18- چیستان لکی

چیستان لکی

ترجمه

جواب

صرافان و ویر صرافان و ویر

عجو لعبتی کفتیه و ویر

نرمه چی مایی ایبیه چی شیر

وری تن جهال قلب بدن پیر

مردم وری تن مپوشن برگی

او برگ تن پوش ها و توو جرگی

ژ شوق خنه ش سفق مخیزو

ژ لوح دیدش نسرین مریزو

هر کس ئی منا و ویر باوروو سه یاقو و نقش آفرین کروو

سخن دانان بیاد آورید و فکر کنید

عجیب لعبتی بیادم افتاده است

چون ماهی نرم و مثل شیر سفید است

ظاهرا جوان و از قلب و درون پیر است

مردم بر تنشان لباس می پوشند

اما تن پوش او عضوی از بدنش است

از شوق خنده اش روشنائی روز بر می خیزد

و از سطح دیدگانش اشک جاری می شود

هر کس معنی و جواب این را بیاد آورد

سید یعقوب به فکر واندیشه اش آفرین می گوید

شمع

شل میره شق ور می گرده

شل  میرود و سفت بر می گردد

نان

طشخه شوشته روفته ماری د مینش حفته

طاقچه شسته و رفته ماری در میانش خفته

دهان و زبان


مطالب مشابه :


18- چیستان لکی

ویدئو کلیپ و موسیقی لری چیستان لکی. ترجمه . جواب. است با برگ هایی از دفتر
3- چی نه چی نه , چی که چی که (چیستان لری)

آموزش تزیین سطل و سبد با چی که چی که (چیستان لری) ترجمه. جواب.
چیستانهای آذری همراه با معنی و جواب

چیستانهای آذری همراه با معنی و جواب چیستان آذری همراه با لری همراه با جواب و
چیستان

خواهشمند است جواب چیستان را پیش خود • میه لری له بان چیستانهای فوق با
24- چی نه چی نه (چیستان)

فرهنگ،هنر،شعر ،داستان، تاريخ ، فیلم ، ویدئو کلیپ و موسیقی لری (چیستان) چی نه چی نه
چیستان و معمای خانواده

معما, چیستان با جواب [ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] چیستانهای لری همراه با جواب و
چیستان انسان و اعضای بدن انسان

چیستان انسان و اعضای چیستانهای کردی همراه با جواب و چیستانهای لری همراه با جواب و
چیستان و معماهای شهر ها و استانها

چیستان و معماهای شهر چیستانهای کردی همراه با جواب و چیستانهای لری همراه با جواب و
چیستان و معماهای آذری همراه با جواب و معنی(سری دوم)

چیستان و معماهای آذری همراه با جواب و معنی(سری دوم) چیستانهای لری همراه با جواب و
حکایتی زیبا

سخنان زیبا-چیستان-معما چیستانهای کردی همراه با جواب پیامکهای گویشی.آذری،لری
برچسب :