واحدهای دانشگاه آزاد(1)

*آبادان- بلوار آیت اله طالقانی، کدپستی: 36531/63178 صندوق پستی: 666
دورنگار: 4460111 تلفن: 15-4460113 (0631)
info@iauabadan.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauabadan.ac.ir
*آباده-فارس، آباده، بلوار شهید چمران، خ دانشگاه. کدپستی: 55955-73919 دورنگار: 3331077 تلفن: 4-3331071 (0751)
www.iauabadeh.ac.ir
*آباده طشک-استان فارس، آباده طشک، خ امام خمینی (ره)، کدپستی: 7493138644
دورنگار: 5724184 تلفن: 5723649 (0732)
*آبدانان-ایلام، آبدانان، انتهای شهرک شهید باقر صدر، جنب ساختمان مخابرات.
کدپستی: 76119-69718 دورنگار: 6227700 تلفن: 2-6227701 و 6227730 (0842)
Abdanan.azad@gmail.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.217/219/205/98
*ابرکوه-استان یزد، شهرستان ابرکوه، بلوار امام علی (ع)، کدپستی: 8931738111
صندوق پستی: 313 نمابر 6826425 تلفن: 13-6826412 و 6826000 (0352)
www.abarkouhiau.ac.ir
*ابهر-کیلومتر 4 جاده ترانزیت ابهر، خرمدره. کدپستی: 34367-45619
دورنگار: 5226988 تلفن: 5272603 و 5226080 (0242) www.iau-abhar.ac.ir
*آذرشهر-استان آذربایجان شرقی، شهرستان آذرشهر، خ امام خمینی (ره)، جنب بیمارستان شهید مدنی. کدپستی: 53119-53719 صندوق پستی: 153-53717 دورنگار: 4223525 تلفن: 3-4237370 (0412)
www.iauazar.ac.ir
*اراک-میدان امام خمینی (ره)، بلوار امام خمینی (ره)، شهرک دانشگاهی امیر کبیر.
صندوق پستی: 567/38135 تلفن: 9-4132451 (0861)
info@iau-arak.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iau-arak.ac.ir
*اردبیل-میدان بسیج، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی. کدپستی: 31567-56157
تلفن: 7718907 و 22-7728080 و 29-7728024 و 24-7729820 (0451)
info@ iauardabil.ac.ir www. iauardabil.ac.ir
*اردستان-میدان انقلاب، بلوار دانشجو، خیابان دانشگاه. صندوق پستی: 117/83815
دورنگار: 5242047 تلفن: 8-5242046 (0362)
info@iauard.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauard.ac.ir
*اردکان-کیلومتر 5 جاده تهران. صندوق پستی: 89515176 تلفن: 50-7273845 (0352)
www.iauardakan.ac.ir
*اردل-بلوار شهدا – چهارراه مخابرات کدپستی: 134 دورنگار: 6224040 تلفن: 6224041
markazeardal@gmail.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
*ارسنجان-فارس، ارسنجان. صندوق پستی: 168-73761 دورنگار: 3-7622482 تلفن: 12-7623908 (0729)
Info@Iaua.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.Iaua.ac.ir
*ارومیه-خ شهید دکتر بهشتی، مرکز آموزشی عالی شماره 1 کدپستی: 44867-57159
دورنگار: 3460980 تلفن: 6-3440094 (0441)
info@iaurmia.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaurmia.ac.ir
*آزادشهر-گلستان، آزادشهر، خ شهید رجایی، کدپستی: 89985-49617 صندوق پستی: 30
دورنگار: 6724003 تلفن: 6-6722223 (0174)
info@iauaz.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauaz.ac.ir
*آستارا-جاده کمربندی آستارا ـ رشت، روبروی پل هوایی. کدپستی: 83159-43919
تلفن: 5252300 و 5252220
info@iau-astara.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iau.astara.ac.ir
*آستانه-خیابان امام حسین (ع). صندوق پستی: 115-38715 تلفن: 4434816 (0862)
*استهبان-فارس، استهبان، بلوار امام رضا (ع). کدپستی: 64747-74518
دورنگار: 4222129 تلفن: 5-4225001 و 13-4240011 و 424009 (0732)
info@iauestahban.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauestahban.ac.ir
