منابع ارشد بیماری شناسی گیاهی

جزوات کارشناسی ارشد 92، منابع ارشد بیماریهای گیاهی 92
جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد  بیماری شناسی گیاهی
فرصتی طلایی به سوی کارشناسی ارشد 93-92
منابع ارشد بیماری های گیاهی  92، ارشد گیاهپزشکی

منابع معرفی شده  سرکار خانم لیلا شکرفروش رتبه ۶ کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی 92
و رتبه های برتر کنکور، دانشجویان قبول شده سالهای گذشته کنکور کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

منابع ارشد دانشگاه تهران
منابع ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
منابع ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
جزوات ارشد دانشگاه ارومیه ، جزوات ارشد دانشگاه رازی
جزوات ارشد دانشگاه شیراز ، جزوات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
جزوات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
جزوات دانشگاه علوم تحقیقات تهران و دیگر دانشگاهها
و جزوات اساتيد تاثیر گذار و مهم دانشگاههای معروف و معتبر کشاورزی کشور


محتویات معتبرترین بسته آموزشی بیماری شناسی گیاهی seniorresources :
**۱- سری اول جزوات دست نویس و تایپی اساتید مهم بیماری شناسی گیاهی:
جزوات گیاهشناسی(سیستماتیک-مورفولوژی و آناتومی) ضریب ۲:
۱- جزوه گیاه شناسی (سیستماتیک و مورفولوژیک) ۶۰۸ صفحه ای تایپی (دارای ۱۱ بخش-ریخت شناسی اندامهای رویشی وزایشی دکتر شهریار سعیدی-مورفولوژیک دکتر شهریار سعیدی-اصول رده بندی گیاهی دکتر شهریار سعیدی-سیستماتیک گیاهی دکتر علی وزوایی دانشگاه تهران-سیستماتیک دکتر شهریار سعیدی-سیستماتیک  دکتر علی اکبر حجت جلالی-خلاصه نویسی سیستماتیک و موفولوژیک و تصاویر کمکی) کامل ومفید ۶۱۰صفحه (کد۳۰۴/۱ بیماری های گیاهی)
** جزوه گیاهشناسی ۲و۱  دکتر ناظری دانشگاه تهران ۱۲۴صفحه دستنویس (کد۰۰۶۲/بیماری های گیاهی) (انتخابی)
** جزوه سیستماتیک گیاهان زراعی و زینتی محمد صانعی شریعت پناهی ۱۲۲ صفحه تایپ (کد۰۰۶۱/بیماریهای گیاهی) (انتخابی)
** جزوه سیستماتیک  گیاهی  مهندس بقاییدانشگاه تهران ۱۰۲صفحه (کد۰۰۵۱/بیماریهای گیاهی)
** جزوه گیاهشناسی  عمومی  خانم دکتر روح انگیز نادری  دانشگاه تهران  ۱۵۲ص تایپ (کد۰۰۷۶/بیماریهای گیاهی)

جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه ای) هستند و شما در صورت نیاز آنها را انتخاب میکنید.بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی که با رنگ سبز نوشته ایم را جزء منابع آزمون ارشد می دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده ایم.

جزوات با رنگ آبی  جزوات بسته آموزشی seniorresources میباشد.که همگی قابل گلچین کردن میباشند.(میتوایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری کنید).

جزوات قارچ شناسی  ضریب ۳:
۲- جزوه قارچ شناسی ویژگیها(مرفولوژی و زیست شناسی)و رده بندی قارچها  دکتر محمد جوان نیک خواه دانشگاه تهران(دانشکده کرج) ۸۰صفحه(کد۴۰/۲بیماری)
۳- جزوه قارچ شناسی    دکتر بهرام شریف نبی دانشگاه اصفهان ۲۵۷ صفحه تایپ (کد۱۲۸/۳بیماری)
۴- جزوه قارچ شناسی    مقدماتی دانشگاه شیراز فاطمی ۱۹۶صفحه تایپ(کد۹۹/۴بیماری)
۵- جزوه قارچ شناسی    دکتر سعید عباسی  دانشگاه رازی ۱۵۵ صفحه(کد۷۶/۵ بیماری
**جزوه  قارچ شناسی   خلاصه و نت برداری و مطالب تکمیلی  ماهان ۴۴صفحه 
**جزوه قارچ شناسی مقدماتی  دکتر ارزان لو  دانشگاه تبریز  ۲۳ص تایپ (انتخابی) (کد۰۰۲۳/بیماری)
** جزوه قارچ شناسی مقدماتی   ۱۵۶صفحه تایپ

