دانلود گزارش کار ازمایشگاه مقاومت مصالح

دانلود مجموعه ازمایشهای درس مقاومت مصالح

لیست ازمایشهای مقاومت مصالح که به تفکیک برای دانلود تقدیم حضورشما میگردد درادامه امده است:

آزمايش خستگی Fatigue Test

شکست تحت بار متناوب پدیده ای است که در برخی قطعات مکانیکی رخ می دهد .  همچنين شكستِ در اثر خستگي معمولا در نقاط ناپیوستگي ماده و دارای حداکثر تنش با ترک کوچکی شروع  می شود و گسترش می یابد .  با گسترش اثر تمرکز تنش افزایش می یابد تا سرانجام ناحیه باقیمانده گسیخته شود . بنابراین گسیختگی خستگی توسط دو ناحیه متمایز مشخص می شود ، ناحیه اول که ناشی از پیشرفت ترک است و ناحیه دوم که ناشی از شکست می باشد .
هنگامي كه قطعه اي تحت با راستاتيكي مي شكند معمولا خيز زيادي قبل از شكست پيدا مي كند ولي گسيختگي در اثر خستگي چنين پيش آگاهي ندارد بلكه به صورت ناگهاني فراگير و خطرناك است .

خيز تيرها

هدف آزمايش:

تعيين خيز افقي و قائم تيرهاي غير مستقيم
رسم نمودار در تغييرات خيز تير بر حسب بار

آزمایش خیز تیرها

مقدمه آزمايش:
خيز در تيرهاي قوسي شکل، وابسته به خواص فيزيکي تير (مدول الاستيسيته) و پارامترهاي هندسي منجمله شعاع انحناء و تغيير زاويه شکل تير در نقاط مختلف آن است.
معمولاً جهت تغيير مکان کل يک تير خميده نامشخص است. بنابراني با اندازه گيري مولفه‌هاي افقي و قائم تغيير مکان و تعيين برآيند مولفه‌ها و خط اثر آنها، تغيير مکان کل تير را مي‌توان بدست آورد.

آزمایش ضربه Impact test

مقدمه آزمایش
توجه به پدیده شکست و به خصوص پدیده شکست ترد (Brittle Fracture) به سالهای گذشته و به چندین دهه قبل باز می گردد و از جمله بررسی شکست ترد مخازن تحت فشار ، خطوط لوله ، پلها و مخزنها مد نظر بوده است . به عنوان مثال در خلال جنگ جهانی دوم به این مسئله توجه شد که  چرا بعضی از کشتی ها به هنگام حرکت در آبهای متلاطم و یا هنگام توقف در لنگر گاهها ، کاملا به دو نصفه شکسته می شوند و این اتفاق بیشتر در فصل زمستان اتفاق می افتد . این موارد نشان دهنده این واقیت بوده که برخی از انواع فولاد ها که در حالت معمولی نرم و انعطاف پذیرند (Ductile)  تحت شرایطی ترد (brittle) می شوند .

آزمایش کمانش ستون ها

هدف آزمايش: بررسي کمانش ستونها و يافتن طول موثر (lc)، نيروي بحراني (Pcr) و مدول الاستيسيسته (E) در شرايط مرزي مختلف بصورت تجربي.
تئوری آزمایش
در این آزمایش ما سه نوع ستون را مورد بررسی قرار می دهیم

 
Torsion test تست پیچش

هدف ازمایش:

1- بررسی رفتار مواد در محدوده های ارتجاعی تحت بارگذاری پیچشی
2- تعیین ضریب ثابت ارتجاعی در برش(G )
3-تعیین رابطه میان ممان پیچشی ، زاویه پیچشی و فاصله تکیه گاهها

شرح ازمایش:

اگر میله ای را محکم در یک انتهاثابت کرده و انتهای دیگر را تحت یک ممان پیچشی قرار دهیم . این را پیچش ساده می گوییم . اثر این کوپل ،ایجاد یک تغییر مکان زاویه ای در مقطع و یک تنش برشی روی مقطع میله که عمود برمحور آن است می باشد .
برای یک میله با مقطع دایره ای که تحت ممان پیجشی T قرار دارد ، مقدار تنش برشی در فاصله   از مرکز مقطع میله می شود:


آزمايش خزش

هدف آزمايش:
1- آشنايي نسبي با خاصيت مکانيکي خزش
2- بدست آوردن نمودار خزش
3-تعيين اثرات تنش در شکل منحني خزش

توضيح آزمایش:
ابتدا توضیحی در مورد خود خزش می دهیم. تغییر شکل اجسام تحت بار دایمی در مدت زمان طولانی را خزش  می نامند. منحنی خزش تغییرطول نسبی بر حسب زمان می باشد. منحنی خزش از سه قسمت تشکیل شده است
1- خزش ناپایداری که در آن سرعت  تغییر شکل پلاستیکی با ازدیاد زمان کم می شود.
2-خزش پایدار که برای مدت زمان قابل توجهی ادامه دارد و در آن سرعت تغییر شکل پلاستیکی ثابت است.
3- خزش سریع که در آن سرعت تغییر شکل پلاستیکی با زمان زیاد می شود و منتهی به شکستن جسم می شود.

