شيوه تايپ و تنظيم صفحات کار تحقيقي

masuliate-madanie-sar-daftare-asnade-ras

کليات:
درس کار تحقيقي يک شامل تحقيقي پيرامون تمام موضوعات زير مجموعه عناوين جزايي و نيز حقوق عمومي ميشود. و درس کار تحقيقي 2 به تمام موضوعات زير مجموعه حقوق خصوصي و حقوق بين الملل مربوط مي شود.شرکت در کلاسهاي عملي درس استاد تعيين شده براي شما مانند اين درس و پزشکي قانوني الزامي است. در درس کار تحقيقي اگر تا يک ماه از شروع کلاس اقدامي براي مراجعه به کلاس درس استاد و گرفتن موضوع تحقيق نکنيد استاد هيچ تعهدي نسبت به نمره شما نخواهد داشت. موضوع دلبخواه نيست و بايد به تاييد استاد برسد. خريد کار تحقيقي از بازار در شان دانشجوي حقوق نيست و در صورت اثبات نمره آن صفر خواهد بود. شما بايد تنها درکلاس درس کارتحقيقي استاد تعيين شده در سيستم حضور يابيد اما اگر استاد شما چند کد دارد، شرکت در هر يک از کدهاي همان استاد تعيين شده براي شما مجاز است. توصيه مي شود حتما يکي از کتابهاي مربوط به «روش تحقيق» يا «شيوه نگارش پايان نامه را از کتابخانه يا بازار تهيه و مطالعه نموده و در قسمت منابع تحقيق مشخصات کامل آن را قيد بفرماييد.»
1- انتخاب موضوع خوب: بسيار مهم است که موضوع و يا کتابي که پيشنهاد داده و براي انجام کار تحقيقي انتخاب کرده ايد به آن علاقه مند بوده يا بشويد.
2- فيش برداري: فيش برداري شما دقيق بوده است و داراي سه قسمت زير است: 1- موضوع کلي و موضوع جزئي هر فيش بر بالاي فيش نوشته شود 2- محتوا و متن فيش که حاوي اطلاعاتي است که در کار تحقيقي شما بصورت مستقيم يا غير مستقيم استفاده مي شود در وسط فيش نوشته مي شود 3- در انتهاي فيش (و يا قسمتي از بالاي فيش) نيز مشخصات کامل منبع مورد استفاده چنان دقيق ذکر شود که هر فيش به تنهايي هويت داشته و اطلاعات لازم را براي پاورقي نوشتن کامل در متن کار شما را دارد. اين فيش ها بايد هنگام دفاع همراه آورده شود. مي توانيد از کاغذهاي باطله يک رو سفيد در اندازه هاي نصف کاغذ A4 يا کوچکتر استفاده کنيد و يا از لوازم تحرير فيش تحقيق خام بخريد _ که توصيه نمي کنم- «البته دانشجويان بنده که موضوع آنها تلخيص کتاب است تنها 10 فيش از همان کتاب بصورت نمادين آماده کرده و روز دفاع همراه دست نوشته هاي خويش بياورند»
3- انشاء خوب مطالب: شما تنها از نظرات ديگران کپي برداري نکنيد بلکه لابلاي مطالب جملاتي از خودتان اضافه بفرماييد. اين مساله بسيار مهم است. اظهار نظر و تفکر شما ميتواند مطالب پراکنده را به يکديگر به خوبي بچسباند تا ربط مطالب حفظ شده و خواننده خسته نشود. مطلب بايد نخست در ذهن شما هضم شده و سپس نوشت شود.
