سئوالات لوله کشی

 

1.  وسایل اندازه گیری زاویه ها

الف: ثابت مانندگونیا ، متغیر مانند زاویه سنج     ب : ثابت مانند متر متغییر مانند کولیس   ج: متر و گونیا های مختلف

2.  شیشه ماسک جوشکاری چند لایه است وشیشه سفید جلوی ماسک به چه منظور است؟

الف: 5 لایه و برای اینکه به شیشه مشکی  اسیب نرسد     ب : 3 لایه برای اینکه به شیشه مشکی اسیب نرسد    ج: 4 لایه برای اینکه به شیشه مشکی اسیب نرسد

3.  چگونگی ایجاد قوس الکتریکی

الف : با فند زدن و کشیدن کبریت           ب: مثل نوک زدن پرنده و کشیدن کبریت           ج: مثل نوک زدن و با فندک جوشکاری

4.  انواع اتصالات از نظر نوع وکار برد لوله رانام ببرید ؟

الف: اتصالات پیچی اتصالات جوشی-اتصالات فلنجی      ب:اتصالات چدنی اتصالات سربی- اتصالات p.v.cج: هر دو مورد

5.  بوش و زانو جزع کدام نوع اتصالات میباشد ؟

الف : پیچی  وجوشی     ب: پیچی           ج: سربی

6.  مغزی چیست ؟

الف : قطعه کوچک دوسررزو را مغزی  ب : الف وج صحیح است    ج: قطعه ریختگری شده که از داخل رزوه شده باشد ؟

7.  پمپ بر حسب نوع

الف : بالاوپاین رو  -  دایرهایی - وپیشرو        ب: پیستونی - دورانی                                         ج: دورانی - گریز از مرکز- تناوبی     

8.  طرز کار پمپهای پیستونی

الف   : ورود و خروج آب فقط             ب: ورود مکش- متراکم خروج         ج : ورود آب- خروج-انتقال- تخلیه 

9.  برای انشعاب گرفتن

الف: توپیچ رو پیچ استفاده میشود             ب: از کلکتور استفاده میشود         ج:  از سه راهی استفاده میشود 

10.       مفهوم E6013 روی الکترود یعنی چه؟

الف : قدرت کششی 600هزار +جوش دستی +فقط وضعیت بالا+قوس نرم     ب: 60هزار قدرت کششی+در یک وضعیت+DCیا ACقوس نرم+دستی               

ج: جوش دستی + 60000قدرت کششی+تمام وضعیت+قوس نرمAC-DC

11.       چه اشعاتی از ایجاد قوس الکتریکی منتشر می شود؟

الف: گاما +ایکس+ماورای بنفش   ب: ایکس + ماورای بنفش       ج: ماورای بنفش + مادون قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

12.       شیر اطمینان چه عواملی حساس است ؟

الف :دما و فشار  ب: درجه حرارآب و سبکی یا سختی اب    ج : فقط دمای آب را کنترل میکند ؟

13.       چند نمونه شیر یک طرفه وجود دارد ؟

الف : کشویی وبشقابی                   ب:  سوپاپی و بشقابی                         ج : بادبزنی و سوپاپی

14.        شرح کار شیر اطمینان را کامل توضیح دهید ؟

15.        شرح کار شیر یک طرفه یا شیر خود کار را کامل توضیح دهید ؟

16.                   تقسیم بندی شیر ها را از نظر کار برد را نام ببرید؟

17.       شیر پیسوار را تعریف کنید؟

18.       کار فلاش تانک را توضیح دهید؟

19.        کلکتور چیست ؟ توضیح دهید ؟

20.                        کمان اره را تعریف کنید؟ داندانه های تیغ اره به کدام سمت باید باشد؟

