جملات بسیاززیبای استیوجابزدرموردمرگ

متن حاظر ازیکی ازسخنرانی های استیوجابزدرسال ۲۰۰۵درجمع فارغ التحصبلان یک دانشگاه استخراج شده است که بسیارجالب وآموزنده ست:

سخنرانی استیوجابز

داستان سوم من در مورد مرگاست.

من هفده سالم بود یک جایی خواندم که اگر هر روز جوري زندگی کنید که انگارآن روز آخرین روز زندگیتان باشد شاید یک روز این نظر به حقیقت تبدیل بشود. اینجمله روي من تأثیر گذاشت و از آن موقع به مدت سی و سه سال هر روز وقتی که من تويآینه نگاه مي‌کنم از خودم مي‌پرسم اگر امروز آخرین روز زندگی من باشد آیا باز همکارهایی را که امروز باید انجام بدهم، انجام مي‌دهم یا نه. هر موقع جواب این سؤالنه باشد من مي‌فهمم تو زندگیام به یک سري تغییرات احتیاج دارم. به خاطر داشتن اینکه بالآخره یک روزي من خواهم مرد براي من به یک ابزار مهم تبدیل شده بود که کمک کردخیلی از تصمیم‌هاي زندگیام را بگیرم چون که تمام توقعات بزرگ از زندگی، تمام غرور،تمام شرمندگی از شکست، در مقابل مرگ رنگی ندارند. حدود یک سال قبل دکترها تشخیصدادند که من سرطان دارم. ساعت هفت و سی دقیقه‌ي صبح بود که مرا معاینه کردند و یکتومور توي لوزالمعده‌ي من تشخیص دادند. من حتی نمیدانستم که لوزالمعده چی هست وکجاي آدم قرار دارد ولی دکترها گفتند این نوع سرطان غیرقابل درمان است ومن بیشتراز سه ماه زنده نمیمانم. دکتر به من توصیه کرد به خانه بروم و اوضاع را رو بهراه کنم. منظورش این بود که براي مردن آماده باشم و مثلاً چیزهایی که در مورد دهسال بعد قرار بود به بچه‌هایم بگویم در مدت سه ماه به آن‌ها یادآوري بکنم. این بهاین معنی بود که براي خداحافظی حاضر باشم. من با آن تشخیص تمام روز دست و پنجه نرمکردم و سر شب روي من آزمایش اپتیک انجام دادند. آن‌ها یک آندوسکوپ را توي حلقم فروکردند که از معده‌ام مي‌گذشت و وارد لوزالمعده‌ام مي‌شد. همسرم گفت که وقتی دکترنمونه را زیر میکروسکوپ گذاشت بیاختیار شروع به گریه کردن کرد. چون که او گفت که آنیکی از کمیابترین نمونه‌هاي سرطان لوزالمعده است و قابل درمان است. مرگ یک واقعیتمفید و هوشمند زندگی است. هیچ کس دوست ندارد که بمیرد حتی آن‌هایی که مي‌خواهندبه بهشت وارد شوند. ولی با این وجود مرگ واقعیت مشترك در زندگی همه‌ي ماست.

شاید مرگ بهترین اختراع زندگی باشد چون مأمور ایجاد تغییر و تحول است. مرگ کهنه‌ها را از میان بر مي‌دارد و راه را براي تازه‌ها باز مي‌کند. یادتان باشد که زمانشما محدود است، پس زمانتان را با زندگی کردن تو زندگیه بقیه هدر ندهید. هیچ وقت تويدام غم و غصه نیافتید و هیچ وقت نگذارید که هیاهوي بقیه صداي درونی شما را خاموشکند و از همه مهمتر این که شجاعت این را داشته باشید که از احساس قلبیتان وایمانتان پیروي کنید. موقعی که من سن شما بودم یک مجله‌ي خیلی خواندنی به نامکاتالوگ کامل زمین منتشر مي‌شد که یکی از پرطرفدارترین مجله‌هاي نسل ما بود اینمجله مال دهه‌ي شصت بود که موقعی که هیچ خبري از کامپیوترهاي ارزان قیمت نبود تماماین مجله با دستگاه تایپ و قیچی و دوربین پولوراید درست مي‌شد. شاید یک چیزي شبیهگوگل الآن ولی سی و پنج سال قبل از این که گوگل وجود داشته باشد. در وسط دهه‌ي هفتاد آن‌ها آخرین شماره از کاتالوگ کامل زمین را منتشر کردند. آن موقع من سن الآنشما بودم و روي جلد آخرین شماره‌ي شان یک عکس از صبح زود یک منطقه‌ي روستاییکوهستانی بود. از آن نوعی که شما ممکن است براي پیاده روي کوهستانی خیلی دوست داشتهباشید. زیر آن عکس نوشته بود

stay hungry stay foolish

این پیغام خداحافظی آن‌ها بود وقتی که آخرین شماره را منتشر مي‌کردند


مطالب مشابه :


متن های زیبا در مورد پدر و مادر

سرم را نه ظلم می تواند خم کند ، نه مرگ ، نه ترس ، سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود
یه متن بلند و زیبا در مورد مرگ

میکده ی عاشقا - یه متن بلند و زیبا در مورد مرگ - !نه آنچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی، نه
مطالبی در مورد قبر و وحشت قبر

مطالبی در مورد قبر و وحشت قبر - متن سخنرانی های حجه السلام بعد از مرگ در کلاسی هستند که
یه سوال در مورد دوستی های خیابانی

میـــلاد مــرگ عشق - یه سوال در مورد دوستی های خیابانی , چندنکته در مورد خودم متن های بی
متن ترانه مرگ بر آمریکا حامد زمانی + دانلود

دانلود آهنگ فتنه حامد زمانی+متن شعر مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها مرگ بر فصاحت دورغ
مرگ, اس ام اس معرفتی رفاقتی, سنگ قبر نوشته ها, رفاقتی, دلنوشته و متن در مورد مرگ

دلنوشته و متن در مورد مرگ + نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ساعت 16:27 توسط h4med |
فشار قبر چیست ؟ آیا فشار قبر در مورد همه صدق می کند ؟

آیا فشار قبر در مورد همه دربرنامه سمت خدا در موضوع یاد مرگ متن سخنرانی های حجه
جملات بسیاززیبای استیوجابزدرموردمرگ

داستان سوم من در مورد مرگ آماده باشم و مثلاً چیزهایی که در مورد , متن سخنرانی
مرگ و معاد در اشعار مولوی (قسمت هشتم )

انسان زمانی که به مرحله ای از کمال و رشد میرسد، سئوالات اساسی در مورد مرگ و زندگی و متن
متن سرود مرگ بر آمريكا

متن سرود مرگ بر در مورد گروه و چو رعد و طوفان مرگ بر آمريكا در راه دين و رهبر
برچسب :