جزئیات سه شیوه پذیرش در کارشناسی ارشد/ امکان تغییر شیوه پس از پذیرش

مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ضمن تشریح جزئیات آیین نامه جدید دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاهها که در شیوه آموزشی، آموزشی پژوهشی و پژوهشی اجرا می شود از امکان انتقال از یک شیوه پذیرش به شیوه دیگر خبر داد.

جعفر هزار جریبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه اجرای دوره های جدید کارشناسی ارشد که از سال تحصیلی آینده در دانشگاهها راه اندازی می شود گفت: این دوره به صورت روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی و بین المللی طبق ضوابط مربوط قابل اجرا است.

وی داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قبولی در آزمون ورودی مورد تایید وزارت یا کسب پذیرش از موسسه بر اساس مقررات مصوب را شرایط ورود به این دوره ها دانست.

مدیر کل آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم گفت: تعداد واحدهای درسی که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی در این دوره اخذ کند حداقل 8 و حداکثر 12 است و میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال نباید کمتر از 14 باشد چنانچه میانگین نمره دانشجو در این نیمسال کمتر از 14 باشد، مشروط تلقی می شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد، در غیر این صورت، دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی شود.

مدیر کل آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم با اشاره به میزان حضور و غیاب دانشجو در این دوره های کارشناسی ارشد گفت: حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. غیبت دانشجو در هر درس نباید از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

هزار جریبی اضافه کرد: غیبت در شیوه پژوهشی، ارزیابی ناموفق واحدهای پژوهشی اخذ شده در آن نیمسال است که طبق نظر هیئت داوران انجام می شود.

شرایط اخذ مرخصی در هر سه روش کارشناسی ارشد

وی همچنین درباره شرایط اخذ مرخصی در هر سه روش کارشناسی ارشد به مهر گفت: دانشجویان در هر سه شیوه می توانند حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کنند و این مدت جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم اظهار داشت: دانشجو می تواند به هر دلیل از تحصیل اعلام انصراف کند چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد، آن موسسه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام خواهد کرد.

وی طول مدت دوره را در هر سه شیوه حداکثر 2 سال مشتمل بر 4 نیمسال تحصیلی دانست و گفت: در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است و در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از 2.5 سال تجاوز کند.

تغییر رشته در هر سه شیوه دوره کارشناسی ارشد ممنوع است

هزار جریبی همچنین انتقال و تغییر رشته در هر سه شیوه دوره کارشناسی ارشد را ممنوع اعلام کرد و گفت: انتقال از دوره شبانه به روزانه، نیمه حضوری و مجازی به حضوری اعم از (روزانه و شبانه) و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است.

نحوه انتقال از یک شیوه پذیرش به شیوه دیگر

وی اضافه کرد: انتقال از یک شیوه به شیوه دیگر با رعایت سنوات دوره در اختیار موسسه آموزش عالی است و هر دانشجو در هر سه شیوه کارشناسی ارشد می تواند حداکثر دو نیمسال را با موافقت موسسه مبدا و مقصد به عنوان مهمان بگذراند.

مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم در خصوص شرایط اخذ استاد راهنما به مهرگفت: استاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد آموزشی - پژوهشی به پیشنهاد دانشجو و با موافقت یکی از اعضای هیئت علمی با مرتبه حداقل استادیاری و تایید شورا تعیین می شود.

وی همچنین نحوه ارزشیابی پایان نامه را تشریح کرد و گفت: نمره پایان نامه از 19 تا 20 در سطح عالی، نمره از 18 تا 18.99 بسیار خوب، از 16 تا 16.99 خوب، از 14 تا 15.99 قابل قبول و نمره کمتر از 14 غیر قابل قبول است.

ارزش گواهینامه پایان دوره کارشناسی ارشد در سه روش یکسان است

هزار جریبی اضافه کرد: گواهینامه پایان دوره کارشناسی ارشد به هر سه شیوه (آموزشی- پژوهشی، آموزشی، و پژوهشی) ارزش یکسانی داشته و دانشجوی هر سه روش می توانند در دوره تحصیلی بالاتر ادامه تحصیل دهند.

وی تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد در هر سه شیوه (آموزشی-پژوهشی، آموزشی ، و پژوهشی) را بر حسب رشته حداقل 28 و حداکثر 32 واحد عنوان کرد.

