(2) نمونه سوالات Microsoft Excel

1-کدام گزینه مطابق Undo/Redo می باشد؟

  الف) Ctrl+X/Ctrl+C        ب)Ctrl+Z/Ctrl+Y         ج)Ctrl+S/Ctrl+V         د)هیچکدام


2-برای انتقال محتویات سلول کدام کلید های ترکیبی استفاده می شود؟

  الف) Ctrl+X            ب)Ctrl+S             ج)Shift+X            د)Shift+X


3-بای تعریف روزهای هفته در Exel کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

  الف)Tools/Custom List/Add                 ب)Insert/Auto fill/Add

  ج)Format/Cell/Add                                د)Insert/Chart/Add


4-برای ایجاد جدول در Exel گزینه............را از منوی Format/Cellsانتخاب می کنیم؟

  الف)Aligment           ب)Border                ج)Protection             د)Mumber


5-دکمهFormat painter کدامیک از عملیات زیر را انجام می دهد؟

  الف)تغییر عرض و ارتفاع ستون   ب)کپی قالب بندی       ج)راهنما       د)پرکردن خودکار چند خانه


6-برای الگو کردن یک فایل کدام گزینه صحیح می باشد؟

  الف)Book1             ب)Template                ج)Sheet              د)هیچکدام


7-پسوند فایل های الگو در Exel چیست؟

  الف)Xls               ب)Xlt                     ج)Xss                   د)Xll


8-برای ادغام سلولهای انتخاب شده کدامیک از عملیات زیر صحیح می باشد؟

  الف)Merge Cell        ب) Shrink to fit          ج)Orientation            د)Subscript


9-اگر عمل دراگ روی نام Sheet به همراه فشار کلید .............باشد عمل کپی انجام می شود.

  الف)Ctrl            ب)Tab          ج)Shift                      د)Alt


10-هر فایل در Exel به طور پیش فرض چند صفحه دارد؟

  الف)1        ب)2                       ج)5                    د)3


11-کدامیک از عملگر های زیر در یک عبارت بالاترین اولویت را دارد؟

  الف)جمع و تفریق              ب)توان             ج)درصد                   د)عبارت داخل پرانتز


12-کدامیک از توابع زیر برای محاسبه تعداد سلول های یک محدوده که حاوی داده های عددی هستند استفاده می شود؟

  الف)Max                 ب)Average                 ج)Count                 د)Min


13-کدام گزینه از تبNumber و از قسمت Category برای تعیین قالب اعداد به صورت پولی(ارزی)می باشد؟

  الف)Precentage           ب)Special           ج)Decimal places           د)Currency


14-پسوند فایل اکسل چیست؟

  الف)Doc                  ب)Mdb                    ج)Html                   د)Xls


15-صفحه Exelچند ستون دارد؟

  الف)255           ب) 300                 ج)1024                 د 2048


16-انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره Format Cells اگر متن در خانه فعلی جا نشود بقیه متن در سطر های بعدی قرار گیرند؟

  الف)Wrap text                          ب)  Merge Cells    

  ج)Shrink To Fit                          د)این امکان در Excel وجود ندارد.مطالب مشابه :


نمونه سوالات تئوری آزمون ICDL1 سازمان فنی و حرفه ای

معلم - نمونه سوالات تئوری آزمون icdl1 سازمان فنی و حرفه ای - به وبلاگ "علمی، آموزشی , " معلم خوش
نمونه سوالات رشته های فنی وحرفه ای

سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی سال سوم متوسطه رشته های حرفه ای دی ۹۰ سوالات و پاسخ
نمونه سوال فتوشاپ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز. نمونه سوالات فنی حرفه ای را مشاهده فرمایید
بانک سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی سال سوم فنی حرفه ای رشته کامپیوتر

برای دریافت نمونه سوالات سایر رشته ها و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش ایجاد
نمونه سوالات icdl درجه 2 - مبانی -ویندوز -اینترنت

آموزشگاه فنی و حرفه ای یاری - نمونه سوالات icdl درجه 2 - مبانی -ویندوز -اینترنت - نمونه سوالات;
نمونه سوالات کاردانی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات آزمونهای مقطع کاردانی فنی و حرفه ای نمونه سوالات آزمونهای مقطع کاردانی فنی و
دانلود نمونه سوالات فنی وحرفه ای با پاسخ (مدار الکتریکی،ماشین های الکتریکی AC ،ماشینهای DC ،)

دانلود نمونه سوالات فنی حرفه ای ،با پاسخ (مدار الکتریکی،ماشینهایac ،ماشینهایdc.
(2) نمونه سوالات Microsoft Excel

بانک نمونه سوالات امتحانی فنی و حرفه ای - (2) نمونه سوالات Microsoft Excel -
نمونه سوالات اکسل

نمونه سوالات excel. مجتمع فنی و حرفه ای یکتا رایانه . 1-اگر مقادیر سلولهای a1=true و b2=false و c2=ms باشد
برچسب :