چند مدل بافت(توری حصیری)

مدل توری حصیری. . .

من برای بافت این مدل ۲۹ دانه سر انداختم .

رج اول :

یک دانه حاشیه + ( یک دانه نبافته روی میل گرفته + ۲ دانه از زیر + دانه اول رو که نبافته بودید روی این دو دانه بکشید مانند تصویرزیر + یک ژوته )  + .... + یک دانه حاشیه .

دانه ای که نبافته بودیم رو مانند تصویر زیر میگریم

بعد میکشیم روی دو دانه ای که بافتیم

در نهایت مانند تصویر زیر میشود

رج دوم :

همه دانه ها از رو بافته میشود .

رج سوم :

یک دانه حاشیه + یک دانه از زیر + ( یک ژوته + یک دانه نبافته روی میل + ۲ دانه از زیر + دانه ای را که نبافته بودید روی این دو دانه بکشید ) + ... + ۲ دانه از زیر + ۱ دانه حاشیه .

رج چهارم :

همه دانه ها از رو بافته میشود .

دقت شود داخل پرانتز تکرار میشود .

در تمام طول بافت این ۴ رج تکرار میشود .

روی بافت

پشت بافت

منبع:http://nilofarshadab.blogfa.com/post-179.aspx


مطالب مشابه :


جلیقه دامن بافتنی با دو میل

جلیقه دامن بافتنی با دو میل ژته ها را توری ببافید تا هم برای رکن بافی دو طرف سجاف
آموزش بافتن جلیقه دامن بافتنی با دو میل

آموزش بافتن جلیقه دامن بافتنی با دو میل ژته ها را توری ببافید برای رکن بافی دو طرف
آموزش بافت شال توری

توری با قلاب بافته میشن اما اینجا آموزش بافت شال توری با میل را توری اینه که دو
کت توری

کاموا بافی - کت توری سر انداخته وبا میل شماره 3 ببافید.برای حلقه یک بار سه دانه و دو بار یک
الگوی بافت و آموزش بافت 9 مدل قلاب بافی

به روش انداختن نخ دور میل، دو دانه را باهم زیر توری. دوستای با قلاب بافی. آموزش بافت
آموزش بافت انواع پاپوش

یعنی هر کی بلد باشه میل و کاموا 3- میل قلاب بافی شماره 2 4 – دو عدد دکمه دو دانه را با هم
چند مدل بافت(توری حصیری)

(توری حصیری) ( یک دانه نبافته روی میل گرفته + ۲ دانه از زیر + دانه بعد میکشیم روی دو
برچسب :