گلچین اشعار گلشن راز شیخ محمود شبستری(بود در ذات حق اندیشه باطل)

ابیات ذیل اشاره به این موضوع دارند که در جهان آفرینش و نعمتهای خداوند باید تفکر کرد، ولی در مورد ذات خدا تفکر راه به جایی نخواهد برد، چون مثل اینست که با چشم بخواهیم مستقیم به خورشد خیره شویم و نگاه کنیم که باعث کور شدن چشم میشود و چشم چنین قدرتی ندارد ، ولی میتوان عکس جلوۀ خورشد را در آب تماشا کرد.  ذات پروردگار نیز خارج از احاطۀ عقل و خرد ماست،هماگونه که در کلمات حضرت علی(ع) بیان شد، بنابر این عقل و خرد نمیتوانند تصوّری در این زمینه داشته باشند.ولی جلوۀ حق تعالی را در همۀ عالم میتوان تماشا کرد.

در آلا فکر کردن شرط راهست                ولی در ذات حق فکرت گناه است

بود در ذات حق اندیشه باطل                   محال محض دان تحصیل حاصل

همه عالم زنور اوست پیدا                      کجا او گردد از عالم هویدا

چو آیاتست روشن گشته از ذات                نگردد ذات او روشن زآیات

نگنجد نور ذات اندر مضاهر                   که سبحات جلالش هست قاهر

رهاکن عقل را با حق همی باش                که تاب خور ندارد چشم خفّاش

در آن موضع که نور حق دلیل است          چه جای گفتگوی جبرئیل است

بود نور خرد در ذات انوار                   بسان چشم سر در چشمۀ خور

چو مبصر با بصر نزدیک گردد             بصر از درک او تاریک گردد

در این مشهد که انوار تجلّی است            سخن دارم ولی ناگفتن اولی است

اگر خواهی که بینی چشمۀ خور             ترا حاجت فتد با چشم دیگر 

چو چشم سر ندارد طاقت و تاب             توان خورشید تابان دید در آب

تو چشم عکسی و او نور دیده است         بدیده، دیده را ،دیده که دیده است

جهان انسان شد و انسان جهانی             از این پاکیزه تر نبود بیانی

 


مطالب مشابه :


گلچین اشعار مثنوی گلشن راز شیخ محمود شبستری(به یاد آور مقام حال فطرت )

اشعار عرفانی شعرای بزرگ - گلچین اشعار مثنوی گلشن راز شیخ محمود شبستری(به یاد آور مقام حال
شیخ محمود شبستری

شیخ محمود شبستری. سعدالدّین محمود بن امین‌الدّین عبدالکریم‌بن یحیی وب سایت ادبی گنجور
نظر شیخ محمود شبستری دربارۀ یکچشم بودن دجّال

خمُش - نظر شیخ محمود شبستری دربارۀ یکچشم بودن دجّال - خمش باش و فنای بحر حق شو گنجور شعر
آثار سخنسرایان پارسی‌گو (سایت گنجور)

آثار سخنسرایان پارسی‌گو (سایت گنجور) شبستری جامی هاتف
دانلود گنجور رومیزی 2.51

پایگاه زبان وادب پارسی - دانلود گنجور رومیزی 2.51 - برگزاری آزمونهای آنلاین ، آموزش نکات درسی
گلگشتی در گلشن راز شیخ محمود شبستری

آثار شیخ محمود شبستری: 1- حقّ الیقین 2- سعادت نامه 3- مرآت گنجور - آثار سخن
گلچین اشعار گلشن راز شیخ محمود شبستری(بود در ذات حق اندیشه باطل)

اشعار عرفانی شعرای بزرگ - گلچین اشعار گلشن راز شیخ محمود شبستری (گنجور) گفتار بزرگان (رهپو)
آثار محمد مجتهد شبستری

اندیشه توحیدی - آثار محمد مجتهد شبستری - گامی به سوی خداشناسی انسان شناسی قرآنی و توحیدی
آثار 34 شاعر بصورت آنلاین و رایگان

گنجور وابسته به ، مسعود سعد ، انوری ، اوحدی ، خواجوی کرمانی ، عراقی ، صائب تبریزی ، شبستری
دکتر سعید شبستری خیابانی سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی آذربایجان شرقی شد.

دکتر سعید شبستری خیابانی سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی آذربایجان شرقی شد. گنجور; بانک
برچسب :