دستورالعمل ضوابط مورد قبول در توليد صنعتي مسكن و ساختمان

مقدمه:

به منظور استفاده بیشتر و بهتر از امکانات، منابع و توانایی های موجود در كشور و پرهیز از كاربرد روش های متداول ساختمان‌سازی که از نظر سرعت، نحوه ی اجرا، مدیریت و سازماندهی عملیات پاسخگوي طرح و برنامه های متناظر با نیازها نمي‌باشد، لزوم استفاده از توليد صنعتي ساختمان كه موجب يك يا چند ويژگي ازجمله افزايش سطح كيفي ساختمانها، افزايش ايمني، كاهش وزن سازه، صرفه‌جويي اقتصادي و كاهش زمان ساخت و نيز بهينه‌ شدن فرآيند سرمايه‌گذاري در ساخت واحدهاي مسكوني مي‌گردد، را بيش از پيش الزامي مي‌نمايد. لذا دستورالعمل زير در اجراي فصل چهارم آيين نامه اجرائي بند«د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 كل كشور و به منظور ارائه روشهائي مورد قبول در ساخت و سازها با روشهاي توليد صنعتي يا فناوري هاي نوين ابلاغ مي‌گردد.

ماده 1–سيستمهاي كاملي كه مورد تائيد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن قرار گرفته است شامل:

1. سیستم سازه‌ای قاب فلزی سبک متشکل از مقاطع فولادی باربر سرد نورد شده (LSF) (مقاطع با ورق‌های فولادی سرد نورد شده به شکل C (Studs ) و به شکل U (Runners) به عنوان ستونک‌ها و تیرک‌ها)

2. ساختمانهاي نيمه پيش ساخته صفحات ساندويچي سقف و ديوار ((3D (سیستمی سازه‌ای که سقف‌ها و دیوارها به طور كامل از 3-D استفاده شده باشد)

3. ساختمانهاي پيش ساخته با ديوار باربر متشكل از سقف و ديوارهاي بتن آرمه پيش ساخته با بتن سبك سازه اي (بتن با پوكه صنعتي)

4. ساختمانهاي بتن آرمه متشكل از ديوار باربر و سقف هاي نيمه پيش ساخته با بتن درجا

5. ساختمانهاي پيش ساخته متشكل از ديوارهاي برشي بتن آرمه درجا و قاب خمشي ساده بتني – فولادي با بتن درجا و غلافهاي فولاد سرد نورد شده

تبصره:علاوه بر سيستمهاي فوق چنانچه سيستمهاي ديگري به تائيد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن برسد به اين فهرست اضافه خواهد شد.

ماده 2 – روش هائي كه در جهت اصلاح ساخت و ساز متداول موجود مورد استفاده قرار گيرد، شامل اصلاح در سيستمها به صورت:

1- استفاده از ديوار برشي در ساختمانهاي با اسكلت بتني يا فولادي

2- استفاده از اسكلت‌هاي فولادي پيش ساخته (سازه هاي فولادي در كارخانه ساخته شده و در كارگاه با استفاده از اتصالات پيچ و مهره اي نصب مي‌شود).

3- استفاده از سقفهاي مركب

4- استفاده از سقف هاي بتني پيش ساخته (دال‌های پیش‌ساخته يك و يا دوطرفه برای دهانه‌های متوسط و بزرگ)

5- استفاده از سقف پيش تنيده بتني

6- استفاده از سقف هاي پس تنيده بتني

7- استفاده از پلي استايرن داراي نشان استاندارد يا گواهينامه فني (از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن) در سقفهاي تيرچه بلوك به جاي بلوك سفالي يا بتني با پوشش سقف كاذب به منظور رعايت ضوابط مقاومت در برابر حريق

8- استفاده از صفحات ساندويچي تري‌دي 3-D غير باربر در سفت كاري

9- استفاده از جداكننده هاي سبك مانند ديوارهاي گچي و يا گچ برگ (در پوشش ديوارها و جداكننده فضاها)

10- استفاده از روش اجراي خشك سنگ در نما

ماده 3- ساير روشهائي كه ميتواند منجر به اصلاح روشهاي توليد متداول موجود گردد شامل:

الف - استفاده از در و پنجره مدولار بر اساس پيوست مقررات ملي ساختمان(توليد انبوه و صنعتي درها و پنجره ها)

ب - اجراي لوله كشي ها در مسيرهائي كه امكان تعمير يا تعويض لوله ها به آساني و بدون تخريب وجود داشته باشد

لوله هاي قائم بايد روكار باشند يا در داخل شفت قرار گيرند

لوله هاي افقي بايد به صورت روكار، در داخل سقف كاذب، در داخل كانال آدم رو و يا در داخل ترنچ قرار گيرند.

