به سوالات زير پاسخ دهيد

با سلام و اداي احترام؛

كارآموزان گرامي از اينكه برآن شده‌ايد تا با آگاهي، هوشمندي وآينده‌نگري دوره‌ي كارآموزي خود را در بخش تحقيقات گياه‌پزشكي (آفات و بيماري‌هاي گياهي) لرستان بگذرانيد مايه‌ي سپاسگزاري و خرسندي است. اميد فراوان و توقع دارد با دقت، حوصله، هم‌فكري و تلاش مسؤولانه و مراجعه به منابع و مآخذ و درج نشاني آنها به اين خودآزمايي‌ به شايستگي پاسخ گوئيد. اين تلاش جدي و مسئولانه مي‌تواند در راه تكميل هرچه بيشتر دانسته‌ها و ژرفا بخشيدن به تجربه‌ها و توانمند سازي شما و نيز هدفمند شدن بيش از پيش دانش و مهارت شما گامي ماندگار تلقي گردد . به نظر مي‌رسد اين تلاش هر چند كوچك در گسترش دَم افزون فرهنگ گياهپزشكي عالمانه ، روزآمد و راهگشا، نقش آفرين و كارساز باشد. همان‌گونه كه به خوبي مي‌دانيد آگاهي، فرهيختگي و ژرف بيني از ضروري‌ترين و اولين رسالت‌ها و تعهدهاي فردي و اجتماعي ما در حوزه علوم تجربي به‌ويژه گياهپزشكي مسئولانه است.

 

 

 

1-           شباهت‌ها و تفاوت‌هاي گياهپزشكي ، دامپزشكي ، پزشكي را از جنبه‌‌هاي مختلف(موقعيت كاري، كاركردها، فرصت‌هاي شغلي و ..) تحليل نمائيد؟

2-           به نظر شما مناسب‌ترين واحد شمارشِ گياه، قارچ، حشرات و بندپايان چيست؟

3-           گياه‌پزشكي در زبان انگليسي برابر نهاده‌ي چه اصطلاح يا اصطلاحاتي است؟

4-           دلايل و مزاياي كاربرد آب مقطر در آزمايشگاه‌هاي زيست‌شناسي(بيولوژي) يا ميكروبيولوژي به ويژه گياه‌پزشكي چيست؟

5-           منظور از سختي آب چيست؟ چه عواملي مايه پيدايش سختي اب است؟ چگونه مي‌توان در طبيعت(مزرعه) سختي آب را به طور معمول تعئين نمود؟

6-           حجم يك ليوان، نيم ليوان، استكان،قاشق چايخوري، قاشق غذاخوري(را به cc و ميلي‌ليتر) و تعداد قطرات آب و روغن يك قاشق غذاخوري و چايخوري را محاسبه نمائيد.

7-           سيم اِرت(Earth) چيست؟ كاربردهاي آن را بيان نمائيد.

8-           راه‌هاي ضدعفوني مواد و لوازم آزمايشگاهي و ساز وكار ضدعفوني(استريل) را با ذكر مثال بيان نمائيد؟

9-           مزايا و معايب سوزاندن كاه و كلش( بقاياي گياهي) به ويژه بقاياي غلات و ديدگاه شما نسبت به اين موضوع چيست؟

10-         آيا باور عامه در مورد كوبيدن ميخ، نعل اسب، كُشتن مرغ و خروس پاي درختان و درختچه‌هاي ميوه به منظور برآوردن كمبود آهن و تحريك گياهان به باردهي مي‌پذيرد؟ دليل(دلايل) پذيرش و يا نپذيرفتن آن را بيان نمائيد؟

11-         آيا با كاربرد ماسه جهت صيفي‌كاري(خيار، گوجه و ... ) موافقيد؟ دليل و دلايل سازگاري و ناسازگاري شما با اين شيوه كاشت چيست؟

12-         مشاهده رگبرگ‌هاي كوچك شبكه‌اي و زردي بين رگبرگ‌ها از علائم كمبود كدام عناصر است؟

13-         كمبود كدام عنصرباعث از دست رفتن يكنواخت رنگ برگ‌ها مي‌گردد؟

14-         آيا با كاربرد كود حيواني و آبياري در پاي تنه درختان موافقيد؟

15-         عوامل بروز كمبود آهن در گياهان باغي را نام ببريد؟ چگونه مي‌توان اين عارضه را مديريت يا برطرف نمود؟

16-         علل و عوامل بروز آتش‌سوزي در مزارع، جنگل‌ها و مراتع در غرب كشور به‌ويژه استان لرستان كدام‌اند؟آيا مي ‌توان آتش‌سوزي را از مقوله‌هاي گياه‌پزشكي به شمار آورد(چرا)؟دليل يا دلايل خود را ذكر نماييد؟

17-         آيا براي تشخيص علمي و دقيق عامل (عوامل) بيماري‌زا در هر حال كشت نمونه‌هاي گياهي ضروري است؟ دليل (دلايل) خود را ارائه نمائيد.

18-         علل خشكيدگي قلمه‌ها به ويژه قلمه‌هاي زيتون در گلخانه چيست؟

19-         آيا با وجود ميزبان حساس، عامل بيمارگر و شرايط محيطي مناسب بروز بيماري، مي‌توان انتظار و توقع پيدايش بيماري را داشت؟ در هر صورت دليل (دلايل) خود را بيان فرمائيد.

20-         يك آفت‌كش و يك آفت كشي (سمپاشي) مناسب عليه آفات، بيماري‌ها‌ي گياهي و علف‌هاي هرز داراي چه ويژگي‌هايي است؟

21-         دست كم 5 همه گيري(اپيدمي) مهم جهاني يا كشوري گياه‌پزشكي را كي طي 5 دهه گذشته رخ داده‌اند نام ببريد و تأثيرات آنها را بر توليد غذا بيان نماييد؟

22-         تفاوت‌هاي فيتوپلاسما، باكتري و ويروس‌ها ي گياهي را با يكديگر بيان نماييد؟

23-         علائم اختصاري سازمان خواروبار كشاورزي ملل متحد، سازمان بهداشت جهاني، موسسه تحقيقات بين المللي كشاورزي ديم، مركز تحقيقات بين المللي بذر،سازمان بين المللي محصولات ارگانيك را نام برده و محل استقرار و وظايف آنها را شرح دهيد؟

24-         آيا اختلاط آفت‌كش‌ها(حشره‌كش، باكتري‌كش، قارچ‌كش و...) با هم يا با ديگر مواد شيميايي مانند ريزمغذي‌ها مجاز است؟ دليل يا دلايل خود را بيان فرمائيد.به كاربرد آفت كش ها در آب آبياري دراصطلاح علمي چه مي‌گويند؟

25-         ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي خود را جهت بهبود و افزايش كيفيت وكارايي دوره كارآموزي از نظر ساعت، زمان برگزاري، تعداد واحد درسي و شيوه‌ي ارائه بيان نمائيد(حداقل 7 مورد). آيا با ارائه‌ي هم زمان درس‌هاي عمليات كشاورزي، كارآموزي  و كارآفريني در يك نيم‌سال تحصيلي موافقيد؟تحقق اين ديدگاه تا چه حد در كاربردي شدن دانسته‌ها و آموخته‌هاي دوره تحصيلي كارساز است؟

26-         آيا با تخصصي شدن گرايش گياه پزشكي در مقطع كارشناسي (دوره ليسانس) به شكل «بيماري شناسي گياهي» ، «حشره شناسي كشاورزي» و «شناسايي و كنترل علف هاي هرز» موافقيد؟

27-         آيا  مي‌توان هر دانش‌آموخته‌ي مقطع ليسانس يا بالاتر، را كارشناس به شمار آورد؟ دليل (دلايل) خود را در هر مورد بيان نمائيد.

