محفل تقدیر و بزرگداشت از فعالیت های علمی و فرهنگی استاد عبدالغفور ربانی

     لیسه های شمامه، پامیر و استقلال، به تاریخ ۱۴/۱۱/۲۰۱۰م، روز یکشنبه، محفل با شکوهی را به مناسبت تقدیر و بزرگداشت از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشمند محترم مردم ما استاد عبدالغفور ربانی، که چند روز قبل دومین اثر وی "مجموعه مقاله های عبدالغفور ربانی" به نشر رسیده بود، برگزار نمودند. در محفل استادان، مدیران،  فرهنگیان، تاجران، هنرمندان، علم دوستان و دانش آموزان به تعداد زیاد شرکت نموده بودند.

     محفل به صورت رسمی ساعت سه و نیم بعد از ظهر با تلاوت چند از کلام الله مجید توسط قاری رمضانعلی شروع شد. سپس انانسر محفل آقای نعمت الله جویا با تعریف از دانشمند و بیان اهمیت فعالیت های علمی و فرهنگی دانشمندان، بیوگرافی دانشمند محترم استاد عبدالغفور ربانی را به خوانش گرفته و سخنرانان محفل را یکی بعد از دیگری در جایگاه برای سخنرانی فراخواندند. در این محفل صادق امیری متعلم لیسه استقلال، محمد کبیر متعلم لیسه پامیر و لطیفه وفا متعلمه لیسه شمامه هر کدام در نوبت شان، شعر های زیبای شانرا دکلمه نمودند.

     آقای نعیم وثیق، مدیر لیسه شمامه اولین سخنران محفل بود، که به نمایندگی از لیسه های میزبان به سخنرانی پرداخت. وی ضمن خوش آمدید گفتن به مهمانان، تقدیر از فعالیت های علمی و فرهنگی استاد ربانی و کمک مالی آقای رجب باقری، در رابطه به هماهنگی سرمایه و دانش برای ترقی و پیشرفت جامعه سخنانی ارزنده ای را با ذکر مثالهای خوب بیان نمودند. سخنران دوم محفل محترم استاد جلال اوحیدی بود. استاد در سلسله سخنانش فرهنگ را وسیله تمایز ملت ها دانسته و یاد آور شدند، که ملت ها بر اساس فرهنگ های خاص شان شناخته می شوند. ملت های که در راه رشد و انکشاف فرهنگ شان تلاش می نمایند، جایگاه شانرا حفظ و ارتقا داده می توانند و ملت های که فرهنگ شانرا مهم نشمرده و از یاد می برند، بالآخره نابود می شوند. وی با تاسف فعالیت های فرهنگی را در جامعه ما کمرنک بیان نموده و جای یک انجمن فرهنگی ملی را خالی ذکر کردند. استاد در ادامه سخنانش فعالیت های فرهنگی و علمی استاد ربانی را برشمرده و از وی به حیث یکی از سرمایه های ارزشمنده ملی مردم ما یاد کردند.

     سخنران سوم محفل محترم استاد رضایی بود. استاد رضایی در رابطه به هویت  و هویت زدایی مردم ما در امتداد تاریخ سخنرانی مفصلی را ایراد نمودند. وی در ضمن تعریف مشخص از هویت، انواع آنرا نام برده و شرح دادند. به گفته استاد، در طول تاریخ، خصوصا در صد سال اخیر دشمنان مردم ما تلاش های زیادی را انجام داده اند، که هویت ما را از بین برده و ما را حذف نمایند. تا جایی که در تاریخ های افغانستان، که دیکته شده توسط حاکمان مستبد و متعصب است، هویت مردم ما در متن تاریخ اصلا جا نداده شده است. و اگر هم در جایی ذکر از مردم ما شده است، در حاشیه های تاریخ بوده است و یا هم برعکس واقعیت های نگاشته شده است. به گفته استاد، اگر ما می خواهیم هویت خود را احیا کنیم  و هویت ما حفظ بماند، باید قلم بدستان و نویسندگان خود را همکاری جدی نمایم...

