دانلود کتب درسی

فني حرفه اي

مشترك

رسم فني عمومي-بخش ۱ - ۲  - ۳  - ۴

كتاب كار رسم فني عمومي-بخش  ۱  -   ۲  -  ۳

اجزاي ماشين - بخش  ۱  - ۲  -  ۳   - ۴  -  ۵

صنايع چوب وكاغذ

كتاب گزارش كار و فعاليتهاي هنرجو كارگاه توليد ۱   -    ۲  -   ۳    -   ۴

كتاب كار خواص فيزيكي ومكانيكي چوب ۱  -  ۲  - ۳  - ۴  -  ۵  -  ۶

رسم فني صنايع چوب   ۱  ۲  ۳

ساخت وتوليد

تراشكاري (۱) ۱  -   ۲   -۳

شناخت وخواص مواد  ۱   -  ۲  -۳

 تكنولوژي وكارگاه ريخته گري ۱ - ۲

آزمايشگاه اندازه گيري دقيق   ۱  -  ۲ - ۳ ۴

تكنولوژي وكارگاه جوشكاري   ۱  -   ۲  -  ۳  -   ۴  ۵

تكنولوژي وكاربرد برق در ماشين افزار ۱   ۲   -   ۳   -   ۴

گزارش كار فعاليتهاي كارگاهي تكنولوژي وكارگاه ريخته گري ۱

نقشه كشي عمومي

تكنولوژي و كارگاه نقشه كشي دختران  ۱     -   ۲

تكنولوژي وكارگاه ريخته گري ۱ - ۲

 گزارش كار فعاليتهاي كارگاهي تكنولوژي وكارگاه ريخته گري ۱

صنايع فلزي

تكنولوژي وكارگاه تغييرشكل نيم ساخته(۱)  ۱ -  ۲  -۳  -  ۴

تكنولوژي وكارگاه تغييرشكل نيم ساخته(۲) ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ 

تكنولوژي و كارگاه جوش برق  ۱  -  ۲ - ۳  - ۴

تكنولوژي و كارگاه جوش گاز  ۱  -  ۲ -۳ - ۴ -  ۵ - ۶

تاسيسات

بخش تمرين كتاب كار تاسيسات حرارتي  ۱/۱   - ۲/۱    -   ۲   -  ۳  

بخش آزمون كتاب كار تاسيسات حرارتي   ۱  

كاردانش

صنايع چوب وكاغذ

فرايند اجراي پروژه  ۱   -   ۲     -     ۳    -  ۴   -   ۵  مربوط به رشته هاي مهارتي    تزئينات داخلي چوبي وكابينت سازي چوبي۶۱۰۴و۶۱۰۵

ماشين هاي ثابت وسيار صنايع چوب   ۱- ۲  -  ۳ -۴

تكنولوژي فراورده هاي چوبي  ۱  -  ۲  -  ۳ -  ۴  -  ۵

تكنولوژي رنگ كاري چوب  ۱  - ۲  -  ۳ - ۴

تكنولوژي رنگ كاري چوب درجه ۲    ۱   -  ۲   -   ۳

تكنولوژي روكش كاري محصولات چوبي    ۱     -     ۲    -   ۳    -     ۴    -    ۵

کتاب کار خواص فیزیکی و مکانیکی چوب ۱  - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ -۷ - ۸ -۹ -۱۰ -۱۱

رسم فنی چوب ۱ - ۲


صنايع فلزي

جوشكاري با فرايند قوس الكتريكي e3  جلد۱    ۱    -   ۲    -  ۳

جوشكاري با فرايند قوس الكتريكي e3 جلد۲     ۱    - ۲

جوشكاري با فرايند قوس الكتريكي e3جلد۳  ۱    -  ۲

جوشكاري با فرايند قوس الكتريكي e6 1

جوشكاري با فرايند قوس الكتريكي e7-e8 ۱  -  ۲  -  ۳   -   ۴

ساخت وتوليد

فلز كاري وماشين كاري   ۱   -  ۲  ۳    مربوط به  رشته مهارتي نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه ۶۱۰۱

 فرزكاري (۱)  ۱  -     ۲    -   ۳    فرزكاري (۲)  ۱  -    ۲

شناخت و خواص مواد ۱
تکنولوژی و کارگاه ریخته گری
۱-    ۲- 
 
تکنولوژی و کارگاه جوشکاری  ۱-   ۲-  ۳-  ۴
رسم فنی تخصصی
۱-   ۲-   ۳-    ۴- 
 ۵
CNC
برنامه نویسی ۱ - ۲   ترسيم نقشه هاي صنعتي خودرو  ۱  -   ۲  -   ۳  -  ۴ مربوط به رشته مهارتي نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه ۶۱۰۱   مكانيكال دسكتاپ(۱)      مربوط به رشته مهارتي نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه ۶۱۰۱   ۱  -        ۲    -   ۳  -    ۴   مكانيكال دسكتاپ(۲)    مربوط به رشته مهارتي نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه ۶۱۰۱ ۱    -   ۲   برخورد وگسترش مربوط به رشته مهارتي نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه ۶۱۰۱ ۱   -   ۲ ۳  - ۴   ترسيم نقشه هاي اجزا ماشين  مربوط به رشته مهارتي نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه ۶۱۰۱ ۱   -  ۲   ترسيم نقشه هاي تركيبي  مربوط به رشته مهارتي نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه ۶۱۰۱ ۱    -   ۲   رسم فني (۲)      ۱    -    ۲   نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه (۱)     ۱   -    ۲    -     ۳    -  ۴   -   ۵   - ۶   نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه (۲)  ۱     -  ۲   -    ۳    -  ۴  -    ۵   -  ۶       تاسيسات   نصب وراه اندازي آبگرمكن ديواري ۱  -  ۲   -  ۳   نقشه كشي گازرساني خانگي و تجاري  ۱ - ۲   مكانيك

سيستم سوخت رساني وجرقه خودروهاي سواري  ۱  -  ۲ ۳  ۴ ۵  - 

کارگاه مکانیک عمومی ۱-   ۲-  ۳-    ۴-

محاسبات فنی ۱

رسم فنی   ۱-  ۲-   ۳

    منبع : http://mrdraft.blogfa.com


مطالب مشابه :


سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مطالعات برنامه درسی - سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی:
اخبارجدید آموزش وپرورش

تمام کتب تازه تالیف درسی اول مهرماه در دست دانش آموزان خواهد بود . معاون وزیر و رییس سازمان
دلایل حذف˝خانواده آقای هاشمی˝از کتاب‌ درسی

حمید جعفری - دلایل حذف˝خانواده آقای هاشمی˝از کتاب‌ درسی - علمی و آموزشی و فرهنگی
محتوای آموزش در دوره ابتدایی

علاوه بر کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی محتوای آموزشی الکترونیکی را به عنوان
حسن ملکی

او مدتها در سازمان تألیف کتب درسی فعالیت داشته است و از این رو تجارب ارزشمندی در این زمینه
توزیع کتب‌ درسی از 15 شهریور

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قیمت کتب درسی
زمان توزیع کتب‌ درسی اعلام شد

خبر های "مهم" فرهنگیان - زمان توزیع کتبدرسی اعلام شد -
دانلود کتب درسی

گروه کامپیوتر كاردانش - دانلود کتب درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
دانلود کتب درسی

مهندسی مکانیک و تاسیسات ساختمان - دانلود کتب درسی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس .
برنامه درسی وشیوه های سازمان دهی آن

مطالعات برنامه درسی، آموزش، روانشناسی - برنامه درسی وشیوه های سازمان دهی آن - (مباحث علوم
برچسب :