جزوات اصول مبارزه و سم شناسی در بیماریهای گیاهی  ضریب۳:
۶- جزوه سم شناسي   استاد نامشخص  ۷۵ صفحه (کد۳۷/۶بیماری)
۷- جزوه سم شناسی   دکتر حجازی  دانشگاه تبریز آفت کش۱۸صفحه-قارچ کش ۹صفحه   ۶۸صفحه (کد۳۴/۷بیماری)
۸- جزوه سم شناسی قسمت بیماری های گیاهی  بهرام شریف نبی  دانشگاه اصفهان  ۱۱۵ صفحه (کد۵۷/۸بیماری)
** جزوه سم شناسی و اصول مبارزه با بیماری های گیاهی خلاصه مطالب+تست ۲۴صفحه پشت ورو کد۱۲
** جزوه سم  شناسی جلد اول (اصول کلی سم شناسی) دکتر غلامحسین مروج دانشگاه مشهد
** جزوه سم شناسی جلد دوم (کنه کش ها-قارچ کش ها-باکتری کش ها-نماتدکش ها)
** جزوه سم شناسی جلد سوم (آفات کش های طبیعی ومعدنی-حشره کش ها-جونده کش ها)
** جزوه سم شناسی  دکتر سعید عباسی  ۱۳۸۸ دانشگاه رازی قارچ شناسی و کنترل شیمیایی بیماریهای گیاهی  ۹۰ صفحه(کد۰۰۴۵/بیماری)
** جزوه سم شناسی قارج کش   ۱۰۲صفحه (کد۰۰۵۰/بیماری)
** کتاب دکتر رخشانی  ( تهیه از کتابفروشی ها)
** جزوه چکیده اصول سم شناسی کشاورزی جزوه سم شناسی دانشگاه زابل  احسان رخشانی +کتاب سم شناسی  دکتر طالبی (دارای کلیات،حشره کش،آفت کش،حشره کش معدنی،ترکیبات،ترکیبات حشره کش) ۱۶۲صفحه (کد۰۰۸۰/بیماری)
۹- جزوه اصول مبارزه با بیماری ها دکتر شریفی ۳۲ صفحه (کد۳۲/۹بیماری)
۱۰- جزوه اصول مبارزه با بیماریها  دکتر فرخی نژاد اهواز ۵۲صفحه  تایپ  (کد۵۲/۱۰بیماری)
۱۱- مجموعه سوالات شناخت اصول و مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی  پژوهش  ۱۸۸صفحه(کد۹۴)
۱۲- کنترل بیماری های گیاهی  ۱۲۰صفحه(کد۶۰/۱۲بیماری)
** جزوه اصول مبارزه با آفات و بیماری ها دکتر سراج و دکتر فرخی نژاد  ۱۵۲صفحه  (کد۰۰۷۶/بیماری)
** جزوه اصول کنترل بیماری های گیاهی ۷۸ صفحه (کد۰۰۳۹/بیماری)جزوات سبز رنگ انتخابی هستند.
** جزوه کنترل بیماری های گیاهی  یوبرت قستا دانشگاه ارومیه ۱۲۸صفحه تایپ (کد۰۰۶۴/بیماری)
** کتاب اصول مبارزه با بیماری های گیاهی دکتر آهو منش
** کتاب اصول مبارزه با بیماری های گیاهی دکتر روستایی

