كارنامه پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر و آي تي دانشگاه آزاد - سال 88

   

برای دانلود تصویر کارنامه، روی لینک مربوط کلیک کنید.

رتبه 8 آی تی قزوین

رتبه 9 آی تی قزوین

رتبه 27 آي تي قزوين

رتبه 2 هوش مصنوعی قزوین

رتبه 10 هوش مصنوعی قزوین

رتبه 14 هوش مصنوعی قزوین

رتبه 69 هوش مصنوعی مشهد

رتبه 21 نرم افزار اراک

رتبه 32 نرم افزار علوم و تحقیقات تهران

رتبه 54 نرم افزار علوم و تحقیقات خوزستان

رتبه 1 معماری قزوین

رتبه 7 معماری علوم و تحقیقات تهران

رتبه 18 معماری علوم و تحقیقات تهران

 

کارنامه های ضعیف:

رتبه 111 آي تي قزوين

رتبه 238 آی تی قزوین

رتبه 303 آی تی قزوین

رتبه 411 آی تی قزوین

رتبه 587 نرم افزار علوم و تحقیقات تهران


مطالب مشابه :


نمونه ای از کارنامه ی رتبه های برتر...

نمونه ای از کارنامه ی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
نمونه كارنامه هاي كنكور كارشناسي ارشد مهندسي شيمي سال 90

مهندسی شیمی دانشگاه نمونه كارنامه هاي كنكور كارشناسي ارشد مهندسي کارشناسی ارشد
منابع ارشد مهندسی شیمی - صنایع غذایی آزاد ، جزوات ارشد شیمی صنایع غذایی کد 40214

منابع ارشد مهندسی شیمی منابع کارشناسی ارشد مهندسی نمونه کارنامه و درصدهای رتبه 3
کارشناسی ارشد مهندسی شیمیمهندسی شیمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی انتشارات دانشگاه تهران- مجموعه تست‌های کارشناسی ارشد مهندسی
منابع درسی ارشد شیمی

که ضمن آن مهندسی شیمی را کارشناسی ارشد شیمی معدنی و آموزشگاه کارنامه
كارنامه پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر و آي تي دانشگاه آزاد - سال 88

برای دانلود تصویر کارنامه، روی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کارنامه کنکور کارشناسی مهندسی شیمی
برچسب :