28-         آيا گياه پزشكان كشور و استان ما توانسته¬اند در جايگاه و شان بايسته¬ي خود قرارگيرند و به وظايف و مسووليت‌هاي علمي و اجتماعي خود در تامين غذاي كافي و سالم  عمل نمايند(دلايل خود را بيان فرمائيد)؟

29-         فرصت‌ها، تنگناها و چالش‌هاي فراروي كلينيك‌هاي گياه‌پزشكي را به ترتيب اهميت بيان نماييد؟

30-         يك دانش آموخته‌ي مقطع كارشناسي گياهپزشكي در چه گرايش هايي در مقطع كارشناسي ارشد مي‌تواند شركت نمايد و ادامه تحصيل دهد ؟

31-         يك دانش‌اموخنه مقطع كارشناسي ارشد گياه‌پزشكي در چه گرايش‌هايي در مقطع دكتري مي‌تواند ادامه تحصيل دهد؟

32-         آيا مي‌توان هر دانش‌آموخته مقطع ليسانس و بالاتر را كارشناس به شمار آورد؟

33-         يك گياه پزشك ماهر و شايسته از چه توانمندي‌ها و مهارت‌هايي بايد برخوردار باشد؟

34-         اهداف و وظايف گياه‌پزشكي چيست؟(حداقل 5 مورد)؟ اهداف و وظايف بخش گياه‌پزشكي هر استان چيست؟

35-         در يك نگرش كلي عوامل زيان‌آور(خسارت‌زاي)گياهي چند نوع خسارت به گياهان زراعي و باغي(ميزبان‌هاي خود) وارد مي‌سازند؟

36-         به نظر شما ناخوشايندترين و تلخ‌ترين نوع خسارت وارد شده به محصولات زراعي و باغي كدام است؟ چرا؟

37-         تفاوت‌هاي بذر با دانه را با تأكيد بر گياهان ناخواسته بيان نمائيد(حداقل 4 مورد با ذكر مثال).

38-         منظورازاُفت مفيد وغيرمفيد چيست؟آيا عوامل زيان آورگياهي در شمار انواع اُفت قرار دارند؟

39-         ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي خود را در رابطه با قانون و آيين‌نامه حفظ نباتات موجود بيان نمائيد؟

40-         حداقل عنوان دقيق 7 نشريه پيوسته در رابطه با گياه پزشكي را نام ببريد؟

41-         چگونه مي‌توان مساحت زميني با شكل هندسي نامنظمي را محاسبه و برآورد نمود؟ ابزار موردنياز و چگونگي روش‌هاي خود را به دقت بيان نمائيد.آيا رابطه‌اي بين برآورد ميزان خسارت يك عامل خسارت‌زاي گياهي و سطح گسترش آن وجود دارد؟

42-         ويژگي‌هاي يك نهال مناسب و يك نهالستان مناسب را به ترتيب اهميت بيان نمائيد.(براي هر كدام حداقل 5 مورد)؟

43-         منظور از ,BSc, MSc, MD, PhD, pH ,PV, SSP, SPP,CFU, SP, CV,CF. بيوتيپ (Biotype)، نژاد(Race)، F.SP توده محلي(Land race)، رقم(Cultivar)استاد تمام، استاد، دانشيار، استاديار و مربي چيست؟

44-         تفاوت‌ها و شباهت‌هاي بوته، درختچه و درخت را بيان كنيد و براي هر مورد مثال بزنيد.

45-         منظور از لوپ (Loop) چيست؟

46-         گال((Gall چيست و عوامل مولد آن را با ذكر مثال بيان نمائيد؟

47-         پيرامون عامل بيماري ، ميزبان‌ها، دلايل گسترش، راه‌كارهاي مديريت و نقش دوگانه‌ي زنبور عسل در بيماري آتشك سيب و گلابي، تحليل خود را ارائه نمائيد.

48-         اگر درختي داراي عارضه ضعف وزردي در يك طرف تاج باشد به كدام عامل بيماري‌زاي قارچي آلوده است؟

49-         در استان لرستان چگونه مي‌توان ميزان خسارت بيماري برق‌زدگي نخود را مديريت و از پيشرفت آن به طور كارآمد جلوگيري نمود؟

50-         حداقل 15 موقعيت شغلي و زمينه‌ي كاري يك دانش‌آموخته‌ي گياه‌پزشكي را بيان نمائيد.

51-         تفاوت‌(هاي) حشره با آفت و كنه‌‌ها با حشرات را بيان نمائيد.

52-         تفاوت‌هاي مورچه با موريانه و مگس با پشه را بنويسيد؟

53-         رابطه‌ي گرايش گياه‌پزشكي با ديگر گرايش‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي مانند زراعت و اصلاح نباتات، علوم باغباني، علوم صنايع غذايي، علوم دامي، جنگل و مرتع، شيلات و ... چگونه است (يك سويه، دو سويه يا مستقل)؟

54-         چه تفاوت‌ها و همانندي‌هايي بين فعاليت‌هاي گياه‌پزشكي در جنگل و مرتع با زراعت و باغباني وجود دارد؟

55-         بااينكه نماتدهاي گياهي جانورند چرا اغلب آنها را در مقوله‌ي بيماري‌شناسي گياهي، بررسي و مطالعه مي‌نمايند؟

56-         نحوه‌ي راه رفتن(حركت) حشرات و تفاوت حركت مار و نماتدها را از نظر نحوه و سرعت حركت بيان نمائيد.

57-         آيا از نظر علمي با هرس يك نهال موافقيد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چگونه و چه هنگام مي‌توان اين كار را انجام داد؟

58-         دست كم يكي از پرتنوع‌ترين گونه‌هاي گياهي را نام ببريد؟ دليل تنوع و چگونگي كاهش تنوع گياهي در يك گونه خاص(ويژه) را بيان نمائيد؟

59-         چه گياهي را فسيل(سنگواره) زنده مي‌شناسيد؟ اهميت اين گياه از نظر تكاملي و گياه‌شناسي چيست؟ ‌

60-         منظور از هكتار(Hectar)، ايكر(Acer)، جريب فرنگي، لنگ، جُفت، شَعير، فوت، پا، اينچ، psi ، اَتمسفر، rpm ، درجه سانتي‌گراد، حرارت،Hot ، ,Heat اونس، پوند، گالن، مِش(Mesh)، ml، cc ، ميكرون(μ)، آنگستروم(Aº)، متراژ(Meterage)، تُناژ(Tonage) چيست؟

61-         به ترتيب اهميت و اولويت اصول و شالوده ها‌ي حاكم بر يك آزمايشگاه را بيان نماييد؟

62-         يك آزمايشگاه گياه پزشكي چه امكانات و ابزارهاي ضروري بايد داشته باشد؟ كمبودها و نارسايي‌هاي آزمايشگاه‌هاي گياه‌پزشكي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي لرستان را به طور روشن بيان نمائيد.