4- اظهار نظر شجاعانه: شما به مرحله اي رسيده ايد که اجازه و توان اظهار نظر را داريد. اکنون ذهن شما نبايد تنها گيرنده افکار ديگران باشد بلکه گاهي لازم است شما به پالس ها و پيامهايي که ناشي از برداشت شخصي شماست و ذهن شما صادر مي کند نيز اهميت بدهيد و اين اظهار نظرات شما لابلاي مطالب ديگران گنجانده شود. حتي مي توانيد اين قسمت از مطالب خودتان را در هنگام نقل قول از ديگران با علائم [ ] نشانه گذاري کنيد.
5- سليقه خوب در تنظيم و تايپ: مطالبي که درباره نوع قلم، فونت، تايپ و نيز مقدمه و فهرست نويسي، چکيده و صفحه بندي در ادامه خواهد آمد را با دقت وسليقه رعايت فرماييد.
6- تسلط بر موضوع و دفاع شفاهي: پس از آنکه کار شما تحويل داده شد بطور حضوري بايد بتوانيد تسلط خود را بر موضوع با پاسخ به سوالات بنده نشان دهيد. پس بهتر است کار را خود شما انجام دهيد و انجام آن را به ديگران واگذار نکنيد. فيش ها و دست نوشته اوليه خود را نيز هنگام دفاع همراه بياوريد.
7- صداقت و راستي آزمايي: به دليل احترام به زحمات دوستان شما تلاش مي کنم انجام واقعي کار توسط شما را بيازمايم. ممکن است کار شما را با اصل منابع تطبيق دهم. «دانشجويان بنده: براي اين منظور اگر يک کتاب خلاصه کرده ايد لطفا آن کتاب را هنگام دفاع همراه خود بياوريد.»
الف) شيوه تايپ و تنظيم کار تحقيقي:
عدم رعايت هر يک از موارد زير موجب کاهش نمره شما خواهد شد. به هر تايپيست ناواردي کار خود را نسپاريد. بهتر است از تايپيست هاي اطراف دانشگاه پيام نور يا شعب دانشگاه آزاد مشهد استفاده کنيد. شما بايد دست کم يکبار چک پرينت از آنها گرفته و پس از گرفتن ايرادات و اشکالات کار توسط شما و اصلاح توسط تايپيست پرينت نهايي را بگيريد. اين ادعا که اشتباه از جانب تايپيست بوده است به هيچ عنوان پذيرفته نيست.
1- طلق و شيرازه: طلق دودي و شيرازه مشکي يا دودي، حجم تمام صفحات کارتحقيقي -دست کم 20 صفحه»
2- فونت: 14 لوتوس Lotus يا زر Zar
3- تعداد سطر درهر صفحه: حدود 20سطر وبدون هيچ گونه حاشيه و طرح يا خط اطراف صفحه
4- پاورقي:[1] پاورقي بايد اين ويژگيها را داشته باشد: 1- با فونت 12 نوشته شود 2- در نوشتن پاورقي هايي که شامل مشخصات نويسنده است از راست به چپ بايد به ترتيب اينگونه بنويسيد: فاميل نويسنده، اسم کوچک وي، نام اثر، ناشر، سال نشر، مکان نشر، شماره جلد ، شماره صفحه
البته اين مشخصات در دفعات و دوم به بعد که از هر رفرنس استفاده مي شود ديگر در پاورقي تکرار نمي شود و تنها به ذکر نام نويسنده و ذکر عبارت: "همان منبع،" اشاره مي شود، مثلا: (اردبيلي، محمد علي، همان منبع، ص 33) دراين حالت اگر پشت سر هم از يک نفر چند بار رفرنس مي دهيد حتي نياز به تکرار نام نويسنده نيست بلکه بنويسيد: (همانجا، ص ....)
اما اگر از چند کتاب از يک نويسنده در تحقيق شما استفاده شده باشد در اين صورت ناچاريد اسم اثر مورد نظر خود را در دفعات بعدي مشخص کنيد. مثلا (کاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص...)
5 – فاصله متن از لبه هاي کاغذ: بنا به سليقه خودتان در حد متعارف باشد

