ضرورت و اهمیت آموزش بزرگسالان

 

http://www.dibache.com/images/kasrai/15.jpg

 

ملت ایران صاحب فرهنگ غنی و کهن است و در بسیاری از زمینه های علم وادب و فرهنگ پیشتاز سایر ملتها در اعصار مختلف بوده است. این ملت در طول تاریخ بر اثر حاکمیت طولانی سلاطین جاه طلبی که از افکار خردمندانه و ترقی خواهانه به دور بودند و نیز بر اثر سلطه ی ظالمانه استعمار گران بیگانه در قرون اخیر نتوانسته است وارث فعال و سازنده این فرهنگ اصیل باشد به همین سبب  امروزه در بسیاری از زمینه های علم و دانش ،از غاصبان آن عقب مانده و نیازمند ابداعات و نوآوریهای آنان است.

برای کاهش این فاصله و رفع نیازهایی لازم بود تا حرکتی در بطن جامعه ایرانی ،صورت گیرد . انقلاب اسلامی ایرانی نخستین طلیعه راستین این حرکت و پیام آور رشد و ترقی بود ،رشدی که به کمال نمی رسد الا به آگاهی همه ملت و آگاهی ملت نیز خود در گرو بهرمند از سواد است . در این راستا رهبر کبیر انقلاب ،حضرت امام خمینی قدس سره الشریف نخستین گام را در زمینه  مبارزه با بی سوادی برداشتند . ایشان در هفتم دیماه سال 1358فرمان تشکیل نهضت سواد آموزی را برای ایجاد زمینه یک فرهنگ مستقل و اسلامی در کشور صادر نمودند . سپس طی این چند سال به امید ریشه کن کردن بیسوادی و جلو گیری از رشدآن ،طبق برنامه ها و طرحهایی نیروها و مخارج قابل توجهی خرج شد.

 بیان مسئله:

در آغاز قرن بیستم اکثریت مردم جهان از آموزش و پرورش رسمی محروم بودند.سه چهارم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می­کردند که اقتصاد آنها متکی بر کشاورزی بودند و تحولات تربیتی انجام گرفته شده در قرن گذشته اثری بر روی آن نداشت نزدیک به هفتاد درصد از جمعیت بالای پانزده سال جهان و نود و پنج در صد از همین جمعیت در کشورهای توسعه نیافته ،ازنعمت سواد محروم و بی بهره بودند .(ابراهیم زاده ،عیسی(1382)آموزش بزرگسالان )

تحولات اقتصادی و اجتماعی ،به ویژه تکنولوژی صورت گرفته در جهان فکر گسترش آموزش و پرورش و بهرمندی اقشار مختلف مردم از یک حد قابل قبول تربیت رسمی را به دلایل رسمی و گوناگون در میان کشورهای مختلف جهان توسعه داد به طوری که بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان توانستند در مدت نسبتاً  کوتاهی به توسعه آموزش ابتدایی و متعاقب آن آموزش متوسطه و فنی حرفه ای موفق شوند.

در آغاز نیمه دوم قرن بیستم (1950)  چهل و چهار در صد کل جمعیت  جهان و شصت و چهار درصد جمعیت کشورهای توسعه نیافته بی سواد بودند و بیست سال بعد (1970)ارقام مذکور تنها به سی و چهار در صد و پنجاه درصد کاهش یافت و این حاکی از آن است که چقدر سواد در پیشرفت یک کشور اهمیت دارد و می توان گفت که از دهه 80-1970 دهه ی توسعه نام گرفت .در واقع باید اینطور استنباط کرد که سواد در واقع بنیادو ستونی است که فرهنگ دانش و تکنولوژی بر آن استوار است و توسعه و پیشرفت جامعه نیز مستلزم دانش فرهنگی پویا و دانش تکنو لوژی درون زا می باشد.

لذا به دلیل این امر خصوصاً در کشور جمهوری اسلامی ایران که ما عضوی از آن هستیم به این قضیه هر چه بهترو بهتر به آن توجه و بپردازیم .