63-         لوازم و ابزار(هاي) ضروري عمومي موردنياز يك گياه پزشك را نام ببريد؟

64-         چگونه و با چه راهكارهايي مي‌توان كميت، كيفيت و ايمني يا بهداشت(Sanitation) محصولات‌ كشاورزي (زراعي، باغي، دارويي و دامي ) را افزايش داد؟

65-         چگونه و با چه راهكارهايي مي‌توان از كيفيت مناسب يك آفت‌كش اطمينان حاصل نمود؟

66-         براي اطمينان از درستي و دقت تشخيص عوامل زيان آور گياهي بايد به چه نكاتي توجه نمود و چه اقدام (اقداماتي) انجام داد؟

67-         منظور از مفاهيم زير چيست؟

فنولوژي (phenology)، اتيولوژي(eatiology)، اتولوژي(ethologie/ethology)، اكولوژي(ecology)، اُت اكولوژي(Autoecology) ، سين اكولوژي(synecology (، اُنتوژني(ontogeny),Host, parasite, ,obligate parasite, ,sign, Symptom, parasite,parasitoide,  Facultative saprophyte ، Obligate saprophyte ، مايه‌ي تلقيح، اينوكولوم يا زادمايه(Inoculum)، پروپاگول(propagule)، Endemic، In vitro، In vivo، Spicule ,In situ  ، آنامورف(‌Anamorphe)، تلومورف((Telomorphe، هولومورف(Holomorphe )، آپرسوريوم (Appersorium)، مَكِه(Haustorium)

 

68-         اسم علمي يك جاندار شامل چه بخش‌هايي(اجزايي) است؟ با  ذكر مثال‌هايي (قارچ، گياه هرز، باكتري و ... ) ديدگاه‌ خود را بيان فرمائيد.

69-         چنانچه يك  اندام گياهي در اختيار شما قرار گيرد چگونه به طور عام ريشه يا ساقه، نر يا ماده بودن، كاج يا سرو بودن آن را تشخيص مي‌دهيد؟

70-         آيا به نظر شما گياه يا گياهاني با بيش از دو لپه(‌Dicotyledon) وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نام ببريد؟

71-         چگونه و با چه ابزاري مي‌توان شيب، ارتفاع از سطح تراز دريا ، طول و عرض جغرافيايي، يك مكان را تعيين نمود؟

72-         براي دستيابي به نمونه برداري(sampling) و نمونه‌ي مناسبsample)) در بررسي‌هاي گياه‌پزشكي رعايت چه نكاتي (تعداد و كيفيت نمونه ، نكات و اطلاعات مربوط به يك نمونه، ابزار حمل نمونه (مانند كيسه،كاغذو پلاستيك) وچگونگي نگهداري را ضروري مي‌دانيد؟ يك نمونه‌ي مناسب چه جايگاهي در تشخيص دقيق‌تر آفت، بيماري يا علف هرز دارد؟

73-         به نظر شما دليل(دلايل) محاسبه‌ي وزن هزار يا صد دانه در محصولات زراعي و گياهان ناخواسته‌ي گوناگون چيست؟

74-         منظور از زي‌توده(Biomass) در مطالعات و پژوهش‌هاي مربوط به گياهان نواخواسته يا علوم زراعي چيست؟

75-         علت (علل) استقرار و گسترش حلزون بر روي گياهان زراعي و باغي چيست؟

76-         چگونه مي‌توان آفات انباري مانند انواع شپشه را در منزل، مديريت نمود و خسارت آنها را در زير آستانه اقتصادي نگهداشت(حداقل 4 مورد)؟

77-         منظور از لارو، پوره، شفيره، نوزاد و پرتو نمف چيست؟ معادل انگليسي و موارد كاربرد هر يك را بيان نمائيد.

78-         علت (علل) سفيد شدن يا خشكيدگي خوشه‌هاي گندم يا جو در يك مزرعه چيست؟ (حداقل 5 موردرا ذكر نمائيد).

79-         آفت سن گندم در استان لرستان داراي چند سن پورگي است؟ نر و ماده‌ي آن چه تفاوت‌هايي با هم دارند؟          سن‌هاي پورگي مختلف آن را چگونه مي‌توان از يكديگر تشخيص داد؟ راه‌هاي كنترل كارآمد آن را بيان نمائيد.

80-         منظور از پديده بادزدگي غلات به ويژه گندم و جو چيست؟ نشانه‌هاي آن را ذكر نموده و راهكارهاي مديريت آن رابيان نماييد؟

81-         پدر علم گياه‌پزشكي نوين ايران كيست؟ كدام دانشمند و در چه زماني براي نخستين بار مطالعات گياه‌پزشكي را در استان لرستان آغاز نمودند؟ بخش تحقيقات گياهپزشكي(آفات و بيماري‌هاي گياهي) لرستان، همچنين گروه گياه‌پزشكي در مراكز دانشگاهي لرستان از چه زماني و در كجا آغاز به كار نموده اند؟

82-         منظور از آفتابدهي يا آفتاب‌گيري خاك(Soil Solarization ) چيست؟ آيا مي‌توان آن را در استان لرستان       اجرا نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در چه مناطقي و در چه فصلي؟

83-         چگونه مي‌توان خسارت كرم پيله‌خوار نخود (هليوتيس) را كاهش و آن را زير آستانه اقتصادي قرار داد؟ آيا با تكيه بر كنترل شيميايي، مي‌توان خسارت اين آفت را مديريت نمود؟

84-         نام علمي و راهكارهاي مديريت آفت زنجره مو را در استان لرستان بيان نمائيد؟

85-         مديريت كرم سيب در استان لرستان با رعايت و كاربرد چه نكاتي امكان‌پذير است؟

86-         نام علمي(جديد و قديم) كرم گلوگاه انارو شيوه‌(هاي) مديريت آن را به ترتيب امكان كاربرد و ميزان كارايي بنويسيد؟

87-         دست كم يا چه صفت( مشخصه)‌هايي تشخيص دقيق يك علف هرز امكان پذير است؟

88-         آيا گياهان ناخواسته(هرز) در زندگي مردم داراي كاربرد و مزيت‌هايي هستند؟ با ذكر نمونه‌هايي ديدگاه‌هاي خود را تحليل نمائيد؟

89-         چگونه مي‌توان علف‌هاي هرز آبزي(جلبك‌هاي سبزآبي) را در استخرها و مخازن آب مديريت نمود؟

90-         مناسب‌ترين راهكارهاي مديريت گياهان ناخواسته سطح نهالستان‌ها را بنويسيد؟

91-         چگونه مي‌توان گياهان ناخواسته فضاي سبز يه‌ويژه چمن‌ها را مديريت نمود؟

92-         منظور و برابر نهاده‌ي فارسي واژه‌ها و اصطلاحات بومي( محلي شامل لري يا لكي) ژوي، دَخا، دَخاكُش، بيماري كوره، آردَك، آب گز در جاليز، گُرگاو، سي‌گنيلك، دِرِك (خار) زرده، هشترخار، كيسله، سينه، هنجه يا ينجه، پرپليك، بَلَه، مليم، گمال دم،سيم‌شيطوني يا پشمك، تَشه،گنمه گيا، بَلَه گوشه، پخازه، پاغزون، سُريت، بَلمَك، كُلشك، پي‌كُل، كوزَر،زُردَه، كود شكري،كود سي(ريشه) و كودبوره چيست؟

