آیین نامه داخلی مجتمع مسکونی ولیعصر

باسمه تعالی

آیین نا مه داخلی مجتمع مسکونی ولیعصر

 

 ازآن جا که امنیت وآسایش ساکنان مجتمع برهر چیزی اولویت دارد،لذا از ساکنین محترم انتظار می رود  بندهای آیین نامه  را به دقت مطالعه نموده وتمام همت خود رامصروف براجرای هرچه بهتر کلیه موارد ذیل بنماید.

 

 

بند١- چون تمام هزینه های مجتمع ازطریق دریافت حق شارژتامین می گردد، کلیه ی ساکنین موظف به پرداخت حق شارژ درپایان هرماه می باشند.درصورت عدم پرداخت به موقع علاوه برقطع خدمات، براساس قانون تملیک آپارتمانها موجب پیگرد قانونی متخلف ازطریق مراجع قانونی خواهد بود.

 

بند٢- پرداخت حق شارژفقط با قبض هایی که ممهور به مهر هیئت مدیره می باشد، صورت می گیرد. پرداخت کننده موظف به نگهداری نسخه ی دریافتی تا پایان سال مالی می باشد.

 

بند٣- مبلغ دریافتی شارژ مطابق با قانون آپارتمان نشینی،فقط خرج هزینه ها ی عمومی مجتمع و آب بهای مصرفی می گردد.

 

بند٤- رهن یا اجاره واحد به افراد مجرد چه زن وچه مرد ممنوع می باشد.درصورت مشاهده، ازسکونت چنین افرادی ممانعت به عمل خواهد آمد واجاره دهنده( مالک یا بنگاه ) جوابگوی مستاجر می باشند.

 

بند٥- درصورت بروز هرگونه مشکل درمیان ساکنین واحدها( اختلاف نظر، شکایت و......) باید کتباً به هیئت مدیره گزارش شود.وهیئت مدیره موظف به پیگیری تا حل اختلاف می باشد. هیچ کس حق برخورد خودسرانه وایجاد تشنج درمحیط امن مجتمع را ندارد.

 

بند٦- طبق ماده ١٢ تملک آپارتمان ها مالک یا بنگاه های معاملاتی بدون هماهنگی با هیئت مدیره،حق انعقاد هیچ گونه قول نامه چه جهت خریدوفروش یا اجاره را ندارند.درصورت مشاهده ازورود بنگا ه های اجاره دهنده به مجتمع جلوگیری به عمل خواهدآمد.

بند٧-  خرید وفروش یا اجاره  منوط به تسویه حساب واحد با حسابداری هیئت مدیره می باشدوچنان چه واحدی به حسابداری بدهکار باشد ازتخلیه یا سکونت درآن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

بند٨- کلیه ی ساکنین ومهمانان محترم هنگام ورود وخروج موظف به همکاری با انتظامات مجتمع می باشند.

بند٩- ورود کلیه ی وسایل نقلیه ی عمومی ازقبیل: کامیون،اتوبوس،مینی بوس وخاوربه محیط مجتمع ممنوع می باشد.

بند١٠- به منظور حفظ امنیت ساکنین،ورود یا خروج اثا ثیه بدون مجوز مدیریت ممنوع می باشد. بدیهی است که صدور مجوزمطابق بند ٧ آیین نامه امکان پذیراست.

 

بند١١- ورود وخروج اثاثیه منزل ازساعت ٢٠ الی ٨ صبح ممنوع می باشد.

 

بند١٢- نگهداری حیوانات وطیور طبق قانون تملک آپارتمان ها درمجتمع ممنوع است.درصورت مشاهده ی چنین عملی که موجب وهن شخصیت فرهنگی ساکنین مجتمع می باشد، با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد.

بند١٣- طبق قانون آپارتمان نشینی، حداکثر سرعت وسایط نقلیه درمحیط مجتمع ٢٠کیلومتراست. بدیهی است جهت حفظ امنیت ساکنان به خصوص کودکان با راننده ی خاطی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 

بند١٤- ازآن جا که محیط زندگی هرفردی باید عاری ازهرگونه تشویش ونگرانی باشد بنابراین امنیت روانی زندگی ساکنین محترم برای هیئت مدیره برهرامردیگری ارجح می باشد. لذا با ایجاد هرگونه مزاحمت ازقبیل: سروصدا ، مهمانی های غیرمتعارف ؛ استعمال مواد مخدر، به همراه آوردن افراد ناباب وایجاد پاتوق یا خدای ناکرده مزاحمت های خانوادگی به شدت برخورد خواهد شدومرتکبین به مراجع قانونی معرفی می شوند.

