کارت تشویقی 2

 

از اشعار تشویقی که در پست حضور و غیاب در موردشان توضیح دادم  کارت تشویقی درست کرده ام. میتوانید با کلیک روی تصاویر شماهم الگوی آنها را داشته باشید.

کارت تشویقی

کارت تشویقی

یک پیشنهاد

کیف کارت تشویقی

کیف کارت تشویقی

درابتدای دوره به هر دانش آموز  یک کیف کارت جایزه مانند آنچه در تصویر می بینید بدهید و از آنها بخواهید کارتهای خود را در آن نگه داری کنند و همیشه کیف وکارتهای آن را همراه خود داشته باشند.این کاربه نوعی باعث میشود آنچه را به دانش آموز میدهید مدیریت کنید و او به نگهداری از آنها ترغیب شود. هر از چند گاهی در کلاس از بچه ها بخواهید کیفهای خود را به شما نشان بدهند به طور تصادفی از کیف دانش آموزی کارت درآورده و محتوای آن را برای بقیه بلند بخوانید و دانش آموزان را نوازش کلامی کنید. میتوانید برچسب مرکز آموزشی خود را روی کیف بزنید و مانند تصویر برچسب نام و نام خانوادگی هم روی آن بچسبانید. برای این کار میتوانید از کاغذ های آچار برچسبی استفاده کنید.که رنگهای بسیار زیبایی دارند.

پست های مرتبط..........۱.........۲...........۳...........


مطالب مشابه :


اشعار تشویقی

بوستان نور - اشعار تشویقی - اشعار و رنگ آمیزی مناسبتهای ملی و مذهبی 1 – تشویق قرآنی :
اشعار تشویقی

گروه حفظ مفهومی کاربردی موسسه دارتحفیظ - اشعار تشویقی - برای انس کودکان با قران در تلاشیم
اشعار تشویقی مخصوص دبستانی ها

تجربه های آموزشی قرآنی - اشعار تشویقی مخصوص دبستانی ها - - تجربه های آموزشی قرآنی
کارت تشویقی 2

از اشعار تشویقی که در پست حضور و غیاب در موردشان توضیح دادم کارت تشویقی درست کرده ام.
اشعار تشویقی پایه وال

آزمـونـهـای پـایـه اول‌ شـشـم ابتدایــی - اشعار تشویقی پایه وال - آزمون - نمون برگ -راهنمای
سلام

تجربه های آموزشی قرآنی نمونه اشعار تشویقی . سبد سبد ستاره خدا تورو دوست داره. صد
دانلود+اشعار تشویقی+کارت تشویقی

آموزگار ابتدایی : اول تا ششم - دانلود+اشعار تشویقی+کارت تشویقی - تجربه های آموزشی قرآنی.
برچسب :