ما می خواهیم به این مسئله بپردازیم که آموزش ،تعلیم و تربیت تا چه اندازه در یک کشور از همه لحاظ اهمیت داردخصوصا ًآموزش بزرگسالان یا به قول معروف که این اسم به زبان انگلیسی به (Adutt education) نام برده میشودوتا چه اندازه در ایران وکشورهای دیگر به این مسئله یعنی آموزش بزرگسالان پرداخته اند .

مشکلات زیادی دست به دست هم داده اند که افراد نتواسته اند تحصیل کنند و بی سواد باقی بمانند که از جمله می توان به وضعیت خانوادگی افراد ،نبود امکانات،دوری از شهر ها،تحصیل مخصوص افراد غنی و ثروتمند و غیره را نام ببریم .

اهمیت موضوع تحقیق:

در دین اسلام اهمیت زیادی به سواد سوادآموزی شده است که قرآن پیامبر در جایی می فرماید :«اطلبوالعلم من المهد الی اللحد» ویا در جای دیگر حدیثی آمده و می فرماید :«اطلب و العلم و لو بالصین ». پیامبر اکرم در باره علم و دانش می فرماید: طلب علم بر هر زن و مردی مسلمان واجب است . رهبر کبیر وفقید انقلاب اسلامی نیز اهمیت زیادی به علم و سواد داده و در جایی می فرماید: تعلیم و تعلّم عبادتی است که خداوند تبارک و تعالی آن را بر ما واجب دانسته است .به فرمان رهبر انقلاب بود که در هفتم دیماه 1358 سازمان نهضت سواد آموزی تاَ سیس شد و امام در آن روز جمله مهمی فرمودند که می فرماید ایران را سراسر مدرسه می کنیم . منظور امام از این جمله این بود که افراد باز مانده از تحصیل نیز بتوانند به مدرسه بروند و کسب دانش کنندتا بیسوادی از جامعه ریشه کن شود . نتایج برسی ها حاکی از آن است که اکثرکلاسهای نهضت سواد آموزی در روستا ها تشکیل می شوند (1/64%)و اکثر این کلاسها برای سواد آموزان خواهر می باشد.

بدون شک سطع تحصیلات و تجربیات آموزشیارانی که در نهضت سواد آموزی مشغول خدمت هستند با یکدیگر متفاوت است . بررسیها نشان می دهند که عامل تجربه از سطع تحصیلات موثر تر است افت سواد آموزانی که آموزشیارن آنان در سایر مراکز سابقه تدریس ندارند به 60%می رسد که این خود گویای اهمیت تجربه تدرس است.

مسئولان آموزش نهضت سواد آموزی باید هر چه بیشتر برای غنی کردن دوره های آموزشی اقدام کنند با طولانی تر کردن دوره های آموزشی و بالا بردن سطع علمی و عملی کلاسهای کارآموزی توان ،تجربه و آگاهی آموزشیاران را افزایش داد. از نظر برخی از متخصصان راهنمایان تعلیماتی در پیشرفت تحصیلی سواد آموزان نقش بسزایی ایفا می کنند.منطقی است که حضور آنان در سیستم فعالیت های نهضت سواد آموزی مورد برسی قرار گیرد .

اکثر کارشناسان و متخصصان آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی معتقدند که برای آموزش بهتر و کارایی تر از وسایل کمک آموزشی (نمایش فیلم چه با محتوای صرفاً آموزشی و چه تبلیغاتی در جهت آموزشی) استفاده کنند و این وسایل یادگیری را برای فرد سهل و آسان می کند .نتایج نشان می دهد که انگیزه سواد آموزان برای حضور در کلاسها بیشتر کسب آگاهی و افزایش معلومات عمومی است .عقیده سواد آموز در مورد مناسب بودن زمان یادگیری در موفقیت تحصیلی آنان مناسب است ،یعنی هر چه سواد آموزان زمان یادگیری را مناسب تر بداند میزان موفقیت تحصیلی آنان بیشترخواهدبود.(برسی سواد آموزان _ مدیریت برنامه ریزی و آمار نهضت سواد آموزی 1369).

سوالات تحقیق:

قطعاً در هر موردی که باشد انسان کنجکاو است و سوالاتی در جلوی آن سبز خواهند شد که این تحقیق نیز بنا به دلیل اهمیت موضوع سوالات بیشماری را برای به وجود آورده است که عبارتند از 1.تفاوت آموزش بزرگسالان (Adutt education)با دانش آموزان (students) چگونه است؟

2.با سواد نمودن بزرگسالان در هر کشور ،خصوصاً در کشور ایران تا چه اندازه به آن اهمیت داده شده است .

