مشخصات فنی و موارد کاربرد الکترود های استاندارد شده در AWS SFA-5.5

مشخصات  فنی  و موارد کاربرد  الکترود های  استاندارد شده در AWS SFA-5.5

 

·         الکترود E701YY-A1

این الکترود در حقیقت از خانواده  فولادهای  کربنی ، اما  محتوی 0.5 % مولیبدن  می باشند . افزایش این مقدار مولیبدن  سبب افزایش  استحکام  ومقاومت  به خوردگی  فلز جوش  شده ولی  مقاومت به ضربه آن را  کاهش می دهد .این الکترودها اغلب برای پوشش دهی فولادهای کربنی ونیز جوشکاری بعضی ازآنها مثل ورق های ASTM:A204 و لوله های ASTM:A335-P1 بکار می رود .

 

 

 

·        الکترود  های  EX01Y-BX,EX01Y-BXL

 این الکترود  ها از خانواده  فولاد  آلیاژ کرم – مولیبدن  کم هیدروژن  بوده  ودارای 0.5تا9 % کرم و0.5تا 1%  مولیبدن  می باشند . این الکترود  ها ،  در حقیقت برای جوشکاری  آلیاژهای  مقاوم در برابر  حرارت  ، به ویژه  فولاد های لیست شده  در جدول زیر بکار می رود .

 

جدول  -  انتخاب الکترود  های کرم – مولیبدن  کم آلیاژ برای جوشکاری  انواع  فولادها  مطابق AWS:SFA-5.5

 

 

الکترود

CR

MO

فلزات پایه

E701Y-B2L

1.25

0.5

لوله  های با جدار نازک  A335-P11 برای  استفاده  در حالت  AS-WELD ، ورق A588

E801Y-B1

0.5

0.5

لوله های A335-P2و  ورقهای  A387GR.2

E801Y-B2

1.25

0.5

لوله  های  A335-P11 و ورقهای A387GR.11

E801Y-B3L

2.25

1

لوله های  با جدار نازک  A335-P22 برای استفاه  درحالت AS-WELD

E901Y-B3

2.25

1

لوله های A335-P22و  ورقهای    A387GR.22

E8015-B4L

2

0.5

لوله های A213-87 GR.T3B

E8016-B5

0.5

1

قطعات ریختگی A356-58TGR.3&4

E801Y-B6

5

0.5

لوله های A213-T5و    A335-P5

E801Y-B7

7

0.5

لوله های A213-T7و    A335-P7

E801Y-B8

9

1

لوله های A213-T9و    A335-P9

E901Y-B9

9

1

لوله های A213-T91و    A335-P91و ورقهای A387GR. 91

 

 

 

توجه به این نکته  ضروری است  که  الکترود  های کم هیدروژن  EXXX1Y-BXL، بین  0.05 تا 0.08 % کربن  در فلز  جوش  ایجاد  خواهد کرد .  هر چه  مقدار  کربن  کمتر باشد ،  انعطاف پذیری  بیشتر  و سختی  کمتر خواهد  بود . علاوه بر آن   استحکام  فلز جوش  حاصل  در  در جه  حرارت های  بالا  کمتر  و مقاومت  به خزش  آن  نیز  کاهش  می یابد.

     به هر حال، برای جوشکاری با این  الکترود  به پیش گرمایی و پسگرمایی نیاز می باشد . این  الکترودها به دو گروه  عمده تقسیم  شده اند :

