اعضای اصلی هیئت مدیره چهارم انجمن

 

رئیس انجمن :محمّدرضا جهانی مطلق

ورودی سال ۸۸

دانشجوی رشته نساجی گرایش پوشاک

عضو اتحادیه صنف قماش تهران

عضو جامعه متخصصین نساجی

عضو پرتال علمی دانشجویان ایران

عضو باشگاه نانو ستاد ریاست جمهوری

دارای گواهی حضور درسمینار تخصصی نانو و بیو ستاد ریاست جمهوری

دارای مدرک زبان و کامپیوتر از موسسه فنی تهران

نایب رئیس و مدیر مسئول نشریه پازیریک: سید صالح میر محمد علی

ورودی سال ۸۸

دانشجوی رشته نساجی گرایش تکنولوژی نساجی

 

بازرس انجمن : نفیسه ملکی

ورودی سال ۸۵

فارغ التحصیل رشته نساجی گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف

مدیر پروژه ها و امور تحقیقاتی (در کادر انجمن)

مدیر کارگاه ها و کلاسهای آموزشی (در کادر انجمن)

عضو پرتال علمی دانشجویان ایران

 

روابط عمومی و معاونت ارتباط با صنعت: عطیه دودانگه

ورودی سال ۸۷ 

دانشجوی رشته نساجی گرایش تکنولوژی نساجی

دارای مدرک گواهی حضور در همایش نانو ستاد ریاست جمهوری در انستیتو پاستور ایران


مطالب مشابه :


دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد اسلامی واحد شهرری. شد، زمين مجتمع یادگار امام
نمونه سوالات امتحانی ( نیمسال اول سال 91-90 ) *شهر ری*

(نشریه دانشگاه یادگار امام) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سطح دانشگاه شهرری (یادگار
برگزاری دوره آموزشی روشهای تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامی واحد یادگار امام آزاد اسلامی واحد شهرری و
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری(یادگارامام)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری همچون دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
بهره برداری از بانک پروژه ها و کارآموزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامی واحد یادگار امام آزاد اسلامی واحد شهرری;
علم نساجی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامی واحد یادگار امام آزاد اسلامی واحد شهرری;
اعضای اصلی هیئت مدیره چهارم انجمن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامی واحد یادگار امام آزاد اسلامی واحد شهرری;
برچسب :