3.در ایران اسلامی  چه قرنی سعی شده است تا به وعده خود عمل کنند و بی سوادی را ریشه کن کنند.

4.فشارهای سیاسی آیا موجب شده است تا دولت ها به گسترش آموزش و پرورش و ریشه کنی بیسوادی توجه بیشتری بعمل آورند.

5.چرا دولت برای جلب مشارکت مردم و تحکیم مبانی قدرت خود اقداماتی در امر سواد آموزی انچام داده است؟

6. آیا بین سواد آموزش و پرورش ،شغل و در آمد رابطه ای وجود دارد؟

7.چرا رفاه اقتصادی و صنعتی و پیشرفت کشور در دست سواد است ؟

8.سواد و سطح فرهنگ و آموزش وپررش امروز جای اصل و نسب و ثروت خانوادگی دیروز را گرفته است .

9.آیا بالا بردن میزان سواد در بین مردم در نظر متخصصان آموزش و پرورش و بالاخص سازمان بین المللی یونسکو مایه رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است.

جواب این سوالات جز اینکه به سواد و آموزش و پرورش اهمیت زیادی نداده باشیم دست نیافتنی نخواهد بود .

اهداف تحقیق:

هر کاری که بدون هدف و مقصد باشد نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و چه بسا انسان را دچار گمراهی می­کند.این تحقیق نیز اهداف بی شماری رادر پی دارد که هدف کلی این است که به ضرورت واهمیت آموزش بزرگسا لان وآشنایی با مفاهیم.تعاریف اصطلاحات گوناگون من جمله هدفهای رفتاری زیر را شامل می شود.

1.      نظر متخصصان توسعه در مورد آموزش بزرگسا لان.

2.      میزان بی سوادی در کشور ایران وکشورهای دیگر جهان.

3.      مفهوم اساسی آموزش بزرگسا لان.

4.      تفاوتهای بزرگسا لان و دانش آموزان از نظر سواد.

5.      فعالیت های سازمان یافته آموزش بزرگسا لان.

6.       هدف اصلی از آموزش بزرگسا لان.

7.      مفهوم وعملکرد آموزش بزرگسالان در کشورهای مختلف.

8.      آشنایی با گروه­های سنی بزرگسالان.

9.      فعالیت سازمانهای بین المللی مانند یونسکو در ارتباط با اموزش بزرگسا لان و...

مطالب واهداف دیگری نیز وجود دارد که مجال پرداختن به انها وجود ندارد.

ادبیات وپیشینه ی تحقیق

دکترزهراصبا غیان در کتابی که عنوان ان درباره روشهای سواد آموزی بزرگسا لان است درباره اهمیت مو ضوع خواندن ونوشتن در بزرگسا لان وهمچنین تعلیم بزرگسا لان در کتاب خود بحثهایی را مطرح کرده و توضیحات مختصری درباره آنها داده است. همچینین دکتر صبا غیان در کتاب خود از خصوصیات افراد بزرگسال از نظر اجتماعی و فردی وتنفاوت آنها با خردسا لان وکودکان از نظر آموزش بحث و گفتگو کرده است.

همچنین اجنتالیند وانتون جانسون در کتاب خود به عنوان سواد آموزی بزرگسالان در جهان سوم درباره اهداف دولت برای پیشبرد سواد اموزی وانگیزه بیشتر زنان در سواد اموزی مطالبی را بیان کرده اند.

ویلیام گری در مطالعا تی که انجام داده است گفته که تنها سیزده اثر در زمینه موادخواندنی برای بزرگسا لان وجود دارد در حالی که صدها اثر در این مجموعه به کودکان اختصاص دارد.

ساتین مویترا شاعر بزرگ ومدیر موئسسه آموزش بزرگسالان در هند شعر((چرا با سواد شویم)) را سروده است که از انگیزه وسرخوردگی­هایی که به وسیله سواد اموزان تجربه شده است بحث وگفتگو می کند وآن را تفسیر می کند.