*اسدآباد-خیابان امام خمینی (ره). صندوق پستی: 38858-65418 دورنگار: 3336003 تلفن: 2-3336001 (0812)
Iau.asadabad@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauas.ac.ir
*اسفراین-خیابان امام رضا (ع). تلفن: 7232214 و 7224995 و 7221995 (0585)
azadesfarayen@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauesfa.ac.ir
*اسکو-خ فرمانداری، میدان شهید فهمیده. کدپستی: 34615-53518
صندوق پستی: 1161-53518 دورنگار: 3221100 تلفن: 3221212 (0412)
Pr.iau.osku@gmail.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauosku.ac.ir
*اسلام آباد غرب-انتهای بلوار راه کربلا کدپستی: 83146-67617 دورنگار: 5244044 تلفن: 3-5244041(0832)
inf@iau-ea.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iau-ea.ac.ir
*اسلامشهر-میدان نماز، خ صیاد شیرازی. کدپستی: 3314767653 تلفن: 7-2358105 (0228)
info@iiau.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iiauac.ir
*آشتیان-استان مرکزی، شهرستان آشتیان، بلوار امام خمینی (ره). کدپستی: 13347-39618
دورنگار: 7222627 تلفن: 7222880 (0862) www.aiau.ac.ir
*اشکذر-کیلومتر 5 جاده یزد ـ تهران، کدپستی: 8941613695 صندوق پستی: 138-89415
دورنگار: 3625952 تلفن: 3625951 (0352)
www.iauashkezar.ac.ir
*اصلاندور-شهرستان پارس آباد، اصلاندوز، کمپ سازمان آب. کدپستی: 38557-56981
دورنگار: 7823624 تلفن: 7873614 (0452)
*اقلید-بلوار پاسداران. کدپستی: 85939-73818
دورنگار: 4252181 و 4252212 تلفن: 4252600 (0752) www.iaueghlid.ac.ir
*امیدیه-بلوار دانشگاه، کدپستی: 93719-63731 صندوق پستی: 164 دورنگار: 3222533
تلفن: 5-3223434 (0652) www.iauo.ac.ir
*انار-کرمان، شهرستان انار، بلوار خلیج فارس. کدپستی: 7741943615 تلفن: 5-3220033 (0392)
Vahed-anar@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.anariau.ac.ir
*اندیمشک-جاده انقلاب، خیابان دانشگاه، بلوار دانشجو. کدپستی: 449 دورنگار: 40792 تلفن: 3-40821
*انگوت-شهرستان گرمی، شهر انگوت، میدان امام (ره)، جنب بخشداری. کدپستی: 13383-56581
Info@iauangut.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauangut.ac.ir
*الیگودرز-جاده کمربندی، میدان دانشجو. صندوق پستی: 159 دورنگار: 2234631 تلفن: 4-2234731 (0664)
Iau-aligudarz@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iau-aligudarz.ac.ir
*اهر-کیلومتر 2 جاده اهر ـ تبریز. دورنگار: 2227872 تلفن: 2228211 و 2232163 (0426)
info@iau-ahar.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iau-ahar.ac.ir
*اهرم-بوشهر، تنگستان، اهرم، خیابان ساحلی. کدپستی: 33665-75516 دورنگار: 5225039 تلفن: 2008-5226008 (0772)
Ir.ac.info@iauahram www.ir.ac.iauahram
*اهواز-بزرگراه گلستان، فلکه فرهنگشهر. کدپستی: 68875-61349 صندوق پستی: 1915
دورنگار: 3329200 تلفن: 4-3348420 (0611) www.iauahvaz.ac.ir
*آیت آله آملی -جاده قدیم آمل به بابل، فرعی دانشگاه. کدپستی: 43358-46151 صندوق پستی: 678 دورنگار: 2552782 تلفن: 3-2552150 (0 121)
info@iauamol.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauamol.ac.ir
*ایذه-میدان دانشجو، بلوار زاگرس. صندوق پستی: 195/63915 دورنگار: 5231068 تلفن: 5222040 و 5224040 (0692)
info@IzehIAU.net This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.izehiau.ir
*ایرانشهر-سیستان و بلوچستان، شهرستان ایرانشهر، بلوار بلوچ. کدپستی: 9914773677
دورنگار: 2224812 تلفن: 2222730 و 2222729 (0547)www.iauiranshahr.ac.ir
