گزارش کار

امروز 02/12/1391با توجه به اینکه، جلسه­ی گذشته با گروه خود، با بررسی و آنالیز نقشه خرپا شروع به دسته­بندی اعضا براساس طول آنها نمودیم، در این جلسه ما و تمامی گروه­ها براساس لیستی که  ازقطعات آماده کرده بودیم، شروع به آماده کردن قطعات نمودیم.

ما و تمامی گروه­ها قطعات ماکارونی برای ساخت خرپا را تهیه کردیم و قرارشد که درجلسه آینده، چسباندن قطعات و ساخت خرپا را شروع کنیم.


مطالب مشابه :


آدرس و تلفن واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

برادران:میدان هنرستان ،خیابان فاتح،خیابان متقی،مجتمع سما- خواهران:
فایل دروس ارائه شده برادران و خواهران(کامپیوتر)

وبلاگ آموزشکده سما بوشهر - فایل دروس ارائه شده برادران و خواهران(کامپیوتر) - خداوندا
آدرس و شماره تلفن دانشگاههای آزاد سراسر کشور قسمت 1

برادران:میدان هنرستان ،خیابان فاتح،خیابان متقی،مجتمع سما- خواهران:
برنامه انتخاب واحد (اینترنتی) نیمسال دوم 93-92

بچه های دانشکده سما - دزفول - برنامه انتخاب واحد برادران و خواهران. چهار شنبه 92/11/16.
آموزشکده عالی سما

يادداشتهاي يك دانشجوي سما كرج - آموزشکده عالی سما - دانشگاه ازاد سما کرج واحد برادران
مجتمع سما

وبلاگ مجتمع سما و روز "دختران" مراسم جشني در روز شنبه مورخ 17/07/1389 در آموزشكده سما خواهران
گزارش کار

سازه های ماکارونی - گزارش کار - این وبلاگ توسط دانشجویان مقطع کاردانی معماری "آموزشکده سما
آگهی استخدام حق‌التدریس دانشکده های فنی و حرفه ای سما وابسته به دانشگاه آزاد

«آگهی استخدام حق‌التدریس در دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای سما از بین خواهران و برادران
آدرس و تلفن واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی 90

برادران:میدان هنرستان ،خیابان فاتح،خیابان متقی،مجتمع سما- خواهران:
برچسب :