اطلاعیه مهم شهریه ترم تابستان دانشگاه پیام نور

اطلاعیه مهم شهریه ترم تابستان دانشگاه پیام نور

با توجه به اینکه شهریه ثابت در ترم تابستان به صورت نصف می باشد و همچنین شهریه متغیر به دلیل خودخوان بودن نصف می باشد برخی مراکز متاسفانه در زمان ارائه لیست دروس آنها را به صورت عادی ارائه داده اند به همین دلیل شهریه برخی دانشجویان بیشتر از حد معمول ترم های تابستان می باشد.

دانشجویان عزیز دقت داشته باشید کارشناسان مراکز و واحدها بایستی این دروس را خودخوان نمایند تا شهریه هم به صورت خودخوان از دانشجویان اخذ گردد حال آنکه به تعطیلی تابستانه برخورد کرده است. لهذا این دروس را کارشناسان مراکز و واحدها در شهریور خودخوان خواهند کرد و اگر دانشجویی به فرض شهریه اش را هم اکنون پرداخت نماید برای ترم آینده مبلغ مابه التفاوت را طلبکار  خواهد شد.


مطالب مشابه :


آدرس سیستم گلستان دانشگاه هرمزگان

آدرس سیستم گلستان دانشگاه هرمزگان آدرس جديد سيستم گلستان دانشگاه
لیست ارائه دروس، وضعیت منابع و جدول تطبیق سال تحصیلی 91--92

دانشگاه پیام نور بندرعباس سیستم جامع گلستان. وبگاه دانشجویان ورودی 89 کامپیوتر پیام نور
دانلود جزوه ریاضی 1 پیام نور

دانشگاه پیام نور بندرعباس سیستم جامع گلستان. وبگاه دانشجویان ورودی 89 کامپیوتر پیام نور
نتایج آزمون فراگیر اسفند 90 دانشگاه پیام نور اعلام شد

دانشگاه پیام نور بندرعباس سیستم جامع گلستان. وبگاه دانشجویان ورودی 89 کامپیوتر پیام نور
مردی به وسعت آسمان

دانشگاه پیام نور بندرعباس سیستم جامع گلستان. وبگاه دانشجویان ورودی 89 کامپیوتر پیام نور
فیلم آموزشی ریاضی 1 پیام نور

دانشگاه پیام نور بندرعباس سیستم جامع گلستان. وبگاه دانشجویان ورودی 89 کامپیوتر پیام نور
تقويم دانشگاهي سال تحصيلي 91-90- نيمسال اول پاييز

دانشگاه پیام نور بندرعباس سیستم جامع گلستان. وبگاه دانشجویان ورودی 89 کامپیوتر پیام نور
اطلاعیه مهم شهریه ترم تابستان دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور بندرعباس سیستم جامع گلستان. وبگاه دانشجویان ورودی 89 کامپیوتر پیام نور
برچسب :