*ایلام-انتهای بلوار دانشجو، صندوق پستی: 447 دورنگار: 2227531 تلفن: 8-2227526 (0841)
ilam-iau@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.ilam-iau.ac.ir
*ایلخچی-خیابان امام خمینی (ره). کدپستی: 1148-53581دورنگار: 2226062 تلفن: 9-2226060 (0412
Iau-elkh@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
*ایوان غرب-کیلومتر 2 جاده ایلام. دورنگار: 3238117 تلفن: 18-3238116 (0842)
AzadEivan@gmail.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www2.iau11.ir/ivan
*بابل-کیلومتر 3 جاده بابل به قائمشهر. کدپستی: 37381-47471 صندوق پستی: 755
دورنگار: 2267555 تلفن: 4-2267680 (0111)
info@baboliau.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.baboliau.ac.ir
*بادرود-میدان غدیر، بلوار دانشگاه. کدپستی: 136/87665 دورنگار: 4347001
تلفن: 3-4347002 (0362) badrood_iau_ac www.badroudiau.ac.ir
*باغملک-کیلومتر 2 جاده ابوالعباس. صندوق پستی: 135 دورنگار: 4220043 تلفن: 4220044
Baghmalek.iau@gmail.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaubaghmalek.ac.ir
*بافت-انتهای بلوار دانشگاه، صندوق پستی: 175-78515دورنگار: 4220023 تلفن: 4222058 و 4222028 (0347)
info@iaubaft.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaubaft.ac.ir
*بافق-میدان دانشجو، بلوار آهن. صندوق پستی: 344-89715 دورنگار: 4220107 و 5-4220104 تلفن: 4224435 و 4224230 (0352)
info@bafgh-iau.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.prbafgh.ir
*بجنورد-امتداد خ 17 شهریور جنوبی، خ دانشگاه آزاد اسلامی. کدپستی: 9417694686
دورنگار: 2296977 تلفن: 94-2296982 (0584)
vahed@Bojnourdiau.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.bojnourdiau.ac.ir
*بردسکن-خراسان رضوی، شهرستان بردسکن، کیلومتر دوم جاده بردسکن ـ کاشمر.
کدپستی: 9681913118 دورنگار: 7226201 تلفن: 7226200 (0532)
Mojtaba.kz@gmail.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaubc.ac.ir
*بردسیر-استان کرمان، شهرستان بردسیر، بلوار دانشجو. کدپستی: 7841669631
دورنگار: 5221002 تلفن: 3-5228270 و 5221958 و 5221900 (0342)
info@bardsiriau.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.bardsiriau.ac.ir
*بروجرد-میدان نواب، خیابان یادگار امام. کدپستی: 691523111 صندوق پستی: 518
دورنگار: 4453013 تلفن: 5-4453000 (0663)
Iau-azad@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaub.ac.ir
*بروجن-چهار محال و بختیاری، بروجن، کیلومتر 2 جاده مبارکه، روبروی شهرک صنعتی
صندوق پستی: 141/88715 دورنگار: 4229220 تلفن: 4223812 (0382)
info@iauboroujen.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauboroujen.ac.ir
*بستان آباد-انتهای خیابان آزادی، جنب شهرک فرهنگیان. کدپستی: 5491874451
دورنگار: 4123600 و 4120802 تلفن: 4123666 و 4120801 (0432)
info@iaubos.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaubos.ac.ir
*بم-بلوار دانشگاه آزاد اسلامی. صندوق پستی: 184-76615 دورنگار: 2510632 تلفن: 3-2511850 (0344)
info@iaubam.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaubam.ac.ir
*بناب-میدان امام علی (ع). کدپستی: 85169-55517 صندوق پستی: 134/55518
دورنگار: 7230393 تلفن: 5-7238893 (0412)
Daftar.riasat@bonabiau.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.Bonabiau.ac.ir
*بندر انزلی-غازیان، خیابان آیت¬الله پیشوایی، جنب بازار گیلار، ساختمان مرکزی.