93-         معيار(ها) و دلايل به شمار آوردن گياه(علف) هرز (گياه ناخواسته) چيست؟

94-         دست‌كم نام علمي و خانواده پنج علف هرز براي هريك از زراعت‌هاي گندم‌آبي، گندم ديم، نخو، لوبيا، چغندرقند، سيب‌زميني و كلزا را نام ببريد؟

95-         علفكش‌هاي پركاربرد مزارع گندم ، جو لوبيا، چغندرقند، سيب زميني و كلزا، در استان لرستان كدامند؟ مناسب‌ترين غلظت و زمان كاربرد آن را بيان نمائيد؟

96-         زمينه كاري و كاربردهاي انسكتاريوم (Insectarium)، هرباريوم (Herbarium)، كلكسيون(Collection)، فونجاريوم (Fungarium) و آربوراتوم(Arboratum)را بيان نمائيد؟

97-         كاربرد تخته اتالور، اتالواريا گسترش( etaloire) شيشه سم سيانور، تور حشره‌گيري، اسپيراتور، لوله مكارتني، كمد كُرنل(cornell cabinet) و جعبه اشميت(Schmitt Box) بيان نماييد؟ در صورت امكان شكل يا شمايي از آنها را ترسيم نمائيد؟

98-         مراحل و چگونگي تهيه شيشه سم سيانور را بنويسيد؟

99-         آيا عوامل زيان آور  گياهي نماتدسيستي(كيستي) چغندرقند (Heterodera schatii) بيماري پاخوره غلات               Gaummanomyces graminis Var.tritici) )، نماتدگالزاي بذرگندم( Anguina tritici)، باكتري خوشه صمغي گندم  ( Rathyibacter rathyi)، سوختگي گلگاه هندوانه، بلايت باكتريايي معمولي لوبيا                             (Xanthomonas axonopodis.pv.phaseoli) وبلايت باكتريايي گردو(X.axenopodis pv.Juglandis)،گياه هرز اَرشته  خطايي تا به حال از لرستان گزارش شده است(در صورت مثبت بودن پاسخ) از چه مناطقي؟

100-       اگر جانوري، جانور انگل ديگري را به ميزباني و بستر غذايي انتخاب نمايد به اصطلاح چه ناميده مي‌شود؟ تفاوت رفتاري موجود انگل(parasite) و شبه انگل(parasitoide) چيست و براي هر كدام حداقل يك مثال بيان نمائيد؟

101-       دوره پيش برداشت يا كارنس (karence/Carence) به چه عواملي بستگي دارد؟اصطلاح برابر نهاده انگليسي آن چيست؟چه رابطه اي بين ((dose ودوره‌ي كارنس وجود دارد؟

102-       آيا آفت كش‌هاي سراغ داريد كه بدون دوره كارنس يا دوره‌ي كارنس آنها كوتاه باشند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مثال بزنيد؟

103-       يك رقم گندم بسيار حساس به زنگ زرد( نواري)با جايگاه ونقش پخش كننده‌ي((spreaderاسپورهاي زنگ  و يك رقم نخود بسيار حساس به بيماري برق زدگي را نام ببريد؟

104-       منظورازگياه چاندُم يا چاودُم چيست؟ واكنش اين گياه در مقابل زنگ زرد و شته‌ي روسي چگونه است (مقاومت ،تحمل يا حساسيت)؟

105-       منظورازطوقه(crown)،يقه، سايه‌انداز يا سايه پوش((canopy فراگرد ريشه((rhizospher و فراگرد برگ((phylospher چيست؟بوته ميري((damping off چه رابطه اي با مفاهيم بالا دارد؟

106-       به طورمعمول، تعداد سن هاي لاروي(پورگي) در كدام يك از حشرات، كنه هاونماتود ها بيشتر است؟

107-       آيا در مديريت تلفيقي يا فراگيرآفات((IMP كاربرد آفت‌كش‌هاي توصيه شده و مجاز است؟در صورت مثبت بودن پاسخ چه نوع آفت كشهايي وچه هنگام؟

108-       آستانه وسطح زيان اقتصادي، پايه ومبناي چه فعاليت هايي درگياه پزشكي است؟آيااوج جمعيت(peak population) همان آستانه‌ي زيان اقتصادي است؟

109-       منظور از پايش(Monitoring) و پيش آگاهي(‌Forecasting) در گياه‌پزشكي چيست؟ چه رابطه‌اي بين كاربرد آفت‌كش‌ها و مفاهيم بالا وجود دارد؟

110-       مفهوم و انواع قرنطينه را با ذكرمثال بيان نماييد ؟چه رابطه اي بين كنترل قانوني،پيشگيري و قرنطينه وجوددارد؟

111-       چند قارچ كش ضدعفوني كننده بذر را نام ببريد ؟آيا پس از كاربرد قارچكش ها باز هم امكان بروز بيماري هايي

مانند سياهك پنهان يا آشكار در مزرعه وجود دارد؟پاسخ خود را تحليل نماييد.

112-       چگونه مي‌توان سوسري را در محيط بسته مديريت نمود(با تأكيد بر راهكارهاي غيرشيميايي)؟

113-       براي مديريت ميزان خسارت موريانه در مكانهاي مسكوني چه كار ها وراهكارهاي پيش گيرانه  و بازدارنده‌اي را بايستي به كار بست؟

114-       آيا با گزاره«كنترل تضميني موريانه‌ها» موافقيد؟ راهكار‌هاي مديريت علمي و پايدار خسارت موريانه را ارائه نماييد؟

115-       به چه شيوه‌هايي مي توان گونه‌هاي مختلف مگس و پشه را در مكان‌هاي سربسته مديريت نمود؟

116-       قرص برنج چيست؟ چه كاربرد هايي دارد؟ چگونه كساني كه در معرض آن قرار گرفته‌اند را مي توان درمان  نمود؟

117-       از نظر گياهپزشكي؛ كاشت بوته هاي مو به كدام شكل ايستاده(سامانه‌ي كوردون)، سيمي يا خوابيده مناسب تر است؟چرا؟

118-       از ديدگاه يك كارشناس گياه پزشكي، با احداث باغ به شكل كاشت ارقام و گونه هاي مختلف درختي و درختچه‌اي اي دريك مكان مشخص موافقيد؟دلايل خود رابيان نماييد

119-       انواع گلدان را نام ببريد؟چه نسبتي بين دهانه و پايه(ته) يك گلدان برقرار است؟يك گلدان مناسب چه وي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژگيهايي بايد داشته باشد؟

120-       دست كم  نام علمي 12 آفت،10بيماري و 10 گياه ناخواسته (علف هرز) مهم گزارش شده از استان لرستان همراه با دامنه ميزباني آنها را بنويسيد.

