متن اهنگ "پدر من"از زدبازی

آپلود عکس رایگان و دائمی


ورس 1 ( سهراب MJ ) :

حالا میاد آقا با من دست میده ، سلام // میگه ام جی تو همون لشی هستی که الان میخوام نزدیکش نیام

ولی اینی که هستم باز بهتر از اونیه که غینیه رسما // یا که اونایی که رفتن و بینی رو بستن (جووون)مثه تازه عروسای سینی به دستن // این چاقالا جدیدا یه کارایی میکنن که من تاحالا ندیدم (آره)بابای عزیزم گفتی نمره بیست تو میدی بم // الان میگی عمرا نیست امیدی بتچون شنیدی که میگن سهراب که هرکجا میره // چشا تنگ و باریکه کل عصرو خوابیده ، همش از خماریهچرا هر دوثانیه ، منگ و قاطیه // حتما برگو چاقیده ، یا که سنگو سابیده مثه گچ دیوارلش و بی آر می ترسیم دیگه نشیم بیدار
کروس 1 ( مهراد هیدن ) :پدر من بد منو نگا میکنه (پدر من) // پدر من بعدش منو صدا میکنه (پدر من)میگه تو که بیکاری // تا لنگ ظهر که میخوابی // پدرم ببخش ولی من از دست رفتم (2)
ورس 2 ( علیرضا JJ ) :فکر میکنم بد بار اومدم // هربار اومدم خونه، لخت، انگار از بار اومدمبهم میگه باهات کم راه اومدم ؟ // بدبخت باهات ده بار اومدمرفتیم باهم کلانتری // هرچیم خواستم حالا برام خریدالان ولی دیگه آفتابی نیست // زندگی تلخه اما کافی نیستچون من دیگه مردم و ریش دارم // دو رو ورم همه زردن و نیش دارنولی جی جی زنبور میزنه // ها ها گرفتی ؟! زن ، بور میزنهمنم اینو میدونم که تهران اینه و اینجا دیوونن // ملت هرشب بیرون میمونن// باهم دیگه اینو میخونن :
کروس 2 ( مهراد هیدن ) :پدر من بد منو نگا میکنه (پدر من) // پدر من بعدش منو صدا میکنه (پدر من)میگه تو که بیکاری // تا لنگ ظهر که میخوابی // پدرم ببخش ولی من از دست رفتم (2)
ورس 3 ( مهراد هیدن ) :گیج و ویج تو یه دایره می چرخم مثه پرگار // دستامو سفت بگیر چون الان لب پرتگاهمامروزم وصله به دیشب // خسته چت خوابم میاد // ولی این چشا بسته نمیشنحال نمیکنم آفتاب اومده بیرون باز // موندن خونم از دیروز بامباز رفتی // شدم فاز منفی // با اون لیوان و با اون سیگار توشصبح تا شب بیداری، روحتو میشکافی // میخوابی روز و چیواس و بلوزواسه همینه که عکست تو آیینه بام میره ، باریک و خالی و تاریکه
ورس 4 ( سیاوش سیجل ) :ظهر پامیشم دیگه نیس بابایی // بگه هیس لالاییمیزنم ریت با چایی // حال میکنم با زندگیم مثه فوتبالیست با لاییچون دنیا خوبه // دورم دوتا بورهنمیخوام پاشم صبحا زوره ؟؟!! // تا تو لواسون لب اسون میدن ، برنامه 9ماهه جورهپدر من ، پسرتم // گیراتو بکن یه ذره کم آرتیستم // پاش وایمیستم // انقدر بد نیست که سر جمعمیدونم زندگیم جهنمه // ولی انقدر فن (طرفدار) دورمهاینجا هوا خنکه // دورگه میان میندازن لبامو لکهاااا مست و لش چت و ولگردم // درس و مشق یهو ول کردمحد و مرز و دیگه رد کردم // تو ترس و لرز و پای دل دردمپاس بده یه کام // صاف مثه بکامانقدر بکشم خواب بره چشام // پدر ببخش منو یه روزه میبینی که تش همو
بریج ( مهراد هیدن ) :بابایی یاد روزایی که میخوندی لالایی // بابایی ما پایینم و تو اون بالاییبابایی یاده روزایی یاده روزایی که میخوندی لالایی // بابایی بابایی بابایی (2)
ورس 1 ( سهراب MJ ) :حالا میاد آقا با من دست میده ، سلام // میگه ام جی تو همون لشی هستی که الان میخوام نزدیکش نیامولی اینی که هستم باز بهتر از اونیه که غینیه رسما // یا که اونایی که رفتن و بینی رو بستن (جووون)مثه تازه عروسای سینی به دستن // این چاقالا جدیدا یه کارایی میکنن که من تاحالا ندیدم (آره)بابای عزیزم گفتی نمره بیست تو میدی بم // الان میگی عمرا نیست امیدی بتچون شنیدی که میگن سهراب که هرکجا میره // چشا تنگ و باریکه کل عصرو خوابیده ، همش از خماریهچرا هر دوثانیه ، منگ و قاطیه // حتما برگو چاقیده ، یا که سنگو سابیده مثه گچ دیوارلش و بی آر می ترسیم دیگه نشیم بیدار
کروس 1 ( مهراد هیدن ) :پدر من بد منو نگا میکنه (پدر من) // پدر من بعدش منو صدا میکنه (پدر من)میگه تو که بیکاری // تا لنگ ظهر که میخوابی // پدرم ببخش ولی من از دست رفتم (2)
ورس 2 ( علیرضا JJ ) :فکر میکنم بد بار اومدم // هربار اومدم خونه، لخت، انگار از بار اومدمبهم میگه باهات کم راه اومدم ؟ // بدبخت باهات ده بار اومدمرفتیم باهم کلانتری // هرچیم خواستم حالا برام خریدالان ولی دیگه آفتابی نیست // زندگی تلخه اما کافی نیستچون من دیگه مردم و ریش دارم // دو رو ورم همه زردن و نیش دارنولی جی جی زنبور میزنه // ها ها گرفتی ؟! زن ، بور میزنهمنم اینو میدونم که تهران اینه و اینجا دیوونن // ملت هرشب بیرون میمونن// باهم دیگه اینو میخونن :
کروس 2 ( مهراد هیدن ) :پدر من بد منو نگا میکنه (پدر من) // پدر من بعدش منو صدا میکنه (پدر من)میگه تو که بیکاری // تا لنگ ظهر که میخوابی // پدرم ببخش ولی من از دست رفتم (2)
ورس 3 ( مهراد هیدن ) :گیج و ویج تو یه دایره می چرخم مثه پرگار // دستامو سفت بگیر چون الان لب پرتگاهمامروزم وصله به دیشب // خسته چت خوابم میاد // ولی این چشا بسته نمیشنحال نمیکنم آفتاب اومده بیرون باز // موندن خونم از دیروز بامباز رفتی // شدم فاز منفی // با اون لیوان و با اون سیگار توشصبح تا شب بیداری، روحتو میشکافی // میخوابی روز و چیواس و بلوزواسه همینه که عکست تو آیینه بام میره ، باریک و خالی و تاریکه
ورس 4 ( سیاوش سیجل ) :ظهر پامیشم دیگه نیس بابایی // بگه هیس لالاییمیزنم ریت با چایی // حال میکنم با زندگیم مثه فوتبالیست با لاییچون دنیا خوبه // دورم دوتا بورهنمیخوام پاشم صبحا زوره ؟؟!! // تا تو لواسون لب اسون میدن ، برنامه 9ماهه جورهپدر من ، پسرتم // گیراتو بکن یه ذره کم آرتیستم // پاش وایمیستم // انقدر بد نیست که سر جمعمیدونم زندگیم جهنمه // ولی انقدر فن (طرفدار) دورمهاینجا هوا خنکه // دورگه میان میندازن لبامو لکهاااا مست و لش چت و ولگردم // درس و مشق یهو ول کردمحد و مرز و دیگه رد کردم // تو ترس و لرز و پای دل دردمپاس بده یه کام // صاف مثه بکامانقدر بکشم خواب بره چشام // پدر ببخش منو یه روزه میبینی که تش همو
بریج ( مهراد هیدن ) :بابایی یاد روزایی که میخوندی لالایی // بابایی ما پایینم و تو اون بالاییبابایی یاده روزایی یاده روزایی که میخوندی لالایی // بابایی بابایی بابایی (2)
کروس 3 ( مهراد هیدن ) :پدر من // پدر من بد منو نگا میکنه (پدر من)پدر من بد منو نگا میکنه // پدر من بد منو نگا میکنهپدر من بد منو نگا میکنه
کروس 3 ( مهراد هیدن ) :پدر من // پدر من بد منو نگا میکنه (پدر من)پدر من بد منو نگا میکنه // پدر من بد منو نگا میکنه

