نمونه سئوالات درس رسانه شناسی

1-    مارشال مک لوهان وسایل ارتباطی راچگونه تقسیم می نماید ؟

وسایل ارتباطی گرم ( عکس ، رادیو ، سینما )

وسایل ارتباطی سرد ( خط تصویری ، tv  ، تلفن )

 


مطالب مشابه :


معرفی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ وهنر ارومیه

مرکزآموزش علمی کاربردی فرهنگ دانشگاه جامع علمی كاربردي فرهنگ و هنر ارومیه.
جزوه هنر وارتباطات

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه
نمونه سئوالات درس رسانه شناسی

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه
فاز اول ساختمان مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه افتتاح شد

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه در
امتحان میان ترم رسانه شناسی

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه حوزه رسانه و ارتباطات. دانشگاه علمی کاربردی
سوالات تستی تکنولوژی و فرهنگ استاد فرامزیانی

فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر
گزارش اجمالی از فعالیت های مرکز آموزش عالی فرهنگ و هنر ارومیه

عالی فرهنگ و هنر ارومیه علمی و کاربردی خود را موجود در دانشگاه ها و مراکز
جزوه اقتصاد و فرهنگ استاد شفیع بهرامیان

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و
برچسب :