مدیران شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)

 مدیران شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)

نام و نام خانوادگی:سید مصطفی سید هاشمی

عنوان شغلی:رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران

شماره تلفن:2- 44484001

شماره نمابر: 44484074

نشانی پستی:تهران - بزرگراه شهید همت - ابتدای سردار جنگل - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران (ساختمان دکتر غفاریان) - کد پستی 1476656763
 

نام و نام خانوادگی:مظفر پوررنجبر

عنوان شغلی:مديرعامل شركت مخابرات ايران

شماره تلفن: 44484020 - 44484040

شماره نمابر:44484014

نشانی پستی:تهران - بزرگراه شهید همت - ابتدای سردار جنگل - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران (ساختمان دکتر غفاریان) - کد پستی 1476656763
 

نام و نام خانوادگی:مسعود مهردادی

عنوان شغلی: نایب رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران

شماره تلفن: 88641148

شماره نمابر:81713157

نشانی پستی:تهران - بزرگراه شهید همت - ابتدای سردار جنگل - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران (ساختمان دکتر غفاریان) - کد پستی 1476656763
 

نام و نام خانوادگی: علی بقایی

عنوان شغلی:عضو هيئت مديره شركت مخابرات ايران

شماره تلفن: 8- 44484007

شماره نمابر: 44484074 

نشانی پستی:تهران - بزرگراه شهید همت - ابتدای سردار جنگل - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران (ساختمان دکتر غفاریان) - کد پستی 1476656763
 

نام و نام خانوادگی: نصرا... جهانگرد

عنوان شغلی: عضو هيئت مديره شركت مخابرات ايران

شماره تلفن: 6 - 44484005 و 88112997

شماره نمابر: 44484048

نشانی پستی:تهران - بزرگراه شهید همت - ابتدای سردار جنگل - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران (ساختمان دکتر غفاریان) - کد پستی 1476656763
 

نام و نام خانوادگی: محمد روح الهی

عنوان شغلی: عضو هيئت مديره شركت مخابرات ايران

شماره تلفن: 3- 44484092

شماره نمابر:44484042

نشانی پستی:تهران - بزرگراه شهید همت - ابتدای سردار جنگل - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران (ساختمان دکتر غفاریان) - کد پستی 1476656763
 

نام و نام خانوادگی:سيدوحيدرضا توكلي صبور

عنوان شغلی:دبير هيئت مديره و مدیرکل دفتر هيئت مدیره و امور مجامع شرکت مخابرات ایران

شماره تلفن: 44484009

شماره نمابر: 44484019

نشانی پستی:تهران - بزرگراه شهید همت - ابتدای سردار جنگل - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران (ساختمان دکتر غفاریان) - کد پستی 1476656763
 

نام و نام خانوادگی:كاظم ابراهيمي صدرآبادي

عنوان شغلی: قائم مقام مدیرعامل

شماره تلفن:7- 44484166

شماره نمابر: 44484166

نشانی پستی:تهران - بزرگراه شهید همت - ابتدای سردار جنگل - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران (ساختمان دکتر غفاریان) - کد پستی 1476656763
 

نام و نام خانوادگی:علی مطهری

عنوان شغلی: مشاور مدیرعامل در امور مجلس شورای اسلامی و مدیر عامل شسکام

شماره تلفن: 88170572

شماره نمابر:88170542

نشانی پستی:تهران - خیابان شریعتی ، خیابان هویزه ، کوچه لیلا

نام و نام خانوادگی: كمال بيگدلي

عنوان شغلی: معاونت مالی و پشتیبانی مدير عامل

شماره تلفن:88112272-88406028

شماره نمابر: 88469067

نشانی پستی:تهران - خ، دكترشريعتي ، خ،سهند ، نبش کوچه کوروش ، پ31 ، کدپستی 1559848111

نام و نام خانوادگی:محمدعلی باطنی

عنوان شغلی: معاون توسعه سرمایه انسانی مدیرعامل

شماره تلفن:88113703 - 88103708

شماره نمابر:88103707

نشانی پستی:تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به پارک ساعی - کوچه18 - پلاک32 - طبقه6- واحد 60