21.  انواع لوله بر را نام ببرید؟

22.  گیره چیست و انواع گیره نام ببرید؟

23.  بر قو چیست ؟ جنس بر قو ازچیست؟

24.  نکات مهم در مورد برقو کاری را نام ببرید؟

25.  هدف از خم کاری لوله ها را توضیح دهید؟

26.  عمل حدیده کاری به چند روش انجام میگیرد نام ببرید؟

27.  حدیده کاری را تعریف کنید؟

28.  روش استفاده از حدیده دو پارچه را بنویسید؟

29.  رعایت نکرد به چه مواردی باعث فر سودگی سریع ابزار می گردد؟

30.  . علت صدا دادن شعله در هنگام جوشکاری چیست؟

31.  الف: فشار رگلاتو تنظیم نباشد – شل بودن سر پیک – نزدیک کردن بیش از حد مشعل به قطعه کار   ب : اب داخل اکسیژن بودن – انقباض و انبساط شدن شلنگ      ج: گاز مصرفی دارای اب است

32    . برای بستن لوله بهتر است از کدام گیره استفاده گردد؟   

33    الف: آهنگری                 ب :  موازی                 ج: لوله گیر             د: همه موارد

34     فاصله بین دو شیار مته را ؟

35    الف: فاز مته                ب :   راس مته             ج:    جان مته              د: نوک مته

36    41. برای کنترل فشار و حرارت در سیستم ؟

37    الف: شیر فلوت          ب : شیر اطمینان         ج: شیر خود کار

38     

39     

40    42. در موقع نصب ابگرمکن  

41    الف:شیر اطمینان نیاز است     ب : شیر فلوترنیاز است     ج: شیر پیسوارنیاز است        د: همه موارد

42    43. شیر یک طرفه  

43    الف: اب را از هر طرف بخواهد عبور می دهد                               ب : برای جلو گیری از ورود اب به داخل لوله کشی ساختمان                                                                                ج: برای جلو گیری از برگشت اب به داخل سیستم لوله کشی شهری   

44    44. فشار گاز اکسیژن داخل کپسول

45    الف:150 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع     ب :150 اتمسفر    ج: 150 میلی بار       د: 150 پوند بر اینچ مربع

46    45.  برای تغییرقطر لوله در مسیر   

47    الف:از بوش ساده استفاده میشود    ب : ازبوش تبدلی استفاده میشود    ج: از سه راهی استفاده می شود 

48     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دردریای پرطلاتم زندگی باخدا بودن بهتراز ناخدا بودن است

EMIL: mytasisat.blogfa.com

پیشنهادات خود را ارسال کنید


مطالب مشابه :


نمونه سوالات آزمون نظارت لوله کشی گاز

سایت شخصی مهندس علی شهرجردی - نمونه سوالات آزمون نظارت لوله کشی گاز - کارشناس ارشد
سئوالات لوله کشی

برای جلو گیری از ورود اب به داخل لوله کشی فشار گاز اکسیژن داخل نمونه سوالات
نمونه سوالات لوله کش گاز خانگی وتجاری

نمونه سوالات لوله کش گاز خانگی وتجاری روی مدادهای نقشه کشی نشانگر
نمونه سوال پایپینگ(piping)

پایپینگ لوله کشی نمونه سوالات پایپینگ برش با گاز آرگن
نمونه سوالات لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 2 (فنی وحرفه ای)

نمونه سوالات لوله کش ونصاب ( تاسیسات گاز رسانی در لوله کشی سرویس های بهداشتی
نمونه سوالات(مخصوص دانشجویان رشته تاسیسات)

نمونه سوالات بشتر در لوله کشی به داخل سیستم لوله کشی شهری 34. فشار گاز اکسیژن
آزمون عملی لوله کشی گاز خانگی و تجاری

آزمون عملی مجدد ادواری رشته لوله کشی گاز خانگی و
نمونه سوالات(مخصوص دانشجویان رشته تاسیسات)

11 در شیلنگهای اتصال گاز و اکسیژن به سربک جوش رنگ سئوالات لوله کشی نمونه سوالات
برچسب :