 

بند١٥- به دلیل سکونت 312 خانوار درمجتمع ،ساکنان محترم  باید خودرا موظف به رعایت مسایل بهداشتی بدانند ودرایجاد و حفظ فضای نشاط وسلامتی محیط زندگی خود کوشا باشند. رها کردن کیسه های زباله وریختن هرنوع آشغال درمحیط مجتمع ، نتیجه ای جز اخلال در نظم عمومی و ایجاد بیماری ومحیطی زشت که درشان ساکنین محترم نیست، به بار نخواهد آورد. لذا ساکنین بزرگوار ازگذاشتن کیسه ی زباله و هرگونه آشغال درمکانی غیرازسطل های تعبیه شده جداٌ پرهیز نمایند. وکلیه ی ساکنین درصورت مشاهده موظفند مراتب را به هیئت مدیره گزارش نمایند.

بند١٦- هرگونه بازی دسته جمعی درمحیط مجتمع خصوصاً درساعات شب مخل آسایش ساکنین  بوده وممنوع می باشد.

بند١٧- حفظ ونگهداری فضای سبزبرعهده ی عموم ساکنین می باشد، وهرگونه خسارت به دیوارها ، تاسیسات واموال شخصی ساکنین( ماشین،موتورسیکلت ، دوچرخه و....) پیگرد قانونی دارد.

 

بند١٨- ساکنین واحدها ازگذاردن هرگونه وسیله درراهروها وراه پله ها پرهیزنمایند.

 

بند١٩- رعایت شئونات اجتماعی وفردی ازقبیل پوشش ظاهری وآراستگی شخصی درراهروها وبالکن منازل وبطورکلی درمحیط مجتمع برای کلیه ی ساکنین الزامی است.درصورت مشاهده به فرد خاطی تذکر داده می شود ودرصورت تکرار، مطابق قانون تملک آپارتمان ها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 

بند٢٠- مطابق قانون هرگونه تغییردرنمای ساختمان و نصب هرگونه تابلو ، تراکت وپارچه تبلیغاتی درمحیط مجتمع ممنوع است.

بند٢١- هیئت مدیره موظف است هرسال یک بار گزارش عملکرد خودرابه صورت کتبی یا درجلسه ی مجمع به اطلاع ساکنان مجتمع برساند.

بند ٢٢- با کلیه ی موارد پیش بینی نشده دراین آیین نامه ،مطابق قوانین جاری دولت جمهوری اسلامی برخورد خواهد شد.

 

همان طور که درمقدمه ذکرشد هدف ازتدوین این آیین نامه فقط وفقط ایجاد محیطی امن توام با آسایش برای زندگی کلیه ی ساکنین است.قطعاً پایبندی ساکنین  محترم به این قوانین وهمکاری با هیئت مدیره ی مجتمع ضامن اجرای بند بند این آیین نامه خواهد بود.

 

                    *****************************************************

 

ضمناً دفتر هیئت مدیره ی مجتمع جوابگوی انتقادات وپیشنهادات ساکنین محترم می باشد.

 

 


مطالب مشابه :


دانلود رایگان کتاب قوانین و مقررات آپارتمان نشینی(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان - دانلود رایگان کتاب قوانین و مقررات آپارتمان نشینی(مهندس حسن
دانلود کتاب فرهنگ آپارتمان نشینی و برخورد با همسایه + مقاله بايدها و نبايدهاي آپارتمان نشيني - فرهنگ

دانلود کتاب فرهنگ آپارتمان نشینی و برخورد با همسایه دانلود رایگان آموزش ترفندهای
قوانین آپارتمان نشینی

قوانین آپارتمان نشینی - دانلود مباحث20گانه خدمات آنلاین رایگان محاسبه مصالح
پرسش و پاسخ -قوانین آپارتمان نشینی وظایف مدیر

پرسش و پاسخ -قوانین آپارتمان نشینی دانلود مطالب خدمات آنلاین رایگان محاسبه
دردسرهای آپارتمان نشینی

اکثر مردم قوانین آپارتمان نشینی را دانلود رایگان مقالات و کتاب ها مرکز دانلود
آیین نامه داخلی مجتمع مسکونی ولیعصر

بند١٣- طبق قانون آپارتمان نشینی، حداکثر سرعت وسایط نقلیه قوانین آپارتمان نشینی به
نکاتی از فرهنگ آپارتمان نشینی

نکاتی از فرهنگ آپارتمان نشینی - به قوانین آپارتمان که به تصویب دانلود کتاب
مشکاتن اپارتمان نشینی و وظایف مدیر ساختمان و نحوه محاسبه شارژ ماهیانه

مشکاتن اپارتمان نشینی و وظایف درج آگهی رایگان در قوانین مربوط به آپارتمان
برچسب :