اطلاعيه جذب سرباز معلم (امريه) در آموزش وپرورش خراسان رضوي براي سال 91/ تحصيلي 92

شنیده ام که :

اداره كل آموزش وپرورش استان خراسان رضوي جهت تامين نيروي انساني مناطـق محروم وروستايي از بين فارغ التحصيلان فوق ديپلم وليسانس كه تاريخ اعزام به خدمت نظام وظیفه آنان 1/12/90 و 1/2/91 و 1/4/91 می باشد ثبت نام می نماید.  متقاضيان مي توانند جهت اطلاع بيشتربه ادارات آموزش وپرورش مناطق وشهرستانها و يا سايتwww.razaviedu.ir مراجعه نمايد،


منبع خبر : اداره كل آموزش وپرورش خراسان رضوي (معاونت پژوهش ،برنامه ريزي ونيروي انساني) 


مطالب مشابه :


اطلاعيه جذب سرباز معلم (امريه) در آموزش وپرورش خراسان رضوي براي سال 91/ تحصيلي 92

هاشـم بهرامـی نیا- تربـت جام - اطلاعيه جذب سرباز معلم (امريه) در آموزش وپرورش خراسان رضوي
بانک مهر اقتصاد در سال 1393 استخدام می کند

فوت و فن نحوه گرفتن امريه آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد در استان های خراسان رضوي
كارت ورود به جلسه بانك سپه

خراسان جنوبي خراسان رضوي. توسط : آگهي استخدام,امريه,معافيت,بورس ads here
حذف نام خليج فارس از رسانه هاي سازمان منافقين

شرکت مخابرات خراسان شركت گاز استان خراسان رضوي. سیستم پرداخت قبوض از طریق
برچسب :