نام و نام خانوادگی:عبدالعظیم قنبریان

عنوان شغلی: سرپرستمعاونت فناوری اطلاعات مدیر عامل

شماره تلفن:89791156

شماره نمابر:89791157

نشانی پستی:تهران - م ونک-خ ولیعصر نرسیده به میرداماد-ک دامن افشار پ 43 

نام و نام خانوادگی: علی سپهری راد

عنوان شغلی:معاونت حقوقی و تنظیم مقررات مدیرعامل

شماره تلفن: 88114401- 88114400

شماره نمابر:88382153

نشانی پستی: تهران - خ، شریعتی - خ، توپچی - پ18  

نام و نام خانوادگی:بابک تراکمه

عنوان شغلی: معاونت راهبرد و توسعه کسب و کار مدیرعامل و مدیر پروژه تغییر و تحول شرکت مخابرات ایران

شماره تلفن: 88182443

شماره نمابر: 44484070

نشانی پستی:تهران - بزرگراه شهید همت - ابتدای سردار جنگل - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران (ساختمان دکتر غفاریان) - کد پستی 1476656763
 

نام و نام خانوادگی:  عبد المجید امامی

عنوان شغلی:سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و معاونت تجاری شرکت ارتباطات ثابت ایران

شماره تلفن: 88790031-44485001

شماره نمابر: 88790032-44481719

نشانی پستی:تهران -  تهران سردارجنگل - نبش شاهد دو - ساختمان معاونت تجاری

نام و نام خانوادگی: عبدالعظیم قنبریان

عنوان شغلی: معاونت شبکه مدیرعامل

شماره تلفن: 1- 89793350

شماره نمابر: 89793354

نشانی پستی:تهران - میدان ونک - خیابان ولی عصر - نرسیده به میرداماد - کوی دامن افشار پلاک 43 - طبقه سوم

 نام و نام خانوادگی: محمد سعید احمدی

عنوان شغلی: مشاور مدیرعامل در امور شبکه و رئیس کمیته بهینه سازی مصرف انرژی

شماره تلفن:89793383

شماره نمابر: 89793354

نشانی پستی: تهران - میدان ونک - خیابان ولی عصر - نرسیده به میرداماد - کوی دامن افشار پلاک 43 - طبقه سوم
 

نام و نام خانوادگی:جمشید قضاتی

عنوان شغلی:مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه تامین تجهیزات نوسازی شبکه شرکتهای مخابرات استانی

شماره تلفن: 44484017

شماره نمابر: 444484015

نشانی پستی:تهران - بزرگراه شهید همت - خ سردار جنگل - 35 متری گلستان- پلاک88
 

نام و نام خانوادگی:نادر صابری وند

عنوان شغلی: مشاور مدیرعامل و مدیرکل بازرسی و نظارت

شماره تلفن: 3 -88171662

شماره نمابر: 88548131

نشانی پستی:تهران - خ مطهری- بین کوه نور و سرافراز-شماره 223 

نام و نام خانوادگی:سید محمد مهدی شیوا

عنوان شغلی:مديركل دفتر مديرعامل

شماره تلفن:44484091 - 44484109

شماره نمابر:44484104

نشانی پستی:تهران - بزرگراه شهید همت - ابتدای سردار جنگل - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران (ساختمان دکتر غفاریان) - کد پستی 1476656763
 

نام و نام خانوادگی: داود زارعيان

عنوان شغلی:مديركل دفتر روابط عمومی و امور بين الملل

شماره تلفن:88113938- 88113924

شماره نمابر: 88463043

نشانی پستی:تهران - خ،سهروردی شمالی - خ، شهید توپچی - ساختمان خدمات هوایی پیام
 

نام و نام خانوادگی:حسین احمدیان

عنوان شغلی: مديركل حراست مرکزی

شماره تلفن:44484028

شماره نمابر:44484087

نشانی پستی:تهران - بزرگراه شهید همت - ابتدای سردار جنگل - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران (ساختمان دکتر غفاریان) - کد پستی 1476656763
 

