امتحان اجتماعی

چرخاب {چرخ آب کشی} را تعریف کنید.

 

ابن سینا در چندسالگی تمام قرآن را آموخت؟ مهم ترین کتاب او در پزشکی چه بود؟

 

پنج نمونه از دستگاه هایی که اسماعیل جزری آن ها را در کتاب خود شرح داده بود را بنویسید.

 

مسلمانان برای انجام چه کارهایی نیاز به علم ریاضی و ستاره شناسی داشتند؟

 

اولین بیمارستان و معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی در چه مکان هایی قرار دارند؟

 

رصدخانه چیست؟ رصدخانه های چه شهرهایی معروف بودند؟ { 4 مورد}

 

مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چه بود؟ آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکر درباره ی چه چیزهایی دعوت می کند؟

 

چرا تجارت و بازرگانی موجب پیشرفت علمی مسلمانان شد؟

 

در زمان پیشرفت علمی مسلمانان مغازه های کتاب فروشی در چه شهرهایی قرار داشت؟{3 مورد}

 

نظامیه چیست؟ چه کسی این مدارس را تاسیس کرد؟

 

سامانیان در چه شهری کتابخانه ی عظیمی ساختند؟ چه کسی سال ها در آن جا مشغول تحقیق بود؟

 

حمایت  فرمانروایان از دانشمندان موجب ایجاد چه مکان هایی شد؟

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات مطالعات اجتماعی درسهای 1و2و3 و...

آرش پس از مدتها تحقیق در مورد محصولات کشاورزی • غلّات ،حبوبات و محصولات جالیزی سه
امتحان اجتماعی

چه کسی سال ها در آن جا مشغول تحقیق 2.حبوبات 3.محصولات باغی 4.محصولات جالیزی کدام یک از
پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درس ها : محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

شماره 1 کتاب را اجرا کنید و از بچه ها بخواهید تا غلات، حبوبات و محصولات جالیزی تحقیق
اهمیت بیمه محصولات کشاورزی

در تحقیق ویلیامز و - حذف محصولات غیر اقتصادی از چرخه تولید افزایش تولید محصولات جالیزی
استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی رتبهٔ اول تولید محصولات باغی زرشک و حبوبات، محصولات جالیزی و
تحقیق حرفه وفن واحد 8 روش های آبیاری در کشاورزی

تحقیق حرفه بعدی وصل می شود و برای کشت گیاهان جالیزی و سیفی از محصولات زراعی
سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی دروس 9-1

13- محصولات جالیزی چه متخصصان کشور ما تلاش می کنند تا با مطالعه و تحقیق و ساختن دستگاه
شهرستان داراب را بهتر بشناسیم

از نظر تولید محصولات باغی و دیم محمدی و محصولات جالیزی حضور چند و تحقیق دانش
تحقیق دانش آموزان ششم

تحقیق در مورد صیفیجات . تره بار یا صیفیجات نام عمومی برخی محصولات گیاهی و خوراکی جالیزی
علف هرز ˈ گل جالیز ˈ در مزارع توتون به صورت بیولوژیک کنترل شد

تحقیق و پژوهش در این گیاه سالانه به طور متوسط 40 درصد باعث کاهش محصولات جالیزی در مزارع می
برچسب :