     آخرین سخنران محفل، دانشمند گرانمایه ما، استاد ربانی بود. استاد ربانی، بعد از خوش آمدید گفتن به حضار، تشکر نمودن از کسانی که با وی در نشر کتابش کمک نموده بودند و از لیسه های که محفل را برگزار نموده بودند، دانای و توانایی را مثل دو بال یک پرنده برای پرواز کردن به طرف رشد و ترقی جامعه بر شمردند. به گفته وی، فقط  و فقط جامعه دانا و توانا می تواند صاحب حقوق اش شود و تا زمانی که نهاد های اقتصادی و علمی در یک جامعه هماهنگ نگردند، راه بسوی ترقی پیموده نمی توانند. وی در این رابطه مثالهای ارزنده ای را از قرآنکریم نیز ذکر نمودند، که در تمام شان تاکید بر رشد اقتصادی و علمی جوامع بشری برای رهایی از فقر و بدبختی شده بود...

     در آخر محفل به پاس تشکر از کمک مالی آقای رجب باقری، به خاطر پرداختن هزینه چاپ "مجموعه مقاله های عبدالغفور ربانی"، به وی از طرف لیسه های میزبان لوح تقدیر داده شد. و همچنان عده ای از مدیر صاحبان، استادان و فرهنگیان در ضمن خریداری کتابهای استاد ربانی، به پاس احترام از فعالیت های عالی فرهنگی و علمی وی به ایشان دسته های گل عطا کردند. و همچنان آقای حاجی نظری نیز طی سخنانی استاد را تشویق نموده و همکاری همه جانبه انجمن تاجران هزاره بلوچستان را با فرهنگیان اعلان کردند.

دانشمند محترم ما استاد عبدالغفور ربانی در حال سخنرانی

استاد رضایی در حال سخنرانی

استاد جلال اوحیدی در حال سخنرانی

استاد نعیم وثیق در حال سخنرانی

حاضرین در محفل

حاضرین در محفل

حاضرین در محفل

دوستان در حال تقدیم نمودن دسته های گل شان به استاد ربانی

علاقه مندان در حال خریداری اثر استاد ربانی


مطالب مشابه :


متن لوح تقدیر؛1

متن تقدیرنامه فرهنگی و هنری تعدادی متن برای تقدیرنامه فرهنگی و هنری در ادامه
متن لوح تقدیر2

متن تقدیرنامه فرهنگی و هنری. تعدادی متن برای تقدیرنامه فرهنگی و هنری در ادامه آمده است .
متن لوح تقدير درسي

متن تقدیرنامه فرهنگی / هنری ـ مسئول کمیته فرهنگی و هنری متن تقدیرنامه فرهنگی / هنری ـ
متن تقدیرنامه از هنرمندان نقاش

متن تقدیرنامه امیدواریم که همواره با حضور و مشارکت در عرصه های علمی ، فرهنگی و هنری
متن تقدیر نامه

در این وبلاگ با فعالیت های فرهنگی ، هنری ، ادبی و میزبان تو هستی و. میهمان منم" متن فوق
متن تقدیرنامه از هنرمندان نقاش

متن تقدیرنامه امیدواریم که همواره با حضور و مشارکت در عرصه های علمی ، فرهنگی و هنری
متن تقدیرنامه های اداری

متن تقدیرنامه های موسسه فرهنگی و هنری لیله القدر/استاد علی صفائی
تقدیر نامه ستاد دهه فجر

کانون پرورش فکری کودکان و فرهنگی ، هنری ، ادبی و تشکر و قدر دانی نمودند . متن
تقدیر

مدیریت منابع انساني ، آب و قرآن متن لوح تقدیر فرهنگی و هنری متن لوح تقدیر کانون
محفل تقدیر و بزرگداشت از فعالیت های علمی و فرهنگی استاد عبدالغفور ربانی

ورزشی، هنری و فرهنگی های علمی و فرهنگی استاد ربانی مردم ما در متن
برچسب :