نام و نام خانوادگی:یوسف احدی

عنوان شغلی: مدیر کل دفتر حقوقی

شماره تلفن: 88114427

شماره نمابر: 88382153

نشانی پستی:تهران - خ، دكترشريعتي ، خ توپچی، پ18 ، کدپستی 1558844911
 

نام و نام خانوادگی: 

عنوان شغلی: مدیرکل توسعه سازمانی

شماره تلفن: 9-88553348 

شماره نمابر: 88722334  

نشانی پستی:تهران - خ،ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، ک 18 ،معاونت توسعه سرمایه انسانی  

نام و نام خانوادگی: سید فاضل امیرجهانی

عنوان شغلی:مسئول هماهنگي کمیته های انضباطی کار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه

شماره تلفن:  88553943

شماره نمابر: 88704893

نشانی پستی: تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به پارک ساعی - کوچه18 - پلاک32 

نام و نام خانوادگی: سعید رفیعی

عنوان شغلی: مدیرعامل شرکت مدیریت املاک

شماره تلفن:88539967

شماره نمابر: 88539973

نشانی پستی:تهران- خ، شهید مطهری - نرسیده به خ،کوه نور- روبروی اداره آموزش و مدیریت بانک ملی- پلاک 223
 

نام و نام خانوادگی: كامبيز مديری

عنوان شغلی: رئيس ستاد مرکزی امور ايثارگران

شماره تلفن: 19 - 88182214

شماره نمابر: 88182213

نشانی پستی: تهران - بزرگراه شهید همت - ابتدای سردار جنگل - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران (ساختمان دکتر غفاریان) - کد پستی 1476656763

نام و نام خانوادگی:سيداحمد علمايي

عنوان شغلی: مديرکل تنظیم مقررات

شماره تلفن: 9- 44484128

شماره نمابر:44484129

نشانی پستی: تهران - بزرگراه شهید همت - ابتدای سردار جنگل - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران (ساختمان دکتر غفاریان) - کد پستی 1476656763
 

نام و نام خانوادگی:  عبدالله اورعی

عنوان شغلی:سرپرست اداره کل امور مالی

شماره تلفن: 88548253

شماره نمابر: 88548255

نشانی پستی:تهران - خ، دكترشريعتي ، خ،سهند ، نبش کوچه کوروش ، پ31 ، کدپستی 1559848111
 

نام و نام خانوادگی: علی اکبر تدین

عنوان شغلی:مدیریت گزينش

شماره تلفن: 88113589

شماره نمابر:66708646 - 88469556

نشانی پستی: تهران- خ، شهید مطهری - نرسیده به خ،کوه نور
 

نام و نام خانوادگی:غلامعلي حسني صدر

عنوان شغلی:سرپرست مرکز آموزش علمی و کاربردی مخابرات

شماره تلفن: 4- 44659661

شماره نمابر: 44654900

نشانی پستی:تهران - ضلع شمالی ترمینال غرب، بلوار دانش، مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی شرکت مخابرات ایران

 نام و نام خانوادگی:  کتایون پورمهدی

عنوان شغلی:مديرکل یادگیری و توسعه( مرکز آموزش مخابرات)

شماره تلفن: 2- 44659661

شماره نمابر: 44654805

نشانی پستی:تهران - شهرک اکباتان ، مرکز آموزش اکباتان ، فاز يک
 

نام و نام خانوادگی:محمود گودرزی

عنوان شغلی: مدیر کل مدیریت عملکرد و جبران خدمت 

شماره تلفن:6- 88552775
شماره نمابر:88705459

نشانی پستی:تهران - خ،ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، ک 18 ،معاونت توسعه سرمایه انسانی

نام و نام خانوادگی:یداله همتی

عنوان شغلی:مدیرکل روابط اپراتوری

شماره تلفن: 44484153

شماره نمابر:88548255

نشانی پستی:تهران - بزرگراه شهید همت - ابتدای سردار جنگل - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران (ساختمان دکتر غفاریان) - کد پستی 1476656763
 

نام و نام خانوادگی:محمد حسن کرباسیان

عنوان شغلی:مشاور مالی و پشتیبانی مدیرعامل

شماره تلفن: 