کدپستی: 88693-43169 دورنگار: 3242085 تلفن: 4-3242093 (0181)
anzalliiau@gmail.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.Bandaranzaliiau.ac.ir
*بندر جاسک-هرمزگان، بندر جاسک، بلوار امام خمینی(ره). صندوق پستی: 118-79795
دورنگار: 5220110 تلفن: 8-5314956 (0766)
info@jaskiau.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.amuzesh.jaskiau.ir
*بندر عباس -چهار راه نخل ناخدا، بلوار دانشگاه، پردیس. کدپستی: 7915893144
صندوق پستی: 1311/79158 دورنگار: 6665510 و 6670248 تلفن: 4-6665500 (0761)
info@iauba.ac.or This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauba.ac.ir
*بندر کنگان-بوشهر، شهرستان کنگان، خ دولت، کدپستی: 7557146845 تلفن: 12-7228310 (0772)
Azad.kangan1386@gmail.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.kangan.ac.ir
*بندر گز-خیابان شهید اسدی عرب، کوچه شهید عبدالرحمان کردی، صندوق پستی: 119-48715
دورنگار: 3725070 تلفن: 3722780 (0173)
Azad-bdg@yahoo.cvom This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.bandargaz.iau.ir
*بندر گناوه-چهار راه معلم، خیابان دانشگاه، روبروی شهر شادی. کدپستی: 13411-75319
دورنگار: 3248450 تلفن: 400-3248399 (0772)
Azaduni93@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaugenaveh.ac.ir
*بندر لنگه-بلوار معلم، جنب راهنمایی رانندگی. کدپستی: 94565-79717 دورنگار: 2225150 تلفن: 2225151 (0762)
iaubl@iaublac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaubl.ac.ir
*بهاباد-یزد، بهاباد، خیابان امام خمینی، خیابان فرعی شهدای جلیلی. کدپستی: 34787-89761 دورنگار: 472233 تلفن: 1001-4721000 (0352)
azad_bahabad@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.bahabadiau.ac.ir
*بهار-همدان، شهرستان بهار، پایین¬تر از میدان آزادگان. کدپستی: 44378-65319 دورنگار: 4227199 تلفن: 2-4229571 (0812)
iaubahar@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaubah.ac.ir
*بهبهان-کمربندی شهید کرم نسب، خیابان دانشگاه. کدپستی: 13198-63617 دورنگار: 4220109 تلفن: 7-4220105 (0671)
Baebahan.unit@gmail.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.behbahaniau.ac.ir
*بهرمان-رفسنجان، بهرمان، بلوار حضرت امام (ره). دورنگار: 3721701 تلفن: 3721702 و 3721705 و 3729185 (0392)
*بهشهر-خیابان امام خمینی (ره)، راه بند. کدپستی: 78858-48518 دورنگار: 5240002 تلفن: 5251222 و 5240003
info@iaubs.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaubs.ac.ir
*بوشهر-عالی شهر. کدپستی: 751961955
دورنگار: 5682305 تلفن: 9-5682308 و 5683700 (0771)
info@boushehr.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauboushehr.ac.ir
*بوکان-بلوار استاد مه ژار. کدپستی: 33986-7356716 دورنگار: 635141 تلفن: 6335140 (0282)
Iau-boukan.ac.ir@iau-boukan.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iau.boukan.ac.ir
*بومهن-بلوار امام خمینی (ره). ایستگاه حاج منصور. صندوق پستی: 157/16555
دورنگار: 76235533 تلفن: 76235656 و 76235511 (021)
iau.boomehen@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
*بویین زهرا-کیلومتر 3 جاده تهران، جنب بیمارستان امیرالمومنین (ع). کدپستی: 3451686799
دورنگار: 4225316 تلفن: 14-4226112 (0282)
info@buiniau.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.buiniau.ac.ir
*بیجار-استان کردستان، بیجار، میدان محمودآباد. صندوق پستی: 356-66515 تلفن: 6-4234415 (0872)
Azad-bijar@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaubijar.ac.ir
*بیرجند-خ آیت¬الله غفاری، صندوق پستی: 33 دورنگار: 4342171 تلفن: 5-4342260 و 5-4342001 (0561)
Info@IAU-Birjand.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaubir.ac.ir
*بیضا فارس-فارس، بیضا. کدپستی: ص پ 61102-73631 دورنگار: 7623256 تلفن: 60-7623257 (0712)
info@biau.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.biau.ac.ir
*بیله سوار-میدان مرزداران. کدپستی: 33986-56719 دورنگار: 8227814 تلفن: 6-8227815 (0452
iaubsm@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaubsm.ac.ir
*بین الملل خلیج فارس-خرمشهر، کوی آریا، خیابان شهید کریم پور. دورنگار: 4235775 تلفن: 7-4237255 (0632)www.pgiec.iau.ac.ir www.pgiec.iau.ir
*بین المللی جلفا-آذربایجان شرقی، جلفا، منطقه آزاد ارس، انتهای خ همام، پایین تر از اداره گمرک جلفا.کدپستی: 37331-54417 دورنگار: 3025252 تلفن: 3022397 و 3025588 (0492)
info@iauj.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauj.ac.ir
*بین المللی کیش-خیابان سنایی، ساختمان کیش ایر، طبقه اول، واحد 506.