121-       الف)كدام رخداد مهم كشوري گياه‌پزشكي هر دو يا سه سال يك بار رخ مي‌دهد؟ ب) اين حادثه تاكنون چند بار رخ داده است؟ ج)اين امر چه مزيت‌هايي(فوايدي) درپي دارد و دستاوردهاي آن به چه شكل نشر مي‌يابد؟

122-       انجمن‌هاي علمي كشوري گياه‌پزشكي كه فعاليت‌ها و كاركردهاي گياه‌پزشكان را هدايت، نظارت و ساماندهي مي‌نمايند را نام ببريد(حداقل پنج مورد)؟

123-       آيا با انتخاب روزي يا( هفته) ‌اي با نام گياه‌پزشكي در تقويم رسمي كشور موافقيد؟ در صورت امكان چه روزي را پيشنهاد مي‌كنيد؟ دلايل خود را بيان نماييد؟

124-       مولف كتاب بهار خاموش كيست؟ اين كتاب براي نخستين بار چه زماني و با چه هدفي(اهدافي) منتشر گرديد؟ جامعه جهاني چه پاداشي به تلاش‌هاي وي ارزاني داشت؟

125-       تفاوت مفاهيم سم، آفت كش ، زهر و توكسين را بيان نمائيد؟ به موادي كه عليه مسموميت‌ها و در راستاي درمان آنها به كارمي‌روند به اصطلاح چه مي‌گويند؟

126-       منظور و ملاك دسته‌بندي آفت به اختصاصي، كليدي، همگاني و عمومي چيست؟ ديدگاه‌هاي خود را با  ذكر مثال بيان نمائيد.

127-       چه رابطه‌اي بين شرايط اقليمي، دامنه ميزباني، تقويم زراعي وميزان خسارت آفات مينوز برگ غلات وسوسك قهوه‌اي غلات وجود دارد؟

128-       منظور از هنجار (اندازه يا نُرم مبارزه) در مديريت سن گندم چيست؟ اكنون اين ميزان(هنجار) در محصول گندم (ديم يا آبي) و جو(ديم يا آبي) چه مقدار است؟ سن ‌زدگي بر روي محصول گندم چه علائم يا نشانه‌هايي دارد؟ چگونه درصد سن‌زدگي را تعيين مي‌نمايند؟

129-       يك فروشنده و داروخانه مواد شيميايي (فروشگاه سم فروشي) بايستي داراي چه مشخصات و ويژگي‌هايي باشد؟(حداقل 5 مورد)؟

130-       چنانچه در منطقه‌اي بيماري بلايت باكتريايي معمولي لوبيا رخ دهد چه راهكارهايي جهت مديريت خسارت آن پيشنهاد و توصيه مي‌نماييد؟

131-       اگر به نمونه جديدي از يك آفت، بيماري، گياه هرز يا غير آن برخورد نمائيد چگونه و به چه شيوه‌اي آن را ازنظر علمي معرفي و گزارش مي‌نمائيد؟

132-       حداقل 15 جلد كتاب علمي معتبر،(با ذكرمشخصات) 5 پايگاه اطلاع رساني و 10 دانشگاه داراي گرايش گياه‌پزشكي را نام ببريد؟

133-       وظايف "سازمان حفظ نباتات كشور"و مؤسسه تحقيقات گياه‌پزشكي (آفات وبيماري هاي گياهي)                         كشورچيست؟ و در كجا واقع شده‌اند؟

134-       موزه‌ي طبيعي، كلكسيون و هرباريوم چه تفاوت‌ها و شباهت‌هايي با يكديگر دارند؟

135-       آيا از نظر دامنه‌ي ميزباني سن‌گندم آفتي‌منوفاژ (monophage)، پلي فاژ(polyphage) يا اليگوفاژ (oligophage) است؟زمينه ها و دلايل گستردگي حضورو افزايش خسارت آن را بيان نمائيد.

136-       هنگام سمپاشي بايد به چه نكات وتوصيه‌هايي توجه نمود(حداقل 7 مورد)؟

137-       براي نگهداري كوتاه ، ميان و بلند مدت عوامل زيان آور گياهي(قارچ، حشرات، نماتدها و ...) چه روش‌ها، مواد و ابزارهايي به كار گرفته مي‌شود؟

138-       نام 5 گونه قارچ ، 5گونه كنه، 5 گونه حشره و 3 گونه باكتري مفيد كنترل كننده زيستي و مورد كاربرد آنها را  نام ببريد ؟

139-       تروريسم زيستي(Bioterrorism) چيست؟ چه رابطه‌اي با گياه‌پزشكي دارد؟

140-       چند ماده‌ي مهارگر زيستي(Biocontrol) را نام ببريد (حداقل 5 مورد) .مقدار مصرف و زمينه‌ي كاربرد آنها را بيان نمائيد؟

141-       براساس آمارهاي رسمي و معتبر، ميزان خسارت كمي ناشي از عوامل زيان‌آور گياهي در جهان و ايران چقدر است؟

142-       جايگاه و نقش گياه‌پزشكي در توليد محصولات باغي، سبزي و صيفي و زراعي سالم (ارگانيك يا بيو) چيست؟

143-         امروزه چه چالش¬هاي برجسته¬اي  فراروي فعاليت هاي گياهپزشكي و گياه پزشكان وجود دارد.  دست كم 5  مورد را بيان نمائيد ؟

144-       باچه مواد يا شيوه¬هايي مي¬توان ابزارهاي هرس (چاقوي پيوند, اره, قيچي باغباني و... ) را گندزدايي(ضدعفوني) نمود؟

145-       آيا كاربرد يك نوع افشانك (نازل/ nozzel) براي مصرف قارچكش¬ها، علف¬كش ها، حشره كش¬ها از نظر علمي و فني درست است؟ دليل يا دلايل خود را بيان فرمائيد .

146-       آيا با ديدگاه «نماتد هاي انگل گياهي داراي سرعت نسبي جابجايي پايين هستند اما مي توانند در جاهاي  گوناگون و گاه بسيار دور از هم گسترش و پراكنش يابند» موافقيد. دلايل خود را بيان نمائيد؟

147-       بين كشاورزي دقيق  (agriculture   precision)  و مديريت جامع (تلفيقي) آفات چه رابطه¬اي برقرار است ؟

148-       منظور از اصطلاح IPM/FFS چيست؟ تفاوت آن را با رويكردIPM بيان نمائيد؟

149-       چه رابطه‌اي بين مفاهيم  IPM,IFM,ICM وجود دارد؟

150-       قانون غذا codex alimentarius چيست؟ چه رابطه اي بين حداكثرمقدار مجازسم يا(MRL ) وعمليات مناسب كشاورزي((GAPوجود دارد؟

151-       چه موسسه(هايي) از نظر قانوني وظيفه تعيين و اعلام ‌‌MRL هاي ملي را بر عهده دارند؟

152-       قوانين كدكس اليمانتاريوس در كشاورزي ارگانيك از سوي كدام نهاد بين المللي ارائه مي‌گردد؟برابر نهاد انگليسي اين دو نهاد را بنويسيد؟

153-       آيا اصطلاح كشتازي و كشتاب‌ورزي با هم برابرند؟ در صورت منفي بودن پاسخ تفاوت اين دو چيست؟

154-       دستيابي به محصولات سالم، ارگانيك يا دست كم ايمن‌تر از نظر بهداشتي با چه راهكارهايي امكان پذير است؟

155-       براي مديريت خسارت ناشي از پرندگان(كلاغ،‌گنجشك و ... )به عموم محصولات به ويژه محصولات زراعي چه اقدام يا راهكارهايي بايد مراعات گردد؟

156-       چگونه مي‌توان خسارت جوندگان در فضاهاي بسته(انبار،منزل و...) و باز(مزارع، باغات و ...)را مديريت نمود؟

157-       آيا مي‌توان از انرژي هسته‌اي در كشاورزي به‌ويژه گياه‌پزشكي بهره‌برداري نمود؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد به طور گويا موارد آن را نام ببريد؟