ب) قسمتهاي مختلف اثرتحقيقي شما:[2]
پس از صفحه مربوط به عنوان روي جلد، بسم ا....، تقديم و سپاسگزاري – که در پايان جزوه توضيح داده ام – و نيز فهرست مطالب، نوبت به صفحات زير مي رسد:
چکيده: تلاش کنيد در طي حدود ده خط خلاصه اي از محتواي تحقيق را براي خواننده اي که اصلا با اين موضوع و رشته آشنا نيست توضيح دهيد که بهتر است حاوي اين سه قسمت باشد: نخست کمي درباره معرفي اصل موضوع توضيح دهيد. سپس به قسمتهاي مختلف تحقيق بطور کلي اشاره کنيد.
مقدمه: اگر چه در کتب و پايان نامه هاي معتبر مقدمه داراي اجزاي مختلفي است که هر قسمت آن با تيتر جداگانه اي مشخص مي شود اما شما بايد محتواي تمامي اين قستمتها را نهايتاً در دو صفحه بطور خلاصه کنار هم بياوريد.
در شروع مقدمه بنويسيد که اصلا موضوع تحقيق شما درباره چيست (بيان موضوع تحقيق) سپس در پاراگراف بعدي بنويسيد هدف و ضرورت انجام اين تحقيق چيست. سپس در پاراگراف ديگري به مهمترين کارهاي قبلي انجام شده و منابع مهم ديگر دراين زمينه اشاره کنيد - که دراينجا مي توانيد از پاورقي نيز استفاده کنيد-. در پاراگراف بعدي به سوال اصلي تحقيق و فرضيه اصلي تحقيق اشاره کنيد. و در پاراگراف آخر نيز براي خواننده بنويسيد که اين تحقيق بطور کلي از چند بخش تشکيل شده و چرا به اين صورت تقسيم بندي شده. «دانشجويان بنده که کتاب خلاصه مي کنند مقدمه اي درباره محتواي بخش خلاصه شده و مهمترين سوالي که آن قسمت از کتاب به آن پرداخته و پيش فرض اوليه اي که شما پيش از خواندن کتاب نسبت به چنين سوالي داشتيد را بنويسند»
بخش بندي مطالب:
شما در تقسيم مطالب و موضوعات محتواي کار تحقيقي خود ابتدا آن را به بخش، سپس به فصل و در ادامه و در صورت نياز آن را به گفتار ، سپس به مبحث و سپس الف و ب و .... و نهايتا به اعداد1،2،3.... تقسيم بندي کنيد «دانشجويان بنده که کتاب خلاصه مي کنند اگر نويسنده اين نکات را به گونه ديگري انجام داده شما آن را بصورت گفته شده تنظيم و تغيير دهيد»
در پايان نيز اين دو قسمت به پايان تحقيق شما افزوده مي شود:
نتيجه گيري و پيشنهادها: در يک صفحه به سوال و فرضيه اوليه طرح شده در مقدمه تحقيق پاسخ مي دهيد.
فهرست منابع: که در اين قسمت در صورت لزوم منابع را به قسمتهايي چون:
فهرست کتب فارسي، کتب عربي و يا انگليسي، فهرست مقالات، پايان نامه ها و منابع اينترنتي تقسيم مي کنيد.[3]
معرفي صفحات اوليه کار تحقيقي:
صفحه نخست شما که از پشت طلق قابل رويت است به ترتيب و از بالا به پايين اين موارد بايد وجود داشته باشد:
1-آرم پيام نور2-دانشگاه پيام نور 3- واحد مشهد 4- گروه حقوق 5- فقط عنوان تحقيق 6- جهت ارائه کار تحقيقي يک 7-معرفي استاد 8- دانشجو:......
9- بهار 1390
مثال

