قانون آيين دادرسى مدنى . ماده 306

ماده 306 : مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اين كه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي شود جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد :

1. مرضي كه مانع حركت است

2. فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد

3. حوادث قهريه از قبيل سيل زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد

4. توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد

تبصره 1. چنان چه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به عمل آيد آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاي مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد  و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم غيابي تقديم دارد دادگاه بدوا خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود

تبصره 2. اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود مگر اين كه دادنامه يا اجراييه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد

تبصره 3. تقديم دادخواست خارج از مهلت ياد شده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله مي باشد .

1. با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه حكم غيابي را پس از انقضاي مهلت قانوني و قطعي شدن دادنامه قابل اجرا دانسته و توجه به ماده 336 همين قانون كه مهلت درخواست تجديدنظر را 20 روز از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي ذكر كرده و نهايتا با عنايت به ماده 1 قانون اجراي احكام مدني كه اجراي هيچ حكمي را قبل از قطعيت نمي پذيرد لذا حكم غيابي زماني قابل اجرا خواهد بود كه مهلت واخواهي منقضي شده و مهلت تجديدنظرخواهي نيز سپري شده باشد

2. تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/1/21 نسبت به كليه احكام غيابي دادگاه ها اعم از مالي و غيرمالي تسري دارد و حكم غيابي طلاق نيز مشمول حكم مزبور است با تذكر اين كه در مورد طلاق تأمين متناسبي نمي توان گرفت و مصلحت نيست كه حكم غيابي طلاق قبل از ابلاغ واقعي و قطعيت اجرا شود زيرا ممكن است بعدا فسخ شود و تالي فاسد داشته باشد به هرحال تشخيص نوع و ميزان تأمين يا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرايط اصحاب دعوا با دادگاه صادركننده حكم است

3. اخذ ضامن يا تأمين موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بايد قبل از صدور اجراييه و توسط دادگاه صادركننده اجراييه باشد و ربطي به اجراي احكام ندارد به علاوه تشخيص نوع و ميزان تأمين يا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرايط اصحاب دعوا با دادگاه صادركننده حكم مي باشد و با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون ياد شده بالا كه مقرر داشته اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين مناسب از محكوم له خواهد بود دليلي كه دولت يا موسسات دولتي را از شمول تبصره مذكور استثنا نمايد وجود ندارد منظور از ضامت معتبر مذكور در اين ماده ضامن مذكور در قانون مدني است و او بايد مورد وثوق دادگاه و از لحاظ مالي در حدي باشد كه در صورت لزوم يعني منتفي شدن حكم غيابي اجرا شده بتوان از او و محكوم له هزينه هاي لازم و خسارات وارده به محكوم عليه غيابي را گرفت و اين تأمين با تضمين مأخوذه تا مراجعه محكوم عليه و اعتراض وي و يا ابلاغ واقعي به او مضي مهلت هاي واخواهي و تجديدنظرخواهي بايد باقي بماند

4. تأمين مورد نظر مقنن در تبصره 2 ماده 306 منصرف از قرارهاي تأمين كيفري است


مطالب مشابه :


قانون آيين دادرسى مدنى . ماده 306

سامانه رزرواسيون مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي
رزرواسیون در هتل

و همچنين كشوري كه هتل بدان تعلق دارد نيز از جملة عوامل مؤثر در رزرواسيون مقيم هتل
مشخصات دروس دوره پذیرش گری در موسسات تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری ایران

اهميت و ويژگيهاي ذخيره ها (‌رزرواسيون) صدور گواهينامه بين المللي براي ايرانيان مقيم خارج
اهمیت از پیش رزرو کردن هتل

شبكه رزرواسيون كردن نبايد تمامي اتاقهاي هتل را رزرو كرد چرا كه ممكن است ميهمانان مقيم
راهنماي سفر به استانبول- قسمت دوم: انتخاب و رزرو هتل

در مورد آكساراي اينكه ايرانيهاي مقيم استانبول در اون و نحوه و زمان رزرواسيون ميتونه
گفتگو با مهندس حسين ثابت

شبكه رزرواسيون توجه همراه بوده، به نوعي اميد بخش اين موضوع است كه ديگر ايرانيان مقيم
اهمیت از پیش رزرو کردن هتل

و همچنين كشوري كه هتل بدان تعلق دارد نيز از جملة عوامل مؤثر در رزرواسيون مقيم هتل
نمونه سوالات درس"بازاریابی وفروش درصنعت گردشگری"

ايرانيان مقيم نسبت به فروش بليط تخفيف دار بر اساس ضوابطي مانند پيش خريد يا رزرواسيون و
برچسب :