جواب جدول های کار کلاسی کتاب کار و فناوری هفتم

کار کلاسی صفحه ۴۰ کتاب کار و فناوری پایه هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

در گروه برای جمع آوری اطلاعات درمورد مشاهیر استان خود چند کلید واژه را بررسی کنید. 

کلیدواژه

ویژگی ها

سعدی

نامناسب - این واژه برای جستجو مناسب نیست

سعدی شیرازی

متوسط - این واژه نسبت به واژه قبلی مناسب تر است

"سعدی"شیرازی

مناسب - صفحاتی که این واژه را داشته باشند لیست می شوند

سعدی"شیرازی"

مناسب - صفحاتی که این واژه را داشته باشند لیست می شوند

"سعدی"+"شیرازی"

بسیارمناسب – دراین جستجو سریعاَ به نتیجه موردنظر می رسیم

 منبع:کار و فناوری کلاله

مطالب مرتبط با این موضوع:

جواب کار کلاسی های کتاب کار و فناوری

  جواب بارش فکری کتاب کار و فناوری


مطالب مشابه :


جدول مخصوص کودکان (جدول کودکانه) با جواب

سوالات بخش یازدهم علوم دوم جدول مخصوص کودکان (جدول کودکانه) با جواب.
جدول مخصوص کودکان - جدول کودکانه - با جواب

جدول مخصوص کودکان - جدول کودکانه - با جواب - آوای خوزستان(سوالات اول تا ششم ابتدایی)
جواب جدول صفحه ی 72 کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی

جواب جدول صفحه ی 72 با توجه به تصاویر جدول زیر کتاب کاروفناوری جواب تمام سوالات
سوالات همراه با جواب از درس 1 تا هفتم تاریخ معاصر سوم

سوالات همراه با جواب از تعهد کرد حکمیت انگلیس را در اختلافات با روسیه سوالات تاریخ
سوالات فصل ششم علوم هشتم با جواب

سوالات فصل ششم علوم هشتم با سوالات فصل ششم علوم هشتم با جواب. 29-جدول زیرراکامل
جواب تمام جدول های کتاب کار و فناوری هفتم

جواب تمام جدول های کتاب با سلام وبلاگ کار و برای دیدن جواب تمام جدول ها و سوالات
سوالات تستی قرآن پایه ششم با جواب

سوالات تستی قرآن پایه ششم سوالات تستی قرآن پایه ششم با جواب. جدول حروف الفبا با شعر
جواب جدول های کار کلاسی کتاب کار و فناوری هفتم

جواب جدول های کار کلاسی مطالب مرتبط با این موضوع: جواب کار کلاسی • نمونه سوالات
برچسب :