خستگی Fatigue

مقدمه ازمایش:
شکست تحت بار متناوب پدیده ای است که در برخی قطعات مکانیکی رخ می دهد . و معمولا در نقاط ناپیوسته ای از ماد و دارای حداکثر تنش با ترک کوچکی شروع  می شود و گسترش می یابد . و با گسترش اثر تمرکز تنش افزایش می یابد تا سرانجام ناحیه باقیمانده گسیخته شود . بنابراین گسیختگی خستگی توسط دو ناحیه متمایز مشخص می شود  ناحیه اول که ناشی از پیشرفت ترک است و ناحیه دوم که ناشی از شکست می باشد .

ازمایش خمش نامتقارن

هدف آزمایش:

بررسی روابط خمش نامتقارن می باشد .


شرح تئوری آزمایش :

عضو ممکن است تحت تاثیر  یک لنگر خمش که نسبت به محورهای اصلی مایل است قرار گیرد . این نوع خمش که در صفحه تقارن سطح مقطع رخ نمی دهد را خمش غیر متقارن می نامند .

Impact test تست ضربه

هدف ازمایش:
اهداف این آزمایش
1- نشان دادن شکل کلی منحنی درجه حرارت انتقال و ضربه می باشد
2- مقایسه نمودن قدرت ضربه ای جسم یا قدرت کششی

Tension test تست کشش

هدف ازمایش:
کسب اطلاعات درباره خواص مکانیکی مواد از قبیل انعطاف پذیری ، حد تناسب ، حد الاستیک ، حالت ارتجاعی و تعیین مقاومت کششی ، استحکام تسلیم ، مدول الاستیسیته ، استحکام نهایی ، استحکام شکست و در نهایت رسم منحنی تنش و کرنش می باشد .

کمانش تیرها

هدف در این قسمت پایداری سازه می باشد یعنی توانایی سازه در نگهداری بار مفروض بدون ایجاد تغییر ناگهانی در پیکر بندی سازه می باشد . در اینجا ما سعی در بررسی سازه های ستونی یعنی تحلیل و طراحی عضوهای منشوری عمودی که بارهای محور عمودی را تحمل می کند .

ازمایش مرکز برش

مقدمه ازمایش:
مرکز برش هر سطح روی یک خط طولی که با محور تیر موازی است قرار می گیرد . و هر نیروی عرضی یا جانبی که از طریق مرکز برش اعمال شود هیچگونه پیچشی در تیر بوجود نمی آورد . مرکز برش در سطح مقطع هایی که دارای یک محور تقارن می باشد . همیشه روی محور تقارن قرار می گیرد . و از طرفی در سطح مقطع هایی که دارای دو محور تقارن باشند مرکز برش روی مرکز هندسی سطح قرار می گیرد . 

برای دانلود گزارش کار ازمایشگاه مقاومت مصالح به لینک زیر مراجعه فرمایید:

دانلود

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


مطالب مشابه :


دانلود نرم افزار ترسیم دیاگرام برش و خمش

دانلود نرم افزار ترسیم نمودار برش و خمش. از اجزای تیر ، نمودار برش و و تحلیل تخصصی
. نرم افزار رسم دیاگرام خمش و برش و تغییر مکان تیرها

نرم افزار رسم دیاگرام خمش و برش و تحلیل می کنه. نمودار نیروی از اپتدای تیر
آزمایش خیز تیر

اولین گام در تحلیل تیر، تعیین نمودار نیروی برش در تیرها و رسم ترسیمه های
آموزش تصویری مقاومت مصالح و استاتیک

رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور مصالح مانند تنش، کرنش، پیچش، برش، خمش و خمش تیر حول
پكيج اول نرم افزارهاي مهندسي عمران

هفته چهارم مرداد ۱۳۹۳ هفته چهارم تیر و رسم نمودارهای برش و خمش رسم نمودار برش و خمش
دانلود گزارش کار ازمایشگاه مقاومت مصالح

رسم نمودار در ازمایش خمش در اینجا ما سعی در بررسی سازه های ستونی یعنی تحلیل و طراحی
آموزش استاتیک ومقاومت مصالح

رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی (3) برش در تیر خمش تیر حول دو محور
سر فصل های کارشناسی ارشد عمران

تنش و کرنش ، نمودار تنش و کرنش ، قانون هوک ( مرکز برش)) .( خمش تحلیل ابعادی و قوانین
برچسب :