مراحل صدور موافقت اصولی (میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری )

  مراحل صدور موافقت اصولی


لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید:

تماس با ما


مرحله اول: کسب اطلاعات مقدماتی

آنچه امروزه بیش از هر چیزی از اهمیت برخوردار است ضرورت آگاهی از ظرفیت های موجود در استان و تضمین بازگشت سرمایه و سود مناسب برای سرمایه گذاران می باشد. در این میان تسهیل دسترسی به اطلاعات و آمار مناسب نقش بالایی در جذب و ترغیب سرمایه گذار برای سرمایه گذاری و یا انجام مطالعات اولیه برای ورود به روند سرمایه گذاری در استان   دارد. در همین راستا معاونت سرمایه گذاری و طرح های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز با تهیه بسته های سرمایه گذاری و درج اطلاعات لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی تلاش نموده است جریان سرمایه گذاری را در این استان تازه تاسیس تسریع بخشیده، درخواست کنندگان و علاقمندان را اقناع نماید.  تهیه بسته های سرمایه گذاری مناطق نمونه گردشگری، انجام مطالعات امکان سنجی مناطق نمونه بدون سرمایه گذار، بررسی درخواست ها در کمیته های تخصصی مربوطه، کوتاه کردن روند بررسی درخواست ها و .... از جمله اقداماتی است که دریافت اطلاعات اولیه را جهت سرمایه گذاری در استان به عمل آمده است.

مرحله دوم: تأسيسات گردشگري و مصاديق آن

آنچه امروز يك گردشگر مي‌تواند از آن براي رفاه و امنيت خود استفاده نمايد تأسيسات گردشگري مي‌باشد كه به قصد ارائه خدمات و استفاده براي پذيرايي و اقامت مسافران و گردشگران طبق ضوابط و مقررات احداث گرديده و به شرح ذيل تقسيم بندي شده اند.

  1. هتل ,متل و واحدهاي خدماتي رفاهي بين راهي
  2. مهمانپذير
  3. مركز اقامتي جوانان
  4. مراكز خود پذيرائي شامل هتل آپارتمان، پانسيون، زائر سرا و ازاين قبيل
  5. تفرجگاه، اردوگاه گردشگري، محوطه كمپينگ و كاروان ها
  6. مجتمع هاي سياحتي و تفريحي (به استثناي موارد مربوط به شهرداري ها) و ساير واحدهائي كه به قصد ارائه خدمات و  پذيرايي و اقامت مسافران و گردشگران طبق مقررات و ضوابط ميراث فرهنگي و گردشگري تاسيس مي‌گردند.
  7. مراكز سرگرمي و تفريحي (مراكز تعطيلات )
  8. دفتر خدمات مسافرتي وگردشگری
  9. مناطق نمونه گردشگري
  10. اقامتگاه با مالكيت زماني 