·         الکترود E801Y-B3L و   E 701Y-B2L

·         الکترود های  E901Y- B9

·        الکترود های EX01Y-CXLو EX01Y-CX

این الکترود  ها در خانواده  فولادهای  نیکلی  قرار می گیرند  و از دسته  الکترود های  کم هیدروژن  بشمار می روند.  این الکترود  ها به طور معمول  برای جوشکاری  فولادها ی با استحکام  ومقاومت  به ضربه  بالا  کاربرد  دارند  وفلز جوش  حاصل  نیز  ، دارای  استحکام  کششی  بالا  و  مقاومت به ضربه   به ویژه  در جه حرارت  های پایین تر  از 115- درجه سانتی گراد  خواهد بود . این الکترود  ها  برحسب  مقدار نیکل  به پنچ  دسته  تقسیم می شوند  که عبارت است  از الکترود  های 1،1.5،2.5،3.5،6.5  % نیکل در فولاد. الکترود های  محتوی  بیش از  0.12 % کربن  که با عنوان  گروه E801Y-CX مشخص  شده اند ، سبب  افزایش  استحکام  فلز جوش  می گردند. هرچه مقدار کربن  موجود  در ترکیب  الکترود  ودر نتیجه  فلز جوش  کمتر   باشد ،  مقاومت  به ضربه  فلز جوش  در درجه حرارتهای  پایین افزایش  می یابد . بنابراین  از این  الکترود ها  برای جوشکاری  فولادهایی مثل ASTM A203 گرید ASTM  A253 LC3,LC4,E  استفاده خواهد شد . البته اگر  به خواص  مکانیکی  بهتری نیاز باشد  استفاده  از الکترود  های کم کربن  EX01Y-CXL پیشنهاد می شود .و برای  افزایش انعطاف پذیری  ، انجام  عملیات حرار تی  پسگرمایی  تنش زدای  و برگشت  دادن ( تمپر کردن )  توصیه می شود .  توجه  به این  نکته  ضروری  است  که افزایش  زمان نگه داری  در درجه حرارت  عملیات پسگرمایی ، سبب  ترددی  قطعه  در درجه حرارت  های بالا ی سرویس کاری  خواهد داشت .

 

·        الکترود E8018-NM1

 این الکترود  ، در خانواده  فولاد نیکل – مولیبدن  دار قرار دارد  و کم هیدروژن  می باشد . مقدار نیکل  آن حدود  1%  و مقدار مولیبدن آن در حدود 0.5%  است . این الکترود ،  اغلب  به پسگرمایی  بعد جوشکاری  نیازی نداشته  اما استحکام  و مقاومت  به ضربه  آن  از  الکترود  های منگنز  - مولیبدن ( گروه بعدی)   کمتر است .

 

 

·        الکترود E(X)X01Y-DX

         این الکترود  در خانواده  فولادی منگنز – مولیبدن  با حدود 1.5% منگنز وبین 3/1تا3/2 درصد  مولیبدن  قرار دارد . این الکترود  برای جوشکاری به پیشگرمایی و پس گرمایی نیاز داشته  وبرای جوشکاری  فولادهای  مقاوم  دربرابر  خوردگی  ، با استحکام  با لا  مثل A302 ASTM  GR. B مورد استفاده قرار میگیرد.

·        الکترود E(X)XXYY-G

این الکترودها ، در حقیقت  الکترود های فولادی آلیاژی ( کم آلیاژ عمومی) به شمار می  روند  و اغلب  برحسب نیاز  در خواست  کننده ، توسط  سازندگان  الکترود  طراحی  و ساخته می شود .

 

·        الکترود E(X)X01YM(1)

 این الکترود ها،  اصولا"  الکترود های شبه نظامی  بوده  ، کم هیدروژن  می باشند  و اغلب  برای  جوشکاری  فولادهای نظامی  مثل HY 80و HY100 کاربرد دارند. این الکترود ها  به ویژه  آن  دسته که  دارای  مقادیری  نیکل هستند، نیازی  به مراقبت  در زمان  نگه داری  ، به ویژه  در برابر رطوبت  داشته  واین  امر  باید  علاوه بر  انبارداری ، هنگام  بسته بندی  وحمل  آنها  نیز رعایت  گردد. این الکترود ها   را اغلب  بدون  استفاده  از عملیات حرارتی  بکار می برند ، اما  برای خارج کردن هیدروژن  از درون ساختار  جوش ،  می توان  از عملیات حرارتی  پسگرمایی  در کمتر از 250 درجه سانتی گراد استفاده کرد.

خواص مکانیکی  فلز جوش  در حالت AS-WELD ، شامل  استحکام  کششی  از 90-120 KSI و مقاومت  به ضربه  خوب  در دمای 51-تا18-  می باشد . با  این مشخصات  فنی  ف الکترو های E(X)X01YM(1) ، برای جوشکاری  های اتصالی  فولادهای میکرو آلیاژی ، کم آلیاژی ، با استحکام  کششی فوق العاده  بالا  به همدیگر  ویا  به  فولادهای  با استحکام ، پایین تر  از جمله  به فولادهای  کربنی ، بسیار مناسب  تشخص  داده شده اند.

