مبایعه نامه - قولنامه - مبایه نامه املاک و مستغلات

مبایعه نامه – قولنامه از مهمترین شرایط برای هرگونه نقل و انتقال املاک و مستغلات می باشد که در صورتی که نکات کلیدی مربوط به مبایعه نامه – قولنامه مورد توجه قرار نگیرد مشکلاتی را برای خریداران و فروشندگان املاک به وجود خواهد آورد که در ذیل به گزیده ای از قوانین مربوط به مبایعه نامه – قولنامه که از کتاب قانون مدنی کشور استخراج گردیده است مربوط به قراردادهای بیع,خرید و فروش خواهیم پرداخت.

در مبحث مبایعه نامه – قولنامه  کلمه بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم کهپس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود ، ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد , مبایعه نامه – قولنامهدر ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد .

هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد همچنین برای انجام  مبایعه نامه – قولنامه شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید .

در مبحث مبایعه نامه – قولنامه , بیع چیزی که که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالکیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر تسلیم باشد و هر چیزی که برحسب عرف و   عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر حول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند .

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد و همچنین هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثناء آن از مبیع جایز است ,اگر در بیع عین معین ، معلوم شود مبیع وجود نداشته ، بیع باطل است .  

آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است :  

به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود .   

عقد بی, بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد .  

عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید .

عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند .  

در مبحث مبایعه نامه – قولنامه  تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع همچنین تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد .  

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قایم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواه بود و اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید .

 

نکات مهم در هنگام تنظیم قرارداد مبایعه نامه -  قولنامه  

نکات مهم در هنگام معامله در بنگاه های معاملات ملکی توجه به نکات زیر مهم است

بررسی شود که آیا صاحب بنگاه دارای مجوز از اتحادیه است یا خیر  

اگر مال مورد معامله بین چند نفر مشاع است و یا این که خریداران چند نفر هستند و عده ای به جای دیگری به وکالت معامله می کنند دارای وکالت رسمی هستند یا نه  

صاحب بنگاه امضای طرف معامله را تأیید کند

میزان حق الزحمه دلال در قولنامه یا مبایعه نامه آورده شود و این که آن را دریافت کرده یا تحت چه شرایطی دریافت می کند

صرف نوشتن معامله و قرارداد در اوراق چاپی و آرم دار بنگاه دلیل بر رسمی بودن معامله نیست

در سند قید شود که آیا در آن قلم خوردگی وجود دارد یا نه و دارای پشت یا حاشیه نویسی است یا خیر  

اگر اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایر اوراق بهادار نزد بنگاه دار به امانت گذاشته شده در قرارداد آورده شود و قید شود که تحت چه شرایطی و چه زمانی این اسناد به چه شخص یا اشخاصی باید تحویل داده شود

اسنادی که نزد صاحب بنگاه به امانت گذاشته می شود کاملاً در قرارداد تعریف شود

قید شود که قرارداد در چند نسخه تنظیم می شود

حتماً دو نفر فرد قابل اعتماد از سوی طرفین زیر قرارداد را به عنوان گواه امضا کنند

از امضای سند بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت او خودداری شود

بررسی شود که آیا ملک یا ساختمان در مالکیت فروشنده قرار دارد یا این که در رهن بانک یا شخص دیگری است

باید توجه داشت که انجام معامله در بنگاه و سند تنظیمی عادی است و چه بسا فروشنده قبلاً یا بعداً آن را با سند رسمی یا عادی به شخص ثالثی واگذار کرده بنابراین این موضوع توسط صاحب بنگاه به تأیید برسد که اگر ملک یا ساختمان دارای معارض باشد مسئولیت جبران خسارت با چه کسی است  

از چک هایی که به صورت چک مسافرتی یا چک حساب جاری رد و بدل می شود، کپی گرفته شود

اگر چکی صادر می شود در نزد صاحب بنگاه و گواهان تنظیم و امضا شود.

منبع :http://www.estate-lawyer.ir

 


مطالب مشابه :


چگونه قرارداد مناسبی برای مشارکت در ساخت داشته باشیم ؟

املاک ساری - مشاوراملاک البرز کد 380 - چگونه قرارداد مناسبی برای مشارکت در ساخت داشته باشیم ؟
پیشنهاد هایی در مورد اجاره آپارتمان

قوانین و مقررات در خرید و فروش
مبایعه نامه - قولنامه - مبایه نامه املاک و مستغلات

املاک ساری - مشاوراملاک البرز کد 380 - مبایعه نامه - قولنامه - مبایه نامه املاک و مستغلات - خرید
تعرفه کار مزد مشاورین املاک

ودر اجرای قوانین املاک و ثبت کد رهگیری واعتماد سازی مردم کوشا است.ودر تنظیم و نگارش کلیه
صلح عمری املاک - صلح به شرط عمری -صلح عمرا

املاک ساری - مشاوراملاک البرز کد 380 - صلح عمری املاک - صلح به شرط عمری -صلح عمرا - خرید وفروش
نقش کدرهگیری مسکن و مستغلات در بهبود بازار مسکن

غبن باشد- امضای قرارداد توسط شهود با مشخصات مشخص وگواهی آن توسط مشاوراملاک قوانین ثبتی
آخرین قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن (تسه)

املاک ساری - مشاوراملاک البرز کد 380 - آخرین قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن (تسه) - خرید وفروش
رئیس اتحادیه مشاوران املاك نرخ تعرفه مسکن را اعلام کرد

ودر اجرای قوانین املاک و ثبت کد رهگیری واعتماد سازی مردم کوشا است.ودر تنظیم و نگارش کلیه
برچسب :