info@Iaukish.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.Iaukish.ir
*پارس آباد مغان-خ جهاد کشاورزی، فلکه دانشگاه. کدپستی: 53356/56918 دورنگار: 7229110 تلفن: 33-7220031
info@iaupmogan.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaupmogan.ac.ir
*پارسیان-خیابان امام خمینی (ره)، میدان جمهوری اسلامی. دورنگار: 4625602 تلفن: 2-4625601 (0764)
AZADUN-pars@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.parsianiau.ac.ir
*پردیس-کیلومتر 25 جاده آبعلی، روبروی سایت ماهواره ای فاز 4. کدپستی: 1658174583
صندوق پستی: 135/16555 دورنگار: 76281213 تلفن: 11-76281010 (021)
info@Pardisiau.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.Pardisiau.ac.ir
*پرند-آزاد راه تهران ـ ساوه، شهر جدید پرند کدپستی: 3761396361 دورنگار: 4723254 تلفن: 2-4720061 (0229)
info@piau.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.piau.ac.ir
*پیرانشهر-آذربایجان غربی، پیرانشهر، ابتدای مولوی غربی. دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پیرانشهر.
کدپستی: 36163-57816 دورنگار: 4232412 تلفن: 4232411 (0444)
Contact@piranshahr-iua.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.piranshahr-iau.ac.ir
*تاکستان-کیلومتر 5 جاده همدان، نرسیده به سه راهی شامی شاپ. کدپستی: 49479-34819
دورنگار: 5226014 تلفن: 5226045 و 4-5270130 (0282)
info@tiau.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.tiau.ac.ir
*تالش-روبروی ایستگاه رشت، جنب مدرسه فتح طولارود. کدپستی: 95985-43717
دورنگار: 4240059 تلفن: 8-4240056 (0182)
iautalesh@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iautalesh.ac.ir
*تایباد-کیلومتر 2 جاده مشهد. کدپستی: 94676-95918 دورنگار: 4221002 تلفن: 3-4233540 (0529)
Iaut88@gmail.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.Taybad.ac.ir
*تبریز-ضلع شرقی اتوبان پاسداران. کدپستی: 5157944533 دورنگار: 3317146 تلفن: 5-3318681 (0411)http://mail.iaut.ac.ir:3000 www.iaut.ac.ir
*تربت جام-خراسان رضوی، تربت جام، کیلومتر 6 جاده مشهد. کدپستی: 9/95719
دورنگار: 2210080 تلفن: 2210222 (0528) www.iautj.ac.ir
*تربت حیدریه-کیلومتر 7 جاده تربت، مشهد. صندوق پستی: 140 دورنگار: 2294952 تلفن: 61-2294954 (0531)
info@iautorbat.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iautorbat.com
*ترکمانچای-خیابان امام خمینی (ره). صندوق پستی: 16761-53351  دورنگار: 3222060 تلفن: 1-3222060 (0424)
*تفت-خیابان ساحلی شمالی، کوی دانشگاه آزاد اسلامی. صندوق پستی: 155-89915
دورنگار: 6228090 و 6223241 تلفن: 6228000 و 6225901 (0352)
*تفرش-میدان معلم، جاده معین آباد. صندوق پستی: 164/39515 دورنگار: 6226700 تلفن: 9-6224136 (0862) WWW.IAUTB.ac.ir
*تکاب-خیابان امام (ره) – خیابان نماز کدپستی: 5991878443 تلفن: 5234442 (0482)
takab@ict.iau.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it unvtakab@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it *تنکابن-کیلومتر 3 جاده چالوس، صندوق پستی: 586/46815 دورنگار: 4274409 تلفن: 9-4271105 (0192) info@Tonekaboniau.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.tonekaboniau.ac.ir
*تهران الکترونیکی-میدان ونک، خ ملاصدرا، خ شیراز جنوبی، کوچه سرو، شماره 7.