جزوات بیماریهای گیاهی  ضریب ۴ شامل جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار کنکور ارشد:
۱۳- جزوه بیماری شناسی گیاهی دکتر سعید عباسی  تایپ  دانشگاه رازی ۱۳۰ صفحه (که ۳تا سوال در کنکور ۱۳۸۸ در سال ۱۳۸۷ برگزار شد عینا آمده است) (کد۶۵/۱۳بیماری)
۱۴- جزوه مدیریت بیماریها مقاومت ( انواع مقاومت-مکانیسم-بهسازی...) گیاهپزشکی دانشگاه شیراز  ۱۰۰تایپ (کد۵۰/۱۴بیماری)
** جزوه بیماری شناسی مقدماتی دانشگاه شیراز ۳۰۰ صفحه (کد۰۰۱۴۹/بیماری)
** جزوه بیماری های گیاهی  دکتر حسین صارمی دانشگاه زنجان  ۱۰۴ صفحه(کد۰۰۵۲/بیماری)
** جزوه بیماری شناسی مقدماتی دکتر صارمی زنجان ۸۴ صفحه  (کد۰۰۴۲/بیماری)
** جزوه آفات و بیماریهای گیاهی تست     ۸۲صفحه     کد ۴۱-د
** جزوه بیماری شناسی گیاهی  خلاصه مطالب+تست   ۲۴صفحه  کد ۱۲-پ
** جزوه بیماری های گیاهی   خلاصه مطالب+تست   ۴۶صفحه  کد ۲۴ - پ

۱۵- جزوه بیماری های مهم گیاهان زراعی   دکتر بهرام شریف نبی ۱۵۸ صفحه(کد۷۹/۱۵بیماری)
۱۶- جزوه بیماری های زراعی  دانشگاه شیراز  ۱۴۸ صفحه تایپ (کد۷۴/۱۶بیماری)
** جزوه بیماری های مهم گیاهان زراعی  یوبرت قوستا دانشگاه ارومیه  ۱۷۴صفحه تایپ(کد۰۰۸۷/بیماری)
** جزوه بیماری های مهم گیاهان زراعی  دکتر شیخ الاسلامی دانشگاه رازی  ۱۲۴ صفحه تایپ (کد۰۰۶۲/بیماری)
** جزوه بیماری های مهم گیاهان زراعی  دانشگاه شیراز ۷۶صفحه دستنویس (کد۰۰۳۸/بیماری)
** جزوه بیماری های گیاهان زراعی  استاد مشخص نیست ۴۶ صفحه (کد۰۰۲۳/بیماری)
** جزوه بیماری گیاهان زراعی  دانشگاه تبریز  دکتر بهجت نیا  جزوه سال ۱۳۸۷دستنویس  ۱۸۸صفحه (کد۹۴)

۱۷- جزوه بیماری های مهم درختان میوه  دانشگاه  شیراز  ۲۶صفحه تایپ (کد۱۳/۱۷بیماری)
۱۸- جزوه بیماری های مهم درختان میوه دکتر ایزدپناه دانشگاه شیراز  ۱۰۰ صفحه دستنویس (کد۵۰/۱۸بیماری)
۱۹- جزوه بیماری های مهم درختان میوه  دکتر بنی هاشمی (بیماریهای درختان میوه بهرام شریف نبی ۱۹صفحه-بیماری درختان میوه دکتر ایزد پناه ۱۹صفحه - نماتد شناسی ۵ صفحه) ۸۰ صفحه دستنویس (کد۴۰/۱۹بیماری)
۲۰- جزوه بیماری های درختان میوه  مهندس تقی نسب  دانشگاه گرگان   ۷۶ صفحه (کد۳۸/۲۰بیماری)
** جزوه بیماری های مهم درختان میوه  استاد دکتر مهیار شیخ الاسلامی دانشگاه رازی   ۱۳۰ صفحه (کد۰۰۶۵/بیماری)
** جزوه بیماری های درختان میوه دکتر بهروز جعفرپور  ۱۰۰صفحه دستویس (کد۰۰۵۰/بیماری)
۲۱- جزوه بیماریهای گیاهان جالیزی در ایران دکتر سید محمود اخوت  ۴۸ صفحه تایپ (کد۲۴/۲۱بیماری)
۲۲- جزوه بیماری های صیفی وجالیز دکتر اعتباریان ۷۶ صفحه دست نویس (کد۳۸/۲۲بیماری)