مرحله سوم: ارائهتقاضاي اخذ تسهيلات بانكي

هر شخص حقيقي يا حقوقي، خصوصي يا تعاوني مي‌تواند نسبت به تسليم تقاضاي اخذ تسهيلات پس از مراحل اخذ صدور موافقت اصولي و تأئيد نقشه هاي معماري براساس موارد ابلاغي و همچنين پس از تأمين 20% از سهم آورده خود اقدام نمايد.
سهم آورده هر متقاضي عبارت است از سرمايه گذاري شخص قبل يا در حين ارائه درخواست استفاد ه از تسهيلات مي‌باشد بدين شرح كه پس از هزينه هاي تهيه زمين و ساير هزينه هاي قبل از شروع عمليات ساختماني از قبيل عوارض هاي قانوني و اخذ پروانه، هزينه مهندس مشاور، هزينه هاي تهيه نقشه و غيره نسبت به ساخت 20% اقدام مي‌نمايد و يا در حين ارائه تقاضاي خود 20% از سهم خود را به صورت نقدي نزد بانك توزيع مي‌نمايد. اعطاي تسهيلات به طرحهاي مرتبط با تأسيسات گردشگري و ميراث فرهنگي در بخشهاي احداث، توسعه ، تجهيز و همچنين مرمت و بازسازي طرحها صورت مي‌گيرد كه اعتبار آن از طريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با عقد قرارداد با بانكهاي عامل صورت مي‌گيرد . ميزان تخصيص تسهيلات به طرحها متناسب با پتانسيل طرح و همچنين ميزان سرمايه گذاري انجام شده و يا در حال انجام مي‌باشد. سرمايه گذاران با در نظر گرفتن شرايط عمومي و خصوصي مناطق قابل سرمايه گذاري از لحاظ توجيهات مالي، فني و اقتصادي هريك از طرحها را با علاقه و ميل شخصي انتخاب و نسبت به تهيه زمين و انجام زير ساختها اقدام مي‌نمايند. توجيهات مالي فني و اقتصادي از عوامل مهم ترغيب سرمايه گذاران به انجام فعاليتهاي گردشگري مي‌باشد. اگر چنانچه طرحي توجيحات لازم مذكور را نداشته باشد قطعاً قابليت اجرا نداشته و سرمايه گذار در حين انجام فعاليت و يا پس از آن با مشكلات روبرو خواهد شد و لذا سرمايه گذاران مكلفند با بررسي دقيق و همه جانبه نسبت به انجام سرمايه گذاري اقدام لازم  را مبذول نمايند.

مرحله چهارم: صدور پروانه ساختمان و مجوز ساخت

پس از تصويب نقشه ها توسط سازمان موضوع به شهرداري و يا بخشداري محل جهت موافقت با ساخت هر يک از تاسيسات گردشگري ابلاغ ميگردد و شهرداري و يا بخشداري محل بر اساس طرح جامع شهري و بنامنازع بودن موضوع نسبت به صدور پروانه با كاربري گردشگري اقدام مي نمايد .

با توجه به قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 15/8/1384 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/5/1384 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده بشرح ذيل جهت اجرا ابلاغ شده است :

بند 3 ماده 22 قانون فوق الاشاره :

تغيير كاربري اراضي براي استقرار هتل ها با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در كميسيون ماده 5 موضوع قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بطور فوق العاده مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت.
بند 4 ماده 22 قانون فوق الاشاره : 

عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط 5 ساله تا 10 ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري محل مربوط پرداخت خواهد شد . 

مرحله پنجم: صدور موافقت اصولي توسط سازمان

 مراحل صدور موافقت اصولي توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

1- ارائه درخواست كتبي توسط متقاضي به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مربوطه.
2- بازديد از محل مورد نظر متقاضي توسط كارشناس سازمان استان
3- تأئيد مقدماتي و اعلام آن ( درصورت عدم تأئيد با ذكر علت به متقاضي كتباً اعلام مي‌شود)
4- اخذ مدارك اوليه ( الف ـ سند مالكيت ب ـ كروكي محل)
5- بررسي مدارك و اعلام نتيجه به كارگروه گردشگري
6- استعلام از نهادهاي مرتبط
6-1- آب منطقه اي (جهت رعايت حريم رودخانه، دريا، كانالهاي كشاورزي، سدها و ..)
6-2- برق منطقه ای (جهت رعايت حريم‌هاي برق فشار قوي)
6-3- شركت توزيع برق (جهت تأمين برق مورد نياز پروژه)
6-4- شركت گاز و نفت (جهت تأمين حريم خطوط گاز، نفت)
6-5- منابع طبيعي (جهت رعايت محدوده هاي جنگلي و اراضي ملي)
6-6- محيط زيست (جهت رعايت مسائل زيست محيطي)
6-7- ميراث فرهنگي (بافتهاي قديمي و تاريخي شهر يا روستا)
6-8- امور اراضي (جهت بررسي زمينهاي كشاورزي و نوع كاربري)
6-9- شهرداري (در صورتي كه زمين در محدوده شهري واقع شده است)
6-10- اداره راه و ترابري (جهت رعايت حريم راههاي اصلي و فرعي)
6-11- آب و فاضلاب (نحوه تأمين آب و دفع فاضلاب)
6-12- ساير دستگاههاي برحسب مورد
7- بررسي در كار گروه گردشگري

