آدرس و شماره تلفن مدارس ناحیه 3 مشهدآدرس و شماره تلفن مدارس ناحیه 3 مشهد

underline.gif


 
ابن سينا خيابان كوهسنگي مقابل بيمارستان هفده شهريور 8404455
استادشهريار 2 خيابان دكتربهشتي بهشتي 26 8425480
استادشهريار 1 خيابان دكتربهشتي بهشتي 26 8425480
الغدير انتهاى خيابان كوهسنگي جنب پارك 8424786
اميركبير انتهاى خيابان سرباز 8424272
پاسداران خيابان دانشگاه جنت 2 2223267
پاسداران 2 خيابان دانشگاه جنت 2 2223267
خواجه نصيرطوسي خيابان امام خميني مقابل مخابرات كوچه اسپندى 8531718
شهيدآذرمنش 1 خيابان بهار-ثامن الائمه 1 8592233
شهيدمحمدسالياني 2 پاستور 18 8412045
شهيدمحمدسالياني 1 پاستور 18 8412045
شهيدمنوچهررزاقي 1 خيابان احمدآباد-اول شهيدكلاهدوز 8400842
شهيدمنوچهررزاقي 2 خيابان احمدآباداول شهيدكلاهدوز 8400842
شهيدآذرمنش 2 خيابان بهارثامن الائمه 1 8592233
شهيدمحمدرضاحسينيان 1 خيابان فلسطين فلسطين 14 7612055
فلق انتهاى خيابان پرستار 8434242
كمال تربيت 1 خيابان احمدآباد-خيابان ابومسلم 6 8431125
كمال تربيت 2 خيابان احمدآبادخيابان ابومسلم 6 8431125
نوفل لوشاتو 3 بلوارتلويزيون شهرك نوفل لوشاتو 8782201
همت 1 بلوارسرباز- (شهيدنامجو )پلاك 2 8425037
امتحانات متفرقه .
نشاط خيابان احمدآباد-بلوارملاصدراملاصدرا 18 8406521
سالياني )(1)شعبه (2 .
سالياني )(2)شعبه (2 .
مدارس ابتدایی دخترانه ناحیه سه مشهد
نام آموزشگاه آدرس تلفن
آئين تربيت انتهاى خيابان پرستار 8434242
انسيه 1 انتهاى بلوارسربازنبش شهيدنامجو 25 8424521
پژوهش 1 خيابان ابن سينا-سه راه ادبيات مسعودغربي 8431725
پژوهش 1 خيابان ابن سينا-سه راه ادبيات مسعودغربي 8431725
تربيت خيابان امام خميني مقابل مخابرات كوچه اسپندى 8531718
جنت خ /دكتربهشتي -36رودكي 16 8408341
جنت 2 خ /دكتربهشتي -36رودكي 16 8408341
حضرت رقيه (1) خيابان چمران -گلستان 6 2226701
حضرت رقيه (2) خيابان چمران -گلستان 6 2226701
خاور 1 خيابان سربازبعدازپادگان 8403039
ريحانه خيابان كوهسنگي مقابل بيمارستان هفده شهريور 8404455
شكوفه 1 احمدآباد-ابوذرغفارى 27 8405522
شكوفه 2 احمدآبادابوذرغفارى 27 8405522
شهادت 2 نبش شهيدبهشتي 33پلاك 22 8401125
شهادت 1 نبش شهيدبهشتي 33پلاك 22 8401125
شهيدبرونسي خيابان فلسطين 20نسترن 11 7612026
شهيدربابه اكبرزاده صفائي خيابان احمدآباداول كاتب پور 8404452
شهيدربابه اكبرزاده صفايي 2 خيابان احمدآباداول كاتب پور 8404452
ميثاق خ سردادور 1 8533521
نوفل لوشاتو بلوارتلويزيون شهرك نوفل لوشاتو 8780096
امتحانات متفرقه .
مدارس راهنمایی پسرانه ناحیه سه مشهد
نام آموزشگاه آدرس تلفن
اميرمعزئي خيابان سنابادچهارراه طاهرى 8431716
عاشورا بلوارتلويزيون شهرك نوفل لوشاتو 8782201
شهيداحمدعبدا...نژاد انتهاى خ دكتربهشتي جنب سازمان آب 8422440
شهيدپرويزحبراني كوچه همت نان رضوى 8543178
شهيدحسين دلشاد مشهدخ پاستورپاستور 6 8431116
اميرعليشيرنوائي 2 بلوارملك آبادجنب سپاه پاسداران 7615244
شهيداحمدعبدا...نژاد انتهاى خ دكتربهشتي جنب سازمان آب 8422440
شهيدپرويزحبراني كوچه همت نان رضوى 8543178
شهيدحسين دلشاد مشهدخ پاستورپاستور 6 8431116
سلمان فارسي ميدان دكترعلي شريعتي خ ابومسلم پلاك 40 8434464
اميرعليشيرنوايي 1 بلوارملك آبادجنب سپاه پاسداران 7615244
اميرمعزى 2 خيابان سنابادچهارراه طاهرى 8431716
سلمان پارسي (2) ميدان دكترعلي شريعتي خ ابومسلم پلاك 40 8434464
امتحانات متفرقه .
مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه سه مشهد
نام آموزشگاه آدرس تلفن
آزرمي خ بهارديدگاه لشكرسردادور 8541814
اقبال لاهورى بلوارتلويزيون شهرك نوفل لوشاتو 8780096
حضرت زينب (س ) كوى دكتراخ بهشت 8430228
سرمد احمدآبادسيمترى دوم ابوذرغفارى 3 8423262
شهيدمحمدبخارائي 1 خ احمدآبادخ شهيدبخارائي 8400846
فارابي 1 دكتربهشتي بلوارسرباز 8403067
رحمت 2 خيابان فلسطين فلسطين 10 7683058
سرمد احمدآبادسيمترى دوم ابوذرغفارى 3 8423262
مرصع 2 كوهسنگي 13مقابل بيمارستان 17شهريور 8423262
حضرت خديجه (س ) خ كوهسنگي خ شهيدفلاحي 35 8435557
حضرت زينب (س 2 ( كوى دكتراخ بهشت 8430228
رحمت 1 خيابان فلسطين فلسطين 10 7683058
امتحانات متفرقه .
 