158-       آيا نانو فن‌آوري مي‌تواند در زمينه گياه‌پزشكي كاربرد داشته باشد؟ در صورت امكان نمونه‌هاي آن را بيان نماييد؟

159-       ده مورد از كاربرد دانش بومي در گياه‌پزشكي را ارائه و مزيت‌هاي توجه و كاربرد دانش بومي را تحليل نمايد؟

160-       با توجه به محدوديت‌هاي موجود بر سر راه ضدعفوني اندام‌هاي گياهي به‌ويژه نهال چه موارد و راهكارهايي براي ضدعفوني آنها پيشنهاد مي‌كنيد؟

161-       چه رابطه‌اي بين حشره‌شناسي كشاورزي و حشره‌شناسي پزشكي وجود دارد و اين دو چه تفاوت‌هاي باهم دارند؟

162-       منظور از حشره‌شناسي قانوني چيست؟ چه كاركردها و توانمنديهايي دارد؟

163-       پديده حشره هراسي(Insectophobia) چيست؟ چگونه مي‌توان آن‌را مديريت و هنجارمند نمود؟

164-       زمينه‌هاي همكاري مشترك و تفاوت‌هاي گياه‌پزشكي و داروسازي را بيان نمائيد؟

165-       آيا بين گياه پزشكان و ديگر دانشمندان به ويژه مهندسان عمران و راه و ساختمان ارتباطي وجود دارد ؟ در صورت امكان مورد يا موارد مربوط رابه روشني بيان نمائيد ؟

166-       آيا بين گياه پزشكان و پزشكان زمينه كاري و ارتباطي علمي وجود دارد ؟ در صورت امكان مورد يا موارد مربوط رابه روشني بيان نمائيد ؟

167-       نارسايي‌ها و مزيت‌هاي لوح‌هاي فشرده‌اي(CD) ترويجي كه پيرامون ذرت، چغندرقند، زيتون، سن گندم و ... ملاحظه فرموده‌ايد بيان نمائيد(از نظر دقّت، توجه به نيازها، جامع و كاربردي بودن، ارائه راهكارها، روشني در بيان مطالب، روزآمد بودن، وضوح عكس‌ها و تصاوير، توازن و تناسب بين بخش‌هاي مختلف زراعت،گياه‌پزشكي و ..)؟

168-       تفاوت كاني‌هاي تالك(Talk) و كائولن(Kaoline) را بيان نماييد؟ آيا زمينه‌ي كاربرد آنها در گياهپزشكي وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نام ببريد؟

169-       آخرين طبقه‌بندي در زمينه‌ي قارچ‌شناس گياهي از سوي چه كسي يا كساني ارائه شده و به چه تغييراتي در رده‌بندي قارچ‌ها انجاميده است؟

170-       عامل غالب شانكر باكتريايي درختان هسته‌دار به ويژه زردآلو در استان لرستان چيست؟ آيا امكان مديريت اين بيماري وجود دارد؟ راهكارهاي پيشنهادي را ارائه نمائيد؟

171-       دامنه، حوزه و زمان كاربرد كارت‌هاي زرد و آبي جاذب عوامل خسارت‌زاي گياهي را بيان نمائيد؟

172-       خاكپوش (مالچ) چه توانايي يا مزيت‌هايي در مديريت عوامل خسارت‌زاي گياهي به طور عام به‌ويژه عوامل بيماري‌زاي گياهي دارند؟

173-       علل يك نواخت نبودن سطح سبز مزارع چيست؟ تحليل نماييد؟

174-       علت يا( علل) سبز نشدن بذور در مزارع چيست؟

175-       نقش و جايگاه تهيه نامناسب بستر بذر و شيوه‌هاي آبياري تحت فشار بر جوانه‌زني و رشد بذر را بنويسيد؟ بيشتر در چه حوزه‌اي از كارهاي گياه‌پزشكي با آنها برخورد خواهيم نمود؟

176-       منظور از مواد كارسينوژنيك (carcinogenic)  و تراتوژنيك(teratogenic)  چيست؟

177-       روند و فرآيندهاي ثبت و سفارش سموم مجاز و توصيه شده در كشاورزي جگونه است؟

178-       چه مرجعي تائيد و اعلام ثبت و سفارش سموم مجاز و توصيه شده و مواد بيولوژيك در كشور را بر عهده دارد؟

179-       نشانه و علائم كمبود آهن در درختچه‌هاي ميوه به ويژه سيب ، گلابي و به و چگونگي بر آورده‌ ساختن كمبود اين عنصررا بيان نمائيد؟

180-       مهم‌ترين علل ريزش ميوه در درختان سيب، به و گلابي چيست؟

181-       علت(علل) كاهش عيار چغندرقند را بيان نمائيد؟

182-       علت( علل) پوك شدن غده چغندرقند چيست؟چگونه مي‌‌توان اين عارضه را درمان نمود؟

183-       كدام مرجع (نهاد) قانوني نظارت بر سلامت ، اصالت و بهداشت بذر و نهال در كشور را برعهده دارد؟

184-       علت (علل) سوختگي ميوه و تنه انار را تحليل نمائيد؟ چگونه مي‌توان اين عارضه را مديريت نمود؟

185-       علت (علل) پوسيدگي ريشه و طوقه حبوبات آبي  به ويژه لوبيا در لرستان چيست؟ آيا امكان كنترل آن وجود دارد؟

186-       آيا حشره(حشراتي) سراغ داريد كه بتوانند در محيط‌هاي نفتي زندگي نماييد؟در صورت مثبت بودن پاسخ نام علمي و خانواده آن را بيان نماييد؟

187-       كاليبراسيون(واسنجي) چيست؟ چه اهميت و كاربردهايي در حوزه گياه‌پزشكي دارد؟

188-       چه رابطه‌هايي بين قارچ‌ها و حشرات وجود دارد؟

189-       منظور از گياگان و زيگان چيست؟ برابر نهاده لاتين آنها را بنويسيد؟

190-       علل و عوامل بروز سرمازدگي در گياهان زراعي و باغي و راه‌كارهاي مديريت آنها را بيان نماييد؟

191-       دامنه و محدوديت‌هاي كاربرد صابون‌هاي حشره‌كش را نام ببريد؟

192-       كاشت گياهان زراعي پس از كاربرد علف‌كش آترازين(سيمازين) چه مزيت‌ها يا محدوديت‌هايي در پي دارد؟

193-       آيا از نظر علمي به ويژه گياه‌پزشكي با كاشت يك رقم سيب، گيلاس و خرمالو در يك باغ موافقيد؟

194-       چگونه مي‌توان خسارت وارد شده به يك هكتار محصول زراعي گندم يا جو ناشي از يك عامل غير زنده را برآورد نمود؟

195-       چگونه مي‌توان خسارت وارد شده به يك هكتار محصول زراعي گندم يا جو ناشي از يك عامل زنده را برآورد نمود؟

196-       چگونه مي‌توان خسارت وارد شده به يك هكتار محصول باغي ناشي از يك عامل غير زنده را برآورد نمود؟

197-       چگونه مي‌توان خسارت وارد شده به يك هكتار محصول باغي ناشي از يك عامل زنده را برآورد نمود؟

198-       برابر نهاده فارسي اصطلاحات محلي(لري – لكي) نَمَه، نَتَه كاري، جار، ژِك، آلاكَر، آلاكُن، شَن، شيف،تيلَك،تيلَكي،يارَما را بيان نماييد؟