وی گفت: در شیوه آموزشی - پژوهشی تعداد واحد پایان نامه حداقل 4 و حداکثر 6 واحد درسی برای همه رشته ها در نظر گرفته شده است.

مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی به مهر گفت: در شیوه آموزشی تمامی دوره به صورت واحدهای درسی بدون پایان نامه خواهد بود که گذراندن حداقل 2 و حداکثر 4 واحد سمینار (تحقیق و تتبع نظری) الزامی است.

وی اضافه کرد: در شیوه پژوهشی نیز پذیرش برای موسسات پژوهشی بوده و در مورد موسسات آموزشی منوط به تأمین کل هزینه ها (انجام تحقیق و حق الزحمه پایان نامه ) از محل درآمدهای اختصاصی طرح پژوهشی کاربردی استاد راهنما قابل اجرا است.

هزار جریبی اضافه کرد: دانشجو طی نیمسال اول موظف است موضوع پژوهش خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه انتخاب کند تعداد واحدهای درسی در این شیوه نیز 6 تا 10 واحد است و دانشجو می تواند همزمان با واحدهای آموزشی، واحدهای پژوهشی خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه انتخاب کند.

وی درباره حضور و غیاب دانشجو در این دوره گفت: حضور و غیاب این شیوه با نظر استاد راهنما و تأیید گروه و بر اساس تعداد جلسات مشاوره و راهنمایی صورت می گیرد.

مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم اضافه کرد: کل واحدهای پایان نامه در این شیوه به سه نیمسال تقسیم شده و دانشجو در هر نیمسال یک سوم آنها را تحت عنوان بخش اول پایان نامه اخذ می کند.

وی ارزیابی نهایی در این شیوه، دفاع از پایان نامه است که در آخرین مرحله تحصیل دانشجو انجام می شود.

به گزارش مهر، بر اساس آئین نامه مصوب وزارت علوم، شیوه آموزشی- پژوهشی در دوره کارشناسی ارشد دوره ای است که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی و پایان نامه است.

شیوه آموزشی دوره ای با محوریت آموزش، است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون گذراندن پایان نامه دانش آموخته می شود.

شیوه پژوهشی نیز دوره ای با محوریت پژوهش که دستاورد آن (ارائه فناوری جدید، ارائه نظریه و ایده جدید، تولید دانش فنی، ثبت اختراع ...) است و مشتمل بر اخذ واحدهای درسی محدود و الزام به ارائه پایان نامه است.


مطالب مشابه :


تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی در دانشگاه پیام نور

با سلام این وبلاگ برای اولین بار توسط کانون فضای سایبری بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور پارس
دانلود لیست ارائه دورس و منابع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

اخبار پیام نور » جدول شهریه کارشناسی و ارشد پیام نور سال 95 » اصلاح تعداد واحد برخی
جزئیات سه شیوه پذیرش در کارشناسی ارشد/ امکان تغییر شیوه پس از پذیرش

کارشناسی ارشد پیام نور تعداد واحدهای درسی که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی در این
دانشجویان کارشناسی ارشد در چه صورت مشروط می‌شوند؟

اخبار پیام نور،نمونه سوال رایگان،راهنمای سیستم کارشناسی
تعداد شرکت کنندگان کارشناسی ارشد فراگیر

نمونه سوالات ارشد فراگیر پیام نور باجواب - تعداد شرکت کنندگان کارشناسی واحدهای درسی
آغاز انتخاب واحد ترم اول دانشگاه پیام نور / راهنمای انتخاب واحد

» اخبار مراکز و واحدهای پیام نور شدگان کارشناسی ارشد پیام نور تعداد واحدهای
دانلود لیست ارائه دروس و منابع نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 پیام نور

اخبار پیام نور کارشناسی ارشد پیام نور; تغییر تعداد واحد برخی دروس از رشته های کارشناسی
دروس معارف و عمومی و تعداد واحدهایی که باید پاس شوند

دانشگاه پیام نور در پنج گرایش تعداد دروس مورد نیاز از هر گرایش برای دانشجویان کارشناسی:
دانلود آیین نامه جدید آموزشی کاردانی و کارشناسی

اخبار پیام نور » کارشناسی ارشد پیام نور تعداد واحدهای جبرانی برای رشته های غیرمرتبط
برچسب :