(آرم دانشگاه)
واحد ..............

گروه حقوق

برسی بزه اختلاس در حقوق کیفری ایران

جهت ارائه کار تحقيقي يک

استاد: .....
دانشجو: .........
صفحه بعدي: بسم الله الرحمن الرحيم بنا به سليقه شما و با خطي زيبا ودرشت که تقريبا تمام صفحه را بپوشاند
صفحه بعدي: تقديم و سپاسگزاري در اين صفحه کار تحقيقي خود را به پدر و مادر خويش و يا همسر و يا فرزند خود تقديم مي کنيد. _و به عزيز مورد نظرتان نشانش مي دهيد._ «تقديم به استاد مربوطه پذيرفته نيست»
صفحه بعدي: فهرست مطالب شامل: عنوان ............................. .... صفحه

نکاتي که دانشجويان لطفا رعايت بفرمايند: پس از اتمام کار و هنگام دفاع نسخه پرينت گرفته شده را به همراه سي دي آن همراه بياوريد. پس از ملاحظه کار، اصل تحقيق امضا شده و به شما بازگردانده مي شود ولي سي دي که مشخصات کامل خود و عنوان تحقيق را روي آن نوشته ايد را تحويل بدهيد.

--------------------------------------------------------------------------------
- [1] براي نوشتن پاورقي در word2003 مي توانيد اينگونه عمل کنيد. مکان نما را بعد از کلمه اي ببريد که مي خواهيد پاورقي داشته باشد. سپس به منوي Insert سپس Reference سپس Footnoteرفته ودکمه insert را بزنيد. در اين هنگام عددي در کنار نشانگرموس و نيز پايين صفحه ايجاد مي شود که مي توانيد توضيح خود يا رفرنس مطلب را آنجا بنويسيد.
[2] - توصيه مي شود براي موفقيت بيشتر در نگارش تحقيق يکي از کتب مربوط به شيوه روش تحقيق و نگارش پايان نامه را از کتابخانه ها گرفته و آن را مطالعه بفرماييد. و يا دست کم کتاب يا پايان نامه معتبر و خوبي را به دقت ورق زده و به جزئيات مربوط به نگارش آن توجه کنيد.
[3] - فهرست منابع بايد بر اساس فاميل نويسندگان الفبايي شود و شامل مشخصات کامل آن اثر بجز شماره جلد و صفحه اي باشد که در نخستين پاورقي آمده است


مطالب مشابه :


نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

صفحه تقديم / تشكر در پايان نامه يكي از مهمترين صفحات در تمامي پايان نامه هاست كه اغلب ... تقدیم به پدر مادر مهربانم که هر لحظه وجودم را از چشمه سار پر از عشق چشمانشان
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

صفحه تقديم / تشكر در پايان نامه يكي از مهمترين صفحات در تمامي پايان نامه هاست كه اغلب ... این پایان نامه را به پدر و مادرم، اساتید عزیز و خواهر مهربانم تقدیم میکنم
نمونه هايي از تقدير و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

صفحه تقديم / تشكر در پايان نامه يكي از مهمترين صفحات در تمامي پايان نامه هاست كه اغلب دانشجويان و محققان به دنبال كلماتي شيوا و زيبا براي تدوين آن هستند. ... با تقدیر و درود فراوان خدمت پدر و مادر بسیار عزیز ، دلسوز و فداکارم که پیوسته جرعه نوش
البته اگه بحث پایان نامه برای کار و این حرفا باشه من اعتقادم اینه که وقتی مدرک ... تقدیم به: وجود مقدس پدر عزیزم و مهربان مادرم، آنان که ناتوان شدند تا من به توانايي
شيوه تايپ و تنظيم صفحات کار تحقيقي

5 – فاصله متن از لبه هاي کاغذ: بنا به سليقه خودتان در حد متعارف باشد ... مقدمه: اگر چه در کتب و پايان نامه هاي معتبر مقدمه داراي اجزاي مختلفي است که هر قسمت آن با ... صفحه بعدي: تقديم و سپاسگزاري در اين صفحه کار تحقيقي خود را به پدر و مادر خويش و
پاسخ خودآزمايي زبان فارسي ( 1 ) از درس پانردهم تا بيست و هشتم

متن نامه ي پدري به فرزند نوجوانش را در پايان درس بيست و پنجم كتاب بخوانيد و .... 5 – در يك نوشته ي ساده و صميمي « مادر بزرگ » يا « پدر بزرگ » خود را توصيف كنيد . .... احتراماً ، ضمن تشكر از زحماتِ آن دفتر و مؤلفان محترم در تدوين كتاب زبان فارسي
صفحه تقدیم به پایان نامه

در موقع اتمام کار پایان نامه نوبت به نوشتن صفحه تقدیم به می رسد که این صفحه با ... پدرم راه تمام زندگیست ... مادرم هستی من زهستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست.
متن نامه های اداری و رسمی

متن نامه اداری از سه قسمت مقدمه ، پیام و نتیجه تشکیل می شود. ... عبارتی برای " ادب و احترام " و در پایان بعد از نتیجه " تشکر و سپاسگزاری " اضافه می شود ... این شیوه همزمان با تغییر و گسترش عنوان نامه های اداری از " عنوان سازمان ها " به " عنوان .... شهر پایین برره آغاز نموده ام، لیکن بعلت ازدواج / بعلت تکفل پدر و مادر که از بیماری قلبی
صفحه تقدیم پایان نامه

تقدیم به پدر بزرگوارم که با غیرت خود الفبای زندگی را به من آموخت. تقدیم به مادر فداکارم که از اول آفرینش، هیچ واژه ای نتوانسته مهر او را معنی کند. آنانکه بی صدا
شیوه تایپ و تنظیم صفحات کار تحقیقی یک

و درس کار تحقیقی 2 به تمام موضوعات زیر مجموعه حقوق خصوصی و حقوق بین ... توصیه می شود حتما یکی از کتابهای مربوط به «روش تحقیق» یا «شیوه نگارش پایان نامه را از ... محتوا و متن فیش که حاوی اطلاعاتی است که در کار تحقیقی شما بصورت مستقیم .... صفحه بعدی: تقدیم و سپاسگزاری در این صفحه کار تحقیقی خود را به پدر و مادر
برچسب :