پدر من بد منو نگا میکنه


مطالب مشابه :


متن اهنگ "پدر من"از زدبازی

زدبازی - متن اهنگ "پدر من"از زدبازی - عاشقان گروه پدر من بد منو نگا میکنه (پدر من)
متن های زیبا در مورد پدر و مادر

دهلیز تنهایی - متن های زیبا در مورد پدر و مادر - من به يادت آه را بر روي غم حك مي كنم تا بداني
پدر گرام در بستر بیماری

متن در برگیرنده یاداشت ها، متون و مطالب متنوعی درباره مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و
متن اهنگ (پدر) یاس

♫♪♫♪موزیک پاتوق♫♪♫♪ - متن اهنگ (پدر) یاس - just music
متن تبریک روز پدر و روز مرد

متن تبریک روز پدر و روز مرد. ای تمام زندگی و هستی ام، عشق را با تو تجربه كردم و بدان مروارید
دانلود موسیقی متن فیلم پدر خوانده

وبلاگ من - دانلود موسیقی متن فیلم پدر خوانده - وبلاگ
پدر ، مادر ، ما متهمیم

سخنان دکتر علی شریعتی - پدر ، مادر ، ما متهمیم - اگر تنهاترين تنها شوم باز خدا هست او جانشين
متن نوحه ی پدر جانم

متن و نوای نوحه های زیبای فارسی و عربی - متن نوحه ی پدر جانم - نوحه های مداحان مجرب جهان اسلام
دانلود آهنگ پدر از سرژیک

دانلود آهنگ پدر از سرژیک به همراه متن آهنگ. این آهنگ بسیار زیبارو تقدیم می کنم به تمام پدران
متن آهنگ پدر من بد منو نگاه می کنه از گروه زد بازی

*music* - متن آهنگ پدر من بد منو نگاه می کنه از گروه زد بازی - you're welcome
برچسب :