منابع دکتری فلسفه آموزش و پرورش

روشهای تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ گال، جویس  ، ترجمه گروه مترجمان، انتشارات سمت و دانشگاه شهید بهشتی.

- روشهای تحقیق در علوم رفتاری ، سرمد و بازرگان و حجازی، نشر آگاه.

- چیستی علم؛ درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی، چالمرز، آلن، ترجمه‌ی سعید زیباکلام، انتشارات سمت.

- منطق پژوهش در علوم تربیتی: جهت‌گیری جدید، شعبانی ورکی، انتشارات به‌نشر.

- منطق اکتشاف علمی، کارل پوپر، ترجمه کمالی، انتشارات علمی و فرهنگی

- مبانی نظری پژوهش، علی دلاور

- روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، حسن پاشا شریفی و  نسترن شریفی

- استدلال آماری در علوم رفتاری، ریچارد شیوسون، علی رضا کیامنش

- هویت علم دینی، دکتر خسرو باقری

- کتاب راهنمای SPSS ، دکتر حسین مولوی

 روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

- مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، گوتک، جرالد.ترجمه دکتر محمد جعفر پاک سرشت، سمت.

- دیدگاه های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت، باقری، انتشارات نقش هستی.

- فلسفه تعلیم و تربیت معاصر، باقری، عطاران، انتشارات محراب قلم.

- پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت، فرمهینی فراهانی، انتشارات آییژ.

- اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، شریعتمداری، انتشارات امیرکبیر.

- زمینه‌ای برای بازشناسی و نقادی در فلسفه تعلیم و تربیت غرب، بهشتی، انتشارات اطلاعات.

- زمینه ای برای بازاندیشی درفلسفه تعلیم وتربیت، ترجمه دکترسعیدبهشتی

- فلسفه آموزش و پرورش؛ موضوعات اصلی در سنت تحلیلی، هرست، پل. اچ.؛ وایت، پاتریسیا، ترجمه بختیار شعبانی ورکی و محمد رضا شجاع رضوی،‌ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

- آموزش و پرورش در شرایط پست‌مدرن ، آهنچیان، انتشارات طهوری.

- فلسفه تربیتی شما چیست؟، گریز، آرنولد، ترجمه بختیار شعبانی ورکی و دیگران، انتشارات به‌نشر

- کلیات فلسفه آموزش و پرورش، شفیلد، هری، نشر قطره.

- فلسفه تعلیم و تربیت قدیم و معاصر، جان الیاس، ترجمه ضرابی، مؤسسه امام خمینی

- نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش. دکتر میرعبدالحسین نقیب زاده.

- اصول و فلسفه آموزش و پرورش ، علی اکبر شعاری نژاد

- فلسفه تعلیم و تربیت، دکتر شعاری‌نژاد

- فلسفه تعلیم و تربیت، عیسی ابراهیم زاده، انتشارات پیام نور

- فلسفه تعلیم وتربیت،جورج نلر، ترجمه دکترفریدون بازرگان

- مبانی واصول آموزش و پرورش، غلام حسین شکوهی

 نظریه های تربیتی مکاتب فلسفی

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

- سیر آراء تربیتی در غرب، کاردان، انتشارات سمت.

- تاریخ اندیشه‌های تربیتی ۲ جلد، مایر، فردریک، ترجمة علی‌اصغر فیاض، انتشارات سمت.

- مربیان بزرگ، شاتو، ژان ، ترجمة غلامحسین شکوهی،  انتشارات دانشگاه تهران.

- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، چهار جلد، بهشتی و فقیهی و ابوجعفری، انتشارات سمت.

- تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسلام. کمال درانی.

- نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسلامی، خسرو باقری

- درآمدی به تعلیم وتربیت اسلامی، انتشارات سمت

- تاریخ آموزش و پرورش در اسلام. شبلی و محمد حسین ساکت.

- تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی. ترجمه نوراله کسایی.

- مدارس نظامیه، نوراله کسائی.

- تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، الفاخوری، حنا و البحر، خلیل. عبدالحمید آیتی


مطالب مشابه :


منابع دکترا

رشد یا روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دلاور، نشر منابع آزمون دکتری
منابع مطالعاتي آزمون دکتری رشته های علوم تربیتی(کودکان استثنایی ‘علوم تربیتی ‘مشاوره )

منابع مطالعاتي آزمون دکتری رشته های علوم تربیتی(کودکان استثنایی ‘علوم تربیتی
منابع دکتری فلسفه

دانشکده علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی) - منابع دکتری فلسفه - نگاهی متفاوت به زیستن به عشق وبه
منابع دکتری رشته روانشناسی

-روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور-احتمالات و آمار کاربردی،علی دلاور
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی(1) 93

منابع-سوالات کارشناسی ارشد 94 پاسخنامه دکتری 9 سنجش و اندازه‌گیری در علوم تربیتی:
منابع دکتری فلسفه آموزش و پرورش

روشهای تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ گال، جویس
منابع کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1

منابع مرجع دانشگاهی رشته علوم تربیتی ۱ منابع دکتری مدیریت اموزشی دانشگاه
برچسب :