کدپستی: 1435884381 دورنگار: 22262045 تلفن: 4-22924401 (021)
info@iauec.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauec.ac.ir
*تهران پزشکی-خیابان دکتر شریعتی، زرگنده. کدپستی: 1916893813 تلفن: 7-2200666 (021)
Iautmu@iautmu.ac.cir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iautmu.ac.ir
*تهران جنوب-خ کریمخان زند، خ ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، شماره 209.
صندوق پستی: 4435/11365 دورنگار: 88830831 تلفن: 30-88830826 (021)
webmaster@azad.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.azad.ac.ir
*تهران دندانپزشکی-پاسداران، نیستان 10، پلاک 4. کدپستی: 1946853314 تلفن: 3-22564571 (021)
info@dentaliau.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.dentaliau.ir
*تهران شرق (قیام دشت)-جاده خاوران، شهرک قیام دشت، انتهای خیابان شهید باهنر. کدپستی: 1866113118 صندوق پستی: 163/33955 دورنگار: 33584011 تلفن: 9-33594950 (021) www.qdiau.ac.ir
*تهران شمال-پاسداران، گلستان پنجم، نرسیده به میدان هروی، خ مکران جنوبی، پلاک 93. ص پ : 936/19585 کدپستی: 1667974783 دورنگار: 22949650 تلفن: 22977859 و 3-22977862 (021)
Ravabet-omomi@iau-tnb.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iau-tnb.ac.ir
*تهران علوم تحقیقات-میدان پونک، انتهای اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک. کدپستی: 1477893855
صندوق پستی: 775/14515 دورنگار: 44867141 و 82-44865179 تلفن: 3-44865100 (021)
dabir@srbiau.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.srbiau.ac.ir
*تهران علوم دارویی-تهران، خیابان دکتر شریعتی، قلهک، اول خیابان یخچال، صندوق پستی: 6466-19395 دورنگار: 22602059 تلفن: 5-22640051 (021)
publicrelation@iaups.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaups.ac.ir
*تهران غرب(سما)-بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل همت، انتهای خ شهید آذری، جنب شهرک هما. کدپستی: 1461988631 صندوق پستی: 835-16315
دورنگار: 44220858 تلفن: 9-44220677 و 7-44220856 (021) www.wtiau.ac.ir
*تهران مرکزی-خ آزادی، خ اسکندری شمالی، خ فرصت شیرازی، پلاک 136. کدپستی: 1419953491
دورنگار: 66428972 تلفن: 66436684 و 66436682 (021)
publicrelations@iauctb.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauctb.ac.ir
*تویسرکان-بلوار حضرت حیقوق نبی (ع). صندوق پستی: 163 دورنگار: 4225353 تلفن: 5-4226634 (0852)
Toyserkan-iau@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.toyserkaniau.ac.ir
*تیران-تیران، ابتدای بلوار آیت¬اله امامی. تلفکس: 3229150 (0332)
Azad.tiran@gmail.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaut.ir
*جاسب-دلیجان، جاسب، شهرک واران. کدپستی: 37941 دورنگار: 4323512 تلفن: 13-4323511 (0866)
info@iaujasb.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.Iaujasb.ac.ir
*جهرم-کدپستی: 355/74135 دورنگار: 3331019 تلفن: 2-3336701 و 4447002 (0791)
*جویبار-به سمت دریا، منطقه ساحلی چپکرود. صندوق پستی: 86131-47761
دورنگار: 3363190 تلفن: 6-3363191 (0124)
Info@jouybariau.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.jouybariau.ac.ir
*جیرفت-خیابان دانشجو. دورنگار: 2413535 تلفن: 3-2413530 و 2412900 و 2412100 (0348)
Jiroft
azad@gmail.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauji.ac.ir
*چابهار-منطقه آزاد تجاری و صنعتی، مجتمع تیس، طبقه اول. دورنگار: 2221528 تلفن: 2221541 (0545)
Unchabahar184@gmail.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.chiau.atspace.com
*چالدران-خیابان شهید نیکخواه. کدپستی 5871743671 دورنگار: 3626527 تلفن: 3626527 (0462)
Chalderaniau@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