دبیرستان های پسرانه ناحیه سه مشهد
نام آموزشگاه آدرس تلفن
شهيدحميدحجت خيابان بهار-خيابان همت 8544272
شهيدمحولاتي 1 خيابان بهارخ /همت 8544272
مالك اشتر خيابان احمدآبادسيمترى دوم ابوذرغفارى 7 8400847
ابوذرغفارى 2 خيابان ابن سيناكوى دكترااول خيابان مسعود 8431145
علامه حلي خيابان دكتربهشتي -بهشتي 3 8542800
علامه حلي (2) خيابان دكتربهشتي -بهشتي 3 8542800
مالك اشتر 2 خيابان احمدآبادسيمترى دوم ابوذرغفارى 7 8400847
امتحانات متفرقه .
شهيدآيت الله مدني خيابان ابن سينا-كوى دكترا-اول خيابان مسعود 8431145
ملاصدرا احمدآبادنبش ملاهدوز 6 8407400
دبیرستان های دخترانه ناحیه سه مشهد
نام آموزشگاه آدرس تلفن
شهيدصدوقي خيابان اميركبيربلوارسرباز 8403071
فرزان خيابان كوهسنگي مقابل بيمارستان 17شهريور 8423266
آزادگان 1 خيابان شهيدچمران نبش چمران 8 2225096
آزادگان 2 خيابان شهيدچمران نبش چمران 8 2225096
سعدى 2 ميدان احمدآباداول خيابان شهيدكلاهدوز-كلاهدوز 4 8421050
امتحانات متفرقه .
سعدى (1) ميدان احمدآباد-اول خيابان شهيدكلاهدوز-كلاهدوز 4 8421050
ملاصدرا احمدآبادنبش كلاهدوز 6 8407400


مطالب مشابه :


آدرس و شماره تلفن مدارس ناحیه 3 مشهد

دبستان پاسداران - آدرس و شماره تلفن مدارس ناحیه 3 مشهد - دبستان پاسداران ناحیه 3 مشهد مقدس
آدرس تمامی مدارس امام رضا (ع) مشهد

کافه دیزی مشهد - آدرس تمامی مدارس امام رضا (ع) مشهد - cafedizi.ir را ببینید. - کافه دیزی مشهد
فهرست مدارس شاهد در شهر مشهد مقدس

یادگیری سرمایه آینده - فهرست مدارس شاهد در شهر مشهد مقدس - ویژه ی علاقمندان به کیقیت گرایی در
ستاد اسکان در مشهد

جهت اطلاع از رزرو اینترنتی مدارس استانهای سراسر کشور به آدرس زیر ورودي مشهد، بعد از
معرفی پايگاههاي اسكان فرهنگيان در خراسان رضوی در ايام تعطيلات نوروز 86

دريافت معرفينامه اسكان در مدارس شهر مشهد از پايگاههاي مستقر ناحيه پنج مشهد به آدرس :
شیفت مدارس ابتدایی و راهنمایی مشهد و قوچان تعطیل است

حکیم کیست ؟ - شیفت مدارس ابتدایی و راهنمایی مشهد و قوچان تعطیل است - حکیم کیست ؟ حکمت چیست ؟
آدرس ستاداسکان فرهنگیان-مدارس -مشهدمقدس

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش گله دار - آدرس ستاداسکان فرهنگیان-مدارس -مشهدمقدس
ادرس مدارس

از شیر مرغ تا جون ادمی زاد - ادرس مدارس سلام امیدوارم از دیدن وبلاگ لذت ببرید Feed Template :
مراکز آموزشی فرهنگی سما واحد مشهد

دبستان پسرانه غیر دولتی سما 1 - مشهد - مراکز آموزشی فرهنگی سما واحد مشهد - سمایی بود هر که ساعی
ستاد اسکان زائرین فرهنگی در مشهد

معاونين آموزشي مدارس ناحيه 5 مشهد سراسر کشورجهت رزرو اینترنتی مدارس در مشهد مقدس به آدرس.
برچسب :