شرکت های سهامی

شرکتهای سهامی

طبق ماده 1 قانون تجارت؛ «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسؤولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سرمایه آنها می باشد».

انواع شرکتهای سهامی :  طبق قانون تجارت شرکتهای سهامی به دو نوع تقسیم می شوند:   الف :عام   ب:خاص

الف -  شرکتهای سهامی عام:

شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند، شرکت سهامی عام نامیده می شوند.

ب -  شرکتهای سهامی خاص:

شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد، شرکتهای سهامی خاص نامیده می شوند.

تفاوتهای عمده بین شرکتهای سهامی عام و خاص

1-  قسمتی از سهام شرکت سهامی عام در مرحله تاسیس به مردم عرضه می شود، در حالی که سهام شرکتهای سهامی خاص، باید کلا توسط موسسین تامین گردد.

2-  تعداد شرکاء در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد.

3 -  سرمایه شرکت سهامی عام در هنگام تاسیس حداقل 5 میلیون ریال و در شرکتهای سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال می باشد.

4 -  مبلغ اسمی سهام شرکتهای سهامی عام نباید بیشتر از 10000 ریال باشد. ولی در شرکتهای سهامی خاص سقفی برای آن وجود ندارد.

5 -  شرکت سهامی عام می تواند طبق قانون تجارت، اوراق قرضه منتشر نماید در حالی که برای شرکتهای سهامی خاص چنین امری پیش بینی نشده است.

6 -  در مورد پاداش مدیران، مبلغ پاداش در شرکت سهامی عام از 5% و در شرکت سهامی خاص از 10% سود قابل پرداخت به صاحبان سهام نباید تجاوز کند.

7-  در هنگام تاسیس شرکت سهامی عام، موسسین باید حداقل 20% سهام شرکت را تعهد نمایند، در حالی که در شرکتهای سهامی خاص موسسین باید 100% سهام شرکت را تعهد کنند.

8 -  در تاسیس شرکت سهامی عام تشکیل مجمع عمومی موسس اجباری است در حالی که در شرکت سهامی خاص الزامی نمی باشد.

 

نکته:. در شرکتهای سهامی منظور از پذیره نویسی یعنی تعهد پرداخت بهای سهم می باشد.

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام

طبق قانون تجارت،‌برای تاسیس شرکت سهامی عام، موسسین باید 20 درصد سرمایه شرکت را تعهد نموده و حداقل 35% از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلام پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد،‌ در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت کنند.

 تشکیل شرکت سهامی خاص

برای تشکیل شرکت سهامی خاص و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها، فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرکز ثبت شرکتها کافی می باشد.

الف -  اساسنامه شرکت

ب -  اظهارنامه ای که دلالت بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قیمت نقدی آن که نباید کمتر از 35% کل سهام باشد.

ج -  قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان بعد از انتخاب آنها

د -  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

 تعریف سهم و خصوصیات سهام

سهم ، سند قابل معامله ای است که نماینده مالکیت دارنده آن در شرکت سهامی می باشد و معمولا دارای حق رای، حق در سود، حق در داراییها و حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت می باشد.

سهام عادی، دارندگان سهام عادی صاحبان اصلی و نهایی شرکت محسوب می شوند ضمن آنکه آنها معمولا از تمامی حقوق ذکرشده برای سهام بهره مند هستند.

سهام ممتاز، سهام ممتاز یکی از اجزاء حقوق صاحبان سهام است، اما برخی از ویژگیهای سهام عادی و اوراق قرضه را ممکن است تواما دارا باشد. پاره ای از ویژگیهای سهام ممتاز عبارتند از: اولویت در دریافت سود، قابلیت تبدیل به سهام عادی، نداشتن حق رای، اولویت نسبت به سهام عادی در هنگام تصفیه، و قابلیت بازخرید از طرف شرکت.

سهام تعهد شده (پذیره نویسی شده)، سهامی که بطور نسیه فروخته شده و بهای آن به طور کامل دریافت نشده است.

می گردد و روی هر ورقه سهم نیز چاپ می شود. بر اساس قانون تجارت ایران ارزش اسمی هر سهم نباید از 10000 ریال تجاوز کند.

سهام با نام، سهام بانام سهامی است که روی آن نام دارنده آن قید می گردد. نقل و انتقال این نوع سهام باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و صاحب سهم باید شخصا یا توسط وکیل خود انتقال را در دفتر شرکت تصدیق و امضا نماید.

سهام بی نام، سهامی است که روی آن نام صاحب آن ذکر نمی گردد و به صورت سند در وجه حامل بوده و دارنده آن، مالک آن شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن قانونا ثابت شود.


 

 


مطالب مشابه :


شرکتهای سهامی خاص

شرکتهای سهامی خاص. مدارک لازم جهت تاسیس راهنمای ثبت و تغییر در شرکت سهامی خاص ش 1 .
حسابداری شرکتهای غیر سهامی

حسابداری - حسابداری شرکتهای غیر سهامی - امور مالی - 1- شرکتهای سهامی ( عام و خاص)
حسابداری شرکتهای سهامی

انجام خدمات حسابداری - حسابداری شرکتهای سهامی - انجام کلیه امور حسابداری و مالی واحدهای
شرکت های سهامی

شرکتهای سهامی. طبق ماده 1 قانون تجارت؛ «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و
تفاوت شرکتهای سهامی عام و خاص

انجام خدمات حسابداری - تفاوت شرکتهای سهامی عام و خاص - انجام کلیه امور حسابداری و مالی
نمونه سوال حسابداری شرکتهای سهامی

حسابداری - نمونه سوال حسابداری شرکتهای سهامی - علمی
راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

حسابداری - راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص - هم او که افتتاحیه و اختتامیه همه
شرکتهای سهامی

آموزش حسابداری برای غیر حسابداران - شرکتهای سهامی - شركتهاي سهامي بخش 1 تعريف وتشكيل شركت
مراحل تصفیه شرکتهای سهامی

حسابداری - مراحل عملیات تصفیه شرکتهای سهامی به طور کلی در صورت انحلال و تصفیه شرکتهای
برچسب :