*چالوس-خیابان 17 شهریور، روبه¬روی مسجد امام حسین (ع). صندوق پستی: 397/46615
دورنگار: 2226605 تلفن: 4-2226601 (0191)
info@iauc.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iauc.ac.ir
*حاجی آباد-بلوار دانشگاه، پردیس. کدپستی: 55773-79391 صندوق پستی: 135
دورنگار: 4225662 تلفن: 4225662 (0763) www.iauha.ac.ir
*خارک-خیابان شهدا. صندوق پستی: 136 دورنگار: 2222845 تلفن: 22224 و 2822847 (0772)
info@iaukharg.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaukharg.ac.ir
*خاروانا-آذربایجان شرقی، خاروانا، خ امام (ره). کدپستی: 5448116366 دورنگار: 3622345 تلفن: 3622365 و 3622344 (0427)
*خاش-خیابان امام خمینی (ره)، جنب میدان معلم. کدپستی: 9891754145 دورنگار: 4223871 تلفن: 4229310 و 4223870 (0543)
info@iaukhash.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaukhash.ac.ir
*خامنه-خ شیخ محمد خیابانی. کدپستی: 45795-53841 دورنگار: 2344145 تلفن: 2342761 و 2344144 (0472)
khamenehiau@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.khamenehiau.ac.ir
*خدابنده-میدان هجرت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده. دورنگار: 4228060 تلفن: 4225770(0242)
info@khiau.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.khiau.ac.ir
*خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران، مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند. صندوق پستی: 536/68135
دورنگار: 6200392 تلفن: 20-6200010 (0661 www.IAUKHO.IR
*خرمشهر-کوی معین. کدپستی: 6417943111 صندوق پستی: 333
دورنگار: 4240088 تلفن: 9-4240086 (0632)
info@iaukho.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.Iaukho.ac.ir
*خلخال-خ ولی عصر. کدپستی: 31367-56817 صندوق پستی: 185
دورنگار: 4254905 تلفن: 22-4251220
Unit214@yahoo.com This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.Aukh.ac.ir
*خمین-بلوار شهدای دانشجو، بلوار دانشگاه، شهرک دانشگاهی. صندوق پستی: 171-38815
دورنگار: 2337820 تلفن: 6-2337801 (0865)
info@iaukhomein.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaukhomein.ac.ir
*خمینی شهر-منظریه، انتهای بلوار دانشجو. صندوق پستی: 119-84175
دورنگار: 3660088 تلفن: 14-3660011 (0311)
info@iaukhsh.ac.ir This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it www.iaukhsh.ac.ir
خنج-آخر بلوار خاتم الانبیاء (ص)، کدپستی: 68398-74431 دورنگار: 4523031 تلفن: 4525020 (0782)

مطالب مشابه :


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران

Civil Engineering - Earthquake - This site is designed to share information of Engineers
پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد(کاردانی پیوسته و ناپیوسته)

مشاوره نور - پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد(کاردانی پیوسته و ناپیوسته) - مشاوره - مشاوره نور
برگزاری همایش های تخصصی

دانشگاه آزاد تیران دانشگاه آزاد نجف دانشگاه ازاد
واریز هزینه دلاری برای مقالات

دانشگاه آزاد تیران دانشگاه آزاد نجف دانشگاه ازاد
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

-دانشگاه آزاد: * نظریه‌های شخصیت- شولتز- ترجمه‌ی سید محمدی- نشر دانشگاه پیام نور مرکز تیران.
واحدهای دانشگاه آزاد(1)

تاریخنگار - واحدهای دانشگاه آزاد(1) - پایگاه داده های تاریخی -
نامه 105 واحد دانشگاهی خطاب به رئیس دانشگاه درباره بخشنامه حجاب

- نامه 105 واحد دانشگاهی خطاب به رئیس دانشگاه درباره بخشنامه حجاب - امام خامنه ای:کردستان
استاد عبدالکریم قریب کیست ؟

دبستان شهید رجایی تیران بدني مي‏روم، دو روز در دانشگاه آزاد آشتيان تدريس مي‏كنم و
یادواره شهدای دانشجو با حضور پدرشهید احمدی روشن دانشگاه پیام نورتیران

بسيج دانشجویی پیام نور تیران - یادواره شهدای دانشجو با حضور پدرشهید احمدی روشن دانشگاه پیام
برچسب :