سیپولا در سال1979 اظهارمی دارد که ((بطور کلی می­توان گفت میزان سواد آموزی در جایی که خرده مالکین بیشتری وجود دارند در سطح بالاتری قراردارند تا مناطقی که داری عهده مالکین انگشت شمار ولی کارگردان وکشاورزان بسیار زیاد می­باشند.))

پائولو فریزه مربی متفکر وصاحبظر برزیلی در دهه ی 1960 بزرگترین نقش در زمینه سوادآموزی بزرگسالان داشته است وتجربه های خود را براواخر دهه ی 1960 در شیلی و اواخر سال 1970 در گینه­ی بیسائو شخصا" به اجرا گذاشت وآن را رهبری کرد.

روش کار تحقیق

روش کار تحقیق تلفیقی از روشهای اسنادی ومشاهده می باشد آمار وداده های را که متکی بر آمارنهضت سوادآموزی کشور وسازمان نهضت وسازمان آموزش وپرورش است جمع آوری کرده ام که در بعث بیان یافته های تحقیق به آپرداخته ام .یکی ازروشهای استفاده دراین تحقیق روش آماری می باشد.آموزش بزرگسالان از سنین 10 الی 49 سال را شامل می شود،البته در سالهای قبل افراد بالاتر از 49 نیز راشامل می شود ولی سازمان نهضت سوادآموزی از سال 1386 این سن را به 10 الی 49 سال محدود کرده است .البته لازم به ذکر است که این سوادآموزان نباید سابقه قبولی در مدارس را داشته باشند. براین اساس روش اسنادی که من از آن استفاده کرده ام روشی است که از اسناد و مدارک وحتی تحقیقات دیگران استفاده می شود.

تجزیه وتحلیل داده ها وبیان یافته های تحقیق:

از دهه ی (80-1970 ) که دهه ی توسعه نام گرفته بود توجه کلیه کشورها به ویژه کشورهای توسعه نیافته به مبارزه جدید با بی سوادی جلب شد وسازمان تربیتی وعلمی وفرهنگی ملل متحد(یونسکو) کشورها را برای سرمایه گذاری وفعالیت بیشتر در این زمینه فرا خواندند.از آن به بعد موضوع آموزش افرادی که به عللی در سن مناسب به مدرسه راه نیافته واز آموزش بهرمندنشده بودند مورد توجه بیشتر قرار گرفت وبخش از فرایند نظام آموزش کشورها چه به شکل رسمی و چه به شکل غیر رسمی به آموزش بازماندگان از تحصیل اختصاص یافت. ویژگی های فردی واجتماعی این قبیل افراد.آموزش خاصی را ایجاب کرد که اوروزه به نام (آموزش بزرگسا لان)معروف شده است .واین بدان معنا نیست که آموزش بزرگسالان پدیده ی خاص قرن ها باشد بلکه این نوع آموزش از روزگاران بسیار دور وجود داشته است وتنها شیوه هاو وروشها ومحتوای آن به مقتضای زمان تغییر کرده است و مقدمه هر شناختی ودر نتیجه هر نوع سازگاری دانش است این قشر از افراد جامعه که عملا در فعالیتهای تولیدی و خدماتی جامعه مشارکت دارند اگر دارای آگاهیهای لازم نباشند. تنها به اتلاف سرمایه و منابع خواهد پرداخت.

کارشناسان مسائل رشد وتوسعه نیز با آگاهی به این نکته اضهار می دارند که توسعه­ی دانش و تکنولوژی به عنوان اصلی ترین اهرم پیشرفت صنعتی واقتصادی بدون با سواد کردن همه ی افراد جامعه نا متحل بلکه نا ممکن است به همین دلیل میزان وسطح سواد به عنوان یکی از بارز ترین شاخص ها در تعیین میزان رشد فرهنگ و تکنولوژی هر ماتی محسوب می شود.

سواد به عنوان بزرگترین عامل فرهنگ ساز وپویای فرهنگی ونخستین موثرترین اهرم برای رشد فرهنگی صنعتی و تکنولوژی یک کشور نام می برند. به طور خلاصه می توان گفت که سواد در واقع بنیاد و ستونی است که فرهنگ دانش و تکنولوژی بر آن استوار است. از گفتار بالا نباید این نتیجه را گرفت که آموزش بزرگسالان به معنای همان (سواد آموزی) است. ریرا آموزش بزرگسا لان دارای مفهوم وکارکردی وسیع تر از فرایند محدود سواد آموزی است.

