از کارشناسی تا کارشناسی ارشد

گرایش های زیست شناسی در مقطع کارشناسی:

1.  عمومی

2.  علوم گیاهی

3.  علوم جانوری

4.  دریا

5.  سلولی و مولکولی

6.  ژنتیک

7.  بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

8.  دبیری زیست شناسی

 

اما فارغ التحصیلان این رشته در چه دانشگاه هایی و چه گرایش هایی می توانند (در ایران) ادامه تحصیل بدهند؛

الف : دانشگاه ها :

·         دانشگاه های وابسته به وزارت علوم

·         دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت

·         دانشگاه آزاد

·         دانشگاه  های بین المللی (مثل دانشگاه کیش وابسته به دانشگاه تهران)

·         دانشگاه های پیام نور که از طریق فراگیری دانشجو می پذیرند.

 

ب : گرایش ها

اول : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم:

·         گرایش های علوم گیاهی شامل: سیستماتیک، فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی تکوینی، اکولوژی ( تاکسونومی، سیستماتیک)

·         گرایش علوم جانوری شامل: فیزیولوژی جانوری، سلولی تکوینی، بافت شناسی و جنین شناسی، بیوسیستماتیک جانوری ، بافت شناسی آبزیان ، بافت و جنین شناسی

·         علوم سلولی و مولکولی

·         ژنتیک

·         بیوتکنولوژی (زیست فناوری): فقط گرایش میکروبی پذیرش داشته است.

·         میکروبیولوژی

·         بیوفیزیک

·         بیوشیمی

 

چند نکته:

·         آزمون زیست شناسی به عنوان مجموعه زیست شناسی ( کد1206) برگزار می شود، بدین معنی شما در روز جلسه امتحان کارشناسی ارشد وزارت علوم سوالات تمامی گرایش های فوق (به جز بیوتکنولوژی) را دریافت می کنید اما زمان مناسب برای جواب دادن به سوالات همه گرایشات در اختیار شما قرار داده نمی شود.

·         امتحان کنکور وزارت علوم در 27 بهمن ماه انجام می گیرد.

 

ظرفیت پذیرش  در سال 1389؛
کلیه گرایش های علوم گیاهی: روزانه:  174 نفر، شبانه: 107 نفر، پیام نور: 30 نفر - مجموع: 311 نفر.
کلیه گرایش علوم جانوری: روزانه:  146 نفر، شبانه: 75 نفر، پیام نور: 30 نفر، غیرانتفاعی: 5 نفر - مجموع 256 نفر
علوم سلولی و مولکولی: روزانه: 86 نفر، شبانه: 11 نفر، غیرانتفاعی: 15 نفر - مجموع 127 نفر
ژنتیک: روزانه: 32 نفر، شبانه: 8 نفر - مجموع:40 نفر
بیوتکنولوژی (زیست فناوری): روزانه: 12 نفر (5 نفر دانشگاه الزهرا- فقط خانم ها)، شبانه: 3 نفر - مجموع  15 نفر
میکروبیولوژی: روزانه:  29 نفر، شبانه: 10 نفر - مجموع 39 نفر
 بیوفیزیک: روزانه: 16 نفر، شبانه:  6 نفر - مجموع 22 نفر
بیوشیمی: روزانه: 50 نفر، شبانه: 35 نفر، پیام نور: 30 نفر - مجموع: 115 نفر

 

دوم : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های  وابسته به وزارت بهداشت :

·         انگل شناسی (پذیرش از کارشناسی گرایش های عمومی، جانوری، میکروبیولوژی و سلولی و مولکولی می توانند این رشته را انتخاب کنند). ظرفیت پذیرش: 34 نفر

·         ایمنی شناسی (پذیرش از کارشناسی گرایش های عمومی ، جانوری ، ژنتیک ، میکروبیولوژی و  سلولی و مولکولی می توانند این رشته را انتخاب کنند). ظرفیت پذیرش: 33 نفر

·         بیوشیمی بالینی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 55 نفر

·         حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین (پذیرش از کارشناسی کلیه رشته ها). ظرفیت پذیرش: 13 نفر

·         ژنتیک انسانی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 26 نفر

·         علوم تشریحی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 34 نفر

·         علوم تغذیه (پذیرش از کارشناسی زیست جانوری، عمومی، سلولی و مولکولی، شیلات و آبزیان). ظرفیت پذیرش: 36 نفر

·         علوم بهداشتی در تغذیه (پذیرش از کارشناسی زیست جانوری، میکروبیولوژی، سلولی و مولکولی). ظرفیت پذیرش: 14 نفر

·         فیزیولوژی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 46 نفر

·         قارچ شناسی پزشکی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 9 نفر

·         میکروبیولوژی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 45 نفر

·         ویروس شناسی پزشکی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 13 نفر

·         خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 24 نفر

·         سم شناسی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 26 نفر

·         نانوتکنولوژی پزشکی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 6 نفر

·         بیوتکنولوژی پزشکی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 19 نفر

·       رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی (پذیرش از کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، ژنتیک). ظرفیت پذیرش: هنوز مشخص نشده است

 

چند نکته :

·         امتحان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در 29 خرداد ماه انجام می گیرد.