199-       علائم  يا نشانه‌هاي   ، ، ، ، ، ،بر روي بسته‌ها يا مواد آزمايشگاهي نشانگرچيست؟

200-       آيا ابزار و لوازم هرس يك باغ سيب ، به يا گلابي آلوده به بيماري باكتريايي آتشك را ضد عفوني مي‌نمايند؟ در صورت هر صورت پاسخ خود را تحليل نمائيد؟

201-       دست‌كم نام علمي هفت(7) گونه گياهي كه داراي ظرفيت توليد مواد آفت‌كش هستند يا آفت‌كش‌هايي از آنها فن‌آوري و معرفي شده است را بيان نمائيد؟

202-       نام علمي و خانواده پنج(5) گونه كنه شكارگر و ميزبان‌هاي آن‌ها را بيان نمائيد؟

203-       بزرگترين خانواده گياهي، حشره و قارچ را نام ببريد؟

204-       آيا ميزبان واسط زنگ زرد در استان لرستان گزارش شده است؟در صورت مثبت بودن پاسخ در چه مناطقي؟ ميزبان واسط چه نقشي در ماندگاري و پراكنش قارچ عامل بيماري دارد؟

205-       آيا زنگ سياه(ساقه) در نژاد UG99 از استان لرستان گزارش شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ از چه مناطقي؟

206-       دست كم پنج(5) عامل بيماري زاي قارچي با دامنه ميزباني گسترده(چندگونه خوار/پلي‌فاژ) و دامنه ميزباني گزارش شده آن‌ها در ايران را نام ببريد؟

207-       دست كم پنج(5) عامل بيماري زاي باكتريايي با دامنه ميزباني گسترده(چندگونه خوار/پلي‌فاژ) و دامنه ميزباني گزارش شده آن‌ها در ايران را نام ببريد؟

208-       دست كم هفت(7) عامل خسارت‌زاي آفت(حشره) با دامنه ميزباني گسترده(چندگونه خوار/پلي‌فاژ) و دامنه ميزباني گزارش شده آن‌ها در ايران را نام ببريد؟

209-       نام علمي ده(10) گونه كفشدوزك مفيد يا آفت گزارش شده از استان لرستان را نام ببريد؟

210-       دست‌كم نام و نام خانوادگي، زمينه كاري 12 استاد برجسته، نامور و اثرگذار در حوزه گياه‌پزشكي كشورمان را بنويسيد؟

211-       نام علمي علف‌هاي هرز ممنوع و خطر آفرين مزارع گندم بذري را بيان نمائيد؟

212-       آيا با كاشت نهال بدون انجام ضدعفوني موافقيد؟در صورت مخالفت چگونه و با چه موادي مي‌توان نهال‌ها را پيش از كاشت ضدعفوني نمود؟

213-       علائم و نشانه‌هاي خسارت زنبور ساقه‌خوار گندم(Ccephus  pygmeus) در مزرعه چيست؟ در چه مرحله‌اي خسارت آسان‌تر و علائم آشكارتر است؟

214-       عوامل خسارت‌زاي عمده بلوط در استان لرستان كدامند؟

215-       نام و نشانه‌هاي ده بيماري مهم ويروسي بذر زاد را بنويسيد؟ بيماري‌هاي ويروسي بذرزادي كه س از استان لرستان گزارش شده است نام ببريد؟

216-       مهمترين عامل (عوامل) گسترش بيماري‌هاي گياهي، آفت و علف‌هرز در گستره بين المللي و بين قاره‌اي چيست؟(راهكارهاي) مديريت آن را بيان نماييد؟

217-       موانع و تنگناهاي فراروي توليد محصول سالم(ارگانيك يا بيو) در كشور ما به ترتيب اهميت و اولويت كدامند؟

218-       چنانچه وارد يك باغ شويد و پس از بازديد و بررسي‌هاي كارشناسي نتوانيد علائم و نشانه‌هاي يك آفت يا عامل بيماري‌زاي گياهي را بيابيد ولي گياه(گياهان) باغي شما خشك يا پژمرده شده باشند تحليل شما در خصوص علل خشكيدگي يا پژمردگي چيست؟

219-       علائم و نشانه‌هاي خسارت كرم سفيد ريشه و سوسك قهوه‌اي به محصولات زراعي و چگونگي تشخيص لاروهاي اين دو را بيان نمائيد؟

220-       راهكارهاي مديريت گياه انگلي دارواش در عرصه جنگلي و باغ‌ها را بيان نمائيد؟

221-       يك انبار مناسب نگهداري آفت‌كش‌هاي كشاورزي داراي چه مشخصات و امكاني بايد باشد؟

222-       يك انبار استاندارد نگهداري بذر از نظر فني و علمي بايد چه مشخصات يا ويژگي داشته باشد؟

223-       چه آفت‌كش‌هايي در گروه(pops) هستند؟ چگونگي رفتار با اين گروه را بيان فرمائيد؟

224-       آيا آموزش و يادگيري زبان لاتين براي گياه‌پزشكان ضروري مي‌دانيد؟ در هر صورت پاسخ را تحليل نمائيد؟

225-       علل كاهش كيفيت نانوايي گندم كدام‌اند؟

226-       دست‌كم پنج(5) مورد از كاربردها يا فراورده‌هاي صنعتي حشرات را نام ببريد؟

227-       علائم خسارت گربه، سگ و ... به فضاي سبز به‌ويژه چمن را بيان نمائيد؟

228-       علائم و نشانه‌هاي خسارت تشي به نهال‌ و اندام‌هاي گياهي و چگونگي مديريت خسارت را بيان فرمائيد؟

229-       نام فارسي و علمي، مال هالو كُجا، گازولِك، چولَه، دُمَركول، كولاژدُم، تِشكَه و شاش را بنويسيد؟

230-       آموده چيست؟ اهميت و چگونگي تهيه آموده موقت و دائم در نماتدها و كنه‌ها را بنويسيد؟

231-       مهمترين عامل محدود كننده و مشكل‌آفرين در وضع كنوني بر روي درختان نارون در سطح كشور چيست؟

232-       اولين و كارآمدترين روش در مديريت بيماري زنگ(به طور عام) كدام است؟

233-       بهترين روش(ها) در مديريت بيماري شانكر درختان كدام است؟

234-       آيا بيماري سياهك معمولي ذرت(Ustilago  maydis) از استان لرستان گزارش شده است؟ راهكار‌هاي مديريت آن را بيان نمائيد؟

235-       منظور از بيماري پلي‌اتيك چيست؟ حداقل سه بيماري پلي‌اتيك را نام ببريد؟

236-       قارچ‌كش پنكونازول با چه نام تجاري به ثبت رسيده است؟ بر عليه چه بيماري در استان لرستان توصيه شده و به كار مي‌رود؟

237-       چه قارچ‌كش‌هايي در مديريت بيماري زنگ زرد غلات توصيه شده است(حداقل چهر مورد را نام ببريد)؟

238-       به نمونه قارچي كه براي نخستين بار پيدا شده و شرح گونه(Deseription) بر پايه آن توصيه مي‌گردد و در هرباريوم‌ها نگهداري مي‌شوند چه مي‌گويند؟

239-       اندام(Hold fast) در چه گروهي از عوامل بيماري‌زاي گياهي گزارش و ديده شده است؟

240-       اندام موسوم به آب‌نبات مرگ‌آور(Le thal lollipop) در كدام جنس از قارچ‌هاي گياه مشاهده و گزارش شده است؟