آموزش بزرگسالان فرایندی است که بر اساس آن افرادی که دیگربه آموزشگاه­ها نمی­روند وبرنامه­ای تمام وقت رادنبال نمی کند .آگاهانه عهده دار فعالیت های مستمر و سازمانی یافته ای به منظور ایجاد تغییر در اطلاعات ، دانش ، درک یا مهارت ها،گرایش ونگرشی ویا شناخت وحل مسائل شخصی ویا محلی خویش می گردند.

در دومین کنفرانس جهانی آموزش بزرگسالان متمرکز شدند، چون آموزش بزرگسالان با تاریخ ، سنن، فرهنگ ودرجه رشد اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی هر کشور بستگی دارد وهدف اصلی آموزش بزرگسالان تکامل وتعالی افراد بوده است ودر جهت حل مشکلات فردی واجتماعی آنها تنظیم وارائه می­شود درزیر به برخی از فعالیتهای بزرگسالان اشاره می کنیم:

1.      سواد آموزی که شکل مهم وویژه ی آن آموزش خواندن ونوشتن وریاضیات پایه است.

2.      آموزش های فرهنگی شامل برنامه های سیاسی،اجتماعی،مذهبی وایدئولوژیک که هدف آن آشنا ساختن افراد با حقوق ووظایف شان ئبالا بردن سطح آگاهی ورشد فکری بزرگسالان است.

3.      آموزش های فنی حرفه ای

4.      آموزش های تکمیلی که شامل  برنامه های آموزشی برای افرادی است که از تعلیمات ابتدائی وحرفه ای بهره ی کافی نگرفته اند.

5.      آموزش هایی که برای ارضای نیازهای، روانی،سرگرمی وصرف اوقات فراغت وافزایش وسعت دید بزرگسا لان به زندگی وجهان تدارک می شوند وبیشتر جنبه ی ذوقی وتلطیف عواطف واحساسات دارند. مانند آموزشهای هنری،ادبیات،فرهنگ عموم مردم((folkloreو...وگاهی به جای کل جریان آموزش بزرگسالان اصطلاح(سواد آموزی) بکار می رود.آموزش بزرگسالان با آغاز تمدن بشر شروع می­شود وابتدا در مراکز مذهبی توسط روحانیون ویا در مراکز حرفه ای توسط صاحبان حرفه ها انجام می گرفت وبعد این نوع آموزش هم همانند آموزش خردسالان به مدارس یا مراکز خاص انتقال یافت.

هدف از اجرای برنامه های فوق، توسعه ی آموزش همگانی، رفع بیسوادی در کشور وتشکیل مجالس،پرورش افکار اعلام شده است وزنان وروستائیان اکثریت بی سوادان جامعه را تشکیل می دارند.از سال 1334تا1344 بیش از 3.5 میلیون نفر از طریق این برنامه با سواد شده بودند وبرای مبارزه با بی سوادی اقدامات زیر را انجام دادند:

الف) استفاده از رادیو، تلوزیون ومطبو عات وپوسترهای تبلیغاتی

ب) تطبیق کار کلاسها با ساعات کار فراغت سواد آموزان

ج) استخدام پرستار برای نگهداری کودکان مادرانی که در کلاسها شرکت می کردتد.

د)ملزم کردن کارکنان بی سواد دولت و موسسات

و)قایل شدن مزایایی برای نوسوادان از قبیل تقدم در استخدام ، ترفیع؛دریافت دستمزد بیشتر.

ه) استخدام جوان های دیپلم به عنوان سپاه دانش.

