نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان

9- عدد 128 به 120 نزدیک تر است یا به 130؟

عدد 274 به 270 نزدیک تر است یا به 280 ؟

عدد 892 به 890 نزدیک تر است یا به 900؟

عدد 496 به 490 نزدیک تر است یا به 500؟

10- 5 سانتی متر = -----------  میلی متر

      7 سانتی متر و 4 میلی متر = ---------  میلی متر

    45 میلی متر = -------- سانتی متر و -------- میلی متر

11-دور عددهای زوج خط بکش.

37 -  40 -  726  - 549  -  300  -298 -311 -  538 -  499 -  560 – 31 – 24 -721

12-علی و رضا و محمد هر کدام 300 ریال پول دارند. آن ها چند ریال پول دارند؟

 

13- نیما دو سکه ی 250 ریالی و یک سکه ی 100 ریالی و 4 سکه ی 10 ریالی و 2 سکه ی 5 ریالی و 7 سکه ی یک ریالی دارد . پسر گلم سکه ها را  بکش و بنویس  نیما چند ریال پول دارد؟

 

 

 

13-یکان عددی 8 و دهگان ان 2 تا کمتر از یکانش و صدگانش کوچک ترین عدد فرد یک رقمی است . این عدد را در جدول ارزش مکانی قرار داده و با رقم و حروف بنویسید .

 

 

14-حل کنید.

----------- = 6 + 95        -------- =8+97         ---------- =2+98

---------- =8-104        --------- = 5-102       ---------- =5-100

15-مرتضی 10 سکه ی 10 ریالی داشت،پدرش 7 سکه ی 100 ریالی به او داد. حالا مرتضی چند ریال دارد؟

16-با رقم های 3و 0 و 7 کوچک ترین و بزرگ ترین عدد سه رقمی را بنویسید.

 

17-با رقم های عدد 450 چه عددهای دیگری می توان نوشت . آن ها را بنویسید.

 

 

                     شاد و موفق باشید عزیزانم  


مطالب مشابه :


آغاز لیگ شطرنج استان کرمان با پیروزی تیم هیئت شطرنج شهرستان زرند در گام نخست

شطرنج زرند - آغاز لیگ شطرنج استان کرمان با پیروزی تیم هیئت شطرنج شهرستان زرند در گام نخست
دور دوم لیگ شطرنج استان کرمان - فصل 1391

وبلاگ تخصصی شطرنج - دور دوم لیگ شطرنج استان کرمان - فصل 1391 - معمای شطرنج ، شروع بازی ها و
نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان

ستارگان کلاس دوم (ب) دبستان نیک اختر کرمان. آرشیو
برچسب :