ج - استفاده از بتن سبك در ديوار و كف غير سازه اي

ماده 4- روشهائي كه مي‌تواند منجر به صرفه جوئي در مصرف انرژي گردد شامل:

1- عايق كاري حرارتي پوسته خارجي، سقف پيلوتي، سقف نهائي و لوله هاي آب گرم

2- استفاده از پنجره هاي عايق (ترمال بريك) و شيشه هاي دوجداره

3- استفاده از انرژي خورشيدي در گرمايش آب مصرفي و آب سيستم گرمايش

4- استفاده از سيستم هاي هوشمند موتورخانه

ماده 5- كليه ساخت و سازهائي كه با شرائط و ضوابط اين دستورالعمل احداث مي‌شوند ضمن برخورداري از تسهيلات بانكي موضوع آيين نامه اجرائي بند «د» تبصره 6 قانون بودجه از يارانه نرخ سود مقرر به شرح ذيل برخوردار مي‌گردند:

الف ) ساخت و سازهائي كه مطابق روشهاي موضوع ماده 1 اين دستورالعمل احداث شوند از سقف يارانه جدول منضم به تصويب نامه هيأت وزيران برخوردار مي‌شوند

ب ) ساخت و سازهائي كه ضوابط ماده 2 دستورالعمل را رعايت نمايند به تناسب استفاده از هر يك از روشهاي مقرر به تشخيص كميته موضوع ماده 6 تا 50% يارانه برخوردار خواهند شد

ج ) به ساخت و سازهاي موضوع ماده 3 صرفاً تسهيلات بانكي بدون تعلق يارانه نرخ سود پرداخت مي‌گردد.

د ) ساخت و سازهائي كه تمامي ضوابط ماده 4 را رعايت نمايند از 1% يارانه برخوردار خواهند شد.

تبصره: چنانچه روشهاي موضوع اين دستورالعمل در ساير برنامه‌هاي تحت حمايت موضوع تبصره 6 بكار رود يارانه‌هاي مذكور به يارانه مقرر در هر يك از برنامه‌ها اضافه خواهند شد.

ماده 6- كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان مسكن و شهرسازي استان(به عنوان رئيس)، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، انجمن انبوه‌سازان و انجمن صنفي فناوران و توليد كنندگان صنعتي تشكيل و پروژه هاي متقاضي استفاده از تسهيلات و يارانه هاي مربوط به فناوريهاي نو و يا توليد صنعتي ساختمان را با ضوابط و مفاد اين آيين نامه انطباق خواهند داد.

محمد سعيدي كيا


مطالب مشابه :


انبوه سازي صنعتي ، ضرورت انكار ناپذير

توليد صنعتي ساختمان در ايران، نه يك شعار بلكه يك نياز مهم و واقعي است. براي اين كه به مرحله
تاملي بر صنعتي سازي ساختمان

ساختمانی وعمرانی - تاملي بر صنعتي سازي ساختمان - شرکت ایمان صنعتگران سبز - ساختمانی وعمرانی
اسامي 21 فناوري نوين ساختماني مورد تاييد وزارت مسكن

اسامي 21 فناوري نوين ساختماني مورد تاييد وزارت مسكن. توليد صنعتي ساختمان به عنوان يكي از مهم
دستورالعمل ضوابط مورد قبول در توليد صنعتي مسكن و ساختمان

زمین و مسکن - دستورالعمل ضوابط مورد قبول در توليد صنعتي مسكن و ساختمان - دست هايي كه خدمت
بهينه‌سازي مصرف انرژي در ساختمان

بهينه‌سازي مصرف انرژي در ساختمان را مي‌توان در پنج گروه تعريف كرد: 1- شهرسازي و طراحي شهري
سـاختمان‌های بتن‌آرمه با شـیوه قالب‌های تونلی

صنعت ساختمان عليرغم پيشينه کشور ايفا نکرده و توليد صنعتي ساختمان از ديدگاه مجريان
دانلود پروژه طراحي توليد صنعتي

دانلود پروژه طراحي توليد صنعتي. سلام ساختمان مسکونی به مساحت 250 متر مربع .
گرایش تولید صنعتی

هـ: دروس اختيارى گرايش توليد صنعتى (8 واحد) واحد. 9. طرح ساختمان و تأسيسات صنعتى ** 3
فن آوریهای نوین صنعت ساختمان و صنعتی سازی

اين مركز به عنوان مرجع تاييد فناوري هاي نوين و شيوه هاي توليد صنعتي ساختمان ساختمان و
برچسب :