رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان فني حرفه اي شاخه ساختمان

فهرست
بخش اول – ترسیم فنی*
مقدمه
فصل اول – آشنایی با لوازم نقشه کشی
مقدمه
1- انواع میزهای نقشه کشی
2- میز کامپیوتر
3- تخته رسم
4- خط کش T و گونیا
5- مداد
انواع مغز مداد و کاربرد آن ها
انواع مداد
6- پاک کن
7- نوار چسب
8- مداد تراش و سمباده
پروژه ی 1
9- پرگار
10- انواع کاغذهای نقشه کشی
11- بریدن و اندازه کردن کاغذ
12- ابعاد کاغذهای نقشه کشی
13- چگونه خط بکشیم
14- نصب کاغذ و خط کشی دور نقشه (کادر)
15- جدول مشخصات
پروژه ی 2
16- برس نقشه کشی
17- شابلن های نقشه کشی
استفاده از شابلن
پروژه ی 3
18- مقیاس
19- انتخاب مقیاس مناسب
پروژه ی 4
20- نوشتن حروف و اعداد
پروژه ی 5
فصل دوم – هندسه ی کاربردی
مقدمه
ترسیم عمودمنصف یک پاره خط
رسم نیمساز زاویه
آشنایی چندضلعی ها و اشکال هندسی
حجم های هندسی
پروژه ی 1
پروژه ی 2
تصویر
روش های نمایش اشکال و احجام
پروژه ی3
فصل سوم – ترسیم نقشه های فنی
مقدمه
کنج قایمه و نمایش احجام
پروژه ی 1
پروژه ی 2
پروژه ی 3
سه نما و تصویر اجسام در یک صفحه
پروژه ی 4
پروژه ی 5
مراحل ترسیم سه نما
پروژه ی 6
فصل چهارم – اندازه گذاری
مقدمه
اصول اندازه گذاری
1- انواع اندازه ها
2- ضوابط اندازه گذاری
پروژه ی 1
3- اندازه گذاری متوالی
4- اندازه گذاری پله ای
5- اعداد و اندازه های مایل
6- اندازه گذاری زوایا و کمان ها
7- اندازه نویسی مقاطع استوانه ای
8- اندازه گذاری مقاطع مربع شکل
9- اندازه گذاری احجام مخروطی
10- نمایش اندازه ی پخ
پروژه ی 2
پروژه ی 3
فصل پنجم – مقطع و برش ساده
مقدمه
ترسیم مقطع
پروژه ی 1
روش ترسیم هاشور
پروژه ی 2
پروژهی 3
فصل ششم – خطوط نقشه کشی و کاربرد آن ها
مقدمه
خطوط و کاربرد آن ها
اشکالات ترسیمی خطوط
پروژه ی 1
ترسیم کمان مماس
پروژه ی 2
فصل هفتم – ترسیم تصاویر موازی
مقدمه
انواع تصاویر موازی اجسام
الف – تصاویر موازی قائم یا آگزنومتریک
ب- تصاویر موازی مایل یا اُبلیک
تصاویر آگزونومتریک
تصاویر ترانس متریک
تصاویر دی متریک
تصاویر ایزومتریک
تصاویر تری متریک
تصاویر ترانس ابلیک
تصاویر جنرال ابلیک
ترسیم دایره و اشکال استوانه ای در تصاویر موازی
پروژه ی 1
پروژه ی 2
پروژه ی 3
پروژه ی 4
بخش دوم- ترسیم نقشه های معماری ساختمان *
فصل هشتم – انواع نقشه های معماری و ترسیم پلان
اهمیت نقشه کشی
نقشه کشی و تیم طراحی ساختمان
انواع نقشه های معماری
انواع نقشه های دوبعدی معماری
پلان
نما
مقطع
پلان بام
پروژه ی 1
پروژه ی 2
ترسیم پلان
علایم ترسیم پلان
پروژه ی 3
پروژه 4
اصول و مراحل ترسیم پلان
پروژه ی 5
اندازه گذاری پلان
معرفی کف پنجره
ترسیم پلان های طبقات و زیرزمین
پروژه ی 6
پروژه ی نهایی
فصل نهم – ترسیم نما
مقدمه
پروژه 1
مراحل ترسیم نماها
پروژه ی 2
پروژه نهایی
فصل دهم – ترسیم مقاطع
مقدمه
پروژه ی 1
مراحل ترسیم مقاطع سرتاسری
پروژه ی 2
پروژه ی 3
پروژه 4 نهایی
فصل یازدهم – ترسیم پلان بام و پلان موقعیت
مقدمه
پروژه ی 1
پلان موقعیت
پروژه ی 2
پروژه نهایی مدادی
بخش سوم – ارائه ی نقشه های ساختمان *
فصل دوازدهم – سایه در نقشه های معماری
مقدمه
سایه در نما و پلان
ترسیم سایه
پروژه ی 1
کاربردهای سایه
پروژه ی 2
پروژه ی 3
پروژه نهایی


مطالب مشابه :


چگونگی رسم کردن سه نما و ترسیم فنی

دیمتریک: ترسیم دیمتریک نیز بر اساس رسم سه محور کمکیOz,Oy,Ox بوده ، معمولاً محور Oy تحت زاویه
چگونه یک پرسپکتیو رسم کنیم ؟

سه نما: براي شناخت ترسیم دیمتریک نیز بر اساس رسم سه محور کمکیOz,Oy,Ox بوده ، معمولاً محور Oy
تصاویر متحرک آموزشی نقشه کشی (رسم فنی) موضوع : سه نما

㋡ کارگاه کار و فناوری ㋡ - تصاویر متحرک آموزشی نقشه کشی (رسم فنی) موضوع : سه نما - گروه:مبتکران
سه نما در نقشه كشی (رسم فنی)

دنیای حرفه و فن .:سالاری:. - سه نما در نقشه كشی (رسم فنی) - :راه بیشتر آموختن کار و فناوری:دنیای
رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان فني حرفه اي شاخه ساختمان

رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان فني حرفه اي شاخه سه نما و تصویر اجسام در یک صفحه
سه نما در نقشه كشي (رسم فني)

وبلاگ علمی آموزشی و فنی کاروفناوری سه نما در نقشه كشي (رسم فني)
تمرین مجهول یابی

آموزش خصوصی رسم فنی 09127020260 آموزش خصوصی رسم فنی. برچسب‌ها: مجهول یابی, سه نما, نقطه
بارم بندی درس رسم فنی روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

بارم بندی درس رسم فنی روزهای رسم فنی روزهای دوشنبه، سه توانند پلان و نما و برش
برچسب :