در اذرماه امسال ششمین کنفرانس جهانی بزرگسالان در کشور برزیل برگزار شد که در این کمیسیون هیات ایرانی پیشنهادهای بسیاری ارائه داند که سه مورد آن بصورت خاص به تصویب کمیسیون رسید این سه مورد عبارتند از:

1.لحاظ کردن ارزشهای دینی وفرهنگی توسط برنامه ریزان آموزش بزرگسا لان

2.استفاده از رسانه های آموزشی وفناوریهای جدید بارویکرد آموزش از راه دور و الکترونیکی مانند نرم افزار،آموزشی های رادیویی،تلوزیونی،وفیلم های آموزشی

 3.تاکید برآموزش خانواده به عنوان یک اصل اساسی و دراز مدت در فرایند آموزش بزرگسالان همچنین هیأت ایرانی پیشهادکاهش فاصله زمانی 12_10  ساله برای برگزاری کنفرانس آموزش بزرگسالان را نیز مطرح کرد و خواستار آن شد که کنفرانس بعدی با میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شود (نشریه خبری- تحلیلی وآموزشی، آموزش و پرورش- آذرماه1388)

داده های جمع آوری شده

 دستاوردهای نهضت سواد آموزی در سه دهه ی گذشته

1.      کاهش قدر مطلق بی سوادی از14.2میلیون نفر درسال1355به 9.8میلیون نفر در سال 1385

2.      کاهش درصد بی سوادی از 52.5 درصد در سال 1355به 15.4 درصد درسال 1385.

3.       در راستای کاهش اختلاف درصد با سواذی بین زنان ومردان ،بیش از 75 درصد از فعالیت سواد آموزی به زنان اختصاص یافته است.به عبارت دیگر با ایجاد فرصتهای برابر آموزش بین زنان ومردانی،تفاوت نرخ با سوادی از 4/23درصد سال 1355به4/8 درصد در سال1385کاهش یافته است.

4.      درراستای کاهش اختلاف درصد با سوادی بین مناطق شهری وروستایی بالغ بر55درصد از فعالیتهای سوادآموزی به مناظق روستایی اختصاص یافته است.به طوری که نرخ باسوادی بین مناطق شهری وروستاییاز35درصدسال1355به8/13درصددرسال1385کاهش یافته است.

5.      کاهش قدر مطلق بی سوادی درگروه سنی29-10ساله از15/5میلیون نفردرسال1355به15/1 میلیون نفردرسال1385

6.       افزایش درصدباسوادی درگروه سنی29-10ساله از8/59 درصد در سال1355به4/96 درصددرسال1385

7.      درصد باسوادی مردان درگروه سنی29-10ساله درسال1355حدود8/73درصدودرصد باسوادی زنان6/45 درصدبوده که این رقم در سال1385به ترتیببه1/97 و6/95درصد افزایش یافته است

8.      کاهش قدر مطلق بی سوادی در گروه سن49-10 ساله از8/9میلیون نفر درسال1355به15/4 میلیون نفردرسال1385

9.      افزایش درصد باسوادی درگروه سنی49-10 ساله از8/48درصد درسال1355به7/91درصد درسال1385

10.  درصد با سوادی مردان درگروه سنی49-10 ساله درسال1355حدود7/61 درصدودرصدباسوادی زنان5/35درصد بوده که این رقم درسال1385به ترتیب5/94 و8/88 درصد افزایش یافته است.

11.  درکمک به نظام آموزش رسمی کشور تعداد1329320نفردانش آموزکودکان لازم التعلیم طی مدت 14سال درنهضت سواد آموزی آموزش دیده ودرپایه های مختلف آموزس ابتدایی مدرک قبولی دریافت کرده اند.

12.  آموزش بیش از 1میلیون و960هزارنفر سواد آموزدر طرح های ستاد کارکنان ونیروهای مسلح تا پایان سال1387.

13.  بیش از 9میلیون و500هزار نفراز بی سوادی مطلق جامعه در دوره مقدماتی نهضت سوادآموزی آموزش دیده وقبول شده.

14.  بیش از 1میلیون و100هزار نفر از سوادآموزان نهضت سوادآموزی پایه پنجم بزرگسالان رابا موفقیت به پایان رسانیده وتوانایی راه یابی به آموزش کشور را پیدا کرده اند.

15.  در فعالیت های پس از سوادآموزی(تحکیم سواد)تعداد3میلیون و54هزار نفر دربرنامه گروه پیگیر،تعداد968هزارنفردربرنامه خدمات مکاتبه ای وتعداد357611نفرفراگیر دربرنامه خدمات رسانه ای تحت پوشش قرارگرفته اند.

