سردار سرتیپ شهید حاج حبیب لک زایی؛ صرام جبهه حق

شعری از استاد پروز لکزاییان فکور درباره بردارم سردار شهید حاج حبیب لک زایی

 

صرام  جبهه حق

 

خدیو (1) ملک شهادت حبیب دلها بود

رمال (2) دِیَم (3) سیستان ز عشق شیدا بود

ذَوّاد (4) تربت میهن، نوادر دوران

زهنجه‏های (5) رقیبان به دل مبرا بود

بری بود به باطن ز بوی شوم و شِنار (6)

غَرَنگ (7) نیمه شبش دلنواز  شب‏ها بود

قوی بود به همت صفا بود به مهر

غنی بود ز ایمان سدید غم‏ها بود

نه ناله از غم دوران نه شکوه از غم جسم

صُرام (8) جبهه حق بود تا که اینجا بود

 

 سروده:استاد پرویز  لکزاییان فکور  سیستانی

 


1. خداوند، پادشاه، امیر، بزرگ قوم.

2. جمع رِمَل: ریگ

3. روی، رخسار، چهره

4. دفاع کننده، حامی حقیقت

5. زِهَنجه: رنج، سختی، آزار
6. عار، ننگ، زشت‏ترین عیب

. صدای گریه، ناله، صدایی که هنگام گریستن در گلو می‏پیچد

. رَجُلُ صُرامُ آنكه در اراده خود نيرومند است، مرد بی باک از جنگ


مطالب مشابه :


کتابها ومقالات علمی - پژوهشی .

کتاب ها : 1- کتابشناسی دراسات الادب المعاصر. نویسندگان: مهدی ممتحن -پرویز لکزاییان فکور
پروفسور ابوالقاسم رادفر - لکزاییان فکور سیستانی

ادبیات تطبیقی پرویز لکزائیان فکور - پروفسور ابوالقاسم رادفر - لکزاییان فکور سیستانی
سردار سرتیپ شهید حاج حبیب لک زایی؛ صرام جبهه حق

شعری از استاد پروز لکزاییان فکور درباره بردارم سردار شهید حاج حبیب لک زایی صرام جبهه حق
نقد فصلنامه شماره6 مطالعات ادبیات تطبیقی مقاله شماره 1

ادبیات تطبیقی پرویز لکزائیان فکور. دکتر مهدی ممتحن – پرویز لکزاییان فکور سیستانی
جلد اول کتاب نقد فصلنامه های مطالعات ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی پرویز لکزائیان فکور. نویسندگان : مهدی ممتحن - پرویز لکزاییان فکور
نقد فصلنامه شماره 2 مطالعات ادبیات تطبیقی مقاله شماره 1 تا 10

ادبیات تطبیقی پرویز لکزائیان فکور - نقد فصلنامه شماره 2 مطالعات ادبیات تطبیقی مقاله شماره 1
یاداشتی در جلد دوم کتاب «حبیب دلها» سرتیپ شهید حبیب لکزایی

ادبیات تطبیقی پرویز لکزائیان فکور - یاداشتی در جلد دوم کتاب «حبیب دلها» سرتیپ شهید حبیب
سرلشکر خلبان شهید امیر مرادقلی

اشعار در وصف سیستان (استاد لکزاییان فکور) مصاحبه پدر دانش آموز شهید پرویز لک
زمان مراسمات دومین سالگرد حبیب دلها سردار شهيد حاج حبيب لک زايي

اشعار در وصف سیستان (استاد لکزاییان فکور) مصاحبه پدر دانش آموز شهید پرویز لک
برچسب :