پاک کن

چند وقت پیش مطلبی درباره ی گفتگوی پاک کن بامدادخوندم.خیلی فکرم رومشغول کرد.پاک کن به مدادمی گفت:من چون دوستت دارم همیشه دنبالت میام واشتباهاتت روپاک میکنم بااینکه میدونم پاک کردن اشتباهات تو مساویه باتموم شدن من،بعدهم پاک کن دیگه ای جای من رومیگیره.

داشتم فکرمیکردم توزندگی ماآدمهاذرّه بین هستیم یاپاک کن؟معایب هم رو زیرتلسکوب میذاریم یابابزرگواری می پوشانیم یامثل پاک کن،پاکشون میکنیم؟

فکرکنیدچه دنیای قشنگی میشداگه همه ی مامنش پاک کن روداشتیم وبااعمال ورفتارمون صفات منفی دیگران روبه مثبت تبدیل میکردیم.

توزندگی چنددرصدپاک کن هستیم؟؟؟


مطالب مشابه :


تحقیق درباره بهار و طبیعت تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو)

بهار و طبیعت درباره پیدایش نوروز در روایتی آمده است که نیشکر را جمشید شاه ایران در این
توصیف طبیعت

اگه مطلبی سوال طبـــــــــــــــــــــــــــــــــیعـت از ما درباره ی آن
ادبیات فارسی، درباره ی شعر و شاعری

در مطبوعات ایران بحثی درباره ی آن که شعر چیست و شاعر نخست از آن جهت که طبیعت گردان و زندگی
پاک کن

قالب وبلاگ حرفه ای طبیعت. چند وقت پیش مطلبی درباره ی گفتگوی پاک کن همه ی مامنش پاک کن
مطلبی درمورد سیزده بدر(روز طبیعت)

(روز طبیعت) مطلبی درمورد سیزده بدر(روز طبیعت) شعر برگ سبزی تحفه ی
ده کتاب درباره ی معماری؛ ویتروویوس

معماری، جایگاه مهمی در این زمینه دارد، همچنین این کتاب، تنها مطلبی درباره ی طبیعت نبود
برچسب :