241-       يك جنس از راسته(‌ ‌Hypocreales) كه در كنترل بيولوژيك عوامل خسارت‌زاي گياهي كاربرد دارد را نام ببريد؟

242-       كدام جنس از قارچ‌هاي گزارش شده عامل بيماري نوزادگچي(Chalk brood) در لاروهاي زنبور عسل است؟

243-       مِكِه‌هاي نوع D يا(D – haustoria) در چه گروهي از عوامل بيماري‌زاي قارچي مشاهده شده است؟

244-       دست‌كم سه بيماري گياهي كه توسط پيوند منتقل مي‌شوند را نام ببريد؟

245-       هندوانه ابوجهل ميزبان كدام‌يك از حشرات(آفات) است؟

246-       حداكثر شيب مجاز كشت و كار(به استثناي باغباني در تراس) چند درصد است؟

247-       كدام گروه از آفت‌كش ها در جهان كاربرد بيشتري دارند؟

248-       نام علمي بزرگترين جونده ايران چيست؟

249-       اندام(Haptor) چيست؟ در كدام گروه از قارچ‌هاي بيماري‌زا ديده مي‌شود؟

250-       در كدام جنس از قارچ‌ها آسك مركب(Synascus) تشكيل مي‌شود؟

251-       محاسبه درصد شدت آلودگي در كدام بيماري محاسبه شده است؟

252-       در كدام روش كلاسيك اصلاح نباتات، به منظور دستيابي به مقاومت به بيماري‌هاي گياهي افراد با ويژگي‌هاي زراعي خوب با افراد مقاوم تلاقي مي‌شود؟

253-       آيا آلودگي چغندرقند به بيماري‌هاي ويروسي مي‌تواند آن را نسبت به بيماري‌هاي گياهي قارچي مقاوم سازد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ دست‌كم نام سه بيماري را بيان نمائيد؟

254-       پايه و اساس كنترل بيمارگرهاي گياهي(Pathogens) در تناوب(گردش) زراعي چه عواملي است؟

255-       عامل بيماري ساق سياه بهاره يونجه چيست؟

256-       آيا به نظر شما در كشور ما مقوله گياه‌پزشكي جنگل، مرتع و گياهان دارويي مورد بررسي و توجه قرار گرفته است؟ علل كم توجهي در حوزه پژوهش و ترويج يافته‌هاي علمي چيست؟

257-       آيا با تأسيس سامانه استاني پاسخگوي هوشمند به تنگناهاي گياه‌پزشكي موافقيد؟ چگونه مي‌توان در اين راستا تلاش و برنامه‌ريزي نمود؟

258-       دست كم دو موزه بزرگ جانورشناسي كشور را نام ببريد؟ اين موزه‌ها چه كاركردهايي دارند؟

259-       چناچه بخواهيد از گزارش شدن يك عامل بيماري‌زاي گياهي(قارچ، ويروس و باكتري) براي نخستين بار براي جهان يا ايران اطلاع يابيدبه چه مراجع يا منابعي مراجعه مي‌نمائيد؟

260-       چنانچه يك فرهنگ (Dictionary) در زمينه بيماري‌هاي قارچي، ويروسي و باكتريايي ايران و جهان مي‌دانيد با ارائه مشخصات بيان نمائيد؟

261-       آيا يك فرهنگ در زمينه نام علمي و پراكنش جانوران  يا حشرات ايران مي‌شناسيد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مشخصات دقيق آن را بيان نمائيد؟

262-       آيا فرهنگ (Dictionary) يا فرهنگ‌هايي در زمينه گياهان ناخواسته جهان و ايران سراغ داريد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مشخصات دقيق آن را بيان نمائيد؟

263-       عموم مردم چه ديدگاه يا تصوري از زمينه‌ي كاري از كارشناسان گياه‌پزشكي دارند؟

264-       آيا باور عمومي در رابطه با تأثير رعد و برق بر رشد و نمو قارچ‌هاي خوراكي را قبول داريد؟ در هر صورتدليل(دلايل) خود را بيان نمائيد؟

265-       آيا پديده سال‌آوري در درختان ميوه ارتباطي با عوامل گياه‌پزشكي دارد؟ در هر صورت دليل يا دلايل خود را ارائه فرمائيد؟

266-       علت(علل) سياه‌شدن مغز(ميوه) گردو چيست؟

267-       علت(علل) زوال و خشكيدگي درختان سوزني برگ(كاج، سرو، و...) در سطح استان لرستان چيست؟

268-       دست‌كم نام علمي چهار قارچ خوراكي با كاربرد دارويي را بنويسيد؟

269-       آيا امكان كاربردامواج فراصوت(Ultra sonic) در مديريت آفات وجود دارد؟ در صورت امكان مثال بزنيد؟

270-       به‌نظر شما علل(علت) طغيان برخي آفات، بيماري‌هاي گياهي و گياهن ناخواسته جديد در يك منطقه چيست؟

271-       به‌نظر مي‌رسد اغلب كشاورزان توصيه‌ها و راهكارهاي گياه‌پزشكي را با ديده شك و ترديد مي‌نگرند. دلايل و تحليل‌هاي خود را ارائه نمائيد؟

272-       در كدام گروه يا خانواده‌ها از قارچ‌هاي بيماري‌زاي گياهي، شناسايي گياه ميزبان ضروري‌تر از اولويت بالاتري برخوردار است؟

273-       به نظر شما چه ميزان از بندها و موارد نخستين قطعنامه كنگره گياه‌پزشكي كشور اجرا شده يا تحقق يافته است؟ چه موانعي پيش روي آنها قرار شده است؟

274-       منظور از كامپنديوم(Compendium) چيست؟ تا به حال چند شماره از آن در سطح دنيا منتشر شده و چند شماره از ان به فارسي برگردانده شده است؟

275-       عوامل عمده محدود كننده گسترش كشت انجير از ديدگاه يك كارشناس گياه‌پزشكي در سطح استان لرستان زا بيان نمائيد؟

276-       مشكلات مهم گياه‌پزشكي توليد زعفران در استان لرستان است؟

277-       دست‌كم پنج ماده با خاصيت دور كنندگي يا بازدارندگي از تغذيه حشرات را نام ببريد؟

278-       چه نوع بيمارگرهايي شانس پايداري(بق


مطالب مشابه :


به سوالات زير پاسخ دهيد

49- در استان لرستان چگونه مي‌توان آهن در درختچه کاربرد فرمون ها را در مدیریت
اسانس های گیاهی و کاربرد آنها(خلاصه مقاله)

تجربی متوسطه اول استان لرستان درس علوم در منطقه ی راه آهن. و کاربرد
برنامه 26 و 27 اردیبهشت 92 کنگره یازدهم

انجمن پرتونگاری استان لرستان از نانوذرات اكسيد آهن کاربرد مارکرها در
فرصت های سرمایه گذاری در استان گیلان

200 كيلومتر راه آهن بين قزوين در استان لرستان در استان گیلان کاربرد
کاربرد دائمی سیمان در ساختمان سازی

اکسید آهن و است که در مجاورت هوا و سیمان هایی که در دندانپزشکی کاربرد دارند
بروشور آموزشی درس حرفه و فن (1)

فعالیت های گروه آموزشی حرفه وفن استان لرستان که گاهی اوقات آهن هم در آن کاربرد
برچسب :