۲۳- جزوه بیماری های باکتری و ویروس شناسی دکتر ایزدپناه شیراز  ۱۶۶ صفحه (دارای ۶بخش موضوعی) (کد۸۳/۲۳بیماری)
** جزوه بیماری های ویروس و نیتوپلازمایی گیاهان زراعی  دکتر ایزدپناه  شیراز  ۱۵۸صفحه (کد۰۰۷۹/بیماری)
** جزوه تشخیص ویروس های گیاهی (خلاصه نویسی) استاد دکتر بهروز  جعفرپور ۷۴صفحه دستویس (کد۰۰۳۷/بیماری)

۲۴- جزوه نماتد شناسی تهران    ۷۸صفحه دستنویس (کد ۳۹/۲۴بیماری)
۲۵- جزوه نماتد های انگل گیاهی  دانشگاه تهران  ۵۸ صفحه بصورت تایپ  (کد۲۹/۲۵بیماری)
۲۶- جزوه نماتدشناسی گیاهی  سعیدی زاده  دانشگاه تهران   ۶۴صفحه  دستنویس (۳۲/۲۶بیماری)
** جزوه نماتد شناسی-باکتری شناسی-ویروس شناسی و بیماریهای ناشی از آنها (بیماریهای گیاهی) ماهان ۷۲صفحه
** جزوه نماتد شناسی گیاهی  دکتر حجت جلالی  کپی کتاب  دانشگاه رازی  ۸۶صفحه (کد۰۰۴۳/بیماری)
** جزوه نماتد شناسی  خانم دکتر علیمی  دانشگاه گرگان ۴۲صفحه دستنویس (کد۰۰۲۱/بیماری)
** جزوه اشکال و تصاویر کمکی نماتد شناسی  و آزمایشگاه نماتد  دانشگاه گرگان  ۱۲صفحه (کد۰۰۶/بیماری)
** جزوه نماتد شناسی گیاهی  استاد یوبرت قستا دانشگاه ارومیه  ۱۲۲صفحه  تایپ (کد۰۰۶۱/بیماری)

جزوات زبان عمومی و تخصصی انگلیسی ضریب ۲:
۲۷- جزوه زبان تخصصی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی  ۴۴صفحه کد ۲۲- د
** جزوه زبان عمومی کلیه رشته ها پردازش(انتخابی)۲۱۰ صفحه(کد۱۰۴)
** جزوه زبان عمومی کلیه رشته ها کارشناسی ارشد و زبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی ... سنجش تکمیلی  گرامر سطوح میانی و پیشرفته زبان انگلیسی  ۴۶۲ صفحه(کد۰۰۲۳۲/عمومی ارشد)

تست های کنکوری بیماریهای گیاهی ، نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی:
۲۸- مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (بیماری شناسی گیاهی) سرفصلها:زبان عمومی و تخصصی - قارچ شناسی - گیاه شناسی - بیماری های گیاهی - اصول مبارزه و سم شناسی در بیماری های گیاهی  و دارای سوال های سراسری :۱۳۷۹-۱۳۸۶ و۱۳۸۷ و ۱۳۸۸   ۱۹۶صفحه  (کد۹۸/۲۸بیماری)   نمونه سوالات ارشد بیماری
** تست کنکوری سراسری ۷۹-۸۵-۸۳-۸۴-۸۱-۸۲-۸۷-۱۳۸۸  با پاسخ کلیدی ۶۵صفحه (کد۰۰۶۵/بیماری)
** مجموعه سوالات  شناخت و اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی  برای نوشتن این کتاب از ۱۴ منبع استفاده شده است   پژوهش   ۱۸۸صفحه     کد۹۴
************* خرید منابع کارشناسی ارشد بیماری های گیاهی


۲- سوالات آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ارشد بیماری شناسی گیاهی:
تست دانشگاه آزاد ۱۳۸۵-۱۳۸۴ ۵۶ صفحه (کد۲۸/تست بیماری)| سوالات آزمون ارشد آزاد ۹۰ بیماریهای گیاهی | جزوات ارشد آزاد بیماریهای گیاهی نیز موجود است.


