم اجتماعی پیش دانشگاهی رشته ادبیات وعلوم انسانی           تاریخ :

 نام کلاس:              « لطفا پاسخ سوالات را خوانا در زیر سوالات  بنویسید. »      نیم سال دوم 88-87    صفحه : یک

1

در جاهای خالی  اصطلاحات مناسب را  بنویسید.(نمره هر جای خالی 25/ می باشد)

الف ) اعضای سازمان ملل متحد کشورهایی هستند که در هر دعوایی یکی از طرف های آن هستند از تصمیم .......................................... تبعیت کنند .

ب ) شرکت های چند ملیتی از نظر مالکیت ......................................  هستند .

ج ) در اقتصاد دانش محور یا اقتصاد اطلاعاتی سهم عمده در تولید ناخالص ملی از آن بخش ........ است .

75/

2

ویژگی های نظام جهانی را بنویسید .

 

 

 

1

3

نقش بورژوازی را در رشد صنعت بنویسید .

 

 

 

1

4

نحوه شکل گیری رابطه مرکز پیرامون را توضیح دهید.

 

 

 

1

5

چهار رکن سازمان ملل را نام ببرید .

 

 

1

6

دو مورد از مزایای سرمایه گذاری خارجی را برای هر یک از کشورهای سرمایه گذار و دریافت کننده سرمایه بنویسید .

 

 

1

7

چرا مک لوهان دنیای امروز را با عنوان "دهکده جهانی " معرفی می کند ؟

 

 

 

 

1

8

دو دیدگاه مهم در مورد تهاجم فرهنگی و آمریکایی شدن را تجزیه و تحلیل کنید .

 

 

 

1

نام ونام خانوادگی :                                              بسمه تعالی                                     زمان : 70دقیقه

 نام پدر              نمونه سوال علوم اجتماعی پیش دانشگاهی رشته ادبیات وعلوم انسانی           تاریخ :

 نام کلاس:              « لطفا پاسخ سوالات را خوانا در زیر سوالات  بنویسید. »      نیم سال دوم  88-87    صفحه : دو

9

برای ارزیابی نابرابری در ثروت از چه شاخص هایی استفاده می شود ؟

 

 

 

75/

10

حق وتو چیست ؟

 

 

 

5/

11

ویژگی های کشورهای سرکرده و حاشیه نشین را در نظام جهانی با یکدیگر مقایسه کنید .

 

 

 

1

12

عمل (بازی) در نظام جهانی چه تفاوتی با بازی شطرنج دارد ؟ تجزیه و تحلیل کنید .

 

 

 

 

 

1

13

منظور از اهداف درجه اول و دوم جوامع در نظام های بین المللی چیست ؟

 

 

1

14

مفهوم "انگاره یا کلیشه" را نوشته و نقش رسانه ها را در انگاره سازی توضیح دهید .

 

 

 

1

15

دیدگاه انسان گرایی رنسانس و انسان گرایی انقلاب اسلامی را مورد مقایسه قرار دهید .

 

 

 

 

1

16

مهم ترین چالش های ایران را در طول اجرای برنامه های توسعه اول تا چهارم به اختصار بنویسید .

 

 

 

 

1

«موفقیت شما آرزوی قلبی ماست»

   عباس حسن زلده


مطالب مشابه :


سوال و جواب های کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدیدالتالیف

نمونه سوالات علوم پیش دانشگاهی می کند؟ترویج علوم انسانی غربی
نمونه سوال جغرافیای پیش دانشگاهی-علوم انسانی

پیش دانشگاهی-علوم انسانی نمونه سوال جغرافیای پیش نمونه سوالات
نمونه سوالات دروس پیش دانشگاهی رشته ادبیات و علوم انسانی

نمونه سوالات دروس پیش دانشگاهی رشته ادبیات و علوم انسانی نمونه سوالات دروس پیش
نمونه سوال علوم اجتماعی پیش دانشگاهی رشته ادبیات وعلوم انسانی

نمونه سوال علوم اجتماعی پیش دانشگاهی رشته ادبیات وعلوم انسانی پیش دانشگاهی
نمونه سوالات دوره پيش دانشگاهی رياضی ـ تجربی ـ انسانی( بخش اول )

(رياضی تجربی انسانی) نمونه سوالات مشاهده فایل های آموزشی کتاب علوم زمین پیش دانشگاهی
نمونه سوالات پیش دانشگاهی

نمونه سوالات نمونه سوالات پیش دانشگاهی علوم تجربی و علوم انسانی در مقطع پیش
برچسب :