شرح وظایف منشی رادیولوژی یا متصدی امور دفتری پذیرش

4- پدیرش بیمار

5- کنترل دفترچه بیمار شامل تطبیق با هویت بیمار،تاریخ اعتبار

6- تعیین وقت لازم برای بیمارانی که نیاز به آمادگی دارند یا نیاز به نوبت قبلی خواهند داشت

7- تحویل فرم آمادگی یا فرم برائت یا رضایت نامه به بیمار وارائه راهنمایی های لازم

8- ثبت آماری عکسبرداری یا خدمات انجام شده در رایانه پذیرش واحد شامل؛شماره نظام پزشکی معالج،شرح خدمات انجام شده،کد پرتوکار یا شماره نظام پزشکی متخصص رادیولوژی و ...

9- قیمت گذاری وممهور کردن نسخ مراجعان با توجه به شرح خدمات انجام شده ومشخصات اسمی واحد کاری

10-  تعیین و اعلام تعرفه مصوب برای مراجعین مشمول پرداخت فرانشیز ویا درخواست های آزاد وارجاع آنان به صندوق مالی مرکز درمانی

11-  تحویل عکس ، اسکن یا گزارش سونوگرافی پس از رویت نام بیماران و درج مشخصات آنان بر روی پاکت وارائه به بیمار یا بخش مربوطه

12-  ارجاع کلیشه رادیوگرافی یا نتایج سایر خدماتی که نیاز به گزارش پزشک متخصص رادیولوژی دارد به پزشک رادیولوژیست

13- درج مشخصات اسمی در کاغذ زیر نویس فیلم وتحویل آن به پرسنل فنی

14- انتقال نوع خدمات درخواستی به پزشک متخصص رادیولوژی یا سایر کادر فنی

15- راهنمایی وهدایت بیمار جهت اخذ خدمات شامل داشتن آمادگی،ارجاع به پزشک متخصص وکادر فنی

16- پاسخگویی به تلفن های بخش وتحویل مکاتبات ومرسولات اداری به مسئولین مافوق

17-  مرتب نمودن تابلوهای اعلانات بخش

18- تایپ ماشینی گزارشات ارجاع داده شده از سوی پزشک متخصص رادیولوژی یا سرپرست مافوق

19- انجام سایر مواردی که در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع می گردد.


مطالب مشابه :


شرح وظایف منشی بخش

شرح وظایف منشی بخش. 1) کسب دستور و برنامه کار روزانه ازمسئول مربوطه . 2)
منشی صحنه

منشی صحنه (Script راکورد و حفظ تداوم در صحنه جزء وظایف اصلی منشی صحنه محسوب می شود.
وظایف رئیس شورا و وظایف منشی یا منشیان شورا

یرک - وظایف رئیس شورا و وظایف منشی یا منشیان شورا - روستاي يرك، روستايي بكر و دست‌نخورده با
منشی صحنه(Script Gril/Continutiy Person ) ـ تعریف

نمای آخر - منشی صحنه(Script Gril/Continutiy Person ) ـ تعریف - تولید برنامه در تلویزیون - نمای آخر
یک منشی خوب می بایستی بداند.

مشاور بازاریابی و فروش - یک منشی خوب می بایستی بداند. - توضیحاتی در خصوص بازاریابی و فروش
شرح وظایف منشی رادیولوژی یا متصدی امور دفتری پذیرش

تصویربرداری پزشکی - شرح وظایف منشی رادیولوژی یا متصدی امور دفتری پذیرش - Medical Imaging
نمونه سوال منشی گری

امور اداری - نمونه سوال منشی گری 29-ارسال دعوت نامه به افراد از کدام وظایف منشی
دستور العمل شرح وظایف مدیران و منشی های حوزه های اجرایی امتحانات نهایی

سنجش آموزش و پرورش شهرستان گیلانغرب - دستور العمل شرح وظایف مدیران و منشی های حوزه های
نمونه سوال مسئول دفتری منشی

رشته اموراداری - نمونه سوال مسئول دفتری منشی - کاردانی اموراداری - کارشناسی مدیریت بازرگانی
وظایف شورای شهر

شرح وظایف شورای شهر و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تحت ریاست مسن ترین عضو و به منشی
برچسب :