۳- نمونه سوالات دانشگاه آزاداسلامی دوره دکتری .Ph.D بیماری شناسی گیاهی:
آزمون ورودی دوره دکتری (.Ph.D)بیماری شناسی گیاهی  دانشگاه آزاد اسلامی سالهای ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲ -۱۳۸۳ - ۱۳۸۴  - ۱۳۸۵ - ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ بدون پاسخ      کلا ۸۲صفحه (کد۴۱/تست بیماری) + سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۰ بیماری شناسی گیاهی

نمونه سوال دکتری بیماری گیاهی دانشگاه ازاد اسلامی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از اولین آزمون تا آخرین آزمون  + جزوات و منابع دکتری بیماری شناسی دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات  کلیه گرایشها

نمونه سوال دکتری نیمه متمرکز ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بیماری شناسی گیاهی موجود است.شامل سوالات زبان انگلیسی+سوالات استعداد تحصیلی + سوالات مواد امتحانی تخصصی  + جزوات و منابع دکتری نیمه متمرکز دولتی بیماری گیاهی موجود است. به علت انبوه جزوات و لیست بلند در این صفحه قید نشده است برای اطلاع از لیست جزوات دکتری تماس بگیرید.

با آرزوی موفقیت شما در همه آزمونها
سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات منابع
آزمون های کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد/دکتری

منابع ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش بيماری شناسی گیاهی

جزوات کارشناسی ارشد بیماری های گیاهی(جزوات تایپی و دست نویس) 1390 منابع رتبه های برتر کنکور،دانشجویان قبول شده سالهای گذشته کنکور کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

با آرزوی موفقیت شما در همه آزمون‌ها
سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات منابع
آزمون‌های کاردانی/کارشناسی/کار‌شناسی ارشد/دکتری
بزرگ ترین ،کامل ترین و معتبرترین وبلاگ تخصصی منابع کارشناسی ارشد کشاورزی و ارشد منابع طبیعی کشور
برترین منابع آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری کشاورزی و منابع طبیعی
معتبرترین منابع ازمون كارشناسی ارشد بیماریشناسی گیاهی
طبقه بندی سایت: بزرگترین بانک جزوات کارشناسی ارشد علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور

منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه اهواز
منابع ارشد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه همدان
و جزوات اساتید معتبرو معروف دانشگاههای کشور
با ویرایش جدید و آپدید شده

محتویات بسته آموزشی رشته بیماریهای گیاهی گروه یک از چهار - جزوات بیماری شناسی گیاهی تکمیل شده است و هنوز بسیاری از جزوات وارد لیست نشده است.

هر ماه جزوات جدید به لیست اضافه می‌شود و بعلت وجود رشته‌های بسیار لیست داخل سایت سریع بروز نمی‌شود، برای اطمینان و دریافت لیست جدید میتوانید با شماره‌های قید شده تماس بگیرید.

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی  www.1az4.com

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی و سوالات آزمونها:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ تا ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱| ارسال پیامک درخواست یا سوال ۲۴ ساعته
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ واحد پشتیبانی بسته های آموزشی خریداری شده (در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را پیامک نمائید
واحد ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها   PhdAzmoon[at]gmail.com
واحد فروشگاه پی اچ دی آزمون (کتاب،جزوه،سوال،بسته) store.phdazmoon[at]gmail.com

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ :
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع آزمون ارشد باغبانی -دانشگاه آزاد-ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید- [آخر پیامک seniorresources.blogfa قید شود]
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:
شماره حسابها | آدرس سایتها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید

راهنمای خرید منابع و جزوات کاردانی، ارشد و دکترا:
۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین/مراجعه حضوری به بانک/کارت به کارت)
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش

خرید شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع دکتری کارشناسی ارشد 93-92:
نام بانک: بانک صادرات ایران
شماره حساب جهت واریز نقدی: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
شماره کارت جهت انتقال کارت به کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
صاحب حساب: Mohammad Arvin

نام بانک: بانک سامان
شماره حساب جهت واریز نقدی: ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
شماره کارت جهت انتقال کارت به کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
شماره حساب بانکی ایران (شبا):IR90 0560 9201 0240 1043 5130 01
صاحب حساب: Mohammad Arvin

پیگیری اخبار مختص کنکور کارشناسی ارشد
شما با ثبت ایمیلتان می توانید آخرین اخبار و اطلاعیه های مختص به کنکور کارشناسی ارشد را به راحتی و به رایگان در ایمیلتان دنبال نمایید.
برای این منظور ، ایمیل خود را در کادر پایین سایت
www.phdazmoon.net وارد کنید و پس از وارد کردن کد تصویری لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال می شود.
 
برای این منظور به سایت
www.phdazmoon.net رفته و در کادر پایین سایت ایمیل خود را وارد نمایید.

www.PhdAzmoon.Net
دانلود دفترچه های کنکور و آزمونها در سایت پی اچ دی آزمون دات نت دیدن فرمایید

منابع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد این رشته موجود میباشد و میتوانید خرید نمایید.
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری :

شامل ( جزوات اساتید طراح سوال و مهم دانشگاه تهران، دانشگاههای دولتی تهران، دانشگاههای شهرستانها که این رشته در آن دانشگاه وجود دارد و جزوات موسسات تهران + کتب مرجع و مهم این رشته + برخی رشته ها دارای جزوات نکات کلیدی و خلاصه شده + مجموعه سوالات سالهای گذشته دانشگاه سراسری با جواب کلیدی)

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی :
شامل ( جزوات اساتید طراح سوال و مهم دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات تهران، دانشگاههای آزاد تهران، دانشگاههای شهرستانها که این رشته در آن دانشگاه وجود دارد و جزوات موسسات تهران + کتب مرجع و مهم این رشته + برخی رشته ها دارای جزوات نکات کلیدی و خلاصه شده + مجموعه سوالات سالهای گذشته دانشگاه آزاد | با جواب تشریحی|بدون جواب| با جواب کلیدی)

خبر ویژه: قرار گرفتن جزوات جدید بر روی سایت
جزوات جدیدی به این مجموعه اضافه شده است و به علت وجود رشته های متعدد در حال حاضر قادر به درج اسامی جزوات جدید بر روی سایت منابع ارشد نیستیم، برای اطلاع از این جزوات جدید تماس بگیرید.
سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات ارشد دکتری پی اچ دی آزمون

لیست جزوات و منابع ارشد کشاورزی بروز شده و آپدیت را همیشه در وبلاگ www.SeniorResources.Blogfa.com و سایت منابع ارشد www.1AZ4.com مشاهده نمایید.


مطالب مشابه :


پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه حکیم سبزواری

برای از دست ندادن اخبار جدید آزمون ها و منابع ، ایمیل خود را در کادر زیر معتبر علمی (از
منابع کاردانی به کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی - دانشگاه آزاد - ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-
منابع ارشد مدیریت مناطق بیابانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی - دانشگاه آزاد - ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-
پاور پوینت رشته کشاورزی|فایل پاور پوینت

براحتی سفارش داده و بین 2 تا 12 ساعت فایل مورد نیاز خود را از طریق ایمیل ایمیل معتبر
چند سايت معتبر برای آپلود فايل

۵) www.P30Bahar.ir اين سايت معتبر ايرانی را برای آپلود عكس به شما پيشنهاد می‌كنيم . * امكانات سايت :
منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی - دانشگاه آزاد - ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-
منابع ارشد حشره شناسی 94

منابع کنکور ارشد باغبانی -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر ۳- یک ایمیل برای تایید صحت
منابع ارشد بیماری شناسی گیاهی

منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی - دانشگاه آزاد - ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-
برچسب :