دانلود فرم های مربوط به اخذ مجوز:

pdflogo.jpgبرنامه زمانبندی اجرای طرح - CHFR01-00

pdflogo.jpgگزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های دردست احداث تاسیسات گردشگری - CHFR04-00

pdflogo.jpgدرخواست صدور موافقت اصولی - CHFR05-00

pdflogo.jpgفرم اعلام آمادگی جهت سرمایه گذاری در منطقه نمونه گردشگری - CHFR07-00

pdflogo.jpgصدور مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل - Deputy of Investment & Project«هیچ کیفیتی تصادفی نیست


وب سایت اینترنتی: www.armaghansanat-co.ir

پست الکترونیکی: [email protected]


لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید:

تماس با ما  هزینه تهیه طرح توجیهی بانکی هر میلیارد تومان طبق تعرفه کانون مشاوران بانکی و سرمایه گزاری  میباشد جهت تهیه به شماره زیر تماس بگیرید.

 توجه!!

کلیه طرح های این سایت زیر نظر کارشناسان و مشاوران مجرب و بر اساس ضوابط وزارت صنایع و معادن، کارگروه بانک های عامل و با توجه به معیارها و شرایط خاص متقاضیان به طور اختصاصی ارزیابی، تهیه و تدوین می شود، لذا کلیه برآوردها و امکان سنجی ها کاملا واقعی و با توجه به شرایط روز بازار داخلی و خارجی است و نظیر آنها در هیچ سایت و شرکتی موجود نمی باشد.

** ما دارنده جواز خدمات صنعتی از سازمان صنایع و معادن هستیم و این اطمینان بخش خاطر شما سرمایه گذار عزیز خواهد بود ** 

تماس با ما ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ لیست طرح توجیهی انجام شده >>

لیست خدمات

©برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی امکان پذیر است .

با تشکر


©


مطالب مشابه :


بررسی تخصصی HTC Sensation

امکان فشردن تصادفی این کننده صوتی خارجی متصل کنید خودرو خریدوفروش
طرح توجیهی تولید انواع شمع خودرو

طرح توجیهی تولید انواع شمع خودرو. به شرایط روز بازار داخلی و خارجی است و نظیر آنها در
مراحل صدور موافقت اصولی (میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری )

گذاران داخلی و خارجی تلاش نموده است جریان تصادفی نیست.» وب خریدوفروش پروانه تاسیس
اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني شهرستان ميناب به تفکیک گروههای صنعتی

روز بازار داخلی و خارجی است و نظیر سقفی خودرو ( ) » طرح خریدوفروش پروانه تاسیس
اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتی و معدنی شهرستان بندرعباس به تفكيك گروه‌هاي صنعتی

7- رينك آلومينيومي خودرو 8- قطعات سيستمهاي كنترل 2- اولويت‌هاي
طرح توجیهی تولید كندانسور كولر گازي خودرو

طرح توجیهی تولید كندانسور كولر گازي خودرو . خدمات تخصصی مهندسی
صدور مجوز بهره برداری از معادن در محدوده عرصه های منابع طبیعی

«هیچ کیفیتی تصادفی خریدوفروش رنگ ورزین/ قطعات خودرو,ماشین آلات/ کمالشهر
مناطق ویژه اقتصادی جدید

موافقت اصولی (واگذاری،اخذ جواز تاسیس، اخذ جواز صنایع)خرید و فروش مجوز برای محدوده 120
نشاني مناطق آزاد تجاري - صنعتي

«هیچ کیفیتی تصادفی
برچسب :