شماره نمابر:

نشانی پستی:

نام و نام خانوادگی: پرویز هاشم آبادی

عنوان شغلی: مدیرکل مدیریت و بهره برداری مرکز توسعه فناوری اطلاعات

شماره تلفن:89794400-89794401

شماره نمابر: 88790030

نشانی پستی:تهران - میدان ونک ، خ ولیعصر ، نرسیده به میرداماد ، کوچه دامن افشار ،شماره 43

نام و نام خانوادگی: محمدجعفر زارعی

عنوان شغلی:مدیرکل طرح و مهندسی و مدیر پروژه فناوری اطلاعات

شماره تلفن: 14- 88628513

شماره نمابر:

نشانی پستی: تهران - خ شیخ بهایی - تقاطع پل شیخ بهایی و همت خ آقا علی خانی خ گلستان پلاک 14 ط 6

نام و نام خانوادگی:عبد الرزاق سلمانی چوبر

عنوان شغلی: سرپرست دفتر تلفيق برنامه و بودجه

شماره تلفن:88548253

شماره نمابر:44484114

نشانی پستی:تهران - خ، دكترشريعتي ، خ،سهند ، نبش کوچه کوروش ، پ31 ، کدپستی 1559848111

نام و نام خانوادگی:محمدعلی جمالی

عنوان شغلی:مدیر پروژه رایانش ابری معاونت فناوری اطلاعات

شماره تلفن:  88205037

شماره نمابر:  88205025

نشانی پستی:تهران - انتهای خیابان خالد اسلامبولی - خیابان 39 - شماره 4

نام و نام خانوادگی:همایون احمدوند

عنوان شغلی: مسئول کمیسیون معاملات مخابرات

شماره تلفن: 88510101

شماره نمابر: 88114487

نشانی پستی:تهران - خ، شریعتی - خ، توپچی - پ18  

نام و نام خانوادگی:مهرداد حاجی حسین خانی

عنوان شغلی:مدیر استراتژی و برنامه ریزی

شماره تلفن:  88182639- 88182255

شماره نمابر: 

نشانی پستی: تهران - بزرگراه شهید همت - ابتدای سردار جنگل - ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران (ساختمان دکتر غفاریان) - کد پستی 1476656763

نام و نام خانوادگی:  محمدرضا بیگی

عنوان شغلی:مدير پروژه تالیا

شماره تلفن:88182728

شماره نمابر: 44484161

نشانی پستی:تهران - بزرگر


مطالب مشابه :


دریافت فیش حقوقی

از این به بعد از طریق لینک زیر می توانید به صورت روزانه فیش حقوقی خود را دریافت کنید البته .




هم کد سازی تلفن های ثابت استان مرکزی :

فیش حقوقی فرهنگیان مدیرعامل شرکت مخابرات استان مرکزی خاطرنشان کرد:




گام مشترک نیروهای شرکتی در کل ایران

مرکزی. هرمزگان کارت ملی یا فیش حقوقی خود که با امضای شرکتی مخابرات استان غیور




خدمات اینترنتی شرکت مخابرات مازندران

خدمات اینترنتی شرکت مخابرات مازندران 118 استان فیش حقوقی بازنشستگان تامین




مدیران شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)

سايت فني وحرفه اي استان . فیش حقوقی معلمان ناحیه 1 ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران




فیش حقوقی فروردین ماه 1392 یک نماینده مجلس+عکس

شرکت مخابرات استان جهت وی آخرین فیش حقوقی خود دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.




فیش حقوقی کارکنان سنگ آهن بافق

فیش حقوقی کارکنان سنگ آهن بافق گردآوری مدیر انجمن شرکت مخابرات بافق در استان




فیش حقوقی یک همکار فرهنگی (این مشت نمونه خروار است)

شرکت مخابرات استان فیش حقوقی فرهنگیان استان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی;




پاسخ به سوالات متداول در مورد صندوق قرض الحسنه پست بانک ایران

پایگاه دفاتر استان جدید بانک مرکزی فیش حقوقی،حکم کارگزینی و




برچسب :