16.  فعال بودن تعداد3012مراکز یادگری محلی در سال 1387

17.  انجام بالغ بر283پژوهش ملی واستانی درعرصه فعالیت های نهضت سواد آموزی.

18.  چاپ حدود400عنوان کتاب برای قشر کم سواد جامعه.

19.  آموزش بیش از600هزارنفراز مهاجرین افغانی و32هزار نفرازمعاودین عراقی درکلاسهای سواد آموزی تا پایان سال1387.

20.  برگزاری جشن شکرگزاری درمناطقی که میزان باسوادی حداقل97درصد باشدکه تا پایان سال 1387 قریب به 11هزار نفرو249آبادی وشهرتحت پوشش این جشن قرار گرفته است وامسال نیز در28 استان کشور تعداد8137آبادی وشهربه مناسبت سی امین سالگرد تاسیس سازمان نهضت سوادآموزی به فرمان امام(ره)جشن مذکور برگزار شد(نشریه خبری-تحلیلی وفرهنگی-وزارت آموزش وپرورش-دیماه1388)

دستاوردهای بین المللی:دریافت پنج نشان بین المللی از سازمان علمی وفرهنگی ملل متعد(یونسکو)

الف)نشان افتخاروجایزه نوما در سال 1369جهت اجرای طرح بسیج دانش آموزی

ب)جایزه کینگ سی جانگ درسال1377جهت اجذای برنامه های گروه های پیگیرسواد.

ج)جایزه مالکوم آدیه شیا در سال1378 جهت اجرای خدمات مکاتبه ای

د)جایزه نوما درسال1379 به طرح آموزش مهارتهای زندگی برای دفتران شاغل روستایی

ه)جایزه دیپلم افتخار درسال1382به خاطر اجرای طرح خواندن باخانواده از آیسکو.

منابع ومآخذ:

1.سواد آموزی بزرگسالان درجهان سوم.مولفان افتا لیند-آنتون جانستون1371

2.روشهای سواد آموزی بزرگسا لان.زهرا صباغیان1369

3.بررسی تحصیلی سواد آموزان.مدیریت برنامه ریزی وآمار نهضت سواد آموزی1369

4.ابراهیم زاده عیسی-آموزش بزرگسا لان1382

5.نشریه خبری،تحلیلی،فرهنگی-وزارت آموزش وپرورش-آذرودیماه 1388

6.جامعه شناسی وآموزش وپرورش-غلام حسین توسلی1386         


مطالب مشابه :


نهضت سواد آموزی

نهضت سواد آموزی. چکیده. مسئله بی سوادی یکی از مهم ترین مسائل جامعه بشری است خصوصاٌ کشورهای
تاریخچه سواد آموزی در ایران 1 (قبل از انقلاب)

تاریخچه سواد آموزی در ایران. مساله مبارزه با بیسوادی و آموزش و پرورش کودکان و بزرگسالان
بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین نهضت سواد آموزی

سواد آموزی - بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین نهضت سواد آموزی - چالش های سوادآموزی در
تاریخچه سواد آموزی در ایران 2 (پس از انقلاب)

ب - در دوران پس از انقلاب. نهضت سواد آموزی. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ماه 57
اساسنامه سازمان

اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران. ماده 1 - نهضت سوادآموزی سازمانی است وابسته به
ساختارجدیدآموزشی نهضت سوادآموزی

نهضت سواد آموزی. ایران را سراسر مدرسه کنیم . ساختارجدیدآموزشی نهضت
17 شهریور (8سپتامبر)روز جهانی مبارزه با بی سوادی ........

سواد تنها خواندن و نوشتن نیست؛ بلکه احترام، فرصت و توسعه است. تاریخچه روز جهانی مبارزه با
سوادآموزی در گذر تاریخ؛ از «اکابر» تا «نهضت‌»

سواد آموزی - سوادآموزی در گذر تاریخ؛ از «اکابر» تا «نهضت‌» - - سواد آموزی
ضرورت و اهمیت آموزش بزرگسالان

سواد آموزی - ضرورت و اهمیت آموزش بزرگسالان - - سواد آموزی
برچسب :