سزارين يا زايمان طبيعي

براساس آخرين آمار منتشره35درصداز زايمانهاي كشور ايران در حال حاضر به روش سزارين انجام مي شود در حاليكه سازمان جهاني بهداشت رقمي حدود 10تا 15درصد را براي سزارين مناسب دانسته است..

بنابر آخرين آمار منتشره از انگلستان ،5/21 درصد از موارد حاملگي منجر به سزارين شده وجالب آنكه 10درصد اين موارد بنا به تقاضاي مادر انجام شده است.

با توجه به اينكه زايمان طبيعي يك روند فيزيولوژيك بوده ،بررسيها نشان داده كه بالا رفتن بخش از آمار مذكور ،به دليل ناآشنايي مادر با زايمان طبيعي و پرهيز از درمانهاي انتظاري تيم پزشكي ميباشد.

 به همين دليل در 28 آوريل 2004دستورالعمل جديدي براي انتخاب موارد سزارين در انگلستان منتشر شده كه هدف آن كنترل موارد سزارين بيهوده بوده است..

در اين راهنما استفاده از روشهاي مختلفي شامل گرفتن نمونه خون جنين وانجام برخي آزمايشها ،مونيتورينگ قلب جنين و………براي كاستن موارد سزارين توصيه شده كه  برخي از اقدامات به شرح ذيل ميباشد:

-با توجه به اينكه يكي از علل شايع انجام سزارين وضعيت جنين است،در اين راهنما توصيه شده كه چرخش سفاليك خارجي در هفته 36 بارداري مي تواند جنين را در وضعيت طبيعي قرار داده واز شيوع سزارين را كاهش دهد.

-حضور يك زن ديگر از بستگان ،خويشاوندان  يا دوستان زن باردار بربالين وي(بررسيها نشان داده كه از حضور همسر  وي موثرتراست) هنگام زايمان مي تواند به مادر قوت قلب وآرامش داده واز عدم پيشرفت زايمان ونياز به سزارين كم كند .

برخي اقدامات ديگر شامل كاهش موارد القا زايماني كه ضروري نبوده،بررسي ونظارت 4ساعته پيشرفت زايمان به جاي نظارت 2ساعته وتشويق مادرانيكه سزارين قبلي بوده اند بنا به صلاحديد پزشك مربوطه.

پراستفاده ترين قسمت اين راهنما ،دستورالعمل نحوه برخورد با مادراني است كه خودشان تمايل به سزارين دارند كه در برخورد با اين مادران بايستي حتما معايب ومزاياي سزارين در مقابل زايمان طبيعي به طور خاص توضيح داده شود.اگر فكر مي كنيد سزارين براي مادر وجنين سودي ندارد مجاز نيستيد با درخواست مادر موافقت نمائيد.اگر علت آن ترس  مادر است به او نزديك شده تا در مورد علت ترس خود با شما درد دل كند.

در صورتيكه بنا به صلاحديد تيم پزشكي تصميم  به انجام زايمان به روش سزارين گرفته شود،بايستي از سن دقيق حاملگي مادر مطمئن شده تا انجام زايمان به روش فوق  قبل از هفته 39 حاملگي انجام نگيرد زيرا احتمال بروز مشكلات تنفسي براي نوزاد زياد است.

تمام موارد فوق هر چند زنان را از انجام سزارين منع نمي كند ولي توجه به آن اين امكان را به او ميدهد كه انتخاب آگاهانه داشته باشد.                                     

 منبع:www/who.com-search google NICE

 

سارا ضيائي نژاد        كارشناس مامائي گروه گسترش شبكه

 

 


مطالب مشابه :


سزارين يا زايمان طبيعي . كدام بهتر است ؟

هر خانم بارداري در طول بارداري و مخصوصاً در ماه آخر به فكر زايمان و نوع آن مي باشد.
سزارين يا زايمان طبيعي

جراحي اتاق عمل ، پروسيجرهاي جراحي - سزارين يا زايمان طبيعي - - جراحي اتاق عمل ، پروسيجرهاي
سزارين يا زايمان طبيعي

حکایت سلامت - سزارين يا زايمان طبيعي - بررسی مشکلات سلامت مردم و ترویج اصول علمی آموزش سلامت
زایمان به روش طبیعی

بودن جنين، تجربه زايمان طبيعي يا داشتن زايمان طبيعي موفق پس سزارين يا زايمان طبيعي.
زايمان طبيعي بهتر است يا سزارين؟

دوهفته نامه دارالصفا - زايمان طبيعي بهتر است يا سزارين؟ - اين وبلاگ حاوي اخبار و مطالب متنوع
همه چيز در مورد زايمان سزارين

مانند اين که زايمان طبيعي يک را به طبيعي يا سزارين شدن فرد نسبت مي‌دهند
ایسنا ازچراهای سزارین میگوید.

زايمان به روش طبيعي يا سزارين؟ چرا ايران ركورد دار عمل سزارين است؟ سرويس: بهداشت و درمان
زایمان بدون درد

را جايگزين زايمان طبيعي مي کنند در حالي به روش جراحي يا سزارين را نمي کند، چرا
سزارين يا درد زايمان?

سزارين يا درد زايمان قبل از زايمان طبيعي است تنگي كانال زايمان و يا كوچك
سزارين نقشي در هوش كودك ندارد

سوالي كه بسياري از مادران جوان مي‌پرسند اين است كه زايمان طبيعي بهتر است يا سزارين؟
برچسب :