·         سهمیه های انتخابی جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به قرار:

1- سهمیه کارکنان وزارت بهداشت (20 %)

2- سهمیه کارکنان مناطق محروم وزارت بهداشت و موسسات وابسته ( 10%)

3- سهمیه رزمندگان (20%)

4– سهمیه آزاد ( %50 )

 

سوم : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های آزاد:

هر فارغ التحصیل می تواند تنها در یکی از رشته های زیر در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کند:

·         علوم جانوری

·         ژنتیک

·         سلولی و مولکولی

·         علوم گیاهی

·         میکروبیولوژی

·         بیوفیزیک

·         بیوشیمی

·         زیست دریا (با گرایش های بوم شناسی دریا، جانوران دریا، آلودگی دریا، گیاهان دریا، شیمی دریا، فیزیک دریا)

 

نکته:

·         ظرفیت پذیرش در تمام رشته های علوم پایه در ظاهر 15 نفر می باشد اما معمولا در سال های اخیر با توجه به دو نوبت پذیرش در ترم پاییز و ترم زمستان و چندبار تکمیل ظرفیت به حدود50 الی 800 نفر در هر واحد- گرایش رسیده است!

 

چهارم : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های  بین المللی:

برای آگاهی از نحوه پذیرش دانشجو، گرایش ها و میزان شهریه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به سایت دانشگاه تهران مراجعه فرمایید.

 

پنجم : فراگیر پیام نور :

دارندگان مدارك كارشناسی رسمی می توانند بدون توجه به نوع رشته كارشناسی خویش در دوره دانش پذیری هریك از دوره های كارشناسی ارشد اعلام شده ثبت نام نمایند. لیكن در صورتیكه رشته كارشناسی داوطلب با رشته كارشناسی ارشد انتخابی وی نسبتا مشابه نباشد به تشخیص گروه آموزشی مربوط، چنین داوطلبانی دردوره دانشجویی علاوه بر واحدهای مصوب مقطع كارشناسی ارشد باید تا حداكثر 24 واحد جبرانی از مقطع كارشناسی همان رشته را با موفقیت بگذرانند. رشته های مرتبط عبارتند از:

رشته های مرتبط کارشناسی ارشد: زیست شناسی(علوم گیاهی، جانوری، بیوشیمی) و (مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی)

نکته:

دروس آزمونی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی شامل: میکروبیولوژی، سیتوژنتیک گیاهی، بیوشیمی و سلولی و مولکولی است.

دروس رشته بیوشیمی شامل: زبان تخصصی، میکروبیولوژی، بیوشیمی غشا و ییوشیمی هورمون است.

شکلک های محدثهمطالب مشابه :


زمان ثبت‌نام سه کنکور مهم کشوری اعلام شد

زیست شناسی از کنکور تا دانشگاه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در روزهای ۱۳ تا ۲۰
شهریه دانشگاه های کشور در سال 90

کارشناسی ارشد زیست شناسی عالی غیردولتی غیرانتفاعی، ۶ دانشگاه غیردولتی
گرایشها و ظرفیتهای آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی

اول : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم: 30 نفر، غیرانتفاعی: 5 نفر
جدول شهریه رشته های کنکور ارشد

ما دانشجوهای گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور کرمانشاه هستیم.
ظرفیت پذیرش در هر گرایش (کارشناسی ارشد)

انجمن زیست شناسی غیرانتفاعی . وبلاگ انجمن زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
از کارشناسی تا کارشناسی ارشد

اول : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم: 30 نفر، غیرانتفاعی: 5 نفر
معرفی گرایش های زیست شناسی

روزانه 86 نفر ، شبانه 11 نفر ، غیرانتفاعی 15 گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های بین
معرفی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی و گرایش ها ی آن

دانشگاه غیرانتفاعی لیان معرفی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی و گرایش ها ی آن .
ضریب دروس گرایش های ارشد زمین شناسی

دانشجویان زمین شناسی دانشگاه باهنر کرمان غیرانتفاعی زیست محیطی. نفت
برچسب :