آخرین روزهای ( مهلت ) پرداخت مالیات ارزش افزوده

همکاران گرامی میدانند که در پایان هر فصل و طی 15 روز اول ماه بعد ، سران دفاتر اسناد رسمی ، به استناد برداشت سازمان امور مالیاتی ، وبرخلاف نظر بسیاری از حقوقدانان ، و همچنین تلاشهای بسیاری از همکاران خصوصن در کانون تهران در انتقال این مفهوم به سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم تحقق تعبیر ارزش افزوده به خدمات دفاتر اسناد رسمی ، می بایست  نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیات ارزش افزوده و واریز وجه مالیات مذکور  به میزان4% (مشتمل بر2.2% مالیات و1.8% عوارض )  خدمات دفترخانه به حساب های معرفی شده از طرف سازمان امور مالیاتی هراستان اقدام نمایند .

هرچند میدانم که بسیاری از همکاران علی رغم عدم قبول چنین مسئولیتی ، نسبت به این تکلیف غیر مستند اقدام و وجوه مذکور را واریز نموده اند ولی از آنجایی که ممکن است بعضی از همکاران به علت عدم امکان دسترسی به سایت مالیات ارزش افزوده ( که این روزها سایت مذکور  اکثرن با مشکل باز شدن مواجه میباشد ) موفق به تسلیم اینترنتی اظهار نامه ودر نتیجه واریز مالیات وعوارض مذکور نگردیده باشتند . مجددن یاد آوری می نمایم که فقط تا روز 15 ام مهر ماه فرصت باقی مانده تا همکاران عزیز بااستفاده ازنام کاربری ورمز عبوری که پس از ثبت نام دریافت نموده اند ؛ نسبت به ورود به سامانه مالیات ارزش افزوده وتنظیم وتکمیل  اظهار نامه وپس از آن واریز مبالغ آن ازطریق بانکی به حسابهای مربوطه وقید شماره فیش های پرداختی در سامانه مذکور ( ستون سوم سطر اول ، "ثبت واریز بانکی مالیات" و سطر سوم  "ثبت واریز بانکی عوارض") اقدام نمایند تا از پرداخت جرایم احتمالی در امان بمانند . لازم به توضیح می باشد که همکاران عزیز پس از محاسبه کل مبلغ مالیات ارزش افزوده سه ماهه فصل تابستان55%آنرا جهت مالیات و45% آنرا جهت عوارض محاسبه وواریز نمایند.

ضمنن همچنانکه درگذشته نیز یادآوری نمودم همکاران گرامی بهتر است از مروگر ExplorerInternet   به جای هر مرورگر دیگر  ( منجمله  0pera -  Mozilla  Firefox  -   Google Chrome) استفاده نمایند .


مطالب مشابه :


دستورالعمل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

حسابداری - دستورالعمل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - حسابداری کل - حسابداری
رفع مشکل ورود به سامانه مالیات بر ارزش افزوده

به علت اینکه بعضی همکاران در ورود به سایت ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده دچار اشکال شده اند
مشمولین ثبت نام مرحله اول

مراجعه به سايت اينترنتي استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.VAT.ir و سامانه ثبت نام
تسليم اظهارنامه مالياتي ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال 1391

دفتر عطارد - تسليم اظهارنامه مالياتي ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال 1391 - پست - پست
آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده

مالیات - آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده *سامانه ثبت نام اینترنتی مودیان مالیات بر ارزش
آخرین روزهای ( مهلت ) پرداخت مالیات ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده سامانه مالیات برارزش افزوده و ثبت واریز بانکی مالیات // // // ورود
درباره مالیات بر ارزش افزوده

1- ثبت نام ارزش افزوده فقط برای تا با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده نسبت
دانلود فرم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

انجام خدمات حسابداری - دانلود فرم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده - انجام کلیه امور
برچسب :