 

·        الکترود EX010-P1

این الکترود بطور معمول  در جوشکاری  های  خطوط  لوله بکار می رود  وبرای  جوشکاری  لوله  های  با استحکام  بالا  در وضعیت  سر بالا  یا سرازیر  عمودی  روی جوش های نفوذی  لب به لب  طراحی شده اند . بدلیل  وجود روکش سلولزی  که دارند ، جوش  های  با نفوذ  بالا  تولید  می نمایند  و به دلیل  قوس الکتریکی  سوزنی و نازک ، انتقال  مذاب  به صورت اسپری ، و  سرباره  ای  که به سهولت  از روی گرده جوش  جدا می شود، از کاربرد وسیعی برخوردارند.نتیجه  آزمایش  رادیو گرافی  جوش های  نفوذی  این الکترود ها  نیز  اغلی ، مناسب  گزارش  شده است .

الکترود  E7010-P1   و E8010-P1  ، که مهمترین  اعضای این خانواده از الکترود ها هستند ، بطور معمول  وبه ترتیب  برای جوشکاری  فولاد  های  (لوله ای ) API -5L-X52     وAPI -5l-x65     و  API – 5L –X65   مورد استفاده قرار  می گیرند.

 

·        الکترود  E X 017-WX

 این الکترود  ار نوع  کم هیدرو ژن  بوده  وبرای جوشکاری  فولادهای  ساختمانی  مقاوم در برابر خوردگی  کاربرد  دارند . این  الکترود  ها خواص  ویژه  خود  را  از افزوده  شدن 0.5 % مس  در ترکیبشان  که عینا"  وار  فلز جوش می شود ،  دارند . برای افزایش  استحکام ،  انعطاف پذیری  و مقاومت  به ضربه ، اغلب  مقادیر  کرم  و نیکل  نیز  به ترکیب  این الکترود  ها  اضافه  می کنند . این الکترود  ها را می توان  برای جوشکاری  فولادهایی مثل  ASTM A242 &588 بکار  گرفت.


مطالب مشابه :


جدول وزن مخصوص فلزات بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب

فروشگاه ایران - جدول وزن مخصوص فلزات بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب - ابزار و لوازم ساختمانی
مشخصات عناصر نادر خاكي در جدول تناوبي

مشخصات عناصر نادر خاكي در جدول تناوبي یکی از بیشترین واکنشگرها در فلزات نادر است ،.
مشخصات کلی کابلها

براي اندازه گيري مقاومت فلزات يك متر از انرا به Nyyre--0.6/1kv مشخصات بندي شده و طبق جدول
آشنایی با هالوژن ها

نا فلزات در سوی دیگر جدول ، در جدول مشخصات هالوژنها نشان می دهد که با کاهش عدد اتمی از
جدول تناوبی صناصر(شناخت)

نا فلزات در سوی دیگر جدول ، در گروه جدول مشخصات هالوژنها نشان می دهد که با کاهش عدد
مشخصات عناصر (عناصر واسطه) Y,Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd در جدول تناوبي

اهر - مشخصات عناصر (عناصر واسطه) Y,Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd در جدول تناوبي - درباره زمین
مشخصات فنی و موارد کاربرد الکترود های استاندارد شده در AWS SFA-5.5

مشخصات فنی مقاوم در برابر حرارت ، به ویژه فولاد های لیست شده در جدول زیر فلزات پایه. e701y
انتخاب الکترود برای کاربردهای تنش زدايی شده

جدول زیر گروه های فلزات زمان یا دمای عملیات پسگرم اعمال شده با شرایط مندرج در مشخصات
آشنايي با استاندارد هاي ASME ,ASTM ، API ، لوله و اتصالات

جدول 1 : تعريف مشخصات لوله . مفهوم. مشخصه. قطر خارجي لوله. OD(Outside D گروه بندي آلياژها و فلزات
برچسب :